تحقیق آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات موجود در آب 38 ص-دانلود

تحقیق آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات موجود در آب 38 ص

تحقیق آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات موجود در آب 38 ص

تحقیق-آزمایشات-شیمیایی-مربوط-به-اندازه‌گیری-عناصر-و-ترکیبات-موجود-در-آب-38-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 40 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏آزمایشهای شیمیایی‏
‏آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات موجود در آب است که حداکثر تا 12 ساعت بعد از نمونه‌برداری باید انجام شود. آزمایشات شیمیایی آب شامل اندازه‌گیری نما، کدورت، PH‏، هدایت الکتریکی T.D.S.(E.C)‏، آهن، نیترات، نیتریت، فسفات، سولفات، آمونیاک، منگنز، کلرور، فلورید، قلیائیت، سختی، کلسیم، سدیم و پتاسیم است.
‏1-9- هدایت الکتریکی آب (EC‏)
‏هدایت الکتریکی آب معرف قدرت یونی یک محلول برای انتقال جریان برق است. واحد آن ‏ (میکرومو بر سانتی‌متر) میباشد. (مو عکس اهم یعنی واحد مقاومت الکتریکی است). چون در محلول‌ها، یونها جریان برق را منتقل می‌کنند از این رو EC‏ با TDS‏ رابطه دارد. در محلول‌های رقیق ارتباط این دو پارامتر به صورت زیر است:
T.D.S=0.5EC
‏وقتی غلظت ناخالصی زیاد میشود (‏) یون‌ها روی حرکت یکدیگر اثر منفی گذاشته و هدایت الکتریکی محلول همانند محلول رقیق متناسب با تعداد یون‌ها نمی‌باشد و رابطه بین TDS‏ و EC‏ برای هر نمونه آب فرق می‌کند.
‏اهمیت این دو پارامتر این است که سرعت خوردگی آب در شرایط یکسان (مقدار اکسیژن محلول و دیگر پارامترهای مؤثر در خوردگی ثابت بمانند) با افزایش EC‏ (یا TDS‏) افزایش می‌یابد و نیز با افزایش هدایت الکتریکی آب، درجه یونیزاسیون نمک‌های آب کاهش می‌یابد. هدایت الکتریکی آب خالص در
‏ برابر با ‏ 0/056‏ است.
‏روش تعیین EC‏: برای اندازه‌گیری هدایت الکتریکی از دستگاه Conductivity meter‏ استفاده می‌شود. با کلید power‏ دستگاه را روشن کنید و الکترود را بعد از شستشو با آب مقطر در بشر حاوی نمونه قرار داده و هدایت الکتریکی آب را بخوانید.
‏2-9- مواد جامد محلول (TDS‏):
‏منظور از TDS‏ کل مواد جامد محلول در آب است که برابر مجموع غلظت همه یون‌های موجود در آب می‌باشد. واضح است که اگر غلظت یون‌ها بر حسب معادل کربناتی هستند، غلظت یون‌های مختلف را می‌توان با هم جمع کرد و مجموع را با TDS‏ بیان کرد. TDS‏ آب‌های مختلف به صورت زیر است (بر حسب ppm‏)
‏آب دریا
‏آبهای شور
‏مجر آشامیدنی
‏مطلوب آشامیدنی
‏مطلوب صنعتی
‏آب
‏4000
‏10000
‏1000
‏500
‏100
TDS
‏روش تعیین TDS‏: برای اندازه‌گیری TDS‏ از دستگاه Conductivity meter‏ استفاده می‌شود. با دکمه mode‏ دستگاه را روی اندازه‌گیری TDS‏ تنظیم کنید و بعد از شستن الکترود با آب مقطر آن را در بشر حاوی نمونه قرار دهید و با ظاهر شدن کلمه Read‏، عدد را بخوانید.
‏3-9- آهن:
