تحقیق اتوکد 20 ص-دانلود

تحقیق اتوکد 20 ص

تحقیق اتوکد 20 ص

تحقیق-اتوکد-20-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
4
‏منوي كركره اي
‏اتوکد
‏منوي صفحه اي
‏اجزا اصلی صفحه اتوکد :‏
‏خط فرمان
‏طریقه اجرای فرامین در اتوکد :
‏- استفاده از خط فرمان – منوی کرکره ای – منوی صفحه ای
‏نکته : در اتوکد 14 از نوار ابزارنیز می توان انتخاب نمود .
‏نکته : درصورت نصب موس منوی کرکره ای فعال می گردد .
‏کلیدها :
‏کلیدهای Enter ‏ – Space‏ وکلید راست موس یک عمل را انجام می دهند
‏روشهای مختصات دهی :
‏1- مختصات دکارتی
‏2- مختصات قطبی
‏نکته :‏ هرکدام از ‏روشهای فوق دارای دو حالت مختصات نسبی ومطلق می باشد
‏روش مختصات دهی دکارتی :
‏- این مختصات با دو عدد بیان می گردد که به صورت (x , y‏ ) بوده که x‏ طول نقطه در محور افق و y‏ عرض نقطه براساس محور عمودی می باشد . مقدار x‏ یعنی فاصله افقی در سمت راست یا شرق ‏˝‏ + ‏˝‏ بوده ودر سمت چپ ‏˝‏ – ‏˝‏ فرض می گردد مقدار y‏ نیز به سمت بالا ‏˝‏ + ‏˝‏ وبه جهت پایین یا جنوب ‏˝‏ – ‏˝‏ منظور می گردد .
2
4
‏اگر مقدار y , x‏ نسبت به نقطه مبدأ (0و0 ) باشد آنرا مختصات دکارتی مطلق گویند واگر مقدار آن نسبت به آخرین نقطه ترسیمی ‏باشد آنرا مختصات دکارتی نسبی گویند که با علامت ‏@ ‏درابتدای‏ قابل تمیز می باشد @x ,y‏
‏مختصات دهی قطبی :
‏قالب این نوع مختصات به شکل ‏θ‏ ‏>‏ L‏ فاصله نقطه تا مبدأ بوده و ‏θ‏ زاویه میان نقطه با راستای شرق .
‏اگر مقدار فاصله و زاویه داده شده نسبت به آخرین نقطه باشد مختصات قطبی نسبی ‏( ‏θ‏ ‏>‏ L‏ @ ) نامیده می شود در غیر این صورت اگر نسبت به مبدأ (0 و0 ) می باشد مطلق گفته می شود .
‏دستور Line‏ : ‏ command : Line
‏رسم پاره خط :
‏ از نقطه : from point : ‏ ‏ ‏به نقطه ‏ ‏ ‏ ‏ to point :
‏جهت پاک کردن ترسیمات‏ ‏ ‏ ‏ ‏ Erase
‏ ‏انتخاب موضوع :‏ ‏ ‏ ‏ ‏ select object:
‏رسم دایره ‏ ‏ ‏ ‏ Circle
2P/ 3P/TTR/ :
Diameter /
3
4
‏ شعاع ‏ قطر
‏مختصات نقطه دوم ‏→‏ مختصات نقطه اول ‏→‏ 2P
‏نقطه سوم ‏→‏ نقطه دوم ‏→‏ نقطه اول ‏→‏ 3P
‏ ‏شعاع ‏→‏ انتخاب مماس دوم ‏→‏ مماس اول یا انتخاب کنید ‏→TTR
‏ (باموس) (باموس)
‏رسم کمان ‏ ‏ Arc
‏مشخصات واجزاء یک کمان
start point‏ : نقطه شروع
seeond point‏ : نقطه دوم
End point‏ : نقطه پایان
center ‏ : مرکز کمان
Angle ‏ : زاویه کمان
chord‏ : اندازه وتر
‏ Arc
‏ :‏/ center
‏ ‏↓
‏ :‏ ‏/ End‏ / center‏ ‏→‏ : start point

4
4
‏ترسيم نيم دايره : ‏ Arc ‏
Angle ‏ اندازه زاويه
Length of chord ‏ طول وتر
End point > ‏نقطه پايان
‏ Center : start point ‏
Angle ‏ اندازه زاويه
Center ‏ مركز
Redius ‏شعاع
Direction ‏جهت كمان
Center ‏مركز
End point ‏ نقطه پايان
End point
‏نقطه آخر نقطه دوم
:
‏( انتخاب نقطه اي كه در راستاي خط مماس به انتهاي كمان باشد )
‏کمک رسم ها :

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/13281NzQxNDk_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید