تحقیق آموزشگاه كامپيوتر و حسابداري منظومه 30 ص-دانلود

تحقیق آموزشگاه كامپيوتر و حسابداري منظومه 30 ص

تحقیق آموزشگاه كامپيوتر و حسابداري منظومه 30 ص

تحقیق-آموزشگاه-كامپيوتر-و-حسابداري-منظومه-30-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ مباني ‏آموزشگاه كامپيوتر و حسابداري منظومه‏ ‏ ‏ ‏1
‏شعبه فرديس: بين فلكه دوم و كانال ت جنب شيرين سراي نگار 6501845
‏شعبه گوهردشت: خيابان اصلي ت بين سوم و چهارم 4420299
‏تعريف كامپيوتر‏: كامپيوتر ماشيني است الكترونيكي كه با برنامه داده شده از قبل مي تواند هدف خاصي را دنبال كند. كامپيوتر داراي حافظه است كه اين حافظه ظرفيت پذيرش اطلاعات زيادي را دارد و فراموش نيز نمي كند. قادر به انجام عمليات رياضي و محاسباتي است مالكين فاقد قدرت خلاقيت و نوآوري است.
‏تفاتهاي انسان و كامپيوتر:
‏كامپيوتر فراموش نمي كند، خستگي ناپذير است و طبق برنامه داده شده عملياتي را انجام مي دهد. داراي سرعت بالا مي باشد. اما انسان داراي قدرت ابداع و خلاقيت است و در مقابل پديده هاي جديد قدرت تصميم گيري دارد. داده هاي خام data
‏ نرم افزار ‏پردازش
‏ داده هاي پخته
‏علوم كامپيوتر سخت افزار واحد ورودي
‏ واحد cpu
‏ ميان افزار ‏ واحد خروجي
‏نرم افزار: به كليه برنامه هايي كه توسط انسان نوشته شده و براي انجام هدفي خاص است را نرم افزار مي گوئيم. (برنامه ريزي كامپيوتري)
‏داده هاي خام(Data)
‏به كليه اطلاعاتي كه وارد كامپيوتر مي شوند داده يا Data ‏ مي گويند.
‏پردازش (processing)
‏به كليه عملياتي كه روي داده ها انجام مي شود پردازش يا processing ‏ مي گويند.
‏داده هاي پخته (information)
‏پس از پردازش داده ها پاسخ و يا information ‏ ايجاد مي شود.
‏سخت افزار: كليه اجزاي كامپوتر كه قابل لمس و ديدن باشند را سخت افزار مي گوئيم
‏واحد ورودي (input unit) (I.U)
‏به قسمتهايي از كامپيوتر كه اطلاعات و داده ها را وارد كامپيوتر مي كند واحد ورودي مي گويند.
‏واحد (central processor unit) cpu
‏ مباني ‏آموزشگاه كامپيوتر و حسابداري منظومه‏ ‏ ‏ ‏2
‏شعبه فرديس: بين فلكه دوم و كانال ت جنب شيرين سراي نگار 6501845
‏شعبه گوهردشت: خيابان اصلي ت بين سوم و چهارم 4420299
‏اين واحد قلب كامپوتر است كه كليه عمليات پردازشي در اين واحد صورت مي گيرد.
‏واحد خروجي (out put unit)
‏به واحدي كه اطلاعات را از كامپيوتر خارج مي كند واحد خروجي مي گويند.
‏ميان افزار: نرم افزار سخت افزاري
‏ ‏1-واحد محاسبه و منطق(RLU)
CPU
‏ ‏ 2-واحد حافظه (MU)
‏ ‏ 3-واحد كنترل
‏ ‏ 4-ثباتها Register
‏1-واحد محاسبه و منطق (ALU)
‏واحد عمليات محاسباتي و منطقي در اين واحد انجام مي شود.
‏2-واحد حافظه (MU)
‏محلي است كه اطلاعات را قبل و بعد از پرازش در خود نگه مي دارد.
‏3-واحد كنترل (CU)
‏اين واحد بر روي (ALU)‏ و(MU) ‏ دارد.
‏4- Register‏ (ثباتها):
‏اين حافظه مقدماتي و دم دست است كه سرعت نقل و انتقال داده ها در آن زياد است و براي نگهداري موقت داده ها و دستورها استفاده مي شود.
‏نسلهاي كامپيوتر
‏نسل اول (لامپ خلاء)
‏از سال 1959-1944 در اين نسل از لامپ خلاء استفاده مي شد.
‏ظرفيت حافظه حدود 2000 تا 4000 كلمه بود. سرعت آن يك هزارم ثانيه و داراي كاربردهاي تك منظوره بود. كليه برنامه ها به زبان ماشين بوده است.
‏انواع كامپيوتر هاي نسل اول
1-univac 2-edrac 3-edsac 4-eniac
‏(ترانزيستور)
‏ظرفيت حافظه حدود 30000 كلمه، سرعت آن ثانيه و داراي كاربردهاي همه منظوره بود. و از زبانهاي مختلف برنامه نويسي استفاده مي شد. از سال 1‏965-1950.
‏نسل سوم (مدارهاي مجتمع،IC‏، تراشه، chip‏)
‏ مباني ‏آموزشگاه كامپيوتر و حسابداري منظومه‏ ‏ ‏ ‏3
‏شعبه فرديس: بين فلكه دوم و كانال ت جنب شيرين سراي نگار 6501845
‏شعبه گوهردشت: خيابان اصلي ت بين سوم و چهارم 4420299
‏سال 1960-1971 در اين نسل از مدارهاي مجتمع با تراكم كم و متوسط استفاده مي شد. در اين نسل دستگاههاي مينياتوري شدند. افزايش سرعت به چندين برابر قبل، افزايش دقت و هماهنگي بيشتر بين نرم افزار و سخت افزار بهوجود آمد.
‏انواع كامپوترهاي نسل سوم:
3-hiney well 2-CDC11 1-IBM 360
‏نسل چهارم:
‏سال 1980-1970 در اين نسل از ة‏›‏ هايي باتراكم بسيار بالا و خيلي زياد استفاده مي شد. كاهش حجم، افزايش سرعت . دقت.
‏نسل پنجم:
‏سال 1980 به بعد در اين نسل كامپيوتر اختراع شد كه عمليات حركتي را نيز دارا بود مانند رباتها.
‏نسل ششم:
‏انسان در صدد اختراع هايش است كه كپي برداري از مغز آدمي مي باشد.
‏مدارهاي مجتمع بر حسب تعداد عناصر موجود در آنها به تقسيمات زير دسته بندي مي شوند:
‏مدارهاي مجتمع با تراكم پائين (SSI)‏ .‏كمتر از 10 عنصر
‏مدارهاي مجتمع با تراكم متوسط(MSI)‏ . 10 تا 100 عنصر
‏مدارهاي مجتمع با تراكم بالا SI) ‏ .100 تا 5000 عنصر
‏مدارهاي مجتمع با تراكم بسيار بالاVLSI)‏ (‏ .5000 تا 50000 عنصر
‏مدارهاي مجتمع با تراكم خيلي زياد (SLSI)‏ .50000 تا 100000 عنصر
‏مدارهاي مجتمع با تراكم فوق العاده زياد (ULSI) ‏ . بيشتر از 100000 عنصر.
‏انواع كامپوتر از نظر قدرت پردازش:
‏1-ابر كامپيوترها يا سوپر كامپيوترها:
‏اين كامپيوتر داراي سرعت فوق العاده زياد و قيمت بسيار بالايي مي باشند اين كامپوترها بيشتر براي پيش بيني وضع هوا، مدل سازي، كشف منابع زير زميني و اهداف نظامي مورد استفاده قرار مي گيرند و انواع آن عبارتند از:
1-cray 1 2-cray 2 3-cray 3
‏2-main frame‏ :
‏اين كامپيوترها در سطح پائين تري از ابر كامپيوترها قرار دارند و انواع آن عبارتند از:
2-IBM 370‏ 2-IBM360‏ ‏
‏3-mini computer‏ (كامپوترهاي كوچك)
‏انواع آن pop11/35‏ و pop11/45
‏ مباني ‏آموزشگاه كامپيوتر و حسابداري منظومه‏ ‏ ‏ ‏4
‏شعبه فرديس: بين فلكه دوم و كانال ت جنب شيرين سراي نگار 6501845
‏شعبه گوهردشت: خيابان اصلي ت بين سوم و چهارم 4420299
‏4-micro computer‏ (كامپيوترهاي خيلي كوچك):
‏دسته اول : كامپيوترهاي خانگي (home computer) (h.c)
‏انواع آن: كمودور و اسپكتروم مي باشد.
‏دسته دوم: كامپوترهاي شخصي (personal computer)(pc)
‏انواع آن :Rpple, xt, ps/2 . rt
‏ ‏ سرعت بيشتر
‏انواع كامپيوترها از نظر نحوه پردازش:
‏ Analog‏ (قياسي و تشابهي

‏نحوه پردازش digital‏ (رقمي)
‏ Hybrid‏ (پيوندي)
‏1-Analog‏ (قياسي و تشابهي) :
‏اين نوع كامپوترها با داده هاي متغير كار مي كند.
‏2- Digital‏ (رقمي) :
‏اين نوع كامپوترها با داده هاي ثابت كار مي كنند.
‏3-Hybride ‏(پيوندي)
‏اين نوع كامپيوتر ها تلفيقي است از دو حالت قياسي و رقمي مي باشند.
‏تعريف سيستم:
‏مجموعه اي از اجزاست كه بر اساس يك قانون و روش ويژه براي رسيدن به يك هدف از پيش تعيين با هم كار مي كنند. مانند كامپوتر كه خود يك سيستم است.
‏انواع حافظه
‏ ‏ ‏ Rom‏ (read only memort)‏( فقط خواندني)

‏ ‏ ‏ Prom eprom eeprom
‏حافظه اصلي

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/25377MjU5MzM_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید