تحقیق آشنايي با مفاهيم كيفيت 45 ص-دانلود

تحقیق آشنايي با مفاهيم كيفيت 45 ص

تحقیق آشنايي با مفاهيم كيفيت 45 ص

تحقیق-آشنايي-با-مفاهيم-كيفيت-45-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 45 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏عنوان‏
‏ فصل 1 – اطلاعاتي درباره سازمان بين المللي استاندارد (ISO)
‏-Iso‏ ، سازمان پشت صحنه حامي ISO 9000‏
‏-سازماني بيش از فقط ISO 9000‏
‏-نام ISO‏
‏-غير دولتي
‏-اختياري
‏-اتفاق نظر
‏-وظيفه ISO‏
‏-رعايت استانداردها
‏-صدور گواهي ISO 9000‏
‏-علامت ISO‏
‏-خانواده ISO 9000‏
‏- QSAR‏
‏-و سرانجام
‏فصل 2- مباني مديريت كيفيت
‏-‏         ‏مقدمه و توضيح مفاهيم
‏-‏         ‏تغيير در مفهوم كيفيت
‏-‏     ‏    ‏مفهوم كيفيت
‏-‏         ‏كيفيت از ديدگاه ايزو 9000
‏-‏         ‏مديريت كيفيت
‏-‏         ‏اهداف مديريت كيفيت
‏-‏         ‏فايده نظام مديريت كيفيت
‏عنوان‏
‏فصل 3- نظام مديريت براساس استانداردهاي ISO 9000
‏- مدلهاي اجرايي استانداردهاي ISO 9000‏ ويرايش سال 1994
‏- ايزو 9001
‏- ايزو 9002
‏- ايزو 9003
‏- استانداردهاي سيستم مديريت كيفيت ISO 9000- 2000‏
‏ 1- مدل فرآيندي
‏ 2-توالي
‏ 3- بهبود مستمر
‏ 4- رضايت مشتري
‏5- منابع
‏ 6- لغات و اصطلاحات
‏ 7- مطابقت با ISO 14001‏
‏ 8- مدلهاي اجرايي استانداردهاي ISO 9000‏ ويرايش سال 2000
‏فصل 4 – متن استاندارد ISO 9001 – 2000
‏0- مقدمه
‏0- 1- كليات
‏0-2- نگرش فرآيندي
‏0-3- ارتباط با ISO 9004‏
‏0-4- سازگاري با ساير سيستم هاي مديريت
‏1- دامنه كاربرد
‏ 1-1- كليات
‏ 1-2- كاربرد
‏2- استاندارد مرجع
‏3- واژگان و تعاريف
‏عنوان‏
‏4- سيستم مديريت كيفيت
‏ 1-4- نيازمندي هاي عمومي
‏ 2-4- الزامات كستند سازي
‏ 4-2-1- كليات
‏ 4- 2- 2- نظامنامه كيفيت
‏ 4-2-3- كنترل مستندات
‏ 4-2-4- كنترل سوابق كيفيت
‏5- مسئوليت مديريت
‏ 5-1- تعهد مديريت
‏ 5-2- تمركز بر مشتري (مشتري گرايي)
‏ 5-3- خط مشي كيفيت
‏ 5-4- طرح ريزي
‏ 5-4-1- اهداف كيفيتي
‏ 5-4-2- طرح ريزي سيستم مديريت كيفيت
‏ 5-5- مسئوليت، اختيارات و ارتباطات
‏ 5-5-1- مسئوليت و اختيار
‏ 5-5-2- نماينده مديريت
‏ 5-5-3- ارتباطات داخلي
‏ 5-6- بازنگري مديريت
‏ 5-6-1- كليات
‏ 5-6-2- ورودي هاي بازنگري
‏ 5-6-3- خروجي هاي بازنگري
‏6- مديريت منابع
‏ 6-1- تامين منابع
‏عنوان‏
‏7-5-3- شناسايي و رديابي
‏7-5-4- اموال مشتري
‏7-5-5- نگهداري و محافظت از محصول
‏7-6- كنترل وسايل پايش و اندازه گيري ‏
‏8- اندازه گيري ، تجزيه و تحليل و بهبود
‏ 8-1- كليات
‏ 8-2- پايش و اندازه گيري
‏ 8-2-1- رضايت مشتري
‏ 8-2-2- مميزي داخلي
‏8-2-3- پايش و اندازه گيري فرآيندها
‏ 8-2-4- پايش و اندازه گيري محصول
‏8-3- كنترل محصول نامنطق ‏
‏8-4- تجزيه و تحليل داده ها
‏8-5- بهبود
‏ 8-5-1- بهبود مستمر
‏ 8-5-2- اقدامات اصلاحي
‏ 8-5-3- اقدام پيشگيرانه
‏- پيوست (ارتباط بين ISO 9001- 1994‏ و ISO 9001 – 2000‏)
‏-پيوست (ارتباط بين ISO 9001 – 2000‏ و ISO 9001- 1994‏)
‏فصل 5- استقرار سيستم مديريت كيفيت ISO 9000‏ در سازمان
‏1- تصميم و ماموريت
‏2- انتخاب محدوده
‏3- طرح ريزي پروژه
‏4- تجزيه و تحليل سازمان
‏عنوان‏
‏5- رازيابي مقدماتي
‏6- طراحي نظام كيفيت و ساختار مستندات
‏7- مستند سازي ‏
‏8- استقرار نظام كيفيت
‏9- انتخاب و آموزش مميزين داخلي
‏10- ايجاد ارتباط و انتخاب مميز شخص ثالث
