تحقیق آبياري-دانلود

تحقیق آبياري

تحقیق آبياري

تحقیق-آبياريلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 34 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏دانشگاه پيام نور
‏واحد زاهدان
‏عنوان تحقيق‏:
‏آبيــاري
‏فهرست مطالب
‏مقدمه
‏ منابع آب آب‏ی‏ار‏ی
‏هدف‏ آب‏ی‏ار‏ی
‏منافع‏ آب‏ی‏ار‏ی
‏ز‏ی‏ان‏‌‏ها‏ی‏ آب‏ی‏ار‏ی‏ سنت‏ی
‏مع‏ی‏ارها‏ی‏ انتخاب روشها‏ی‏ مناسب آب‏ی‏ار‏ی
‏آب‏ی‏ار‏ی‏ قطره ‏ی
‏انواع‏ سيستم هاي قطره اي آبياري دريپ
‏آبياري‏ زير بستري
‏آبياري‏ فواره اي ( بابلر )
‏آبياري‏ اسپري
‏طرز‏ كار كلي سيستم قطره اي
‏محاسن‏ آبيار ي قطره اي
‏معايب‏ آبياري قطره اي
‏معرفي‏ سيستم آبياري قطره اي
‏انواع‏ آرايش قطره چكانها و سطح خيس شده
‏آبيار‏ی‏ باران‏ی‏
‏آبياري‏ جوي و پشته اي
‏آب‏ی‏ار‏ی‏ کرت‏ی
‏آب‏ی‏ار‏ی‏ فارو
‏باران‏ی
‏آب‏ی‏ار‏ی‏ سطح‏ی
‏آب‏ی‏ار‏ی‏ تحت فشار
‏آب‏ی‏ار‏ی‏ ز‏ی‏رزم‏ی‏ن‏ی
‏آب‏ی‏ار‏ی‏ نوار‏ی
‏آب‏ی‏ار‏ی‏ نشت‏ی
‏ک‏ی‏ز‏ پشته ا‏ی
‏آب‏ی‏ار‏ی‏ طشتک‏ی
‏غلام‏ گردش‏ی
‏کلاس‏ی‏ک‏ ثابت
‏کلاس‏ی‏ک‏ ن‏ی‏مه‏ متحرک
‏کلاس‏ی‏ک‏ متحرک
‏روش‏ ها پ‏ی‏شرفته‏ آب‏ی‏ار‏ی
‏عقربه‏ ا‏ی
‏تفنگ‏ی
‏چرخ‏ ها‏ی‏ غلطان
‏ارتباط‏ با سا‏ی‏ر‏ علوم

‏مقدمه:
‏كشور ايران از نظرموقعيت استراتژيكي‏ ‏ و اقليمي يكي از كشورهاي بي نظير در كره زمين است با وسعتي برابر 1648000 كيلومتر مربع از شمال تا جنوب واز شرق تا غرب داراي آب و هواي متغير با اقليم هاي متفاوت است . در كشوري با اين همه نعمات خداداي ،‏ ‏ نبايد فقر يافت شود . در حاليكه معضلات اجتماعي امروز ناشي از عدم بكار گيري نيروها در استفاده از اين نعمات مي باشد .
‏از جمعيت 60 ميليوني كشور 170 ميايون دانش آموز و ميليونها دانشجو و متخصص كه هر ساله رقمشان در حال فزوني است ، به صف جويندگان كار مي پيوندند . 24 ميليون نفر از جمعيت كشور در روستاها سكونت دارند كه شرايط بسيار دشوار گذران زندگي كرده و بسياري از آنها در حال مهاجرت به شهر ها مي باشند . آمار رشد جمعيت نشان مي دهد كه ساليا نه 5/1‏ ‏ ميليون فقر‏ ‏ به جمعيت كشور اضافه شده ، بطوريكه در سال 2050 ميلا دي به 140 ميليون نفر مي رسد‏ ‏ ، با توجه به مراتب بالا‏ ‏ بسيار روشن است كه فوري ترين اقدام جهت بهبود اوضاع شناخت امكانات و ثروتهاي بالقوه جامعه مي باشد ، بنابراين تنها راه ممكن تقدم ، سرما يه گذاري در بخش كشاورزي مي باشد . ميزان آبي كه در حال حاضر هر ساله ا ستحصال شده و در دسترس‏ ‏ ما قرار مي گيرد برابر حدود 90 ميليلرد متر مكعب است كه بيش از 3 درصد كل آبي است كه در سطح جهان استحصال‏ ‏ مي گردد . مفهوم اين ا رقام آن است كه ايران از نظر آب و خاك كشوري ثروتمند است . اما‏ ‏ اراضي زير كشت آبي كشور ايران حدود 5/7 ميليون هكتار يعني كمتر از 5 درصد كل مساحت كشور
‏ ‏ است‏ ‏ در حاليكه‏ ‏ ار اضي مستعد كشور براي كشاورزي‏  ‏ بين 30 تا 50 ميليون هكتار بر آورد شده بعبارتي مي توان بين 20 تا 30 درصد كل مساحت كشور را زير كشت قرار داد .
‏ ‏از 88‏ ‏ ميليارد‏ ‏ متر مكعب آب كه هر ساله استحصال مي شود‏ ‏ حدود 83‏ ‏ ميليارد‏ ‏ متر مكعب آن در بخش‏  ‏ كشاورزي‏ ‏ مصرف مي شود كه متاسفا نه 63 ميليارد متر مكعب آن به هدر مي رود . حال مشخص شد چاره كار جلوگيري از به هدر رفتن آب است‏   ‏ تلفات اصلي عمدتاً در داخل مزرعه است كه 70 تا 90 درصد تلفات آب را شامل مي شود .
‏دستيابي به راندمان آبياري باراني تا راند مان 70 درصد و راندمان آبياري قطره اي تا 95 درصد است ، يعني در سيستم آبياري باراني تا 20 درصد و در سيستم‏ ‏ آبياري قطره اي تا 5 درصد آب تلف مي شود ، در حاليكه آبياري مزارع به روش سطحي حتي با انجام هزينه هاي گزاف و تسطيح‏ ‏ اراضي‏ ‏ راند مان آ بياري از 50 درصد تجاوز نمي كند و در وضعيت سنتي كه‏ ‏ اكثر اراضي كشور ما بهمين ترتيب آبياري مي شود حتي كمتر از 35 درصد مي باشد . اين بدين معني است كه اگر از روشهاي آبياري باراني و قطره اي استفاده نكنيم 65 درصد آب مزارع‏ ‏ از بين مي رود و با‏  ‏ احتساب آب تلف شده در كانالهاي انتقال ميزان تلفات از 75 درصد‏ ‏ تجاوز‏ ‏ نمي كند . لذا با‏ ‏ استفاده از‏ ‏ سيستمهاي‏ ‏ آ بياري تحت فشار مي توان از‏ ‏ تلفات آب جلوگيري كرد و به‏ ‏ يك‏ ‏ رشد اقتصادي كه بر اساس آن مي توان به يك توسعه پا‏يدار اقتصادي ، اجتماعي دست يافت‏.‏ 

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/18568OTU4MjE_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید