تحقیق آمار 50 خانوار مورد بررسي قرار گرفته و تعداد فرزندان آنها سؤال شده است 16 ص-دانلود

تحقیق آمار 50 خانوار مورد بررسي قرار گرفته و تعداد فرزندان آنها سؤال شده است 16 ص

تحقیق آمار 50 خانوار مورد بررسي قرار گرفته و تعداد فرزندان آنها سؤال شده است 16 ص

تحقیق-آمار--50-خانوار-مورد-بررسي-قرار-گرفته-و-تعداد-فرزندان-آنها-سؤال-شده-است-16-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏خلاصه ‏:
‏امروزه كمتر شاخه‌اي از علوم را مي‌توان يافت كه نيازمند به تحقيق نباشد . ‏بي‌ترديد حل مشكلات و مسائل گوناگون جوامع و همچنين گسترش مرزهاي دانش بستگي به ‏انجام تحقيقات در زمينه‌هاي مختلف دارد . تحقيقات را بر اساس نتايج آنها مي‌توان به ‏سه گروه بنيادي ، كاربردي، بنيادي- كاربردي (توسعه‌اي) تقسيم نمود . از آنجا كه ‏تحقيقات بنيادي توسط مراكز تحقيقي خاصي صورت مي‌گيرد ، اكثر تحقيقاتي كه انجام ‏مي‌شوند و در دسترس قرار دارند ، تحقيقات كاربردي هستند . اين نوع تحقيقات نيز بر ‏حسب استفاده از روشهاي آماري به دو گروه تحقيقات توصيفي و تحليلي تقسيم مي‌شوند.
‏يك تحقيق توصيفي شامل جمع‌آوري و ارائه منظم داده‌هاست تا تصوير روشني از يك ‏موقعيت خاص را نشان دهد . لذا براي انجام يك تحقيق توصيفي ( و بطور كلي يك تحقيق ‏كاربردي) بايستي ابتدا اطلاعات لازم در بارة موضوع مورد تحقيق جمع‌آوري شود ، سپس ‏براي درك بهتر پديدة مورد نظر ، اطلاعات جمع‌آوري شده تجزيه و تحليل گرديده ، ‏نتايجي از آن استخراج گردد . اين مراحل شامل تهيه جداول توزيع فراواني ، رسم ‏نمودارها و تهيه شاخصهاي مركزي و پراكندگي است كه در مقاله حاضر كلياتي از آنها ‏ارائه شده است.
‏مقدمه
‏هر تحقيق ممكن است سه نوع نتيجه به همراه داشتــه
‏باشد؛
•  ‏بدست آوردن نتايجي علمي كه مي‌تواند براي اجراي يك تحقيق كامل ديگر مورد ‏استفاده قرار گيرد.
•  ‏بدست آوردن اطلاعاتي كه مي‌تواند توسط قسمتهاي مختلف جامعه مورد استفاده قرار ‏گيرد.
•  ‏بدست آوردن اطلاعات و نتايجي بين دو نوع اول و دوم فوق . يعني ممكن است ‏نتايجي علمي بدست آيند كه هر چند براي اجراي يك تحقيق كامل ديگر مورد استفاده قرار ‏مي‌گيرند، اما قابل استفاده براي قسمت‌هاي مختلف جامعه نيز باشند.
‏بر اساس تقسيم‌بندي فوق ،تحقيقات نيز در سه گروه به شرح زير قرار خواهند گرفت :
•  ‏تحقيق بنيادي، كه جهت گسترش و بسط دانش پايه و به خاطر فهم آن اجرا مي‌شود.
•  ‏تحقيق كاربردي، كه براي يافتن راه حل مشكلات و مسائل مختلف با ماهيت علمي ‏اجرا مي‌شود.
•  ‏تحقيق بنيادي، كاربردي، (توسعه‌اي) كه تركيبي از دو نوع تحقيق فوق مي‌باشد.
‏هدف تحقيق بنيادي (و همچنين بنيادي ، كاربردي) كه معمولاً توسط مراكز تحقيقي ‏خاصي صورت مي‌گيرند، گسترش مرزهاي موجود در دانش است. لذا اكثر تحقيقاتي كه ملاحظه ‏مي‌شوند و در دسترس قرار دارند ، تحقيقات كاربردي هستند. اين تحقيقات نيز بر حسب ‏نوع استفاده از روشهاي آماري به دو گروه توصيفي و تحليلي تقسيم مي‌شوند.
‏جامعه آماري
‏تحقيق توصيفي شامل جمع‌آوري و ارائه منظم داده‌هاست تا تصوير روشني از يك موقعيت ‏خاص را نشان دهد. لذا براي انجام يك تحقيق توصيفي ( و بطور كلي يك تحقيق ) بايستي ‏ابتدا اطلاعات لازم در بارة موضوع مورد تحقيق جمع‌آوري شود. سپس براي درك بهتر ‏پديده مورد نظر ، اطلاعات جمع‌آوري شده تجزيه و تحليل گرديده ، در نهايت نتايجي از ‏آن استخراج گردد. بنابراين مطالعه در قضاوت معقول در بارة موضوع‌ها بر مبناي يك جمع ‏انجام مي‌شود و قضاوت بر مبناي يك اطلاع خاص اصولاً مطرح نيست . اين جمع ‹‹ جامعه ‏آماري ›› ناميده مي‌شود . در نتيجه مجموعة افراد يا اشيائي كه حداقل در يك خصوصيت ‏مشترك باشند ، جامعه آماري را تشكيل مي‌دهند . اين خصوصيت را نيز ، صفت مشخصه ‏مي‌نامند . براي انجام هر تحقيق ، در قدم اول بايد جامعه آماري مورد نظر بدون ‏هيچ‌گونه ابهامي مشخص باشد.
‏نمونه
‏اكثر اوقات مطالعه مشخصات تمام اعضاي جامعه آماري به دلايل مختلف مقدور ‏نيست . اين دلايل مي‌تواند شامل موارد زير باشد:
•  ‏بالا بودن هزينه بررسي.
•  ‏كمي وقت و ضرورت دستيابي سريع به نتايج.
•  ‏نداشتن امكانات كافي انساني و غير انساني.
•  ‏عملي نبودن بررسي مشخصات تمام اعضــــاي
‏جامعه آماري (بواسطة از بين رفتن آنها).
‏در چنين مواقعي مجبور هستيم مشخصات قسمتي از جامعه آماري را به جاي تمام جامعه ‏مورد بررسي و مطالعه قرار دهيم، اين قسمت ‹‹ نمونه›› نام دارد . لذا اكثر اوقات ، ‏قضاوت دربارة جامعه آماري لزوماً مبتني بر اطلاعات بدست آمده از نمونة استوار خواهد ‏بود. از اين رو ‹‹ نمونه ›› بايد تا حد امكان، منعكس كنندة خصوصيات جامعه باشد ، به ‏طوريكه بتوان آن را نماينده جامعه شناخت . بايد دانست كه بدون اطلاع كامل از مشخصات ‏جامعه اصلي ، امكان تعيين نمونه دقيق و مناسب ، از جامعه وجود ندارد.
‏داده‌هاي آماري

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/20208NzY5MTE_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید