نیمه رساناها Semiconductor-دانلود

نیمه رساناها Semiconductor ⇓   نیمه رساناها Semiconductorمقاله کامل با موضوع نیمه رساناها در قالب یک فایل وردبا عناوين زير:بیان ساده شده نظریه نیمرسانا دیودهای نیمرسانا ديودهاي اتصال- نقطه ايانواع ديودها و…

ادامه خواندننیمه رساناها Semiconductor-دانلود

مقاله ترجمه شده تخصصی برق از سایت IEEE-دانلود

مقاله ترجمه شده تخصصی برق از سایت IEEE ⇓   مقاله ترجمه شده تخصصی برق از سایت IEEEاین مقاله یکی از موضوعات جدید و بروز در ضمینه فین فت 10…

ادامه خواندنمقاله ترجمه شده تخصصی برق از سایت IEEE-دانلود

مقاله ترجمه شده تخصصی برق از سایت IEEE-دانلود

مقاله ترجمه شده تخصصی برق از سایت IEEE ⇓   مقاله ترجمه شده تخصصی برق از سایت IEEEاین مقاله یکی از موضوعات جدید و بروز در ضمینه فین فت 10…

ادامه خواندنمقاله ترجمه شده تخصصی برق از سایت IEEE-دانلود

تحقیق-انواع موتورهای الکترونیکی وهدف استفاده از آن-51صفحه-فرمتdocx-دانلود

تحقیق-انواع موتورهای الکترونیکی وهدف استفاده از آن-51صفحه-فرمتdocx ⇓   تحقیق-انواع موتورهای الکترونیکی وهدف استفاده از آن-51صفحه-فرمتdocxموتور سنكرون پسماندي ،موتور مقاومت مغناطيسي ،موتورهاي سنكرون يكفاز بدون تحريك ،- تنظيم سرعت موتورهاي…

ادامه خواندنتحقیق-انواع موتورهای الکترونیکی وهدف استفاده از آن-51صفحه-فرمتdocx-دانلود

تحقیق-انواع موتورهای الکترونیکی وهدف استفاده از آن-51صفحه-فرمتdocx-دانلود

تحقیق-انواع موتورهای الکترونیکی وهدف استفاده از آن-51صفحه-فرمتdocx ⇓   تحقیق-انواع موتورهای الکترونیکی وهدف استفاده از آن-51صفحه-فرمتdocxموتور سنكرون پسماندي ،موتور مقاومت مغناطيسي ،موتورهاي سنكرون يكفاز بدون تحريك ،- تنظيم سرعت موتورهاي…

ادامه خواندنتحقیق-انواع موتورهای الکترونیکی وهدف استفاده از آن-51صفحه-فرمتdocx-دانلود

تحقیق-انواع موتورهای الکترونیکی وهدف استفاده از آن-51صفحه-فرمتdocx-دانلود

تحقیق-انواع موتورهای الکترونیکی وهدف استفاده از آن-51صفحه-فرمتdocx ⇓   تحقیق-انواع موتورهای الکترونیکی وهدف استفاده از آن-51صفحه-فرمتdocxموتور سنكرون پسماندي ،موتور مقاومت مغناطيسي ،موتورهاي سنكرون يكفاز بدون تحريك ،- تنظيم سرعت موتورهاي…

ادامه خواندنتحقیق-انواع موتورهای الکترونیکی وهدف استفاده از آن-51صفحه-فرمتdocx-دانلود

جزوه اصول فشار قوی و عایقها-دانلود

جزوه اصول فشار قوی و عایقها ⇓   جزوه اصول فشار قوی و عایقهابه احتمال زياد شمانيز حوصله نوشتن جزوه رانداشته وچندروز مانده به امتحان بدنبال جزوه اي خوانا ،…

ادامه خواندنجزوه اصول فشار قوی و عایقها-دانلود

جزوه مدار منطقی-دانلود

جزوه مدار منطقی ⇓   جزوه مدار منطقیجزوه کامل مدار منطقی به صورت دستنویسمباحث شامل موارد زیر می باشد ؛·       فصل اول : مدارهای منطقی دیجیتال·       فصل دوم : گیت…

ادامه خواندنجزوه مدار منطقی-دانلود

جزوه سیگنال سیستم-دانلود

جزوه سیگنال سیستم ⇓   جزوه سیگنال سیستمجزوه کامل سیگنال سیستم به صورت دستنویسسیگنال در واقع حرکت فیزیکی که تابعی از یک یا چند متغیر می باشد.شامل سه فایل pdf…

ادامه خواندنجزوه سیگنال سیستم-دانلود

جزوه اصول تولید ، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی-دانلود

جزوه اصول تولید ، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی ⇓   جزوه اصول تولید ، انتقال و توزیع انرژی الکتریکیخوانا ، همراه باحل تمرين ومثال باذکر جزئيات جزوه فوق توانايي…

ادامه خواندنجزوه اصول تولید ، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی-دانلود

جزوه استاتیک و مقاومت مصالح-دانلود

جزوه استاتیک و مقاومت مصالح ⇓   جزوه استاتیک و مقاومت مصالحبه احتمال زياد شمانيز حوصله نوشتن جزوه رانداشته وچندروز مانده به امتحان بدنبال جزوه اي خوانا ، همراه باحل…

ادامه خواندنجزوه استاتیک و مقاومت مصالح-دانلود

جزوه الکترونیک کاربردی-دانلود

جزوه الکترونیک کاربردی ⇓   جزوه الکترونیک کاربردیخوانا ، همراه باحل تمرين ومثال باذکر جزئيات کامل جزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور…

ادامه خواندنجزوه الکترونیک کاربردی-دانلود

جزوه آزمایشگاه مدارهای الکتریکی-دانلود

جزوه آزمایشگاه مدارهای الکتریکی ⇓   جزوه آزمایشگاه مدارهای الکتریکیخوانا ، همراه باحل تمرين ومثال باذکر جزئيات کامل جزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان…

ادامه خواندنجزوه آزمایشگاه مدارهای الکتریکی-دانلود

جزوه بررسی سیستمهای قدرت 1-دانلود

جزوه بررسی سیستمهای قدرت 1 ⇓   جزوه بررسی سیستمهای قدرت 1خوانا ، همراه باحل تمرين ومثال باذکر جزئيات کامل جزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما…

ادامه خواندنجزوه بررسی سیستمهای قدرت 1-دانلود

جزوه بررسی سیستمهای قدرت 2-دانلود

جزوه بررسی سیستمهای قدرت 2 ⇓   جزوه بررسی سیستمهای قدرت 2 خوانا ، همراه باحل تمرين ومثال باذکر جزئيات کامل جزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما…

ادامه خواندنجزوه بررسی سیستمهای قدرت 2-دانلود

سمینار روشهای خنثی سازی توان راکتیو در شبکه توزیع-دانلود

سمینار روشهای خنثی سازی توان راکتیو در شبکه توزیع ⇓   سمینار روشهای خنثی سازی توان راکتیو در شبکه توزیعاز موضوعات مورد علاقه در رشته برق قدرت بوده و شامل…

ادامه خواندنسمینار روشهای خنثی سازی توان راکتیو در شبکه توزیع-دانلود

تحقیق هارمونیک زایی موتورهای القایی-دانلود

تحقیق هارمونیک زایی موتورهای القایی ⇓   تحقیق هارمونیک زایی موتورهای القاییاز ويژگيهاي اين تحقيق آن است که موضوع فوق علاوه بر دوره کارشناسي ، يکي از موضوعات مورد علاقه…

ادامه خواندنتحقیق هارمونیک زایی موتورهای القایی-دانلود

جزوه تئوری ترانسفورماتور-دانلود

جزوه تئوری ترانسفورماتور ⇓   جزوه تئوری ترانسفورماتور خوانا ، همراه باحل تمرين ومثال باذکر جزئيات کاملجزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع…

ادامه خواندنجزوه تئوری ترانسفورماتور-دانلود

جزوه تئوری کابل-دانلود

جزوه تئوری کابل ⇓   جزوه تئوری کابلجزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت وشامل :لزوم استفاده از…

ادامه خواندنجزوه تئوری کابل-دانلود

حل تمرینات بازار برق کرشن (تجدید ساختار)-دانلود

حل تمرینات بازار برق کرشن (تجدید ساختار) ⇓   حل تمرینات بازار برق کرشن (تجدید ساختار)منبع کتاب  مباني اقتصادي سيستم قدرت  ( ترجمه دکتر حسن منصف )حل مثالها و تمرينات…

ادامه خواندنحل تمرینات بازار برق کرشن (تجدید ساختار)-دانلود

حل تمرینات الکترونیک قدرت رشید-دانلود

حل تمرینات الکترونیک قدرت رشید ⇓   حل تمرینات الکترونیک قدرت رشیدمنبع کتاب  الکترونيک قدرت رشيد حل مثالها و تمرينات پايان فصل با ذکر جزئياتفرمولهاي مهم و کاربردي هرفصل دسته…

ادامه خواندنحل تمرینات الکترونیک قدرت رشید-دانلود

حل تمرینات بهره برداری سیستمهای قدرت-دانلود

حل تمرینات بهره برداری سیستمهای قدرت ⇓   حل تمرینات بهره برداری سیستمهای قدرتمنبع کتاب  بهره برداري سيستمهاي قدرت ( دکتر حسين سيفي )حل مثالها و تمرينات پايان فصل با…

ادامه خواندنحل تمرینات بهره برداری سیستمهای قدرت-دانلود

جزوه دستگاههای اندازه گیری-دانلود

جزوه دستگاههای اندازه گیری ⇓   جزوه دستگاههای اندازه گیری جزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت وشامل :عوامل…

ادامه خواندنجزوه دستگاههای اندازه گیری-دانلود

روابط محاسباتی ماشینهای الکتریکی-دانلود

روابط محاسباتی ماشینهای الکتریکی ⇓   روابط محاسباتی ماشینهای الکتریکیمورد استفاده متخصصان ، دانشجويان و علاقمندان به تجزيه و تحليل و انجام محاسبات مربوط به ماشينهاي الکتريکي AC و DC…

ادامه خواندنروابط محاسباتی ماشینهای الکتریکی-دانلود

جزوه ریاضیات مهندسی-دانلود

جزوه ریاضیات مهندسی ⇓   جزوه ریاضیات مهندسیجزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت وشامل :سريهاي فوريهگسترش زوج…

ادامه خواندنجزوه ریاضیات مهندسی-دانلود

سوالات حل شده پایان ترم بررسی سیستمهای قدرت 1-دانلود

سوالات حل شده پایان ترم بررسی سیستمهای قدرت 1 ⇓   سوالات حل شده پایان ترم بررسی سیستمهای قدرت 1سوالات پايان ترم درس بررسي سيستمهاي قدرت1 دانشگاه آزاد - بهمن…

ادامه خواندنسوالات حل شده پایان ترم بررسی سیستمهای قدرت 1-دانلود

سوالات حل شده پایان ترم ماشینهای الکتریکی 2-دانلود

سوالات حل شده پایان ترم ماشینهای الکتریکی 2 ⇓   سوالات حل شده پایان ترم ماشینهای الکتریکی 2سوالات پايان ترم درس ماشينهاي الکتريکي2 دانشگاه آزاد - خرداد 92 - استاد…

ادامه خواندنسوالات حل شده پایان ترم ماشینهای الکتریکی 2-دانلود

سوالات حل شده پایان ترم بررسی سیستمهای قدرت 2-دانلود

سوالات حل شده پایان ترم بررسی سیستمهای قدرت 2 ⇓   سوالات حل شده پایان ترم بررسی سیستمهای قدرت 2سوالات پايان ترم درس بررسي سيستمهاي قدرت2دانشگاه آزاد - خرداد 91…

ادامه خواندنسوالات حل شده پایان ترم بررسی سیستمهای قدرت 2-دانلود

فایل ورد و پاورپوینت الگوریتم جستجوی کلاغ CSA-دانلود

فایل ورد و پاورپوینت الگوریتم جستجوی کلاغ CSA ⇓   فایل ورد و پاورپوینت الگوریتم جستجوی کلاغ CSAسعی شده است که پاورپوینت حالتی جذاب داشته باشد تا خواننده دچار خستگی…

ادامه خواندنفایل ورد و پاورپوینت الگوریتم جستجوی کلاغ CSA-دانلود

تقویت کننده تفاضلی-دانلود

تقویت کننده تفاضلی ⇓   تقویت کننده تفاضلی   تقویت کننده تفاضلی , پاورپوینت تقویت کننده تفاضلی , تقویت کننده تفاضلی , دانلود تقویت کننده تفاضلی ,فایل تقویت کننده تفاضلی…

ادامه خواندنتقویت کننده تفاضلی-دانلود

اندازه گیری پارمترهای آنتن-دانلود

اندازه گیری پارمترهای آنتن ⇓   اندازه گیری پارمترهای آنتن   اندازه گیری پارمترهای آنتن , پاورپوینت اندازه گیری پارمترهای آنتن , اندازه گیری پارمترهای آنتن , دانلود اندازه گیری…

ادامه خواندناندازه گیری پارمترهای آنتن-دانلود

مبانی بررسی سیستم های قدرت-دانلود

مبانی بررسی سیستم های قدرت ⇓   مبانی بررسی سیستم های قدرت   مبانی بررسی سیستم های قدرت , پاورپوینت مبانی بررسی سیستم های قدرت , مبانی بررسی سیستم های…

ادامه خواندنمبانی بررسی سیستم های قدرت-دانلود

حل المسائل نیمن-دانلود

حل المسائل نیمن ⇓   حل المسائل نیمن   حل المسائل نیمن , پاورپوینت حل المسائل نیمن , حل المسائل نیمن , دانلود حل المسائل نیمن ,فایل حل المسائل نیمن…

ادامه خواندنحل المسائل نیمن-دانلود

حل المسائل سیستم های قدرت-دانلود

حل المسائل سیستم های قدرت ⇓   حل المسائل سیستم های قدرت   حل المسائل سیستم های قدرت , پاورپوینت حل المسائل سیستم های قدرت , حل المسائل سیستم های…

ادامه خواندنحل المسائل سیستم های قدرت-دانلود

حل المسائل سیستم های قدرت-دانلود

حل المسائل سیستم های قدرت ⇓   حل المسائل سیستم های قدرت   حل المسائل سیستم های قدرت , پاورپوینت حل المسائل سیستم های قدرت , حل المسائل سیستم های…

ادامه خواندنحل المسائل سیستم های قدرت-دانلود