تحقیق آیین زرتشت-دانلود

تحقیق آیین زرتشت

تحقیق آیین زرتشت

تحقیق-آیین-زرتشتلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏تاریخچه بانک‏ مسکن‏:
‏به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي، بانك مسكن در سال 1358 براساس طرح ادغام بانكها (مصوب 17/3/1358شوراي انقلاب اسلامي) از ادغام بانكهاي رهني ايران، ساختمان، ‌شركت سرمايه گذاريهاي ساختماني بانكهاي ايران و 13 شركت پس انداز و وام مسكن (كوروش، ‌اكباتان، ‌پاسارگاد در تهران و ساير مراكز استانها از جمله ‌همدان، ‌كرمانشاه، ‌مازندران، گرگان، سمنان و آبادان) تشكيل گرديد كه در اين بخش به اختصار تاريخچه هركدام آورده شده است. ‌طيف غالب تركيب جديدی كه تحت عنوان‏ ‏ بانك مسكن‏ ‏ فعاليت هاي بانكي خود را در بخش ساختمان و مسكن آغاز نمود، را از هر حيث بانك رهني ايران تشكيل‏ ‏ مي داد.

‏* ‏بانك رهني ايران‏ ‏
‏*‏ ‏ ‏بانك ساختمان‏ ‏ ‏
‏* ‏شركت سرمايه گذاري ساختماني بانكهاي ايران‏
‏* ‏شركتهاي پس انداز و وام مسكن‏