‏ترکیبهای آهن بیشتر به صورت کربنات آهن و هیدروکربنات آهن و سولفات آهن در آب یافت می‌شوند.
‏در آبهای زیرزمینی مقدار ترکیب‌های آهن معمولا بیشتر و به مقدار mg/lit‏3 هم می‌رسد. ترکیب‌های آهن موجود در آب به مقدار نامبرده برای سلامتی زیان‌آور نیستند ولی مقدار بیش از mg/lit‏3/0 مزه آب را تغییر می‌دهد و مقدار mg/lit‏ 1/0 آن کافی است که در کارهای روزمره از قبیل شستشو و نیز در مصرف‌های صنعتی به صورت تولید رسوب در لوله، ایجاد زحمت نماید.
‏در لوله‌های آبرسانی قدیمی که آبهایی با ترکیب‌های آهن از آنها عبور کرده‌اند از رسوب‌ها و برجستگیهایی از زنگ آهن به بلندی 2 تا 3 سانتی‌متر دیده شده است که مقطع جریان آب را در لوله کاسته و ضریب مقاومت لوله را در برابر جریان آب و در نتیجه افت فشار را در لوله به شدت زیاد کرده است و حتی در لوله‌های کم قطر سبب گرفتگی کامل لوله شده است.
‏البته چون آهن به طور طبیعی در پوسته زمین وجود دارد بنابراین بسیاری از آب‌های زیرزمینی دارای آهن می‌باشند. وجود آهن در شبکه آب‌رسانی پدیده‌ای به نام RED WATER‏ (آب قرمز‌) ایجاد می‌کند که گاهی با مسئله خوردگی و پوسیدگی لوله اشتباه می‌شود.
‏در نمونه‌های آب، آهن می‌تواند به صورت محلول حقیقی حالت کلوئیدی که توسط مواد آلی منعقد شود، به شکل کمپلکس‌های آلی یا معدنی و یا در قالب ذرات معلق نسبتا درشت حضور داشته باشد. به طور کلی این فلز می‌تواند به صورت دو یا سه ظرفیتی، معلق و محلول در آب‌ها اندازه‌گیری شود. خاک رس و گل و لای نیز می‌تواند حاوی آهن محلول در اسید باشد.
‏اندازه‌گیری میزان آهن (‏): mg/lit‏ 30-0
‏- دستگاه اسپکتروفتومتر را روشن کنید:
‏1- کد برنامه آهن را وارد کنید (program 265‏) سپس دکمه enter‏ را فشار بدهید، طول موج 510nm‏ ظاهر می‌شود.
‏2- با پیچ تنظیم، طول موج را روی 510nm‏ قرار دهید. دستگاه در این هنگام برای اندازه‌گیری mg/lit‏ آهن آماده است.
‏3- سل مربوط را به ml‏25 از نمونه آب پر کنید سپس یک بسته از معرف پودر در Ferrous n Iron‏ را به سل نمونه اضافه کنید و سل را تکان دهید تا معرف و نمونه مخلوط شود.
‏4- دکمه shift/timer‏ را فشار دهید. مدت زمان برای انجام واکنش 3 دقیقه خواهد بود.
‏5- سل حاوی شاهد را که خود نمونه است درون دستگاه قرار دهید و محافظ نور را ببندید، دکمه Zero‏ را فشار بدهید. آشکارساز Zeroing‏ را نشان می‌دهد.
‏6- سل مربوط به نمونه را در دستگاه قرار داده و دکمه Read‏ را فشار دهید. آشکارساز mg/lit‏ آهن را نشان می‌دهد.
‏4-9- نیترات:
‏تعیین نیترات به دلیل اثر عوامل مداخله‌گر، روش‌های نسبتا پیچیده اندازه‌گیری و محدود بودن دامنه اندازه‌گیری در روش‌های گوناگون یک آزمایش مشکل است. به همین دلیل متدهای توصیه شده تنها مقادیر تقریبی نیترات در نمونه را نشان می‌دهد. روش طیف سنجی ماوراء بنفش (

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/15296OTk3MjQ_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید