بسته سوالات تخصصی استخدامی دبیر علوم تجربی-دانلود

بسته سوالات تخصصی استخدامی دبیر علوم تجربی ⇓   بسته سوالات تخصصی استخدامی دبیر علوم تجربیبسته سوالات تخصصی استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش این بسته شامل سوالات تخصصی دبیر…

ادامه خواندنبسته سوالات تخصصی استخدامی دبیر علوم تجربی-دانلود

سوالات مسئول ابلاغ و اجرا آزمون کارمندان اداری دادگستری-دانلود

سوالات مسئول ابلاغ و اجرا آزمون کارمندان اداری دادگستری ⇓   سوالات مسئول ابلاغ و اجرا آزمون کارمندان اداری دادگستریاين پکيج نمونه سوالات يکي از کاملترين بسته هاي نمونه سوالات…

ادامه خواندنسوالات مسئول ابلاغ و اجرا آزمون کارمندان اداری دادگستری-دانلود

بسته سوالات تخصصی استخدامی دبیر علوم تجربی-دانلود

بسته سوالات تخصصی استخدامی دبیر علوم تجربی ⇓   بسته سوالات تخصصی استخدامی دبیر علوم تجربیبسته سوالات تخصصی استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش این بسته شامل سوالات تخصصی دبیر…

ادامه خواندنبسته سوالات تخصصی استخدامی دبیر علوم تجربی-دانلود

سوالات مسئول ابلاغ و اجرا آزمون کارمندان اداری دادگستری-دانلود

سوالات مسئول ابلاغ و اجرا آزمون کارمندان اداری دادگستری ⇓   سوالات مسئول ابلاغ و اجرا آزمون کارمندان اداری دادگستریاين پکيج نمونه سوالات يکي از کاملترين بسته هاي نمونه سوالات…

ادامه خواندنسوالات مسئول ابلاغ و اجرا آزمون کارمندان اداری دادگستری-دانلود

نمونه سوالات ازمون استخدامی اموزش و پرورش-دانلود

نمونه سوالات ازمون استخدامی اموزش و پرورش ⇓   نمونه سوالات ازمون استخدامی اموزش و پرورشمحتوای بسته نمونه سوالات عمومی استخدامی وزارت آموزش و پرورش زبان و ادبیات فارسی: ۳۵۰…

ادامه خواندننمونه سوالات ازمون استخدامی اموزش و پرورش-دانلود

نمونه سوالات استخدام بانک مهر اقتصاد-دانلود

نمونه سوالات استخدام بانک مهر اقتصاد ⇓   نمونه سوالات استخدام بانک مهر اقتصاداین محصول حاوی گلچینی از مهمترین نمونه سوالاتی جهت آمادگی هرچه بهتر و بیشتر در آزمون استخدامی…

ادامه خواندننمونه سوالات استخدام بانک مهر اقتصاد-دانلود

نمونه سئوالات استخدامی علوم پزشکی-دانلود

نمونه سئوالات استخدامی علوم پزشکی ⇓   نمونه سئوالات استخدامی علوم پزشکینمونه سئوالات اطلاعات عمومی/ریاضیات و امار/ معارف/ادبیات/زبان خارجی/کامپیوتر همراه با پاسخ نامه و حل مسایل قابل استفاده برای کسانی…

ادامه خواندننمونه سئوالات استخدامی علوم پزشکی-دانلود

سوالات جامع معارف آزمونهای استخدامی-دانلود

سوالات جامع معارف آزمونهای استخدامی ⇓   سوالات جامع معارف آزمونهای استخدامیکاملترین مرجع سوالات معارف آزمونهای استخدامی همراه با پاسخنامه با کیفیت عالیمناسب برای تمامی آزمونهای استخدامی کشور اعم از…

ادامه خواندنسوالات جامع معارف آزمونهای استخدامی-دانلود

سوالات جامع ادبیات آزمونهای استخدامی-دانلود

سوالات جامع ادبیات آزمونهای استخدامی ⇓   سوالات جامع ادبیات آزمونهای استخدامیکاملترین مرجع سوالات ادبیات آزمونهای استخدامی همراه با پاسخنامه با کیفیت عالیمناسب برای تمامی آزمونهای استخدامی کشور اعم از…

ادامه خواندنسوالات جامع ادبیات آزمونهای استخدامی-دانلود

سوالات جامع کامپیوتر آزمونهای استخدامی-دانلود

سوالات جامع کامپیوتر آزمونهای استخدامی ⇓   سوالات جامع کامپیوتر آزمونهای استخدامیکاملترین مرجع سوالات کامپیوتر آزمونهای استخدامی همراه با پاسخنامه با کیفیت عالیمناسب برای تمامی آزمونهای استخدامی کشور اعم از…

ادامه خواندنسوالات جامع کامپیوتر آزمونهای استخدامی-دانلود

سوالات جامع ریاضی و آمار آزمونهای استخدامی-دانلود

سوالات جامع ریاضی و آمار آزمونهای استخدامی ⇓   سوالات جامع ریاضی و آمار آزمونهای استخدامیکاملترین مرجع سوالات ریاضی و آمار آزمونهای استخدامی همراه با پاسخنامه با کیفیت عالیمناسب برای…

ادامه خواندنسوالات جامع ریاضی و آمار آزمونهای استخدامی-دانلود

سوالات جامع سیاسی اجتماعی آزمونهای استخدامی-دانلود

سوالات جامع سیاسی اجتماعی آزمونهای استخدامی ⇓   سوالات جامع سیاسی اجتماعی آزمونهای استخدامیکاملترین مرجع سوالات سیاسی اجتماعی آزمونهای استخدامی همراه با پاسخنامه با کیفیت عالیمناسب برای تمامی آزمونهای استخدامی…

