تحقیق آثار حفظ قرآن 30 ص-دانلود

تحقیق آثار حفظ قرآن 30 ص

تحقیق آثار حفظ قرآن 30 ص

تحقیق-آثار-حفظ-قرآن-30-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 36 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏فهرست
‏آثار حفظ قرآن‏ ‏………………………………………………………………..‏..‏….2
‏انواع حفظ قرآن‏ ‏……………………………………………………………………6
‏شيوه ى حفظ آيات همانند‏……………………………‏……………………….‏…‏.8
‏تاريخچه حفظ قرآن‏…………………………………………‏.‏…………………..‏..‏..10
‏جايگاه حفظ قرآن‏…………………………………………………….‏.‏………….‏..‏.12
‏نظر قاريان معروف جهان در مورد حفظ قرآن كريم‏…………….‏.‏…………‏..‏.17
‏عوامل موثر در حفظ قرآن كريم‏………………………………………………‏…‏..18
‏نمونه ا‏ي‏ از فعال‏ي‏تها‏ي‏ حفظ قرآن در کشورپاکستان‏…………………..‏…..‏.21
‏منابع‏……………………………….‏………………………………………………..‏…‏22
‏آثار حفظ قرآن
‏حفظ‏ ‏قرآن مانند تلاوت آن آثار‏ي‏ ارزنده دارد.‏برخى از آثار به خاطر سپردن ‏آيات عبارت است از:
– ‏١ ‏پاداش اخرو‏ي
‏چنان كه در بحث ارزش حفظ قرآن گذشت , حافظان در بهشت جايگاهى والا دارند و ‏پاداش آنان دو چندان خواهد بود.
– ‏۲ ‏هدايت انسان
‏تلاوت و انس با قرآن از سفارش هاى مكرر معصومان (ع ) است وحفظ قرآن به طور ‏طبيعى به انس بـا آيـات الهى مى انجامد, زيرا حافظ قرآن بايد براى تثبيت محفوظات ‏قرآنى اش دست كم روزى چـنـد بار به قرائت قرآن بپردازد.‏معصومان (ع ) حافظان ‏قرآن را به تكرار آيات الهى فراخوانده , ياد آور شده اند همان گونه كه شتر بسته ‏شده در يك نقطه – چنانچه مورد ديدار پياپى صاحبش واقع نـشـود_جايگاهش راترك ‏مى كند, محفوظات حافظ قرآن نيز- اگر پيوسته مورد مراجعه وتكرار قـرار نـگـيـرد- از ‏خـاطـر زدوده مى شود. ‏بنابراين ,حافظ ناگزيربا قرآن انس مى گيرد و زمـينه ى هدايت وسعادتش فراهم مىآيد
.‏حضرت على (ع ) مى فرمايد: هيچ كس با قرآن هم نشين نـمـى شـود مـگـرايـن كـه ‏از كـنـار آن بـا افزايش يا كاهش بر مى خيزد: افزايش هدايت ياكاهش گمراهى .‏نفوذ قرآن در جان ها و پديدآوردن تحول در شخصيت افراد نيزاز آثار سازنده ى ‏تلاوت و حفظ قرآن اسـت .‏بـسيارى از مردم با تلاوت يا شنيدن آهنگ دلنشين قرآن ‏مسير زندگى خود را تغيير داده , سمت سعادت و كمال رهنمون شدند. 
 ‏٣ – ‏آرامش روحى
‏يـاد خـدا تـاثـيـر بـسـزايـى در روان آدمـى دارد و دل ها در پرتو آن آرام مى ‏گيرد.
‏خداوند متعال مى فرمايد: الا بذكر اللّه تطمئن القلوب . ‏يعني: آگاه باش , دل ها با ياد خدا آرام مى گيرد.‏يكى از نام هاى قرآن ذكر است .‏تلاوت و حفظ قرآن نوعى ذكرخداوند است كه انسان در پرتو آن از هجوم بسيارى از ‏فشارهاى روانى و اضطرابات درونى مصون مى ماند.‏درستى اين سخن در عمل نيز بـه ‏اثبات رسيده است .
‏قاريان و حافظان قرآن , به ويژه آنان كه درسحرگاهان با قرآن ‏انس دارند, هـمـگـى اعـتـراف دارند ارتباط با قرآن درپيشگيرى از نگرانى و هجوم ‏فشارهاى روانى بهترين و مـؤثـرتـريـن عـامـل بـه شـمـار مى آيد.‏اين اثر در پرتو ‏نشاط بخش بودن قرآن پديد مى آيد.‏پيامبر اسـلام (ص ) مـى فـرمايد: مثل قرآن مثل ‏كيسه ى سر بسته ى پر ازمشك است .‏اگر آن را باز كنى , بوى مشك فضا را معطر مى ‏سازد و اگربه حال خود رها سازى , سود نمى بخشد.‏قرآن نيز, چنانچه به تلاوتش روى ‏آورى , فضا را از عطر خود آكنده مى سازد و روان را نشاط مى بخشد, و اگر تلاوت نكنى , ‏در سينه ات پنهان مى ماند. 
– ‏٤ ‏نجات از تنهايى
‏كـتـاب بـهـتـرين هم نشين تنهايى است و قرآن زيباترين , عميق ترين و با ‏نفوذترين كتاب شمرده مـى شود.‏امام سجاد(ع ) مى فرمايد: اگرهمه ى مردم روى زمين ‏از دنيا بروند, تا وقتى قرآن با من است , از هيچ چيز وحشت ندارم . 
– ‏٥ ‏فهم بهتر قرآن
‏مـهـم تـريـن و عمده ترين اثر حفظ قرآن درك بهتر آن است .‏حافظ به سبب تسلط ‏بر همه ى آيات , ارتباط آن ها را نيك در مى يابد و در پرتوآن دركى بهترو درست تر از ‏قرآن به دست مى آورد.‏هر آيه از قرآن , ضمن داشتن معناى ظاهرى , بطن هاى ‏متعدددارد كه در اثر شناخت بيش تر روابط آن بـاسـايـر آيـات قـرآن بـه عـنـوان ‏جـزئى از يـك كـل آشكار مى شود.‏هرچه انس انسان با آيات مـخـتـلـف قرآن بيش تر ‏باشد, در تفسير قرآن بهتر و دقيق تر گام برمى دارد, براى مثال كسى كه مى خواهد ‏درباره ى دعا در قرآن تحقيق و جست و جوكند, در نخستين مرحله به كشف الايات و معجم ‏هاى قرآنى پناه مى برد.‏اين كتاب ها اطلاعاتى درباره ى ماده ى دعا و مشتقات ‏ومترادفات آن در دسـتـرس مـحقق مى گذارد, ولى هرگز به آياتى كه بدون به كارگيرى ‏مشتقات ومترادفات دعـا مـعـارفـي پـيرامون آن مطرح مى كند, نمى پردازد.
‏دراين ‏موارد, به خاطر داشتن قرآن بسيار سـودمـنـداسـت .‏حـافظ مى تواند همه ى آياتى كه ‏در لفظ و معنا با موضوع موردنظر ارتباط دارد, گـردآورد و كـارى فراتر از كشف الايات ‏انجام دهد.‏بنابراين , آنچه در حفظ قرآن مهم است درك ارتباط آيات و سوره ‏هابايكديگر است نه به خاطر سپردن كليات .‏هرچه حافظ قرآن بر آيات و ارتباط و ‏بـازيـابى آن ها مسلطتر باشد, بهتر مى تواند نظر قرآن درباره ى يك موضوع رابه دست ‏آورد.‏پس مـفـسـران حـافـظ قـرآن , بـهـتـرو دقيق تر مى توانند قرآن را تفسير

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/8877MjkxMzg_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید