تحقیق آسيب شناسي شكست تحصيلي-دانلود

تحقیق آسيب شناسي شكست تحصيلي

تحقیق آسيب شناسي شكست تحصيلي

تحقیق-آسيب-شناسي-شكست-تحصيليلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 54 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏نقش عملكرد تحصيلي در اعتماد به نفس
‏موفقيت يا شكست تحصيلي همانطور كه از عوامل مختلفي چون نظام آموزشي، سازمان مدرسه و عوامل آن چون كتاب، معلم، مدير و نيز خانواده و ويژگيهاي شخصي و فردي دانش‏ ‏آموزان ريشه مي‏ ‏گيرد آثار و پيامدهاي مختلفي را نيز در ابعاد اجتماعي و فردي بر جاي مي‏ ‏گذارد. موضوع اين مقاله بررسي پيامدهاي فردي و روانشناختي موفقيت يا شكست تحصيلي در روحيه و عزت نفس دانش‏ ‏آموزان است. باهم مي‏ ‏خوانيم.
‏عزت‏ ‏نفس كودك قبل از هر چيز ابتدا در محيط زندگي‏ ‏اش پي‏ ‏ريزي مي‏ ‏شود اما در مدرسه و كلاس درس است كه نسبت به توانايي‏ ‏هاي خود و اينكه چگونه پيشرفت كند آگاهي مي‏ ‏يابد. به طور معمول يك كودك تا سن ‏۱۸‏ سالگي حدود ‏۵‏ هزار ساعت از وقت خود را در مدرسه مي‏ ‏گذراند و طي اين مدت عقايد يا عادات خاصي كسب مي‏ ‏كند.
‏نحوه آموزش كودكان بسيار مهم‏ ‏تر از چيزي است كه بايد بياموزند. نگرش كودك نسبت به يادگيري و مخصوصاً توانايي‏ ‏هايش اثر بسيار مهمي روي اعتماد به نفس و در نتيجه آينده‏ ‏اش دارد بنابراين توجه و نوع رفتار والدين و معلم‏ ‏هاي مدرسه در اين زمينه از اهميت خاصي برخوردار است.
‏هدف از يادگيري
‏داشتن تصور خوب از خود نياز طبيعي هر كودك است و براي برآورده شدن اين نياز، كودك بايد به اين باور برسد كه مي
‏2
‏نقش عملكرد تحصيلي در اعتماد به نفس
‏موفقيت يا شكست تحصيلي همانطور كه از عوامل مختلفي چون نظام آموزشي، سازمان مدرسه و عوامل آن چون كتاب، معلم، مدير و نيز خانواده و ويژگيهاي شخصي و فردي دانش‏ ‏آموزان ريشه مي‏ ‏گيرد آثار و پيامدهاي مختلفي را نيز در ابعاد اجتماعي و فردي بر جاي مي‏ ‏گذارد. موضوع اين مقاله بررسي پيامدهاي فردي و روانشناختي موفقيت يا شكست تحصيلي در روحيه و عزت نفس دانش‏ ‏آموزان است. باهم مي‏ ‏خوانيم.
‏عزت‏ ‏نفس كودك قبل از هر چيز ابتدا در محيط زندگي‏ ‏اش پي‏ ‏ريزي مي‏ ‏شود اما در مدرسه و كلاس درس است كه نسبت به توانايي‏ ‏هاي خود و اينكه چگونه پيشرفت كند آگاهي مي‏ ‏يابد. به طور معمول يك كودك تا سن ‏۱۸‏ سالگي حدود ‏۵‏ هزار ساعت از وقت خود را در مدرسه مي‏ ‏گذراند و طي اين مدت عقايد يا عادات خاصي كسب مي‏ ‏كند.
‏نحوه آموزش كودكان بسيار مهم‏ ‏تر از چيزي است كه بايد بياموزند. نگرش كودك نسبت به يادگيري و مخصوصاً توانايي‏ ‏هايش اثر بسيار مهمي روي اعتماد به نفس و در نتيجه آينده‏ ‏اش دارد بنابراين توجه و نوع رفتار والدين و معلم‏ ‏هاي مدرسه در اين زمينه از اهميت خاصي برخوردار است.
‏هدف از يادگيري
