اپلیکیشن تولگیران-دانلود

اپلیکیشن تولگیران ⇓   اپلیکیشن تولگیران عارضه بند شدن غذا در گلوی نوزادان به دلیل عدم توانایی لازم در عمل بلع امر بسیار رایج و طبیعی در سنین پایین است…

ادامه خواندناپلیکیشن تولگیران-دانلود

اپلیکیشن قرآنیوم-دانلود

اپلیکیشن قرآنیوم ⇓   اپلیکیشن قرآنیوم اپلیکیشن قرآنیوم با هدف انتشار قرآنهای منسوب به دستخط ائمه اطهار علیهم السلام ،ترجمه قرآن کریم به زبان های مختلف با نگارش علیا ،…

ادامه خواندناپلیکیشن قرآنیوم-دانلود