تحقیق آب و كشاورزي 47 ص-دانلود

تحقیق آب و كشاورزي 47 ص

تحقیق آب و كشاورزي 47 ص

تحقیق-آب-و-كشاورزي-47-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 52 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏فهرست مطالب
‏مقدمه…………………………………………………………………………………….
‏1
‏آب قابل استفاده در گياه…………………………………………………………..
‏2
‏چگونگي جذب و حركت آب………………….‏………………………………
‏3
‏تبخير و تعريق………………………………………………………………………….
‏4
‏عوامل محيطي مؤثر بر تبخير و تعريق…………………………………………..
‏5
‏تبخير و تعريق بالقوه…….‏…………………………………………………………..
‏6
‏راندمان مصرف آب…………………………………………………………………
‏9
‏تاريخچه………………………………………………………………………..‏……….
‏11
‏معرفي سيستم آبياري قطره‏‌‏اي……………………………………………………..
‏13
‏جنبه‏‌‏هاي مثبت و منفي در آبياري قطره‏‌‏اي……………………………………..
‏15
‏بافت خاك و نفوذپذيري…………………………………..‏………………………
‏20
‏شوري و قليائيت خاك……………………………………………………………..
‏20
‏وجود لايه محدودكننده در پروفيل خاك…………………………………….
‏21
‏نوع زراعت…………………………………‏………………………………………….
‏30
‏راهبري سيستم آبياري قطره‏‌‏اي……………………………………………………
‏33
‏نمونه‏‌‏اي از طراحي يك سيستم آبياري قطره‏‌‏اي………………………………
‏42
‏فهرست منابع……………..‏……………………………………………………………
‏45
3
‏مقدمه:
‏تمامي جانوران زنده اعم از انسان و گياه و يا جانوران همواره در‏‌‏طول دورة زندگي ‏‌‏خويش نيازمند به آب است و حيات بدون وجود آن غيرممكن است. آب مايع حيات و لازمه‏‌‌‏ زندگي‏‌‏است.
‏يك گياه علفي سريع‏‌‏الرشد عمدتاً از آب تشكيل‏‌‏شده‏‌‏است و محتوي آب گياه بين 70 تا‏‌‏90 درصد‏‌‏مي‏‌‏باشد كه بسته به سن گياه، گونه گياه، بافت گياه موردنظر و محيط متفاوت است.
‏بنابه دلايل زير مي‏‌‏توان فهميد كه آب براي بسياري از فعاليتهاي گياهي لازم‏‌‏است:
‏اول آنكه حلاّ ل‏‌‏ بوده و محيطي مناسب براي واكنش‏‌‏هاي شيميائي فراهم‏‌‏مي‏‌‏نمايد.
‏دوم آنكه محيط مناسب براي انتقال موادآلي و معدني مي‏‌‏باشد.
‏سوم‏‌‏آنكه محيطي مناسب است كه موجب تورم سلول‏‌‏هاي گياهي‏‌‏مي‏‌‏شود. آماس باعث بزرگ‏‌‏شدن سلول، ساختارگياه و شكل‏‌‏گيري آن مي‏‌‏گردد.
‏چهارم آنكه باعث آبگيري و خنثي‏‌‏سازي بار الكتريكي روي مولكولهاي كلوئيدي مي‏‌‏شود.
‏ديگر آنكه ماده خام فتوسنتزي فرآيندهاي هيدرولتيكي و ساير واكنش‏‌‏هاي گياهي را تشكيل‏‌‏مي‏‌‏دهد ‏- ‏فيزيولوژي گياهان زراعي ـ ص.27
‏.‏
‏بايد دانست كه ريشة گياه در خاكهاي نسبتاً مرطوب نفوذ‏‌‏مي‏‌‏كند در حالي كه ساقه و برگها در محيط نسبتاً خشك رشد
4
‏‌‏مي‏‌‏نمايند. به همين خاطر است كه آب از خاك به داخل گياه نفوذ‏‌‏كرده و به اتمسفر برمي‏‌‏گردد كه اين امر در جهت كاهش انرژي پتانسيل صورت‏‌‏مي‏‌‏گيرد.
‏رشد گياه تابع وجود آب است بدين معني كه هر وقت آب محدود‏‌‏باشد رشد نيز كاهش‏‌‏مي‏‌‏يابد ودر نتيجه عملكرد نيز كاهش‏‌‏مي‏‌‏يابد. مقدار كاهش عملكرد متأثر از ژنوتيپ، شدت كمبود آب و مرحله نمو گياه مي‏‌‏باشد.
‏آب قابل استفاده در گياه‏
‏ريشة گياهان در خاك مرطوب رشدنموده و آب را تازماني كه پتانسيل آب خاك به يك حد بحراني برسد از خاك مي‏‌‏گيرند. آب قابل استفاده گياه به آبي‏‌‏گفته‏‌‏مي‏‌‏شود كه آن مقدار از آبي كه خاك مي‏‌‏تواند از طريق ريشه گياهان خارج‏‌‏گردد و يا تفاوت محتوي آب ظرفيت مزرعه و درصد پژمردگي دائم‏- ‏ ‏فيزيولوژي گياهي ـ ص . 10ـ12
‏.
‏رطوبت قابل استفاده از خاك متأثر از خواص كلوئيدي خاك همچون سطح ويژة ذرات خاك مي‏‌‏باشد.‏‌‏مثلاً يك خاك رُسي لومي حدود 20درصد وزن خود آب قابل استفاده‏‌‏دارد. درحالي كه يك خاك داراي بافت سبكتر مانند يك خاك شني ريز حدود 7درصد وزن خود آب قابل استفاده دارد. بايد توجه‏‌‏كرد يك خاك داراي بافت شني ريز كمتر از 8 سانتيمتر آب در هر متر عمق خاك نگهداري مي
5
‏‌‏كند در حالي كه يك خاك با بافت رُسي لومي حدود 17 سانتيمتر آب قابل استفاده در هر متر عمق خاك نگهداري مي‏‌‏كند.
‏چگونگي جذب و حركت آب
‏در مقايسه با گياهان يا خاك، هوا معمولاً داراي پتانسيل آب بسيار كم مي‏‌‏باشد. چونكه يك برگ زنده معمولاً داراي پتانسيل آب بيش از 15- بار مي‏‌‏باشد. بنابراين يك اختلاف انرژي زيادي بين هوا و برگ وجوددارد كه موجب استمرار حركت آب به صورت بخار از برگ به هوا مي‏‌‏گردد. وقتي اتلاف آب از گياه صورت نمي‏‌‏گيرد مثلاً در شب پتانسيل آب گياه با پتانسيل آب خاك به حالت تعادل نزديك‏‌‏مي‏‌‏شوند. اگر روزنه‏‌‏ها باز باشند اتلاف آب از برگ‏‌‏ها به طور مستمر ادامه داشته و موجب‏‌‏مي‏‌‏شود كه پتانسيل آب برگ نسبت به پتانسيل آب دمبرگ كاهش‏‌‏مي‏‌‏يابد. اين جريان از محل پتانسيل آب زياد به كم حركت مي‏‌‏كند. لذا از دمبرگ به برگ جريان مي‏‌‏يابد. اين جريان آب پتانسيل آب دمبرگ را كه از حالت تعادل با پتانسيل آب ساقه‏‌‏مي‏‌‏باشد كاهش داده و لذا آب از ساقه به طرف دمبرگ جريان‏‌‏مي‏‌‏يابد. اين اختلاف انرژي تا ريشه و خاك نيز ادامه دارد به عبارت ديگر در سيستم انتقال آب از خاك به ريشه يك اختلاف پتانسيل به‏‌‏وجود مي‏‌‏آيد. سرعت جذب اب و حركت آن در داخل گياه بستگي به محتوي رطوبت خاك، تماس ريشه و خاك، مقاومت

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/21191MjM5NTg_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید