فایل اکسل (RCADS )مقیاس تجدید نظر شده اضطراب و افسردگی کودکان نسخه کودک-دانلود

فایل اکسل (RCADS )مقیاس تجدید نظر شده اضطراب و افسردگی کودکان نسخه کودک ⇓   فایل اکسل (RCADS )مقیاس تجدید نظر شده اضطراب و افسردگی کودکان نسخه کودک اولین بار…

ادامه خواندنفایل اکسل (RCADS )مقیاس تجدید نظر شده اضطراب و افسردگی کودکان نسخه کودک-دانلود

فایل اکسل مقیاس افسردگی و اضطراب واسترس DASS-دانلود

فایل اکسل مقیاس افسردگی و اضطراب واسترس DASS ⇓   فایل اکسل مقیاس افسردگی و اضطراب واسترس DASS پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس The Depression Anxiety Stress Scale-(DASS)42 نوع…

ادامه خواندنفایل اکسل مقیاس افسردگی و اضطراب واسترس DASS-دانلود

فایل اکسل پرسشنامه افسردگی سما-دانلود

فایل اکسل پرسشنامه افسردگی سما ⇓   فایل اکسل پرسشنامه افسردگی سما پرسشنامه سما دارای 30 پرسش است که براساس علایم مختلف افسردگی تنظیم شده است و در مقابل هر…

ادامه خواندنفایل اکسل پرسشنامه افسردگی سما-دانلود

فایل اکسل گودیناف-دانلود

فایل اکسل گودیناف ⇓   فایل اکسل گودیناف برای اولین بار فایل اکسل آزمون آدمک گودیناف فایل مورد نظر تمامی محاسبات را بطور خودکار انجام میدهد و بهره هوشی کودک…

ادامه خواندنفایل اکسل گودیناف-دانلود

فایل اکسل پرسش‌نامه اضطراب اشپیل‌برگر (STAI)-دانلود

فایل اکسل پرسش‌نامه اضطراب اشپیل‌برگر (STAI) ⇓   فایل اکسل پرسش‌نامه اضطراب اشپیل‌برگر (STAI) پرسشنامه اضطراب حالت – صفت اسپیلبرگر (STAI) که معادل انگلیسی آن state-trait anxiety inventory است در…

ادامه خواندنفایل اکسل پرسش‌نامه اضطراب اشپیل‌برگر (STAI)-دانلود

فایل اکسل مقیاس سنجش افکار خود کشی بک(Beck suicide Scale Ideation) (BSSI)-دانلود

فایل اکسل مقیاس سنجش افکار خود کشی بک(Beck suicide Scale Ideation) (BSSI) ⇓   فایل اکسل مقیاس سنجش افکار خود کشی بک(Beck suicide Scale Ideation) (BSSI) مقیاس سنجش افکار خود…

ادامه خواندنفایل اکسل مقیاس سنجش افکار خود کشی بک(Beck suicide Scale Ideation) (BSSI)-دانلود

فایل اکسل پرسشنامه زوجی اینریچ-دانلود

فایل اکسل پرسشنامه زوجی اینریچ ⇓   فایل اکسل پرسشنامه زوجی اینریچ برای اولین بار فایل اکسل پرسشنامه زوجی اینریچ:(سطح آزمودنی در هر مقیاس تعیین و تفسیر مختصر بطور خودکار…

ادامه خواندنفایل اکسل پرسشنامه زوجی اینریچ-دانلود

فایل اکسل روانشناسی رانندگی(تفسیر نمراتAو N)-دانلود

فایل اکسل روانشناسی رانندگی(تفسیر نمراتAو N) ⇓   فایل اکسل روانشناسی رانندگی(تفسیر نمراتAو N) فایل اکسل پرسشنامۀ روان شناسی رانندگی روان شناسانی که رفتارهای رانندگی بزرگسالان را بررسی کرده و…

ادامه خواندنفایل اکسل روانشناسی رانندگی(تفسیر نمراتAو N)-دانلود

فایل اکسل شیوه های فرزندپروری بامریند-دانلود

فایل اکسل شیوه های فرزندپروری بامریند ⇓   فایل اکسل شیوه های فرزندپروری بامریند برای اولین بار، فایل اکسل مورد نظر براساس پرسشنامه بامریند(استبدادی ،منطقی ،سهل گیرانه) شیوه تربیتی را…

ادامه خواندنفایل اکسل شیوه های فرزندپروری بامریند-دانلود

فایل اکسل پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس(CDI)-دانلود

فایل اکسل پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس(CDI) ⇓   فایل اکسل پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس(CDI) پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس یک ابزار خود گزارشی 27 آیتمی است که جهت…

ادامه خواندنفایل اکسل پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس(CDI)-دانلود

فایل اکسل پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ راست(گریمس)-دانلود

فایل اکسل پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ راست(گریمس) ⇓   فایل اکسل پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ راست(گریمس) پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ-راست(گریمس) روابط زوجین می تواند بخودی خود بسیار پیچیده باشد و…

ادامه خواندنفایل اکسل پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ راست(گریمس)-دانلود

فایل اکسل پرسشنامه ی فرسودگی شغلی مزلچ-دانلود

فایل اکسل پرسشنامه ی فرسودگی شغلی مزلچ ⇓   فایل اکسل پرسشنامه ی فرسودگی شغلی مزلچ فشار شغلی در سازمانها می تواند موجبات تنیدگی فراوانی را ایجاد کند،این تنیدگی در…

ادامه خواندنفایل اکسل پرسشنامه ی فرسودگی شغلی مزلچ-دانلود