کرنش سنج (استرین گیج)-دانلود

کرنش سنج (استرین گیج) ⇓   کرنش سنج (استرین گیج) استرین گیج (Strain Gauge) یا کرنش سنج یک سنسور الکترونیکی است که برای اندازه گیری کرنش یا تغییرات نسبی طول…

ادامه خواندنکرنش سنج (استرین گیج)-دانلود

طراحی و ساخت كمپراتور هوایي فشاري-دانلود

طراحی و ساخت كمپراتور هوایي فشاري ⇓   طراحی و ساخت كمپراتور هوایي فشاري امروزه سرعت و دقت در اندازه گيري، قابليت اطمينان به وسيله اندازه گيري و ارزش اقتصادي…

ادامه خواندنطراحی و ساخت كمپراتور هوایي فشاري-دانلود

سئوالات امتحانی درس اندازه گیری دقیق و آزمایشگاه-دانلود

سئوالات امتحانی درس اندازه گیری دقیق و آزمایشگاه ⇓   سئوالات امتحانی درس اندازه گیری دقیق و آزمایشگاه درس اندازه‌گیری دقیق و آزمایشگاه، یکی از مهمترین دروس رشته های ساخت…

ادامه خواندنسئوالات امتحانی درس اندازه گیری دقیق و آزمایشگاه-دانلود