تحقیق آموزش مذهبي 47 ص-دانلود

تحقیق آموزش مذهبي 47 ص

تحقیق آموزش مذهبي 47 ص

تحقیق-آموزش-مذهبي-47-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 46 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏آموزش مذهبي
‏تعليم برنامه آموزشي
By:Elaine mecreery
‏طرح كلي فصل ،
‏جايگاه RE‏ در برنامه ريزي درسي 172
‏برنامه ريزي 173
‏آموزش استراتژي ها 177
‏ارزشيابي 180
‏تمرين ها جامع يا كلي
‏ديباچه
‏مذهب يك پديده انساني جامع و فراگير است. تقريباً هر جامعه اي در سرتاسر تاريخش يك بينش يا شناخت مذهبي از جهان داشته است. مذهب ، جهاني را كه ما در آن زندگي مي كنيم شكل داده است و در آينده نيز اين نقش را بازي خواهد كرد. اگر آگاهي ما از خود بعنوان يك جامعه جهاني افزايش يابد، بطور همزمان حوزه و محدوده بيكران چشم اندازهاي ‏مذهبي نيز به جهان معرفي مي شوند. براي ميليونها انسان مذهب يك بخش بنيادي از آزمايش و تجربه بشر بوده و نيرويي است كه به زندگي معنا مي بخشد و براي زندگي راهنماست؛ از نظر گروهي ديگر مذهب براي نماياندن جنبه برتر زندگي آنها شكل گرفته است، اما اين افراد (گروهها) در جوامعي زندگي مي كنند كه قوانين، تقويمها و فرهنگ آن براساس سنت ها(باورهاي) مذهبي شكل گرفته اند، در صورتيكه رد اعمال رسمي مذهبي درك معنوي اين تجربه بشري را از بين مي برد. رشد در سنين جديد (شايد به معناي سن بلوغ) باعث بروز اعمال و شعائر مذهبي در فرد مي شود و در اين دوره نوع بشر جستجو براي رسيدن به خداي متعال را ادامه مي دهد.
‏2
‏آموزش مذهبي
‏تعليم برنامه آموزشي
By:Elaine mecreery
‏طرح كلي فصل ،
‏جايگاه RE‏ در برنامه ريزي درسي 172
‏برنامه ريزي 173
‏آموزش استراتژي ها 177
‏ارزشيابي 180
‏تمرين ها جامع يا كلي
‏ديباچه
‏مذهب يك پديده انساني جامع و فراگير است. تقريباً هر جامعه اي در سرتاسر تاريخش يك بينش يا شناخت مذهبي از جهان داشته است. مذهب ، جهاني را كه ما در آن زندگي مي كنيم شكل داده است و در آينده نيز اين نقش را بازي خواهد كرد. اگر آگاهي ما از خود بعنوان يك جامعه جهاني افزايش يابد، بطور همزمان حوزه و محدوده بيكران چشم اندازهاي ‏مذهبي نيز به جهان معرفي مي شوند. براي ميليونها انسان مذهب يك بخش بنيادي از آزمايش و تجربه بشر بوده و نيرويي است كه به زندگي معنا مي بخشد و براي زندگي راهنماست؛ از نظر گروهي ديگر مذهب براي نماياندن جنبه برتر زندگي آنها شكل گرفته است، اما اين افراد (گروهها) در جوامعي زندگي مي كنند كه قوانين، تقويمها و فرهنگ آن براساس سنت ها(باورهاي) مذهبي شكل گرفته اند، در صورتيكه رد اعمال رسمي مذهبي درك معنوي اين تجربه بشري را از بين مي برد. رشد در سنين جديد (شايد به معناي سن بلوغ) باعث بروز اعمال و شعائر مذهبي در فرد مي شود و در اين دوره نوع بشر جستجو براي رسيدن به خداي متعال را ادامه مي دهد.
‏2
‏با توجه به اين مضمون (زمينه) لازم است بچه ها (دانش آموزان) را كه در دنياي امروز زندگي و رشد مي كنند آشنا بشوند با تفاوتها و شيوه تكامل جستجوي مذهبي در ميان نوع بشر . بسياري از بچه هايي كه به آنها آموزش مي دهيم، متعلق به جوامع مذهبي خاصي هستند كه ديگران به آن تعلق ندارند، اما تمام ‏شاگردان بايد در فرآيند تفكر درباره يك زندگي مذهبي پايدار شركت كنند. ما از كجا آمده ايم؟ چرا ما در اين جهان هستيم؟ پس از مرگ چه اتفاقي براي ما مي افتد؟ بنابراين آموزش مذهبي (RE‏) تلاش مي كند بچه ها را در مسير شخصي زندگيشان كمك كند، آموزش مذهبي به بچه ها كمك مي كند (فرصت مي دهد) تا اعتقادات شخصي، ارزشها و سبك زندگي خود را منعكس كنند و همزمان اعتقادات، ارزشها و شيوه زندگي ديگران را نيز بشناسند.
‏آموزش مذهبي نبايد با پرورش آن اشتباه شود. بچه ها در خانواده هايشان و جوامع خود باورها و اعمال مربوط به مذهب خود را فرا گرفته اند بچه ها در خانواده به ‏پيروي از گامهايي كه خانواده سنت ها و اعتقادات خانواده در اين راستا برداشته، تشويق مي شوند. بچه ها با سنت ها، داستانها و شيوه زندگي جامعه مذهبي آشنا مي شوند، كه به آن تعلق دارند. چنين پرورشي پاسداري از مذهبي است كه به آن تعلق دارند. اما اين بخشي از اهداف آموزشي مذهبي مدرسه نيست. آموزش مذهبي در تلاش براي تغيير مذهب كسي يا اينكه فرد را به مذهب ديگر فرا بخواند
‏3
‏و يا اينكه به ‏مذهب خاصي حق بدهد و بچه را در محدوده يك سنت ديني خاصي قرار دهد، نيست؛ در عوض به بچه ها فرصت مي دهد براي يادگيري باورهاي مذاهب گوناگون دنيا در جهتي كه بتواند زندگي شخصي آنها را پربار كند.
‏جايگاه RE‏ در برنامه ريزي درسي
‏شناخت و درك
‏يكي از اهداف اساسي آموزش مذهبي گسترش دانش و درك دانش آموزان درباره مذهب است. آنها بايد ياد بگيرند كه مذهب مسئله اي همه جانبه است و بايد راجع به تعدادي از مذاهب اصلي دنيا تحقيق كنند؛ يكي از اين مذاهب اصلي مي تواند مذهب خودشان باشد، اما حتي بچه هايي كه به يك مذهب (هيچ مذهبي) تعلق رسمي ندارند بايد گسترش فهم خود از جهان را آغاز كنند و جايگاه اديان را در دنيا و اينكه چگونه با ديگران و محيط اطراف رابطه برقرار كنند، بدانند بچه ها از طريق RE‏ ، تفكر درباره سئوالاتي كه از علاقمندي هميشگي بشر نشات مي گيرد، را ‏آغاز مي كنند و مي توانند راجع به تشابهات و تفاوتهاي بين پاسخهايي كه در جوامع گوناگون به اين پرسش ها داده مي شود، تحقيق كنند.
‏مهارتها

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/28101NzM0OQ__.jpg

دیدگاهتان را بنویسید