تحقیق آوند چوبي 19 ص-دانلود

تحقیق آوند چوبي 19 ص

تحقیق آوند چوبي 19 ص

تحقیق-آوند-چوبي-19-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏آوند چوبي………………………‏……..‏……………………………………………‏………‏…………. &‏ 1
‏آوند چوبي
‏بافت آوند چوبی
‏بافت آوند چوبی از پروکامبیوم بوجود می‌آید و پروکامبیوم ‏از ‏مریستم انتهایی ‏منشا می‌گیرد. بافت چوبی ‏واجد ‏دیواره نخستین ‏را که از پروکامبیوم گیاه ‏ایجاد می‌شود، بافت چوبی نخستین می‌نامند. در بسیاری از گیاهان پس از تکمیل دیواره ‏نخستین ، بافتهای پسین تشکیل می‌شوند. بافت چوبی حاصل از کامبیوم آوندی را بافت ‏چوبی پسین می‌نامند.
‏بافت چوبی از 4 نوع یاخته: تراکئید ، وسل ، فیبر و ‏پارانشیم چوبی تشکیل شده است و مهمترین آنها یعنی تراکئیدها و وسلها به عناصر ‏تراکئیدی موسوم‌اند که عناصری بی‌جانند. نقش اصلی این یاخته‌ها انتقال ‏شیره خام ‏و تا حدی نیز حفاظت گیاه است. یاخته‌های ‏فیبری در بافت چوبی موجب استحکام گیاه می‌شود. یاخته‌های پارانشیمی که نقش ذخیره‌ای ‏و یا فعالیتهای دیگری دارند، نیز در این بافت یافت می‌شوند
‏آوند چوبي………………………‏……..‏……………………………………………‏………‏…………. &‏ 3
‏اجزای بافت چوبی
‏عناصر تراکئیدی
‏دو نوع اصلی از عناصر چوبی به نامهای ‏تراکئید ‏و ‏وسل ‏در گیاهان وجود دارند. تفاوت اصلی دو نوع ‏آوند چوبی مذکور در این است تراکئیدها منفذ ندارند، در حالی که دیواره‌های انتهایی ‏وسلها دارای منفذ هستند. بنابراین در تراکئیدها عبور آب از یاخته‌ای به یاخته دیگر ‏به صورت نفوذ از دیواه سه لایه‌ای متشکل از دیواره‌های نخستین دو یاخته مجاور و ‏تیغه میانی آنها انجام می‌گیرد. در حالی که در وسلها آب از منافذ آزاد بین یاخته‌ها ‏عبور می‌کند.
‏به علاوه یاخته‌های تشکیل دهنده تراکئید ، از یاخته‌های وسلها ‏درازتر و باریکترند و به تدریج که عناصر تراکئیدی رشد می‌کنند، ‏پروتوپلاسم ‏آنها از بین می‌رود، اما قبل از آن ‏دیواره پسین بر روی دیواره نخستین بوجود می‌آید و دیواره ضخیم‌تر می‌شود. دیواره دو ‏انتهای یاخته نیز قبل از ناپدید شدن پروتوپلاسم از بین می‌رود. در نتیجه نقش یاخته ‏چوبی زنده ، ایجاد دیواره پسین و حل کردن انتهایی دیواره یاخته است. پس از این
‏آوند چوبي………………………‏……..‏……………………………………………‏………‏…………. &‏ 3
‏فرایندها پروتوپلاسم از بین می‌رود و یاخته‌های چوبی مرده بر جای می‌مانند و شیره ‏خام درون آنها جریان می‌یابد.
‏ساختار و شکل دیواره پسین عناصر تراکئیدی
‏دیواره پسین در عناصر تراکئیدی ‏بطور یکنواخت تشکیل نمی‌شود. چنانکه در بعضی نقاط نازکتر در نقاط دیگر ضخیم‌تر است. ‏این ناهمواریها به صورت برجستگیها و فرورفتگی‌هایی با طرحهای گوناگون در سطح درونی ‏عناصر تراکئیدی بوجود می‌آیند و آوندهای چوبی را برحسب انواع این تزئینات نامگذاری ‏می‌کنند. مانند آوندهای حلقوی ، مارپیچی ، نردبانی ، مشبک و منقوط.
‏لیگنین ‏در آوندهای حلقوی و مارپیچی به صورت ‏حلقه‌های جدا از هم یا نوارهای مارپیچی و در آوندهای نردبانی و مشبک به ترتیب به ‏شکل نوارهای موازی و مشبک در آمده است. در آوندهای منقوط ، لیگنین تمام سطح دیواره ‏به جز نقاط فرورفته را فرا گرفته است. چوب ‏مخروطیان ‏را نرم گویند، زیرا فقط دارای تراکئید است. چوب ‏دو ‏لپه‌ای‌های چوبی ‏را سخت گویند، چون علاوه بر تراکئید ، فیبر و وسل هم دارد.
‏آوند چوبي………………………‏……..‏……………………………………………‏………‏…………. &‏ 4
‏فیبرها
‏یاخته‌های فیبر چوبی نسبتا درازند. دیواره آنها ضخیم‌تر از ‏تراکئیدهاست. این یاخته‌ها بیشتر نقش استحکامی دارند. یاخته‌های فیبری ممکن است ‏دارای پروتوپلاست زنده بوده و نقشهای زیستی از قبیل ذخیره ‏نشاسته ‏و ‏غیره داشته باشند.
‏یاخته‌های پارانشیمی
‏یاخته‌های پارانشیمی در بافت چوبی پسین ممکن است ‏دارای دیواره پسین یا فاقد آن باشند. نقش همه این یاخته‌ها ذخیره مواد است.
‏بافت آوند آبکش
‏بافت فلوئم یا آبکشی شامل عناصر غربالی ، سلولهای همراه ، ‏سلولهای پارانشیمی و در برخی موارد فیبر و اسکلروئید می‌باشد. آن بخش از فلوئم که ‏هدایت شیره پرورده را بر عهده دارد، عنصر غربالی نامیده می‌شود. در ‏گیاهان ‏بازدانه

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/15891MjA5Mzc_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید