آدرس گذاری و نام گذاری در رایانه-دانلود

آدرس گذاری و نام گذاری در رایانه

آدرس گذاری و نام گذاری در رایانه

آدرس-گذاری-و-نام-گذاری-در-رایانهمفهوم نام: ابزاری برای تفکیک چیزها
مفهوم آدرس: اطلاعاتی برای یافتن (جستجو) چیزها
این دو مفهوم همیشه جدا از هم نیستند و گاهی یک چیزند
در شبکه اینترنت و شبکه ادهاک گره ها به صورت مستقل هستند ولی در شبکه حسگرها گره ها مستقل نیستند و با هم همکاری دارند تا به هدف خود برسند(مثلا اندازه گیری یک پارامتر فیزیکی) بنابراین در این شبکه می توان به جای نام گذاری گره ها از نام گذاری داده(Data Naming) استفاده کرد.

دانلود فایل

 

آدرس گذاری و نام گذاری در رایانه

 

آدرس گذاری و نام گذاری در رایانه , پاورپوینت آدرس گذاری و نام گذاری در رایانه , آدرس گذاری و نام گذاری در رایانه , دانلود آدرس گذاری و نام گذاری در رایانه ,فایلآدرس گذاری و نام گذاری در رایانه  , وردآدرس گذاری و نام گذاری در رایانه  ,محصولآدرس گذاری و نام گذاری در رایانه, پکیج آدرس گذاری و نام گذاری در رایانه

دیدگاهتان را بنویسید