‏    ‏
‏  ‏سازمان و نيروي انساني ‏
‏چنانچه دو يا چند نفر به طريق هماهنگ شده اي به منظور نيل به اهداف مشترك همكاري و اشتراك مساعي داشته باشند، در اين صورت افراد مزبور يك سازمان را به شكل ساده تشكيل داده اند .
‏بانك مسكن نيز بطور قطع و يقين به منظور نيل به اهداف خود ، از طريق تقسيم امور و فعاليتها به تعيين ساختار سازماني مبادرت نموده است كه شامل واحدهاي صف و ستاد مي باشد كه تا بحال نيز به اين شيوه عمل نموده و ليكن تغييرات بسياري را از زمان تأسيس تا بحال تجربه كرده است.
‏اصولاً سازمان بانكهاي تخصصي نسبت به بانكهاي تجاري از تفاوتهايي برخوردار است. بنابراين‏ ‏ اجراي عمليات در اينگونه بانكها نيازمند استفاده از ابزار و روشهاي حرفه اي و تخصصي ويژه اي مي باشد و لذا سازمان بانك مسكن گرچه مشابه بانكهاي تجاري است ولي در عمل از تفاوتهايي نيز برخوردار است.
2
‏واحدهاي اجرايي ( صف ) در بانك شامل شبكه شعب در مناطق و شهرهاي مختلف مي باشد و عمليات بانكي عموماً توسط شعب انجام مي گيرد. واحدهاي ستادي شامل ادارات مركزي است كه وظيفه هدايت، تداركات، مشورت و راهنمايي واحدهاي صف را برعهده دارد. همگام با توسعه شعب در بانك و به منظور ساماندهي بيشتر امور و در راستاي سياست تفويض اختيار و عدم تمركز امور، فعاليت واحدهاي سرپرستي در مناطق مختلف بانك طي سال 1369 آغاز گرديد كه از جمله واحدهاي واسطه اي بين ستاد و صف محسوب مي گردد. ‏شعب بانك بر مبناي محل عمليات (مناطق‏ ‏ جغرافيايي ) و ادارات مركزي بر مبناي وظيفه ( تخصص) شكل گرفته است. به منظور بررسي وضعيت ساختار سازماني و شبكه بانك به عملكرد هر يك از‏ ‏ واحدهاي فوق به ترتيب پرداخته مي شود.
‏ادارات مركزي
‏سازمان اوليه بانك بعد از ادغام تا حدود زيادي از تركيب بانك رهني ايران نشأت گرفته بود كه به مرور طي دو سال اول تغييراتي در آن صورت پذيرفت تا به شكل مطلوب خود دست يابد. البته اين موضوع صرفنظر از تغييراتي است كه در درون ادارات با جابجايي و ايجاد دواير جديد و همچنين شرح وظايف آنها صورت گرفت.‏
‏طي سال 1359 اداره اي با عنوان ارزشيابي طرحهاي ساختماني تشكيل گرديد كه وظيفه عمده آن نظارت بر امور شركتهاي تحت پوشش بانك ساختمان و انتقال مالكيت بخشي از شركتها در قبال بدهي خود به بانك بوده است .
‏با تشويق وزارت مسكن و شهرسازي در سال 1360 ، توليد مصالح ساختماني ، انجام بررسيهاي اقتصادي -‏ ‏ فني طرحها نيز به اين اداره محول گرديد و لذا به اداره سرمايه گذاري تغيير نام داد .‏
‏طي چند سال ابتداي تشكيل ، سازمان بانك شامل 10 اداره بشرح زير بوده است كه عمليات و وظايف واحد هاي ستادي بانك از طريق اين ادارات انجام مي شده است ‏:
4
‏-‏ اداره حسابداريكل ( شامل 7 دايره )
‏- اداره خدمات ( شامل 7 دايره )
‏- اداره مهندسي ( شامل 6 دايره )
‏- اداره حقوقي و املاك ( شامل 6 دايره )
‏- اداره امور شعب ( شامل 6 دايره )
‏- اداره امور كاركنان ( شامل 5 دايره )
‏- اداره برنامه ريزي ( شامل 4 دايره )
‏- اداره اعتبارات ( شامل 4 دايره )
‏- اداره بازرسي ( شامل 2 دايره )
‏- اداره سرمايه گذاري ( شامل 2 دايره )
‏ادارات فوق به استثناي خدمات ، امور كاركنان ، برنامه ريزي ، اعتبارات و بازرسي هركدام داراي دو معاونت بوده اند . ضمناً در اداره بازرسي گروه بازرسان و در اداره سرمايه گذاري گروه كارشناسي نيز وجود داشته است . با توجه به طول مدت گزارش‏ ‏ ، بررسيها بصورت دوره هاي پنج ساله و بشرح زير ادامه مي يابد:‏
‏دوره اول ( 1365-1361 ):‏
‏افزايش امور اجرايي ، افزايش تعداد مراجعين ، افزايش تعداد شعب و همچنين نظارت بر واگذاري واحدهاي مسكوني احداث شده توسط بانك در تهران ( از قبيل شهرك آپادانا ) و ساير شهرستانها باعث افزايش امور حقوقي مربوط به بانك گرديد . لذا با توجه به حجم و نوع امور ، اداره حقوقي و املاك در سال 1364 به دو اداره مستقل اداره حقوقي و اداره املاك تفكيك گرديد . ضمناً گسترش واحدهاي صف و ستاد و لزوم حفظ و حراست از اماكن بانك و حفاظت از كاركنان آن باعث توسعه واحد انتظامات و متعاقب آن تشكيل دفتر مركزي حراست در اين دوره گرديد كه همرديف با ادارات مركزي بوده است. درنيمه اول دهه 60 بانك شاهد تحولات زيادي در سازمان خود نبوده است وليكن اين تغييرات در نيمه دوم اين دهه بيشتر اتفاق افتاده است.
4
‏دوره دوم (1370-1366 ) :‏
‏بدليل كاهش فعاليتها در ارديبهشت ماه سال 1366 دو اداره برنامه ريزي و امور شعب در يكديگر ادغام و اداره اي تحت عنوان اداره برنامه ريزي و امور شعب تأسيس گرديد .
‏ضمناً در اين دوره بدلايلي حجم فعاليتهاي ادارات سرمايه گذاري و اعتبارات نيز كاهش يافت و نظارت بر امور شركتهاي تحت پوشش به حالت عادي بازگشت. با توجه به شرايط اقتصادي آن زمان تقاضا براي دريافت تسهيلات بمنظور توليد مصالح ساختماني بطور نسبي با كاهش مواجه شد و امور مربوط به تسهيلات اعطايي در بخش ساختمان تا حدود زيادي به اداره برنامه ريزي و امور شعب محول گرديد .
‏اين شرايط سبب شد در سال 1366 دو اداره سرمايه گذاري و اعتبارات در يكديگر ادغام و اداره اي جديد با نام اداره سرمايه گذاري و اعطاي تسهيلات آغاز بكار نمايد.
‏قطعاً انتظار بانك از تغييرات صورت گرفته ( ادغام چهار اداره ) كاهش هزينه ها ، سرعت بخشيدن به انجام امور ، حذف امور زائد و موازي و در نهايت افزايش بهره وري بمنظور ارائه خدمات مطلوب تر به مشتريان بوده است . با توجه به حجم رو به گسترش امور و وظايف ، نياز به استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات كه با سرعتي فوق العاده در حال گسترش بود احساس گرديد . اين موضوع باعث شد كه اداره اي با عنوان اداره ماشينهاي محاسب در اواخر سال 1366 تشكيل گردد كه عملاً در سال 1367 آغاز بكار نمود .
‏لازم بشرح است كه قبل از ادغام و در سال 1354 بانك سازمان ويژه اي را بمنظور رايانه اي نمودن امور و عمليات خود تشكيل داده بود . البته در آن مقطع، هدف ، افتتاح حسابهايي بصورت سپرده گذاري مشترك براي تمامي كاركنان دولت بمنظور پرداخت تسهيلات به آنها بوده است كه عملاً طرح اجرايي نگرديد وليكن اداره موصوف تشكيل شد. لذا با توجه به وجود تجربيات و نيروي انساني آشنا با كاربردهاي رايانه ، فرايند رايانه اي نمودن امور صف و ستاد شتاب قابل توجهي داشت.

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/3928MjE0NDE_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید