تحقیق آبهای زیرزمینی (Ground Watwr) 24 ص-دانلود

تحقیق آبهای زیرزمینی (Ground Watwr) 24 ص

تحقیق آبهای زیرزمینی (Ground Watwr) 24 ص

تحقیق-آبهای-زیرزمینی-(ground-watwr)-24-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏1
‏مقدمه:

‏ با پیشرفت علوم و به کارگیری آن درجوامع،بهره مندشدن ازتسهیلات زندگی و
‏افزایش بهداشت عمومی سبب افزایش روزافزون جمعیت و به دنبال آن بهره وری
‏هرچه بیشتر ازطبیعت شده است.
‏ ازجمله این منابع مورداستفاده، ‏آب(طلای شفاف) بوده است. دربرخی نقاط جهان
‏منابع آب زیرزمینی تنها منبع تأمین آب شرب و کشاورزی جهان سوم می باشد.
‏بهره مندی ازآبهای زیرزمینی اگربراساس شناخت اجزای آن صورت نگیرد،
‏دیری نخواهدپایید که این منابع ارزشمند که دربرخی ازمناطق تنها منابع آبی
‏محسوب می شوند ازحیزانتفاح خارج می شود. ‏
‏میزان کل آب مصرفی جهان که در بخش های کشاورزی،صنعتی و مسکونی
‏مورداستفاده قرارمیگیرد،برابر3240میلیاردمترمکعب می باشد و سالانه 300
‏کیلومتر مکعب آب آلوده می شود.پیش بینی میشوددر سال 2025جمعیت جهان ‏به
‏8میلیاردنفربرسدکه عمده این جمعیت درشهرها سکونت خواهندداشت که دوسوم
‏این جمعیت دچارکمبودآب خواهند بود.
‏ بر اساس آمارهای منتشرشده توسط سازمانهای بین المللی هم اکنون2/1میلیارد
‏نفراز جمعیت کره زمین ازحداقل آب شرب محروم میباشند.براساس گزارشات
‏سازمان بهداشت جهانی80 درصد مرگ و میرها درجهان سوم براثربیماریهای
‏ناشی ازآب بوده است.درحال حاضر24 کشوردرخاورمیانه و شمال آفریقا به مرز
‏2
‏تنش آبی رسیده اند. تا50 سال آینده‏60,000 کیلومترمکعب ازسفره های آب
‏زیرزمینی آلوده خواهند شد.‏ به منظوراستفاده ازآبهای زیرزمینی سالم ضروری
‏است نسبت به حیات آن توجه خاص داشت زیرا که موجودات نقش اساسی
‏درپالایش آب زیرزمینی ایفا می کنند.
‏ تاکنون درخصوص آبهای زیرزمینی عمدتاً به جنبه های فیزیکی محیط و شیمی
‏آب توجه شده، لیکن جنبه های زیستی و اکولوژی آن به طور بسیار محدودی
‏مدنظربوده است که درحال حاضرشناخت عوامل گوناگون مؤثردر حیات ‏آ‏بهای
‏زیرزمینی‏، اهمیت موجودات این اکوسیستم، چگونگی آلودگی، روشهای تصفیه،
‏گروههای مختلف حاضر در آبهای زیرزمینی و روشهای نمونه برداری و
‏چگونگی پژوهش مدنظر می باشد و به آن اشاره میشود.
‏کلیات
‏آبهای زیرزمینی :(Ground Watwr)‏ ‏
‏ عبارت است ازآبی که زیرسطح زمین یافت شده، تمام فضاهای خالی زمین را
‏به صورت اشباع اشغال کند،این آب به صورتهای مختلف و از راه خلل و فرج
‏داخل زمین شده و منابع و سفره های ‏زیرزمینی را تشکیل میدهند.
‏3
‏گردش آب در طبیعت :(Hydrolic Cycle)
‏ ‏جریان ‏آب در طبیعت به صورت یک حرکت دائمی مانند حرکت دردستگاه
‏تقطیربا تفاوت مقیاس می باشد.
‏ ‏آب ازطریق نزولات گوناگون (بخار، باران، تگرگ، برف) از اتمسفروارد
‏سطح زمین شده،به صورت جریانهای سطحی و زیرزمینی درآمده، منابع آبی را
‏تشکیل داده، درنهایت ازطریق تبخیر بخشهای ‏مختلف خاک و‏منابع آبی (رودخانه،
‏تالاب و دریاچه و…) مجدداً به اتمسفر برمیگردد. حرکت آب زیرزمینی براساس
‏اختلاف بارموجود دردومنطقه‏، به عبارتی از منطقه با باربیشتربه منطقه با بار
‏کمترصورت میگیرد.
‏ حرکت آبهای زیرزمینی (G.W.motion)‏ ‏:
‏ حرکت آب زیرزمینی براساس اختلاف بارموجود در دومنطقه به عبارتی
‏ازمنطقه با باربیشتر به منطقه با بارکمترصورت می گیرد. ارتفاعی که آب می
‏تواند خودرا از یک سطح مبنا یا سطح مقایسه بالا بکشد بارنامیده شده و با واحد
‏متراندازه گیری می شود که بیانگرمقدار‏انرژی ذخیره شده می باشد. قانون دارسی
‏یک قانون تجربی حرکت آب دربخشهای زیرین زمین می باشد.
‏قانون دارسی برپایه این رابطه استواراست: Q=kA h1
L ‏ ‏

‏4

‏مکانهای تشکیل آبهای زیرزمینی:
‏درتشکیلات زمین شناسی غیرسخت که دارای شکاف ودرزهستند مانند ‏شن
‏و ماسه
‏درتشکیلات سخت ازقبیل سنگ آهک که دارای درزها و کانال های بزرگ
‏می باشند مانند‏ ‏غارها

‏ ‏سفره آب:(Aquifer)‏

‏لایه هایی ازتشکیلات زمین شناسی‏ که تخلخل و نفوذپذیری آنها بحدی باشد که
‏بتواند مقادیرقابل توجهی ازآب را نفوذ و انتقال دهند، سفره گویند که بصورتهای
‏زیراست:
‏خلل و فرج دار: شن و ماسه
‏شکستگی(درزهای کوچک)
‏کارست: حفره و کانال های عریض دربین طبقات سخت سنگ آهک و توده
‏های آتشفشانی
‏پس ازطرح کلیاتی درباره آبهای زیرزمینی، حال به بحث درمورد اکولوژی آنها
‏می پردازیم.

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/6544MzgxNQ__.jpg

دیدگاهتان را بنویسید