فهرست بها اکسل کلیه رشته ها سال 1400-دانلود

فهرست بها اکسل کلیه رشته ها سال 1400 ⇓   فهرست بها اکسل کلیه رشته ها سال 1400 مجموعه فهرست بها اکسل سال 1400 کلیه رشته ها این مجموعه دارای…

ادامه خواندنفهرست بها اکسل کلیه رشته ها سال 1400-دانلود

برنامه متره و برآورد تاسیسات برقی سال98-دانلود

برنامه متره و برآورد تاسیسات برقی سال98 ⇓   برنامه متره و برآورد تاسیسات برقی سال98 برنامه متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی تاسیسات برقی سال 98 -تهیه کلیه برگه…

ادامه خواندنبرنامه متره و برآورد تاسیسات برقی سال98-دانلود

برنامه متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی راه و باند سال98-دانلود

برنامه متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی راه و باند سال98 ⇓   برنامه متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی راه و باند سال98 برنامه متره و برآورد، صورت وضعیت…

ادامه خواندنبرنامه متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی راه و باند سال98-دانلود

برنامه اکسل محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها-دانلود

برنامه اکسل محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها ⇓   برنامه اکسل محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها برنامه اکسل…

ادامه خواندنبرنامه اکسل محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها-دانلود

برنامه اکسل لیستوفر آرماتور-دانلود

برنامه اکسل لیستوفر آرماتور ⇓   برنامه اکسل لیستوفر آرماتور برنامه اکسل لیستوفر آرماتور مصرفی در سازه های بتنی: لیستوفر چیست؟ لیستوفر در حقیقت مرجع و راهنمایی برای آرماتوربندی خم…

ادامه خواندنبرنامه اکسل لیستوفر آرماتور-دانلود

برنامه اکسل لیستوفر آرماتور-دانلود

برنامه اکسل لیستوفر آرماتور ⇓   برنامه اکسل لیستوفر آرماتور برنامه اکسل لیستوفر آرماتور مصرفی در سازه های بتنی: لیستوفر چیست؟ لیستوفر در حقیقت مرجع و راهنمایی برای آرماتوربندی خم…

ادامه خواندنبرنامه اکسل لیستوفر آرماتور-دانلود

فهرست بها اکسل ابنیه سال 99-دانلود

فهرست بها اکسل ابنیه سال 99 ⇓   فهرست بها اکسل ابنیه سال 99 فهرست بها ابنیه سال 1399: -فرمت فایل: اکسل -فهرست بهای ابلاغی توسط سازمان برنامه و بودجه…

ادامه خواندنفهرست بها اکسل ابنیه سال 99-دانلود

گزارش ماهیانه و پیشرفت فیزیکی پروژه-دانلود

گزارش ماهیانه و پیشرفت فیزیکی پروژه ⇓   گزارش ماهیانه و پیشرفت فیزیکی پروژه فایل اکسل گزارش ماهیانه و پیشرفت فیزیکی در کنترل پروژه: قطعا هر پروژه ای جهت کنترل…

ادامه خواندنگزارش ماهیانه و پیشرفت فیزیکی پروژه-دانلود

فهرست بها اکسل سال 1399-دانلود

فهرست بها اکسل سال 1399 ⇓   فهرست بها اکسل سال 1399 مجموعه فهرست بها اکسل سال 1399: -فهرست بها ابنیه -فهرست بها راه و باند -فهرست بها تاسیسات برقی…

ادامه خواندنفهرست بها اکسل سال 1399-دانلود

برنامه اکسل تست مقاومت فشاری بتن-دانلود

برنامه اکسل تست مقاومت فشاری بتن ⇓   برنامه اکسل تست مقاومت فشاری بتن برنامه اکسل تست مقاومت فشاری بتن: -دارای شیت آزمایش 7،11،28،48 روزه -محاسبه مقاومت فشاری نمونه تست…

ادامه خواندنبرنامه اکسل تست مقاومت فشاری بتن-دانلود

برنامه اکسل صورت وضعیت قیمت مقطوع-دانلود

برنامه اکسل صورت وضعیت قیمت مقطوع ⇓   برنامه اکسل صورت وضعیت قیمت مقطوع برنامه اکسل صورت وضعیت قیمت مقطوع دارای برگه های ریز متره،خلاصه متره و ... محاسبه خودکار…

ادامه خواندنبرنامه اکسل صورت وضعیت قیمت مقطوع-دانلود

گزارش هفتگی پروژه-دانلود

گزارش هفتگی پروژه ⇓   گزارش هفتگی پروژه برنامه اکسل گزارش هفتگی پروژه: -شامل طرح روی جلد و معرفی پروژه -وضعیت پروژه -سهم فیزیکی بخش های اجرایی -گزارش احجام -رسم…

ادامه خواندنگزارش هفتگی پروژه-دانلود

برنامه اکسل طراحی سقف وافل-دانلود

برنامه اکسل طراحی سقف وافل ⇓   برنامه اکسل طراحی سقف وافل برنامه اکسل طراحی سقف وافل: -کنترل ضخامت لایه ي بتن روي بلوك ها (دال بتنی) -طراحی آرماتورهاي پایینی…

ادامه خواندنبرنامه اکسل طراحی سقف وافل-دانلود

برنامه اکسل طراحی سقف کامپوزیت-دانلود

برنامه اکسل طراحی سقف کامپوزیت ⇓   برنامه اکسل طراحی سقف کامپوزیت برنامه اکسل طراحی سقف کامپوزیت lrfd -تعریف مشخصات مصالح - محاسبات بارگذاری -کنترل ابعادی -محاسبات بارهای وارده -محاسبات…

ادامه خواندنبرنامه اکسل طراحی سقف کامپوزیت-دانلود

برنامه اکسل طراحی خاموت تیر و ستون-دانلود

برنامه اکسل طراحی خاموت تیر و ستون ⇓   برنامه اکسل طراحی خاموت تیر و ستون برنامه اکسل طراحی خاموت تیر و ستون: طراحی کامل خاموت های تیر و ستون…

ادامه خواندنبرنامه اکسل طراحی خاموت تیر و ستون-دانلود

برنامه اکسل متره و برآورد ابنیه سال 1400-دانلود

برنامه اکسل متره و برآورد ابنیه سال 1400 ⇓   برنامه اکسل متره و برآورد ابنیه سال 1400 برنامه متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی ابنیه سال 1400 -تهیه کلیه…

ادامه خواندنبرنامه اکسل متره و برآورد ابنیه سال 1400-دانلود

برنامه اکسل متره و برآورد راه و باند سال 1400-دانلود

برنامه اکسل متره و برآورد راه و باند سال 1400 ⇓   برنامه اکسل متره و برآورد راه و باند سال 1400 برنامه متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی راه…

ادامه خواندنبرنامه اکسل متره و برآورد راه و باند سال 1400-دانلود

فهرست بها اکسل سال 1400-دانلود

فهرست بها اکسل سال 1400 ⇓   فهرست بها اکسل سال 1400 مجموعه فهرست بها اکسل سال 1400 اولین مجموعه فهرست بهای فرموله در اکسل -فهرست بها ابنیه سال 1400…

ادامه خواندنفهرست بها اکسل سال 1400-دانلود