‏داشتن تصور خوب از خود نياز طبيعي هر كودك است و براي برآورده شدن اين نياز، كودك بايد به اين باور برسد كه مي
‏2
‏نقش عملكرد تحصيلي در اعتماد به نفس
‏موفقيت يا شكست تحصيلي همانطور كه از عوامل مختلفي چون نظام آموزشي، سازمان مدرسه و عوامل آن چون كتاب، معلم، مدير و نيز خانواده و ويژگيهاي شخصي و فردي دانش‏ ‏آموزان ريشه مي‏ ‏گيرد آثار و پيامدهاي مختلفي را نيز در ابعاد اجتماعي و فردي بر جاي مي‏ ‏گذارد. موضوع اين مقاله بررسي پيامدهاي فردي و روانشناختي موفقيت يا شكست تحصيلي در روحيه و عزت نفس دانش‏ ‏آموزان است. باهم مي‏ ‏خوانيم.
‏عزت‏ ‏نفس كودك قبل از هر چيز ابتدا در محيط زندگي‏ ‏اش پي‏ ‏ريزي مي‏ ‏شود اما در مدرسه و كلاس درس است كه نسبت به توانايي‏ ‏هاي خود و اينكه چگونه پيشرفت كند آگاهي مي‏ ‏يابد. به طور معمول يك كودك تا سن ‏۱۸‏ سالگي حدود ‏۵‏ هزار ساعت از وقت خود را در مدرسه مي‏ ‏گذراند و طي اين مدت عقايد يا عادات خاصي كسب مي‏ ‏كند.
‏نحوه آموزش كودكان بسيار مهم‏ ‏تر از چيزي است كه بايد بياموزند. نگرش كودك نسبت به يادگيري و مخصوصاً توانايي‏ ‏هايش اثر بسيار مهمي روي اعتماد به نفس و در نتيجه آينده‏ ‏اش دارد بنابراين توجه و نوع رفتار والدين و معلم‏ ‏هاي مدرسه در اين زمينه از اهميت خاصي برخوردار است.
‏هدف از يادگيري
‏داشتن تصور خوب از خود نياز طبيعي هر كودك است و براي برآورده شدن اين نياز، كودك بايد به اين باور برسد كه مي
‏2
‏نقش عملكرد تحصيلي در اعتماد به نفس
‏موفقيت يا شكست تحصيلي همانطور كه از عوامل مختلفي چون نظام آموزشي، سازمان مدرسه و عوامل آن چون كتاب، معلم، مدير و نيز خانواده و ويژگيهاي شخصي و فردي دانش‏ ‏آموزان ريشه مي‏ ‏گيرد آثار و پيامدهاي مختلفي را نيز در ابعاد اجتماعي و فردي بر جاي مي‏ ‏گذارد. موضوع اين مقاله بررسي پيامدهاي فردي و روانشناختي موفقيت يا شكست تحصيلي در روحيه و عزت نفس دانش‏ ‏آموزان است. باهم مي‏ ‏خوانيم.
‏عزت‏ ‏نفس كودك قبل از هر چيز ابتدا در محيط زندگي‏ ‏اش پي‏ ‏ريزي مي‏ ‏شود اما در مدرسه و كلاس درس است كه نسبت به توانايي‏ ‏هاي خود و اينكه چگونه پيشرفت كند آگاهي مي‏ ‏يابد. به طور معمول يك كودك تا سن ‏۱۸‏ سالگي حدود ‏۵‏ هزار ساعت از وقت خود را در مدرسه مي‏ ‏گذراند و طي اين مدت عقايد يا عادات خاصي كسب مي‏ ‏كند.
‏نحوه آموزش كودكان بسيار مهم‏ ‏تر از چيزي است كه بايد بياموزند. نگرش كودك نسبت به يادگيري و مخصوصاً توانايي‏ ‏هايش اثر بسيار مهمي روي اعتماد به نفس و در نتيجه آينده‏ ‏اش دارد بنابراين توجه و نوع رفتار والدين و معلم‏ ‏هاي مدرسه در اين زمينه از اهميت خاصي برخوردار است.
‏هدف از يادگيري
‏داشتن تصور خوب از خود نياز طبيعي هر كودك است و براي برآورده شدن اين نياز، كودك بايد به اين باور برسد كه مي

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/21415NjM3Nw__.jpg

دیدگاهتان را بنویسید