ادامه خواندنسوالات جامع سیاسی اجتماعی آزمونهای استخدامی-دانلود

سوالات جامع ادبیات آزمونهای استخدامی-دانلود

سوالات جامع ادبیات آزمونهای استخدامی ⇓   سوالات جامع ادبیات آزمونهای استخدامیکاملترین مرجع سوالات ادبیات آزمونهای استخدامی همراه با پاسخنامه با کیفیت عالیمناسب برای تمامی آزمونهای استخدامی کشور اعم از…

ادامه خواندنسوالات جامع ادبیات آزمونهای استخدامی-دانلود

سوالات جامع کامپیوتر آزمونهای استخدامی-دانلود

سوالات جامع کامپیوتر آزمونهای استخدامی ⇓   سوالات جامع کامپیوتر آزمونهای استخدامیکاملترین مرجع سوالات کامپیوتر آزمونهای استخدامی همراه با پاسخنامه با کیفیت عالیمناسب برای تمامی آزمونهای استخدامی کشور اعم از…

ادامه خواندنسوالات جامع کامپیوتر آزمونهای استخدامی-دانلود

سوالات جامع معارف آزمونهای استخدامی-دانلود

سوالات جامع معارف آزمونهای استخدامی ⇓   سوالات جامع معارف آزمونهای استخدامیکاملترین مرجع سوالات معارف آزمونهای استخدامی همراه با پاسخنامه با کیفیت عالیمناسب برای تمامی آزمونهای استخدامی کشور اعم از…

ادامه خواندنسوالات جامع معارف آزمونهای استخدامی-دانلود

سوالات جامع ریاضی و آمار آزمونهای استخدامی-دانلود

سوالات جامع ریاضی و آمار آزمونهای استخدامی ⇓   سوالات جامع ریاضی و آمار آزمونهای استخدامیکاملترین مرجع سوالات ریاضی و آمار آزمونهای استخدامی همراه با پاسخنامه با کیفیت عالیمناسب برای…

ادامه خواندنسوالات جامع ریاضی و آمار آزمونهای استخدامی-دانلود

سوالات جامع سیاسی اجتماعی آزمونهای استخدامی-دانلود

سوالات جامع سیاسی اجتماعی آزمونهای استخدامی ⇓   سوالات جامع سیاسی اجتماعی آزمونهای استخدامیکاملترین مرجع سوالات سیاسی اجتماعی آزمونهای استخدامی همراه با پاسخنامه با کیفیت عالیمناسب برای تمامی آزمونهای استخدامی…

ادامه خواندنسوالات جامع سیاسی اجتماعی آزمونهای استخدامی-دانلود

نمونه سئوالات مهارتهای کامپیوتر ICDL به همراه پاسخنامه-دانلود

نمونه سئوالات مهارتهای کامپیوتر ICDL به همراه پاسخنامه ⇓   نمونه سئوالات مهارتهای کامپیوتر ICDL به همراه پاسخنامهنمونه سئوالات مهارتهای کامپیوتر ICDL به همراه پاسخنامه نمونه سئوالات مهارتهای کامپیوتر ICDL به…

ادامه خواندننمونه سئوالات مهارتهای کامپیوتر ICDL به همراه پاسخنامه-دانلود

2000 سوال تستی عمومی آزمون های استخدامی-دانلود

2000 سوال تستی عمومی آزمون های استخدامی ⇓   2000 سوال تستی عمومی آزمون های استخدامی2000 سوال تستی عمومی آزمون های استخدامی  وزارت بهداشت آموزش پرورش  بانک دادگستری جهاد کشاورزی وزارت علوم 330 سوال اطلاعات سیاسی اجتماعی…

ادامه خواندن2000 سوال تستی عمومی آزمون های استخدامی-دانلود

2000 سوال تستی عمومی آزمون های استخدامی-دانلود

2000 سوال تستی عمومی آزمون های استخدامی ⇓   2000 سوال تستی عمومی آزمون های استخدامی2000 سوال تستی عمومی آزمون های استخدامی  وزارت بهداشت آموزش پرورش  بانک دادگستری جهاد کشاورزی وزارت علوم 330 سوال اطلاعات سیاسی اجتماعی…

ادامه خواندن2000 سوال تستی عمومی آزمون های استخدامی-دانلود

جزوه دستنویس کشاورزی و غذا-دانلود

جزوه دستنویس کشاورزی و غذا ⇓   جزوه دستنویس کشاورزی و غذاتوضیحات:جزوه کشاورزی و غذا، بصورت دست نویس در قالب فایل pdf.جزوه کشاورزی و غذا بعنوان یکی از دروس آزمون…

ادامه خواندنجزوه دستنویس کشاورزی و غذا-دانلود

جزوه دستنویس کشاورزی و غذا-دانلود

جزوه دستنویس کشاورزی و غذا ⇓   جزوه دستنویس کشاورزی و غذاتوضیحات:جزوه کشاورزی و غذا، بصورت دست نویس در قالب فایل pdf.جزوه کشاورزی و غذا بعنوان یکی از دروس آزمون…

ادامه خواندنجزوه دستنویس کشاورزی و غذا-دانلود

کاملترین پکیج نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه-دانلود

کاملترین پکیج نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه ⇓   کاملترین پکیج نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییهدانلود کاملترین پکیج نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه*سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه (بخش عمومی)۶۰۰ عدد…

ادامه خواندنکاملترین پکیج نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه-دانلود

نمونه سوالات تستی و تشریحی اندیشه اسلامی 1-دانلود

نمونه سوالات تستی و تشریحی اندیشه اسلامی 1 ⇓   نمونه سوالات تستی و تشریحی اندیشه اسلامی 1دانلود نمونه سوالات تستی و تشریحی اندیشه اسلامی 1 _جعفر سبحانی و محمد…

ادامه خواندننمونه سوالات تستی و تشریحی اندیشه اسلامی 1-دانلود

سوالات استخدامی هنرآموز ساختمان آموزش و پرورش | عمومی + تخصصی-دانلود

سوالات استخدامی هنرآموز ساختمان آموزش و پرورش | عمومی + تخصصی ⇓   سوالات استخدامی هنرآموز ساختمان آموزش و پرورش | عمومی + تخصصیدر این مجموعه سوالات عمومی ، تخصصی…

ادامه خواندنسوالات استخدامی هنرآموز ساختمان آموزش و پرورش | عمومی + تخصصی-دانلود

سوالات عمومی پنجمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 97-دانلود

سوالات عمومی پنجمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 97 ⇓   سوالات عمومی پنجمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 97سوالات عمومی  پنجمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال…

ادامه خواندنسوالات عمومی پنجمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 97-دانلود

سوالات تخصصی پنجمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرای سال 97-دانلود

سوالات تخصصی پنجمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرای سال 97 ⇓   سوالات تخصصی پنجمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرای سال 97سوالات تخصصی پنجمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرای سال…

ادامه خواندنسوالات تخصصی پنجمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرای سال 97-دانلود

مجموعه سوالات احکام شرعی با پاسخ-دانلود

مجموعه سوالات احکام شرعی با پاسخ ⇓   مجموعه سوالات احکام شرعی با پاسخمجموعه سوالات احکام شرعی با پاسختعداد صفحات : 33  مقدمه : این فایل در بردارنده مجموعه سوالات…

ادامه خواندنمجموعه سوالات احکام شرعی با پاسخ-دانلود

دانلود مجموعه ۳۰ نمونه سوال عمومی آزمون های استخدامی-دانلود

دانلود مجموعه ۳۰ نمونه سوال عمومی آزمون های استخدامی ⇓   دانلود مجموعه ۳۰ نمونه سوال عمومی آزمون های استخدامیدانلود مجموعه ۳۰ نمونه سوال عمومی آزمون های استخدامی   دانلود…

ادامه خواندندانلود مجموعه ۳۰ نمونه سوال عمومی آزمون های استخدامی-دانلود

سوالات تخصصی استخدامی مامایی جهت استخدام کارشناسی مامایی با پاسخنامه تشریحی-دانلود

سوالات تخصصی استخدامی مامایی جهت استخدام کارشناسی مامایی با پاسخنامه تشریحی ⇓   دفترچه سوالات تخصصی استخدامی مامایی جهت استخدام کارشناسی مامایی با پاسخنامه تشریحیسوالات جهت ازمون استخدامی رشته مامایی…

ادامه خواندنسوالات تخصصی استخدامی مامایی جهت استخدام کارشناسی مامایی با پاسخنامه تشریحی-دانلود

سوالات آزمون قضاوت 5 سال گذشته با پاسخنامه-دانلود

سوالات آزمون قضاوت 5 سال گذشته با پاسخنامه ⇓   سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 5 سال گذشتهپاسخنامه سال 93 کاملاً تشریحی می باشدو پاسخنامه سایر آزمونها به صورت کلیدی…

ادامه خواندنسوالات آزمون قضاوت 5 سال گذشته با پاسخنامه-دانلود

سوالات وکالت 7 سال گذشته با پاسخنامه-دانلود

سوالات وکالت 7 سال گذشته با پاسخنامه ⇓   سوالات وکالت 7 سال گذشته با پاسخنامهاین مجموعه شامل سوالات آزمون وکالت طی 7 سال گذسته می باشد که به صورت…

ادامه خواندنسوالات وکالت 7 سال گذشته با پاسخنامه-دانلود

نمونه سوالات آزمون بهیاری با پاسخنامه-دانلود

نمونه سوالات آزمون بهیاری با پاسخنامه ⇓   نمونه سوالات آزمون بهیاری با پاسخنامهمهمترین و بهترین مجموعه نمونه سوالات بهیاری جهت آزمون اخذ مدرک بهیاری و استخدامی ها به همراه…

ادامه خواندننمونه سوالات آزمون بهیاری با پاسخنامه-دانلود

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی خوشه کارشناس حقوقی به همراه پاسخنامه-دانلود

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی خوشه کارشناس حقوقی به همراه پاسخنامه ⇓   بهترین مجموعه سوالات استخدامی جهت آشنایی با سوالات استخدام دستگاه های اجرایی کشور.نمونه سوالات استخدامی دستگاه…

ادامه خواندننمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی خوشه کارشناس حقوقی به همراه پاسخنامه-دانلود

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی خوشه کارشناس تحلیلگر و برنامه نویس سیستم به همراه پاسخنامه-دانلود

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی خوشه کارشناس تحلیلگر و برنامه نویس سیستم به همراه پاسخنامه ⇓   بهترین مجموعه سوالات استخدامی جهت آشنایی با سوالات استخدام دستگاه های اجرایی…

ادامه خواندننمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی خوشه کارشناس تحلیلگر و برنامه نویس سیستم به همراه پاسخنامه-دانلود

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی خوشه امور اداری به همراه پاسخنامه-دانلود

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی خوشه امور اداری به همراه پاسخنامه ⇓   بهترین مجموعه سوالات استخدامی جهت آشنایی با سوالات استخدام دستگاه های اجرایی کشور.نمونه سوالات استخدامی دستگاه…

ادامه خواندننمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی خوشه امور اداری به همراه پاسخنامه-دانلود

بیش از 2000 سوال آزمون استخدامی با پاسخ+سوالات مصاحبه های حضوری و گزینش استخدامی با پاسخ-دانلود

بیش از 2000 سوال آزمون استخدامی با پاسخ+سوالات مصاحبه های حضوری و گزینش استخدامی با پاسخ ⇓   سوالات مصاحبه های حضوری و گزینش استخدامی به همراه پاسخ(در همه زمینه…

ادامه خواندنبیش از 2000 سوال آزمون استخدامی با پاسخ+سوالات مصاحبه های حضوری و گزینش استخدامی با پاسخ-دانلود

نمونه سوالات استخدامی-دانلود

نمونه سوالات استخدامی ⇓   در این محصول نمونه سوالات استخدامی که شامل بخش های مختلف از جمله کامپیوتر، سیاسی، ریاضیات و .... می باشد ارائه شده است.   نمونه…

ادامه خواندننمونه سوالات استخدامی-دانلود

لغات مهم و تست های کتب زبان فارسی اول، دوم و سوم دبیرستان-دانلود

لغات مهم و تست های کتب زبان فارسی اول، دوم و سوم دبیرستان ⇓   لغات مهم و تست های کتب زبان فارسی اول، دوم و سوم دبیرستانتوضیحات:خلاصه لغات مهم…

ادامه خواندنلغات مهم و تست های کتب زبان فارسی اول، دوم و سوم دبیرستان-دانلود

نمونه سوالات آزمون ورودی دانشگاه افسری ارتش-دانلود

نمونه سوالات آزمون ورودی دانشگاه افسری ارتش ⇓   نمونه سوالات آزمون ورودی دانشگاه افسری ارتشتوضیحات:نمونه سوالات آزمون ورودی دانشگاه افسری،  همراه با پاسخنامه کلیدی، به انضمام دفترچه سوالات آزمون…

ادامه خواندننمونه سوالات آزمون ورودی دانشگاه افسری ارتش-دانلود

لغات مهم و تست های کتب زبان فارسی اول، دوم و سوم دبیرستان-دانلود

لغات مهم و تست های کتب زبان فارسی اول، دوم و سوم دبیرستان ⇓   لغات مهم و تست های کتب زبان فارسی اول، دوم و سوم دبیرستانتوضیحات:خلاصه لغات مهم…

ادامه خواندنلغات مهم و تست های کتب زبان فارسی اول، دوم و سوم دبیرستان-دانلود

نمونه سوالات آزمون ورودی دانشگاه افسری ارتش-دانلود

نمونه سوالات آزمون ورودی دانشگاه افسری ارتش ⇓   نمونه سوالات آزمون ورودی دانشگاه افسری ارتشتوضیحات:نمونه سوالات آزمون ورودی دانشگاه افسری،  همراه با پاسخنامه کلیدی، به انضمام دفترچه سوالات آزمون…

ادامه خواندننمونه سوالات آزمون ورودی دانشگاه افسری ارتش-دانلود

پاسخ تشریحی سوالات امور بیمه ای تامین اجتماعی 94-دانلود

پاسخ تشریحی سوالات امور بیمه ای تامین اجتماعی 94 ⇓   پاسخ تشریحی سوالات امور بیمه ای تامین اجتماعی 94توضیحات:پاسخ تشریحی سوالات امور بیمه ای تامین اجتماعی 94، در قالب…

ادامه خواندنپاسخ تشریحی سوالات امور بیمه ای تامین اجتماعی 94-دانلود

تست های نگارش و دستور زبان فارسی استخدامی-دانلود

تست های نگارش و دستور زبان فارسی استخدامی ⇓   تست های نگارش و دستور زبان فارسی استخدامیتوضیحات:تست های نگارش و دستور زبان فارسی استخدامی همراه با پاسخ، شامل کل…

ادامه خواندنتست های نگارش و دستور زبان فارسی استخدامی-دانلود

سوالات آزمون تخصصی ساخت و تولید آموزش پرورش (آزمون سال 89)-دانلود

سوالات آزمون تخصصی ساخت و تولید آموزش پرورش (آزمون سال 89) ⇓   سوالات آزمون تخصصی ساخت و تولید آموزش پرورش (آزمون سال 89)توضیحات:دفترچه سوالات آزمون تخصصی هنرآموز ساخت و…

ادامه خواندنسوالات آزمون تخصصی ساخت و تولید آموزش پرورش (آزمون سال 89)-دانلود

چند نکته طلایی از زمان صفویان تا تأسیس حکومت قاجار-دانلود

چند نکته طلایی از زمان صفویان تا تأسیس حکومت قاجار ⇓   چند نکته طلایی از زمان صفویان تا تأسیس حکومت قاجارتوضیحات:جزوه چند نکته طلایی از زمان صفویان تا تأسیس حکومت…

ادامه خواندنچند نکته طلایی از زمان صفویان تا تأسیس حکومت قاجار-دانلود

ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 57 تا جنگ تحمیلی-دانلود

ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 57 تا جنگ تحمیلی ⇓   ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 57 تا جنگ تحمیلیتوضیحات:جزوه ایران قبل و بعد از…

ادامه خواندنایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 57 تا جنگ تحمیلی-دانلود

معارف اسلامی (ویژه استخدامی)-دانلود

معارف اسلامی (ویژه استخدامی) ⇓   معارف اسلامی (ویژه استخدامی)توضیحات:دانلود نکات مهم معارف اسلامی، ویژه آزمون استخدامی، در قالب فایل Word و در حجم 16 صفحه.این فایل شامل  234نکته (هرنکته…

ادامه خواندنمعارف اسلامی (ویژه استخدامی)-دانلود

سوالات و پاسخ زبان انگلیسی چهارمین آزمون دستگاه اجرایی کشور-دانلود

سوالات و پاسخ زبان انگلیسی چهارمین آزمون دستگاه اجرایی کشور ⇓   سوالات و پاسخ زبان انگلیسی چهارمین آزمون دستگاه اجرایی کشورتوضیحات:سوالات و پاسخ زبان چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های…

ادامه خواندنسوالات و پاسخ زبان انگلیسی چهارمین آزمون دستگاه اجرایی کشور-دانلود

سوالات و پاسخ اطلاعات عمومی چهارمین آزمون دستگاه اجرایی-دانلود

سوالات و پاسخ اطلاعات عمومی چهارمین آزمون دستگاه اجرایی ⇓   سوالات و پاسخ اطلاعات عمومی چهارمین آزمون دستگاه اجراییتوضیحات:سوالات اطلاعات عمومی چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی همراه با…

ادامه خواندنسوالات و پاسخ اطلاعات عمومی چهارمین آزمون دستگاه اجرایی-دانلود

جزوه کامل دینی برای استخدامی-دانلود

جزوه کامل دینی برای استخدامی ⇓   جزوه کامل دینی برای استخدامیتوضیحات:جزوه کامل دینی برای استخدامی، شامل نمونه سوالات تستی کل کتاب همراه با جواب و  نکات آیه های کتاب، در قالب…

ادامه خواندنجزوه کامل دینی برای استخدامی-دانلود

چند نکته طلایی از زمان صفویان تا تأسیس حکومت قاجار-دانلود

چند نکته طلایی از زمان صفویان تا تأسیس حکومت قاجار ⇓   چند نکته طلایی از زمان صفویان تا تأسیس حکومت قاجارتوضیحات:جزوه چند نکته طلایی از زمان صفویان تا تأسیس حکومت…

ادامه خواندنچند نکته طلایی از زمان صفویان تا تأسیس حکومت قاجار-دانلود

ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 57 تا جنگ تحمیلی-دانلود

ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 57 تا جنگ تحمیلی ⇓   ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 57 تا جنگ تحمیلیتوضیحات:جزوه ایران قبل و بعد از…

ادامه خواندنایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 57 تا جنگ تحمیلی-دانلود

معارف اسلامی (ویژه استخدامی)-دانلود

معارف اسلامی (ویژه استخدامی) ⇓   معارف اسلامی (ویژه استخدامی)توضیحات:دانلود نکات مهم معارف اسلامی، ویژه آزمون استخدامی، در قالب فایل Word و در حجم 16 صفحه.این فایل شامل  234نکته (هرنکته…

ادامه خواندنمعارف اسلامی (ویژه استخدامی)-دانلود

سوالات و پاسخ اطلاعات عمومی چهارمین آزمون دستگاه اجرایی-دانلود

سوالات و پاسخ اطلاعات عمومی چهارمین آزمون دستگاه اجرایی ⇓   سوالات و پاسخ اطلاعات عمومی چهارمین آزمون دستگاه اجراییتوضیحات:سوالات اطلاعات عمومی چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی همراه با…

ادامه خواندنسوالات و پاسخ اطلاعات عمومی چهارمین آزمون دستگاه اجرایی-دانلود

سوالات و پاسخ زبان انگلیسی چهارمین آزمون دستگاه اجرایی کشور-دانلود

سوالات و پاسخ زبان انگلیسی چهارمین آزمون دستگاه اجرایی کشور ⇓   سوالات و پاسخ زبان انگلیسی چهارمین آزمون دستگاه اجرایی کشورتوضیحات:سوالات و پاسخ زبان چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های…

ادامه خواندنسوالات و پاسخ زبان انگلیسی چهارمین آزمون دستگاه اجرایی کشور-دانلود

جزوه کامل دینی برای استخدامی-دانلود

جزوه کامل دینی برای استخدامی ⇓   جزوه کامل دینی برای استخدامیتوضیحات:جزوه کامل دینی برای استخدامی، شامل نمونه سوالات تستی کل کتاب همراه با جواب و  نکات آیه های کتاب، در قالب…

ادامه خواندنجزوه کامل دینی برای استخدامی-دانلود

نمونه سوالات فصل اول کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین-دانلود

نمونه سوالات فصل اول کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین ⇓   نمونه سوالات فصل اول کتاب تئوری مدیریت سیدجوادینتوضیحات:نمونه سوالات فصل اول کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین، به همراه پاسخ.همانطوری که می…

ادامه خواندننمونه سوالات فصل اول کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین-دانلود

نمونه سوالات تستی فصل 2 کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین: مکاتب مدیریت-دانلود

نمونه سوالات تستی فصل 2 کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین: مکاتب مدیریت ⇓   نمونه سوالات تستی فصل 2 کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین: مکاتب مدیریتتوضیحات:نمونه سوالات تستی فصل 2 کتاب تئوری…

ادامه خواندننمونه سوالات تستی فصل 2 کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین: مکاتب مدیریت-دانلود

شبیه ساز سوالات استخدامی تامین اجتماعی 99-دانلود

شبیه ساز سوالات استخدامی تامین اجتماعی 99 ⇓   شبیه ساز سوالات استخدامی تامین اجتماعی 99توضیحات:شبیه ساز سوالات استخدامی تامین اجتماعی 99، به همراه پاسخنامه کلیدی، در قالب فایل pdf.این فایل…

ادامه خواندنشبیه ساز سوالات استخدامی تامین اجتماعی 99-دانلود

موشکافی سوالات ادبیات هفتمین آزمون فراگیر استخدامی کشور-دانلود

موشکافی سوالات ادبیات هفتمین آزمون فراگیر استخدامی کشور ⇓   موشکافی سوالات ادبیات هفتمین آزمون فراگیر استخدامی کشورتوضیحات:موشکافی سوالات ادبیات هفتمین آزمون فراگیر استخدامی کشور، در قالب فایل pdf، شامل…

ادامه خواندنموشکافی سوالات ادبیات هفتمین آزمون فراگیر استخدامی کشور-دانلود

میکرو طبقه بندی سوالات گرامر آزمون استخدامی-دانلود

میکرو طبقه بندی سوالات گرامر آزمون استخدامی ⇓   میکرو طبقه بندی سوالات گرامر آزمون استخدامیتوضیحات:میکرو طبقه بندی سوالات گرامر آزمون های استخدامی، در قالب فایل pdf، بصورت تایپ شده…

ادامه خواندنمیکرو طبقه بندی سوالات گرامر آزمون استخدامی-دانلود

جزوه حسابداری بخش عمومی برای آزمون های استخدامی-دانلود

جزوه حسابداری بخش عمومی برای آزمون های استخدامی ⇓   جزوه حسابداری بخش عمومی برای آزمون های استخدامیتوضیحات:جزوه حسابداری بخش عمومی برای آزمونهای استخدامی، در قالب فایل pdf و در…

ادامه خواندنجزوه حسابداری بخش عمومی برای آزمون های استخدامی-دانلود

آزمون استخدامی اختصاصی وزارت نیرو-دانلود

آزمون استخدامی اختصاصی وزارت نیرو ⇓   آزمون استخدامی اختصاصی وزارت نیرونام فایل : سوالات اختصاصی وزارت نیرو فرمت فایل، pdf تعداد صفحه :40 صفحهبخشی از متن فایل:این فایل مجموعه…

ادامه خواندنآزمون استخدامی اختصاصی وزارت نیرو-دانلود

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران-دانلود

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران ⇓   نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایرانتوضیحات:مجموعه نموه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران. شامل:سوالات عمومی، عقیدتی سیاسی،…

ادامه خواندننمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران-دانلود

دفترچه سئوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش- آموزگار ابتدایی (95)-دانلود

دفترچه سئوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش- آموزگار ابتدایی (95) ⇓   دفترچه سئوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش- آموزگار ابتدایی (95)توضیحات:دفترچه سئوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و…

ادامه خواندندفترچه سئوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش- آموزگار ابتدایی (95)-دانلود

جزوه آموزشی حسابداری شرکت های تضامنی (هنرآموز حسابداری، بانک، آموزش پرورش)-دانلود

جزوه آموزشی حسابداری شرکت های تضامنی (هنرآموز حسابداری، بانک، آموزش پرورش) ⇓   جزوه آموزشی حسابداری شرکت های تضامنی (هنرآموز حسابداری، بانک، آموزش پرورش)توضیحات:جزوه آموزشی حسابداری شرکت های تضامنی (هنرآموز…

ادامه خواندنجزوه آموزشی حسابداری شرکت های تضامنی (هنرآموز حسابداری، بانک، آموزش پرورش)-دانلود

جزوه آموزشی حسابداری شرکت های سهامی (دستگاه های اجرایی,آموزش و پرورش)-دانلود

جزوه آموزشی حسابداری شرکت های سهامی (دستگاه های اجرایی,آموزش و پرورش) ⇓   جزوه آموزشی حسابداری شرکت های سهامی (دستگاه های اجرایی,آموزش و پرورش)توضیحات:جزوه آموزشی حسابداری شرکت های سهامی (دستگاه…

ادامه خواندنجزوه آموزشی حسابداری شرکت های سهامی (دستگاه های اجرایی,آموزش و پرورش)-دانلود

نمونه سئوالات آزمون استخدامی: فناوری اطلاعات (ICDL)-دانلود

نمونه سئوالات آزمون استخدامی: فناوری اطلاعات (ICDL) ⇓   نمونه سئوالات آزمون استخدامی: فناوری اطلاعات (ICDL)توضیحات:نمونه سئوالات فناوری اطلاعات، مناسب برای آزمون های استخدامی، شامل 30 صفحه تست به همراه…

ادامه خواندننمونه سئوالات آزمون استخدامی: فناوری اطلاعات (ICDL)-دانلود

نمونه سئوالات آزمون استخدامی: هوش و توانمندی های عمومی-دانلود

نمونه سئوالات آزمون استخدامی: هوش و توانمندی های عمومی ⇓   نمونه سئوالات آزمون استخدامی: هوش و توانمندی های عمومیتوضیحات:نمونه سئوالات هوش و توانمندی های عمومی، مناسب برای آزمون های…

ادامه خواندننمونه سئوالات آزمون استخدامی: هوش و توانمندی های عمومی-دانلود

نمونه سئوالات ازمون استخدامی – اطلاعات عمومی-دانش اجتماعی و حقوق اساسی-دانلود

نمونه سئوالات ازمون استخدامی - اطلاعات عمومی-دانش اجتماعی و حقوق اساسی ⇓   نمونه سئوالات ازمون استخدامی - اطلاعات عمومی-دانش اجتماعی و حقوق اساسیتوضیحات:نمونه سئوالات اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و…

ادامه خواندننمونه سئوالات ازمون استخدامی – اطلاعات عمومی-دانش اجتماعی و حقوق اساسی-دانلود

نمونه سئوالات آزمون استخدامی – ادبیات فارسی-دانلود

نمونه سئوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی ⇓   نمونه سئوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسیتوضیحات:نمونه سئوالات آزمون استخدامی، درس ادبیات فارسی، در قالب فایل pdf، همراه با پاسخنامه کلیدی،…

ادامه خواندننمونه سئوالات آزمون استخدامی – ادبیات فارسی-دانلود

نمونه سئوالات ازمون استخدامی -معارف اسلامی-دانلود

نمونه سئوالات ازمون استخدامی -معارف اسلامی ⇓   نمونه سئوالات ازمون استخدامی -معارف اسلامی   نمونه سئوالات ازمون استخدامی -معارف اسلامی , پاورپوینت نمونه سئوالات ازمون استخدامی -معارف اسلامی ,…

ادامه خواندننمونه سئوالات ازمون استخدامی -معارف اسلامی-دانلود

لغات ضروری انگلیسی برای استخدامی-دانلود

لغات ضروری انگلیسی برای استخدامی ⇓   لغات ضروری انگلیسی برای استخدامیتوضیحات:لغات ضروری انگلیسی برای استخدامی، در قالب فایل pdf و در 5 صفحه، همراه با معنی فارسی.حتما شما می…

ادامه خواندنلغات ضروری انگلیسی برای استخدامی-دانلود

شبیه ساز سوالات آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی: شغل حسابدار-دانلود

شبیه ساز سوالات آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی: شغل حسابدار ⇓   شبیه ساز سوالات آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی: شغل حسابدارتوضیحات:شبیه ساز سوالات هشتمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور: شغل حسابدار،…

ادامه خواندنشبیه ساز سوالات آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی: شغل حسابدار-دانلود

نمونه سوالات تستی فصل 2 کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین: مکاتب مدیریت-دانلود

نمونه سوالات تستی فصل 2 کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین: مکاتب مدیریت ⇓   نمونه سوالات تستی فصل 2 کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین: مکاتب مدیریتتوضیحات:نمونه سوالات تستی فصل 2 کتاب تئوری…

ادامه خواندننمونه سوالات تستی فصل 2 کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین: مکاتب مدیریت-دانلود

نمونه سوالات فصل اول کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین-دانلود

نمونه سوالات فصل اول کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین ⇓   نمونه سوالات فصل اول کتاب تئوری مدیریت سیدجوادینتوضیحات:نمونه سوالات فصل اول کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین، به همراه پاسخ.همانطوری که می…

ادامه خواندننمونه سوالات فصل اول کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین-دانلود

نمونه سوالات تستی فصل 2 کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین: مکاتب مدیریت-دانلود

نمونه سوالات تستی فصل 2 کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین: مکاتب مدیریت ⇓   نمونه سوالات تستی فصل 2 کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین: مکاتب مدیریتتوضیحات:نمونه سوالات تستی فصل 2 کتاب تئوری…

ادامه خواندننمونه سوالات تستی فصل 2 کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین: مکاتب مدیریت-دانلود

شبیه ساز سوالات استخدامی تامین اجتماعی 99-دانلود

شبیه ساز سوالات استخدامی تامین اجتماعی 99 ⇓   شبیه ساز سوالات استخدامی تامین اجتماعی 99توضیحات:شبیه ساز سوالات استخدامی تامین اجتماعی 99، به همراه پاسخنامه کلیدی، در قالب فایل pdf.این فایل…

ادامه خواندنشبیه ساز سوالات استخدامی تامین اجتماعی 99-دانلود

موشکافی سوالات ادبیات هفتمین آزمون فراگیر استخدامی کشور-دانلود

موشکافی سوالات ادبیات هفتمین آزمون فراگیر استخدامی کشور ⇓   موشکافی سوالات ادبیات هفتمین آزمون فراگیر استخدامی کشورتوضیحات:موشکافی سوالات ادبیات هفتمین آزمون فراگیر استخدامی کشور، در قالب فایل pdf، شامل…

ادامه خواندنموشکافی سوالات ادبیات هفتمین آزمون فراگیر استخدامی کشور-دانلود

میکرو طبقه بندی سوالات گرامر آزمون استخدامی-دانلود

میکرو طبقه بندی سوالات گرامر آزمون استخدامی ⇓   میکرو طبقه بندی سوالات گرامر آزمون استخدامیتوضیحات:میکرو طبقه بندی سوالات گرامر آزمون های استخدامی، در قالب فایل pdf، بصورت تایپ شده…

ادامه خواندنمیکرو طبقه بندی سوالات گرامر آزمون استخدامی-دانلود

جزوه حسابداری بخش عمومی برای آزمون های استخدامی-دانلود

جزوه حسابداری بخش عمومی برای آزمون های استخدامی ⇓   جزوه حسابداری بخش عمومی برای آزمون های استخدامیتوضیحات:جزوه حسابداری بخش عمومی برای آزمونهای استخدامی، در قالب فایل pdf و در…

ادامه خواندنجزوه حسابداری بخش عمومی برای آزمون های استخدامی-دانلود

لغات ضروری انگلیسی برای استخدامی-دانلود

لغات ضروری انگلیسی برای استخدامی ⇓   لغات ضروری انگلیسی برای استخدامیتوضیحات:لغات ضروری انگلیسی برای استخدامی، در قالب فایل pdf و در 5 صفحه، همراه با معنی فارسی.حتما شما می…

ادامه خواندنلغات ضروری انگلیسی برای استخدامی-دانلود

نمونه سوالات فصل اول کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین-دانلود

نمونه سوالات فصل اول کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین ⇓   نمونه سوالات فصل اول کتاب تئوری مدیریت سیدجوادینتوضیحات:نمونه سوالات فصل اول کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین، به همراه پاسخ.همانطوری که می…

ادامه خواندننمونه سوالات فصل اول کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین-دانلود

نمونه سوالات تستی فصل 2 کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین: مکاتب مدیریت-دانلود

نمونه سوالات تستی فصل 2 کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین: مکاتب مدیریت ⇓   نمونه سوالات تستی فصل 2 کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین: مکاتب مدیریتتوضیحات:نمونه سوالات تستی فصل 2 کتاب تئوری…

ادامه خواندننمونه سوالات تستی فصل 2 کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین: مکاتب مدیریت-دانلود

استخدامی‌ مشاغل عملیات ریلی( پویانوین سبز)-دانلود

استخدامی‌ مشاغل عملیات ریلی( پویانوین سبز) ⇓   استخدامی‌ مشاغل عملیات ریلی( پویانوین سبز)جزوه ی آموزشی مبانی برق شامل مهمترینموارد جهت آمادگی سریع شما جهت پاسخگویی به سوالات (مشاغل سوزنبانی,متصدیترافیک…

ادامه خواندناستخدامی‌ مشاغل عملیات ریلی( پویانوین سبز)-دانلود

جزوه مادران و نوزدان (ویژه ازمون استخدامی)-دانلود

جزوه مادران و نوزدان (ویژه ازمون استخدامی) ⇓   جزوه مادران و نوزدان (ویژه ازمون استخدامی) از جمله واحدهایی که دانشجویان رشته پرستاری بایدبگذرانند، درس پرستاری بهداشت مادر و نوزاد…

ادامه خواندنجزوه مادران و نوزدان (ویژه ازمون استخدامی)-دانلود

دانلود جزوه کامل داخلی جراحی (استخدامی)-دانلود

دانلود جزوه کامل داخلی جراحی (استخدامی) ⇓   دانلود جزوه کامل داخلی جراحی (استخدامی)دانلود جزوه کامل  داخلی جراحی(استخدامی)  همراه با تست های ازمون استخدامی رشته پرستاری (داخلی – جراحی) شاخه ای از…

ادامه خواندندانلود جزوه کامل داخلی جراحی (استخدامی)-دانلود

کتاب جامع آزمونهای استخدامی «ای استخدام»-دانلود

کتاب جامع آزمونهای استخدامی «ای استخدام» ⇓   کتاب جامع آزمونهای استخدامی «ای استخدام» فصل اول: ریاضیات و آمار مقدماتی فصل دوم: هوش و استعداد تحصیلی فصل سوم: مهارتهای هفتگانه…

ادامه خواندنکتاب جامع آزمونهای استخدامی «ای استخدام»-دانلود

لغات ضروری انگلیسی برای استخدامی-دانلود

لغات ضروری انگلیسی برای استخدامی لغات ضروری انگلیسی برای استخدامیتوضیحات:لغات ضروری انگلیسی برای استخدامی، در قالب فایل pdf و در 5 صفحه، همراه با معنی فارسی.حتما شما می دانید کسانی…

ادامه خواندنلغات ضروری انگلیسی برای استخدامی-دانلود

نمونه سوالات فصل اول کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین-دانلود

نمونه سوالات فصل اول کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین نمونه سوالات فصل اول کتاب تئوری مدیریت سیدجوادینتوضیحات:نمونه سوالات فصل اول کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین، به همراه پاسخ.همانطوری که می دانید درس…

ادامه خواندننمونه سوالات فصل اول کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین-دانلود

نمونه سوالات تستی فصل 2 کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین: مکاتب مدیریت-دانلود

نمونه سوالات تستی فصل 2 کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین: مکاتب مدیریت نمونه سوالات تستی فصل 2 کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین: مکاتب مدیریتتوضیحات:نمونه سوالات تستی فصل 2 کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین:…

ادامه خواندننمونه سوالات تستی فصل 2 کتاب تئوری مدیریت سیدجوادین: مکاتب مدیریت-دانلود

شبیه ساز سوالات استخدامی تامین اجتماعی 99-دانلود

شبیه ساز سوالات استخدامی تامین اجتماعی 99 شبیه ساز سوالات استخدامی تامین اجتماعی 99توضیحات:شبیه ساز سوالات استخدامی تامین اجتماعی 99، به همراه پاسخنامه کلیدی، در قالب فایل pdf.این فایل یک راهنما…

ادامه خواندنشبیه ساز سوالات استخدامی تامین اجتماعی 99-دانلود

موشکافی سوالات ادبیات هفتمین آزمون فراگیر استخدامی کشور-دانلود

موشکافی سوالات ادبیات هفتمین آزمون فراگیر استخدامی کشور موشکافی سوالات ادبیات هفتمین آزمون فراگیر استخدامی کشورتوضیحات:موشکافی سوالات ادبیات هفتمین آزمون فراگیر استخدامی کشور، در قالب فایل pdf، شامل ارائه منابع…

ادامه خواندنموشکافی سوالات ادبیات هفتمین آزمون فراگیر استخدامی کشور-دانلود

جزوه حسابداری بخش عمومی برای آزمون های استخدامی-دانلود

جزوه حسابداری بخش عمومی برای آزمون های استخدامی جزوه حسابداری بخش عمومی برای آزمون های استخدامیتوضیحات:جزوه حسابداری بخش عمومی برای آزمونهای استخدامی، در قالب فایل pdf و در 71 صفحه،…

ادامه خواندنجزوه حسابداری بخش عمومی برای آزمون های استخدامی-دانلود