‏11- مميزي شخص ثالث (مميزي صدور گواهينامه)
‏12- ارائه گواهينامه (بازاريابي)
‏1-‏   ‏اصلاعاتي درباره سازمان بين المللي استاندارد (ISO)
ISO‏، سازمان پشت صحنه حامي ISO 9000
‏ مجموعه استانداردهاي بين المللي ISO 9000‏ براي مديريت كيفيت ، در بيش از 70 كشور مورد استفاده قرار گرفته است و هزاران سازمان توليدي و خدماتي د رهر دو بخش دولتي و خصوص در حال پياده كردن و اجراي اين مجموعه استانداردها هستند.
ISO 9000‏ ، يكي از موفق مجموعه استانداردها در تاريخ سازمان بين المللي استاندارد (ISO)‏ بوده كه معروفيت زيادي را نيز براي اين سازمان كسب كرده است و نام ISO‏ را در كنار متخصصيني كه مستقيماً در ارتباط با استاندارهاي فني هستند، در سطح وسيعتري از جامعه تجاري مطرح نموده است. با اين حال بسياري از افراد اين جامعه ممكن است شناخت كافي در مورد سازمان پشتيبان ISO 9000‏ و كار ان نداشته باشند.
‏سازمان بيش از فقط ISO 9000
ISO 9000‏ تنها يك مجموعه استاندارد از هزاران استاندارد بين المللي است كه ISO‏ از بدو شروع فعاليت هايش در سال 1947 ميلادي منتشر كرده است. ISO‏ در زمينه هاي فني زير استاندارد تهيه مي كند:
‏ مهندسي مكانيك ، مواد شيميايي پايه، مواد غير فلزي، فلزات و سنگهاي معدني ، پردازش اطلاعات (انفورماتيك)، گرافيك ، عكاسي ، كشاورزي ، ساختمان، تكنولوژي هاي خاص، بهداشت و درمان ، موضوعات پايه، محيط زيست ، بسته بندي و توزيع كالا.
‏نام ISO
‏ ISO‏ ، سازمان بين المللي استاندارد است . كلمه ISO‏ يك علاومت اختصاري نيست بلكه نامي است كه از كلمه يوناني ISOS‏ به معناي ”مساوري“ مشتق شده است كه ضمناً ريشه پيشوند ISO‏ در لغاتي مانند isometric‏ (هم اندازه، داراي ابعاد مساوري) و isonomy‏ (تساوي قوانين ، يا تساوي افراد در برابر قانون) نيز هست . ارتباط منطقي دو كلمه ”مساوي“ و ”استاندارد“ منجر به انتخاب نام ISO‏ براي اين سازمان شده است. به علاوه ، استفاد هاز نام واحد ISO‏ براي مشخص كردنا ين سازمان ، از وفور علائم اختصاري (نظير ISO‏ (International Organiztion For Stadradization)‏ در زبان انگليسي، يا OIN‏ Ormanization Intrenational De Normalisation)‏ در زبان فرانسه) كه از ترجمه (International Organization For Standardization)‏ ناشي مي شود جلوگيري مي كند . لذا در تمام كشورها نام كوتاه سازمان هميشه ISO‏ است.
‏غير دولتي
‏ ISo ‏ يك سازمان غير دولتي است. اين سازمان جزيي از سازمان ملل متحد به حساب نمي آيد. اعضاء اين سازمان كه در حال حاضر از 110 كشور انتخاب شده اند، نمايندگان دولتي نيستند، بلكه سازمانها و موسساتاستاندارد ملي هستند كه براساس رويه يك سازمان از هر كشور انتخاب مي شوند.
‏اختياري
‏استفاده از استانداردهايي كه توسط ISO‏ تهيه مي شوند اختياري است و ISO‏ هيچگونه قدرتي در رابطه با اجراء و پياده كردن اين استانداردها ندارد. درصد از استانداردهاي اين سازمان كه عمدتاً در رابطه با بهداشت ، ايمني و محيط زيست هستند، در برخي ممالك به عنوان بخشي از مقررات مورد استفاده قرار مي گيرند، يا در قوانين آنها، به استانداردهاي مذكور ، به عنوان يك مبناي فني ارجاع داده مي شود. در هر صورت هر گونه اقتباس از اين استانداردها مي تواند به صورت تصميمات لازم الاجراي مقامات قانوني يا دولت هاي كشورهاي ذيربط درآيد و

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/7958MTM3MTE_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید