مجموعه نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی   مجموعه نمونه سوالات ریاضی اول ابتداییدر ریاضی اول ابتدایی تلاش شده است با روش های آموزشی جدید، دانش آموزان به فکر کردن ترغیب…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات فارسی اول ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات فارسی اول ابتدایی   مجموعه نمونه سوالات فارسی اول ابتداییبرنامه زبان آموزی دوره دبستان و به طور خاص، کتاب فارسی «بخوانیم و بنویسیم» پایه اوّل، که حدود…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات فارسی اول ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات فارسی دوم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات فارسی دوم ابتدایی   مجموعه نمونه سوالات فارسی دوم ابتداییدر برنامه ی آموزش زبان فارسی، به مهارت های چهارگانه ی زبانی و قدرت تفکّر و اندیشیدن، به…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات فارسی دوم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی   مجموعه نمونه سوالات ریاضی سوم ابتداییکتاب ریاضی پایه ی سوم ابتدایی در جهت برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تدوین کتاب…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی   مجموعه نمونه سوالات ریاضی دوم ابتداییدر ریاضی دوم ابتدایی تلاش شده است با روش های آموزشی جدید، دانش آموزان به فکر کردن ترغیب…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی دوم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی دوم ابتدایی   مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی دوم ابتداییعلوم تجربی یکی از یازده حوزه ی یادگیری در برنامه ی درسی ملّی است. براساس جهت…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات علوم تجربی دوم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات ریاضی پنجم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات ریاضی پنجم ابتدایی   مجموعه نمونه سوالات ریاضی پنجم ابتداییکتاب ریاضی پایه ی پنجم در جهت اهداف برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تغییر کتاب…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات ریاضی پنجم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی پنجم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی پنجم ابتدایی   مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی پنجم ابتداییعلوم تجربی یکی از یازده حوزه ی یادگیری در برنامه ی درسی ملیّ است. براساس جهت…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات علوم تجربی پنجم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات فارسی پنجم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات فارسی پنجم ابتدایی   مجموعه نمونه سوالات فارسی پنجم ابتداییکتاب فارسی پنجم ابتدایی، حلقه ی میانی از زنجیره ی دور هی دوم ابتدایی است. دوره ی اوّل…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات فارسی پنجم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی   مجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی پنجم ابتداییمطالعات اجتماعی یک حوزه ی مهمّ یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی سوم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی سوم ابتدایی   مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی سوم ابتداییعلوم تجربی یکی از یازده حوزه ی یادگیری در برنامه ی درسی ملّی است. براساس جهت…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات علوم تجربی سوم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات هدیه های آسمان پنجم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات هدیه های آسمان پنجم ابتدایی   مجموعه نمونه سوالات هدیه های آسمان پنجم ابتداییمحتوای دروس هدیه های آسمان پنجم ابتدایی از اجزایی تشکیل شده است. به طور…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات هدیه های آسمان پنجم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات فارسی سوم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات فارسی سوم ابتدایی   مجموعه نمونه سوالات فارسی سوم ابتداییکتاب فارسی پایه ی سوم، بر بنیاد رویکرد عام «برنامه ی درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران» یعنی شکوفایی…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات فارسی سوم ابتدایی-دانلود

مجموعه سوالات آزمون تیزهوشان ششم به هفتم-دانلود

مجموعه سوالات آزمون تیزهوشان ششم به هفتم   مجموعه سوالات آزمون تیزهوشان ششم به هفتمداوطلبان آزمون تیزهوشان (استعدادهای درخشان) هفتم برای کسب نتیجه مطلوب باید به دو فرآیند زیر توجه نمایند:…

ادامه خواندنمجموعه سوالات آزمون تیزهوشان ششم به هفتم-دانلود

مجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی   مجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی سوم ابتداییمطالعات اجتماعی یک حوزه ی مهم یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی   مجموعه نمونه سوالات ریاضی ششم ابتداییکتاب ریاضی پایه ی ششم در جهت اهداف برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تغییر کتاب…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات هدیه های آسمان سوم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات هدیه های آسمان سوم ابتدایی   مجموعه نمونه سوالات هدیه های آسمان سوم ابتداییمحتوای دروس هدیه های آسمان سوم ابتدایی از اجزایی تشکیل شده است. به طور…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات هدیه های آسمان سوم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی ششم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی ششم ابتدایی   مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی ششم ابتداییعلوم تجربی یکی از حوزه های یادگیری برنامه ی درسی ملّی است. براساس جهت گیری های…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات علوم تجربی ششم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی   مجموعه نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتداییکتاب ریاضی پایه ی چهارم در راستای برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تغییر کتاب درسی…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات فارسی ششم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات فارسی ششم ابتدایی   مجموعه نمونه سوالات فارسی ششم ابتداییپروردگار مهربان را سپاس می گوییم که درپی استقرار پایه ی ششم ابتدایی، توانستیم با تکیه بر مبانی…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات فارسی ششم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی چهارم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی چهارم ابتدایی   مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی چهارم ابتداییعلوم تجربی یکی از یازده حوزه ی یادگیری در برنامه ی درسی ملیّ است. براساس جهت…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات علوم تجربی چهارم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات فارسی چهارم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات فارسی چهارم ابتدایی   مجموعه نمونه سوالات فارسی چهارم ابتداییکتاب فارسی پایه ی چهارم بر بنیاد رویکرد عام «برنامه ی درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران» ، یعنی…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات فارسی چهارم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی   مجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی چهارم ابتداییمطالعات اجتماعی یک حوزه ی مهمّ یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات هدیه های آسمان چهارم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات هدیه های آسمان چهارم ابتدایی   مجموعه نمونه سوالات هدیه های آسمان چهارم ابتداییمحتوای دروس هدیه های آسمان چهارم ابتدایی از اجزایی تشکیل شده است. به طور…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات هدیه های آسمان چهارم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات قرآن هفتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات قرآن هفتم متوسطه   مجموعه نمونه سوالات قرآن هفتم متوسطهقرآن کریم از صدر اسلام تاکنون، محور تمامى علوم و معارف اسلامى بوده است. در طول تارىخ اسلام،…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات قرآن هفتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هفتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هفتم متوسطه   مجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هفتم متوسطهمطالعات اجتماعی یک حوزهٔ مهم یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هفتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات پیام های آسمان هفتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات پیام های آسمان هفتم متوسطه   مجموعه نمونه سوالات پیام های آسمان هفتم متوسطههمان گونه که مستحضرید کتاب «پیام های آسمان»، علاوه بر تغییر در محتوا و…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات پیام های آسمان هفتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هفتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هفتم متوسطه   مجموعه نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هفتم متوسطهکتاب تفکّر و سبک زندگی در ادامۀ برنامۀ درسی تفکّر و پژوهش…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هفتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات ریاضی هشتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات ریاضی هشتم متوسطه   مجموعه نمونه سوالات ریاضی هشتم متوسطهکتاب ریاضی هشتم در راستای برنامهٔ درسی ملّی و در ادامهٔ تغییر کتاب درسی هفتم تألیف شده است.…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات ریاضی هشتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات انگلیسی هفتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات انگلیسی هفتم متوسطه   مجموعه نمونه سوالات انگلیسی هفتم متوسطهبا در نظر گرفتن اینکه زبان های خارجی به عنوان رسانه و ابزار تعامل و تفاهم بین المللی…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات انگلیسی هفتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی هشتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی هشتم متوسطه   مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی هشتم متوسطهعلوم تجربی یکی از یازده حوزهٔ یادگیری در برنامهٔ درسی ملی است. براساس جهت گیری های…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات علوم تجربی هشتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات فارسی هشتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات فارسی هشتم متوسطه   مجموعه نمونه سوالات فارسی هشتم متوسطهتألیف کتاب فارسی پایهٔ هشتم دورهٔ اوّل متوسّطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان،…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات فارسی هشتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هشتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هشتم متوسطه   مجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هشتم متوسطهمطالعات اجتماعی یک حوزهٔ مهم یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هشتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات پیام های آسمان هشتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات پیام های آسمان هشتم متوسطه   مجموعه نمونه سوالات پیام های آسمان هشتم متوسطههمان گونه که مستحضرید کتاب «پیام های آسمان»، علاوه بر تغییر در محتوا و…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات پیام های آسمان هشتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی   مجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی ششم ابتداییمطالعات اجتماعی یک حوزه ی مهمّ یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات هدیه های آسمان ششم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات هدیه های آسمان ششم ابتدایی   مجموعه نمونه سوالات هدیه های آسمان ششم ابتداییمحتوای دروس هدیه های آسمان ششم ابتدایی از اجزایی تشکیل شده است. به طور…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات هدیه های آسمان ششم ابتدایی-دانلود

مجموعه نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هشتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هشتم متوسطه   مجموعه نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هشتم متوسطهکتاب تفکّر و سبک زندگی پایهٔ هشتم در ادامهٔ برنامهٔ درسی تفکّر و…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هشتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات ریاضی هفتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات ریاضی هفتم متوسطه   مجموعه نمونه سوالات ریاضی هفتم متوسطهدر دوره ابتدایی با مفاهیم حساب و هندسه آشنا شدید. در دوره اوّل متوسطه از دانش ریاضی خود استفاده می…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات ریاضی هفتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات عربی هفتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات عربی هفتم متوسطه   مجموعه نمونه سوالات عربی هفتم متوسطهاین کتاب نخستین کتاب عربی از مجموعه کتاب های دوره اوّل متوسّطه می باشد که تدوین آن بر…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات عربی هفتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی هفتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی هفتم متوسطه   مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی هفتم متوسطهعلوم تجربی یکی از یازده حوزهٔ یادگیری در برنامهٔ درسی ملی است. براساس جهت گیری های…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات علوم تجربی هفتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات فارسی هفتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات فارسی هفتم متوسطه   مجموعه نمونه سوالات فارسی هفتم متوسطهتألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسّطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان،…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات فارسی هفتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات فارسی نهم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات فارسی نهم متوسطه   مجموعه نمونه سوالات فارسی نهم متوسطهکتاب فارسی پایۀ نهم، بر بنیاد رویکرد عام «برنامۀ درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران»، یعنی شکوفایی فطرت الهی،…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات فارسی نهم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات انگلیسی نهم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات انگلیسی نهم متوسطه   مجموعه نمونه سوالات انگلیسی نهم متوسطهبا در نظر گرفتن اینکه زبان های خارجی به عنوان رسانه و ابزار تعامل و تفاهم بین المللی…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات انگلیسی نهم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات عربی نهم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات عربی نهم متوسطه   مجموعه نمونه سوالات عربی نهم متوسطهکتاب عربی نهم متوسطه همچون دو کتاب قبلی پیش از چاپ، چندین بار به نقد و بررسی نهاده…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات عربی نهم متوسطه-دانلود

جزوه فیزیک دهم متوسطه-دانلود

جزوه فیزیک دهم متوسطه   جزوه فیزیک دهم متوسطهجزوه فیزیک(1) پایه دهم متوسطه شامل تمام فصل های کتاب می باشد. کتاب فیزیک(1) پایه دهم متوسطه تا فصل 4 بین رشته…

ادامه خواندنجزوه فیزیک دهم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات انگلیسی هشتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات انگلیسی هشتم متوسطه   مجموعه نمونه سوالات انگلیسی هشتم متوسطهبا در نظر گرفتن اینکه زبان های خارجی به عنوان رسانه و ابزار تعامل و تفاهم بین المللی…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات انگلیسی هشتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات عربی هشتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات عربی هشتم متوسطه   مجموعه نمونه سوالات عربی هشتم متوسطهاین کتاب دومین کتاب عربی دورۀ اوّل متوسّطه است. شورای تألیف، شامل گروهی از استادان دانشگاه و معلّمان…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات عربی هشتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات قرآن هشتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات قرآن هشتم متوسطه   مجموعه نمونه سوالات قرآن هشتم متوسطهقرآن کریم از صدر اسلام تاکنون، محور تمامى علوم و معارف اسلامى بوده است. در طول تارىخ اسلام،…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات قرآن هشتم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات ریاضی نهم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات ریاضی نهم متوسطه   مجموعه نمونه سوالات ریاضی نهم متوسطهکتاب ریاضی پایهٔ نهم بر مبنای برنامهٔ درسی ملی و در ادامهٔ تغییر کتاب های درسی پایه های…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات ریاضی نهم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی نهم متوسطه-دانلود

مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی نهم متوسطه   مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی نهم متوسطهعلوم تجربی یکی از یازده حوزهٔ یادگیری در برنامهٔ درسی ملی است. براساس جهت گیری های…

ادامه خواندنمجموعه نمونه سوالات علوم تجربی نهم متوسطه-دانلود

راهنمای گام به گام ریاضی پایه نهم-دانلود

راهنمای گام به گام ریاضی پایه نهم   راهنمای گام به گام ریاضی پایه نهمکتاب ریاضی پایهٔ نهم بر مبنای برنامهٔ درسی ملی و در ادامهٔ تغییر کتاب های درسی…

ادامه خواندنراهنمای گام به گام ریاضی پایه نهم-دانلود

تحقیق اهرم و انواع آن-دانلود

تحقیق اهرم و انواع آن   تحقیق اهرم و انواع آناهرم به میله صلبی گفته می‌شود که آزادانه حول یک نقطه ثابت دوران می‌کند. به این نقطه ثابت، تکیه‌گاه گفته…

ادامه خواندنتحقیق اهرم و انواع آن-دانلود

پاورپوینت بیمه و مقابله با حوادث-دانلود

پاورپوینت بیمه و مقابله با حوادث   پاورپوینت بیمه و مقابله با حوادثدر ابتدای هر سال تحصیلی والدین شما پولی را بابت بیمه دانش آموزی  به مدرسه می پردازند. آیا می…

ادامه خواندنپاورپوینت بیمه و مقابله با حوادث-دانلود

جزوه ریاضی آمادگی کنکور-دانلود

جزوه ریاضی آمادگی کنکور   جزوه ریاضی آمادگی کنکورریاضیات از جمله دروس تاثیرگذار در کنکور می باشد که داوطلبان کوشا برای رسیدن به اهدافشون نیاز دارند در این درس درصد…

ادامه خواندنجزوه ریاضی آمادگی کنکور-دانلود

پاورپوینت درباره باد و فوایدش-دانلود

پاورپوینت درباره باد و فوایدش   پاورپوینت درباره باد و فوایدشدر خیلی از موضوعات در تحقیق ها موضوعات عجیبی میبینیم مثل درس هایی از باد و تشبیه های آن و…

ادامه خواندنپاورپوینت درباره باد و فوایدش-دانلود

پاورپوینت حدیث منزلت-دانلود

پاورپوینت حدیث منزلت   پاورپوینت حدیث منزلتیکی از افتخارات امام (ع) این است که در تمام نبردها ملازم پیامبر (ص) و پرچمدار وی بود، جز در غزوه‏ی تبوک که به…

ادامه خواندنپاورپوینت حدیث منزلت-دانلود

پاورپوینت ریاضی هشتم (فصل سوم)-دانلود

پاورپوینت ریاضی هشتم (فصل سوم)   پاورپوینت ریاضی هشتم (فصل سوم)ریاضی هشتم در راستای برنامهٔ درسی ملّی و در ادامهٔ ریاضی هفتم تألیف شده است. یکی از اهداف مهم و…

ادامه خواندنپاورپوینت ریاضی هشتم (فصل سوم)-دانلود

درسنامه فارسی هفتم (درس 9)-دانلود

درسنامه فارسی هفتم (درس 9)   درسنامه فارسی هفتم (درس 9)تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار…

ادامه خواندندرسنامه فارسی هفتم (درس 9)-دانلود

درسنامه فارسی هشتم (درس 9)-دانلود

درسنامه فارسی هشتم (درس 9)   درسنامه فارسی هشتم (درس 9)تألیف کتاب فارسی پایهٔ هشتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار…

ادامه خواندندرسنامه فارسی هشتم (درس 9)-دانلود

پاورپوینت شتر و فواید آن-دانلود

پاورپوینت شتر و فواید آن   پاورپوینت شتر و فواید آنشُتُر یا اُشتر، حیوانی است نیرومند و تنومند با توش و توان بالا از خانواده شتران؛ شبه نشخوارکننده و با…

ادامه خواندنپاورپوینت شتر و فواید آن-دانلود

پاورپوینت شباهت و تفاوت انسان ها با میوه ها-دانلود

پاورپوینت شباهت و تفاوت انسان ها با میوه ها   پاورپوینت شباهت و تفاوت انسان ها با میوه هارژیم غذایی مغذی می تواند به حفظ سلامت بدن کمک کند، اما…

ادامه خواندنپاورپوینت شباهت و تفاوت انسان ها با میوه ها-دانلود

پاورپوینت سوره عبس-دانلود

پاورپوینت سوره عبس   پاورپوینت سوره عبسسوره عَبَس هشتادمین سوره قرآن و از سوره‌های مَکّی که در جزء سی‌ام قرآن جای گرفته است. این سوره را «عَبَسَ» می‌نامند چون با…

ادامه خواندنپاورپوینت سوره عبس-دانلود

پاورپوینت درباره شهر همدان-دانلود

پاورپوینت درباره شهر همدان   پاورپوینت درباره شهر همدان  هَمِدان، هَمَدان یا به گویش محلی هِمِدان یکی از کلان‌شهرهای ایران در منطقهٔ غربی و کوهستانی ایران و مرکز شهرستان و…

ادامه خواندنپاورپوینت درباره شهر همدان-دانلود

نمونه سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم (درس سوم)-دانلود

نمونه سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم (درس سوم)   نمونه سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم (درس سوم)درس آمادگی دفاعی در حال حاضر جز دروس الزامی دوره اول و دوم متوسطه…

ادامه خواندننمونه سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم (درس سوم)-دانلود

نمونه سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم (درس پنجم)-دانلود

نمونه سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم (درس پنجم)   نمونه سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم (درس پنجم)درس آمادگی دفاعی در حال حاضر جز دروس الزامی دوره اول و دوم متوسطه…

ادامه خواندننمونه سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم (درس پنجم)-دانلود

درسنامه فارسی نهم (درس 9)-دانلود

درسنامه فارسی نهم (درس 9)   درسنامه فارسی نهم (درس 9)کتاب فارسی پایۀ نهم، بر بنیاد رویکرد عام «برنامۀ درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران»، یعنی شکوفایی فطرت الهی، استوار است…

ادامه خواندندرسنامه فارسی نهم (درس 9)-دانلود

اپلیکیشن آموزشی بالون (فارسی سوم ابتدایی)-دانلود

اپلیکیشن آموزشی بالون (فارسی سوم ابتدایی)   اپلیکیشن آموزشی بالون (فارسی سوم ابتدایی)این روزها تصور هیچ کاربردی از تلفن همراهتان عجیب و شگفت‌انگیز نیست. این بار با نصب یک اپلیکیشن…

ادامه خواندناپلیکیشن آموزشی بالون (فارسی سوم ابتدایی)-دانلود

پاورپوینت درباره آیه کما کتب علی الذین من قبلکم-دانلود

پاورپوینت درباره آیه کما کتب علی الذین من قبلکم   پاورپوینت درباره آیه کما کتب علی الذین من قبلکممنظور از «من قبلکم» دراین آیه شریفه امت های پیشین و پیروان…

ادامه خواندنپاورپوینت درباره آیه کما کتب علی الذین من قبلکم-دانلود

نمونه سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم (درس ششم)-دانلود

نمونه سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم (درس ششم)   نمونه سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم (درس ششم)درس آمادگی دفاعی در حال حاضر جز دروس الزامی دوره اول و دوم متوسطه…

ادامه خواندننمونه سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم (درس ششم)-دانلود

پاورپوینت درباره عالم برزخ-دانلود

پاورپوینت درباره عالم برزخ   پاورپوینت درباره عالم برزخبَرْزَخْ، عالمی میان دنیا و آخرت که از آن به قیامت صغری، عالم مثال یا عالم قبر نیز تعبیر می شود. بر…

ادامه خواندنپاورپوینت درباره عالم برزخ-دانلود

پاورپوینت سوره عنکبوت-دانلود

پاورپوینت سوره عنکبوت   پاورپوینت سوره عنکبوتسوره عنکبوت بیست و نهمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن است که در جزء بیست و بیست و یکم جای دارد. نام عنکبوت…

ادامه خواندنپاورپوینت سوره عنکبوت-دانلود

پاورپوینت ریاضی مبحث توان – فصل هفت پایه هشتم-دانلود

پاورپوینت ریاضی مبحث توان - فصل هفت پایه هشتم   پاورپوینت ریاضی مبحث توان - فصل هفت پایه هشتمدر این پاورپینت خلاصه ی نکات توان آورده شده و برای جمع بندی…

ادامه خواندنپاورپوینت ریاضی مبحث توان – فصل هفت پایه هشتم-دانلود

پاورپوینت گوناگونی گیاهان (علوم چهارم دبستان )-دانلود

پاورپوینت گوناگونی گیاهان (علوم چهارم دبستان )   پاورپوینت گوناگونی گیاهان (علوم چهارم دبستان )گیاهانی که دانه یک قسمتی دارند تک لپه ای هستند. گلبرگ های دراز و باریک دارند.…

ادامه خواندنپاورپوینت گوناگونی گیاهان (علوم چهارم دبستان )-دانلود

پاورپوینت زیستگاه (علوم چهارم دبستان)-دانلود

پاورپوینت زیستگاه (علوم چهارم دبستان)   پاورپوینت زیستگاه (علوم چهارم دبستان)  گیاه خواران : این جانوران از گیاه تغذیه می کنند شامل: گنجشک، خرگوش، موش، گوسفند، گاو و ... گوشت…

ادامه خواندنپاورپوینت زیستگاه (علوم چهارم دبستان)-دانلود

پاورپوینت فواید علمی روزه-دانلود

پاورپوینت فواید علمی روزه   پاورپوینت فواید علمی روزهبسیاری از ما روزه گرفتن را تعهد مذهبی می دانیم اما تنها تعداد کمی از افراد مزایای سلامتی آن را می دانند…

ادامه خواندنپاورپوینت فواید علمی روزه-دانلود

پاورپوینت آسمان در شب (علوم چهارم دبستان)-دانلود

پاورپوینت آسمان در شب (علوم چهارم دبستان)   پاورپوینت آسمان در شب (علوم چهارم دبستان)حدود هزار سال پیش ، اولین رصدخانه در شهر ری ایران ساخته شد. در رصدخانه ها،ستاره…

ادامه خواندنپاورپوینت آسمان در شب (علوم چهارم دبستان)-دانلود

پاورپوینت اوضاع اقتصادی در ایران باستان (درس 22 – مطالعات پایه هفتم)-دانلود

پاورپوینت اوضاع اقتصادی در ایران باستان (درس 22 - مطالعات پایه هفتم)   پاورپوینت اوضاع اقتصادی در ایران باستان (درس 22 - مطالعات پایه هفتم)جاده ابریشم راهی بود که چین…

ادامه خواندنپاورپوینت اوضاع اقتصادی در ایران باستان (درس 22 – مطالعات پایه هفتم)-دانلود

پاورپوینت بی مهره ها (علوم چهارم دبستان)-دانلود

پاورپوینت بی مهره ها (علوم چهارم دبستان)   پاورپوینت بی مهره ها (علوم چهارم دبستان)بی‌مهرگان گروه بزرگی از جانوران را تشکیل می‌دهند که در همه جای کره زمین پراکنده هستند…

ادامه خواندنپاورپوینت بی مهره ها (علوم چهارم دبستان)-دانلود

پاورپوینت اوضاع اجتماعی ایران باستان (درس 21 – مطالعات پایه هفتم)-دانلود

پاورپوینت اوضاع اجتماعی ایران باستان (درس 21 - مطالعات پایه هفتم)   پاورپوینت اوضاع اجتماعی ایران باستان (درس 21 - مطالعات پایه هفتم)خانواده، هستهٔ اولیه جامعه را تشکیل می داد.…

ادامه خواندنپاورپوینت اوضاع اجتماعی ایران باستان (درس 21 – مطالعات پایه هفتم)-دانلود

پاورپوینت بدن ما 2 (علوم چهارم دبستان)-دانلود

پاورپوینت بدن ما 2 (علوم چهارم دبستان)   پاورپوینت بدن ما 2 (علوم چهارم دبستان)تعداد نبض هر انسان با تعداد ضربان قلب او برابر است و این روشی برای اندازه…

ادامه خواندنپاورپوینت بدن ما 2 (علوم چهارم دبستان)-دانلود

پاورپوینت آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران (درس 19 – مطالعات پایه هفتم)-دانلود

پاورپوینت آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران (درس 19 - مطالعات پایه هفتم)   پاورپوینت آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران (درس 19 -…

ادامه خواندنپاورپوینت آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران (درس 19 – مطالعات پایه هفتم)-دانلود

پاورپوینت بدن ما 1 (علوم چهارم دبستان)-دانلود

پاورپوینت بدن ما 1 (علوم چهارم دبستان)   پاورپوینت بدن ما 1 (علوم چهارم دبستان)وقتی که قسمتی از بدن آسیب می بیند، سلول های آن بخش تقسیم می شوند و…

ادامه خواندنپاورپوینت بدن ما 1 (علوم چهارم دبستان)-دانلود

پاورپوینت امپراطوری های ایران باستان (درس 20 – مطالعات پایه هفتم)-دانلود

پاورپوینت امپراطوری های ایران باستان (درس 20 - مطالعات پایه هفتم)   پاورپوینت امپراطوری های ایران باستان (درس 20 - مطالعات پایه هفتم)دولت های ایران باستان، قلمرو وسیعی داشتند و…

ادامه خواندنپاورپوینت امپراطوری های ایران باستان (درس 20 – مطالعات پایه هفتم)-دانلود

پاورپوینت قدیمی ترین سکونت گاه های ایران (درس 18 – مطالعات پایه هفتم)-دانلود

پاورپوینت قدیمی ترین سکونت گاه های ایران (درس 18 - مطالعات پایه هفتم)   پاورپوینت قدیمی ترین سکونت گاه های ایران (درس 18 - مطالعات پایه هفتم)با گذشت زمان با…

ادامه خواندنپاورپوینت قدیمی ترین سکونت گاه های ایران (درس 18 – مطالعات پایه هفتم)-دانلود

پاورپوینت دانش و هنر در ایران باستان (درس 24 – مطالعات پایه هفتم)-دانلود

پاورپوینت دانش و هنر در ایران باستان (درس 24 - مطالعات پایه هفتم)   پاورپوینت دانش و هنر در ایران باستان (درس 24 - مطالعات پایه هفتم)ایرانیان باستان؛ خواص درمانی…

ادامه خواندنپاورپوینت دانش و هنر در ایران باستان (درس 24 – مطالعات پایه هفتم)-دانلود

پاورپوینت مهارت افزایش عزت نفس (تفکر و سبک زندگی – پایه هشتم)-دانلود

پاورپوینت مهارت افزایش عزت نفس (تفکر و سبک زندگی - پایه هشتم)   پاورپوینت مهارت افزایش عزت نفس (تفکر و سبک زندگی - پایه هشتم)افرادی که عزت نفس بالایی دارند️:…

ادامه خواندنپاورپوینت مهارت افزایش عزت نفس (تفکر و سبک زندگی – پایه هشتم)-دانلود

پاورپوینت مهار فشار روانی (تفکر و سبک زندگی – پایه هشتم)-دانلود

پاورپوینت مهار فشار روانی (تفکر و سبک زندگی - پایه هشتم)   پاورپوینت مهار فشار روانی (تفکر و سبک زندگی - پایه هشتم)فشار روانی ممکن است که عکس العمل شما…

ادامه خواندنپاورپوینت مهار فشار روانی (تفکر و سبک زندگی – پایه هشتم)-دانلود

پاورپوینت مهار عصبانیت (تفکر و سبک زندگی – پایه هشتم)-دانلود

پاورپوینت مهار عصبانیت (تفکر و سبک زندگی - پایه هشتم)   پاورپوینت مهار عصبانیت (تفکر و سبک زندگی - پایه هشتم)زندگی ما پر از خوبی ها و بدی ها، خوشی…

ادامه خواندنپاورپوینت مهار عصبانیت (تفکر و سبک زندگی – پایه هشتم)-دانلود

پاورپوینت ویژگی های طبیعی و انسانی آفریقا (درس 22 – مطالعات پایه هشتم)-دانلود

پاورپوینت ویژگی های طبیعی و انسانی آفریقا (درس 22 - مطالعات پایه هشتم)   پاورپوینت ویژگی های طبیعی و انسانی آفریقا (درس 22 - مطالعات پایه هشتم)از نظر بارش این…

ادامه خواندنپاورپوینت ویژگی های طبیعی و انسانی آفریقا (درس 22 – مطالعات پایه هشتم)-دانلود

پاورپوینت عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان (درس 23 – مطالعات پایه هفتم)-دانلود

پاورپوینت عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان (درس 23 - مطالعات پایه هفتم)   پاورپوینت عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان (درس 23 - مطالعات پایه…

ادامه خواندنپاورپوینت عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان (درس 23 – مطالعات پایه هفتم)-دانلود

پاورپوینت قاره آمریکا (درس 23 – مطالعات پایه هشتم)-دانلود

پاورپوینت قاره آمریکا (درس 23 - مطالعات پایه هشتم)   پاورپوینت قاره آمریکا (درس 23 - مطالعات پایه هشتم)قاره آمریکا، از قطب شمال تا نزدیکی قطب جنوب کشیده شده است…

ادامه خواندنپاورپوینت قاره آمریکا (درس 23 – مطالعات پایه هشتم)-دانلود

پاورپوینت فرهنگ و تمدن ایران باستان (فصل 12 – مطالعات پایه هفتم)-دانلود

پاورپوینت فرهنگ و تمدن ایران باستان (فصل 12 - مطالعات پایه هفتم)   پاورپوینت فرهنگ و تمدن ایران باستان (فصل 12 - مطالعات پایه هفتم)کتاب زرتشت، اوستا نام داشت. ایرانیان…

ادامه خواندنپاورپوینت فرهنگ و تمدن ایران باستان (فصل 12 – مطالعات پایه هفتم)-دانلود

پاورپوینت نکات کاربردی نماز در زندگی-دانلود

پاورپوینت نکات کاربردی نماز در زندگی   پاورپوینت نکات کاربردی نماز در زندگیدر این پاورپینت میخوایم در مورد فواید نماز براتون بگیم. موضوعات عبارتند از: نماز چیست؟ تاثیر نماز بر سبک…

ادامه خواندنپاورپوینت نکات کاربردی نماز در زندگی-دانلود

پاورپوینت ویژگی های منطقۀ جنوب غربی آسیا (درس 19 – مطالعات پایه هشتم)-دانلود

پاورپوینت ویژگی های منطقۀ جنوب غربی آسیا (درس 19 - مطالعات پایه هشتم)   پاورپوینت ویژگی های منطقۀ جنوب غربی آسیا (درس 19 - مطالعات پایه هشتم)در جنوب غربی آسیا،…

ادامه خواندنپاورپوینت ویژگی های منطقۀ جنوب غربی آسیا (درس 19 – مطالعات پایه هشتم)-دانلود

پاورپوینت قاره آمریکا و قاره اقیانوسیه (فصل 12 – مطالعات پایه هشتم)-دانلود

پاورپوینت قاره آمریکا و قاره اقیانوسیه (فصل 12 - مطالعات پایه هشتم)   پاورپوینت قاره آمریکا و قاره اقیانوسیه (فصل 12 - مطالعات پایه هشتم)قاره آمریکا، از قطب شمال تا…

ادامه خواندنپاورپوینت قاره آمریکا و قاره اقیانوسیه (فصل 12 – مطالعات پایه هشتم)-دانلود

پاورپوینت منطقه جنوب غربی آسیا و جایگاه ایران در آن (فصل 10 – مطالعات پایه هشتم)-دانلود

پاورپوینت منطقه جنوب غربی آسیا و جایگاه ایران در آن (فصل 10 - مطالعات پایه هشتم)   پاورپوینت منطقه جنوب غربی آسیا و جایگاه ایران در آن (فصل 10 -…

ادامه خواندنپاورپوینت منطقه جنوب غربی آسیا و جایگاه ایران در آن (فصل 10 – مطالعات پایه هشتم)-دانلود

پاورپوینت اروپا و آفریقا (فصل 11 – مطالعات پایه هشتم)-دانلود

پاورپوینت اروپا و آفریقا (فصل 11 - مطالعات پایه هشتم)   پاورپوینت اروپا و آفریقا (فصل 11 - مطالعات پایه هشتم)به طور کلی اروپا قاره ای با آب و هوای…

ادامه خواندنپاورپوینت اروپا و آفریقا (فصل 11 – مطالعات پایه هشتم)-دانلود

پاورپوینت ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا (درس 18 – مطالعات پایه هشتم)-دانلود

پاورپوینت ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا (درس 18 - مطالعات پایه هشتم)   پاورپوینت ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا (درس 18 - مطالعات پایه هشتم)بیشتر مردم آسیا به…

ادامه خواندنپاورپوینت ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا (درس 18 – مطالعات پایه هشتم)-دانلود

پاورپوینت قاره استرالیا و اقیانوسیه (درس 24 – مطالعات پایه هشتم)-دانلود

پاورپوینت قاره استرالیا و اقیانوسیه (درس 24 - مطالعات پایه هشتم)   پاورپوینت قاره استرالیا و اقیانوسیه (درس 24 - مطالعات پایه هشتم)استرالیا تقریبا سرزمینی هموار است. تنها رشته کوه…

ادامه خواندنپاورپوینت قاره استرالیا و اقیانوسیه (درس 24 – مطالعات پایه هشتم)-دانلود

پاورپوینت ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا (درس 21 – مطالعات پایه هشتم)-دانلود

پاورپوینت ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا (درس 21 - مطالعات پایه هشتم)   پاورپوینت ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا (درس 21 - مطالعات پایه هشتم)آب و هوا بخش…

ادامه خواندنپاورپوینت ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا (درس 21 – مطالعات پایه هشتم)-دانلود