تحقیق اثرات ورزش و فعالیت جسمانی-دانلود

تحقیق اثرات ورزش و فعالیت جسمانی

تحقیق اثرات ورزش و فعالیت جسمانی

تحقیق-اثرات-ورزش-و-فعالیت-جسمانیلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏اثرات ورزش و فعالیت جسمانی
 ‏بر سلامت جسم و روان
«‏بخشی از ‏مقاله دکتر داود فرج زاده»
‏قلب یکی از اعضاء حساس و مهم بدن است و هرگونه ‏اختلالی در عملکرد قلب، موجب اختلال در فعالیتهای روزانه خواهد شد،یکی از راههای ‏مراقبت از قلب، انجام فعالیتهای جسمانی و ورزش های مناسب، به تناسب وزن وسن ‏است.
‏تاثیرات مثبت ورزش
‏بر سیستم قلبی و عروقی عبارتند از :
1- ‏تقویت ‏عضله قلب و سایر عضلات بدن.‏ ‏ 2- تسریع در جریان خون و انتقال بهتر اکسیژن به ‏قسمتهای مختلف بدن.3- پیشگیری از بروز بیماری فشار خون به دلیل کاهش کلسترول ‏وبازشدن عروق. 4- به دلیل تقویت عضله قلب و افزایش قدرت انقباضی آن، تعداد ضربان ‏قلب در حالت استراحت در هر دقیقه کمتر شده و در مقابل، خون با نیروی بیشتری به ‏جریان می افتد.‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ 5- با انقباض عضلات پا در حین ورزش، خون راحت تر به قلب باز ‏می گردد واز بروز واریس در پاها جلوگیری میشود.
‏مهمترین اثرات ورزش
 ‏بر ‏دستگاه تنفس عبارتند از:
1-‏با ورزش کیسه های هوایی شش ها بیشتر باز شده و بازدهی ‏آنها افزایش می یابد.‏ ‏ 2-افزایش حجم تنفسی در طول شبانه روز ، موجب دریافت اکسیژن ‏بیشتر و رساندن آن به اندامهای بدن می شود.3- قابلیت دریافت و مصرف اکسیژن بیشتر، ‏موجب می گردد کارآیی جسمانی افزایش یافته و دیرتر خسته شویم.
‏مهمترین اثرات ‏مثبت ورزش
 ‏بر دستگاه عصبی عبارتند از:
‏1- ‏ورزش از فشارهای روانی و ‏نارحتیهای روحی می کاهد وراهی مناسب برای مقابله با افسردگی است.
‏2-‏با بهبود ‏کار سیستم عصبی-عضلانی، موجب چالاکی و افزایش و کارایی بدن می شود.
‏3-‏ورزش ‏موثرترین راه برای درمان بی خوابی است.
‏مهمترین اثرات مفید ورزش
‏بر دستگاه ‏حرکتی عبارتند از:
1-   ‏عضلات بدن با انجام ورزش مناسب تقویت می شوند وقدرت
2
‏اثرات ورزش و فعالیت جسمانی
 ‏بر سلامت جسم و روان
«‏بخشی از ‏مقاله دکتر داود فرج زاده»
‏قلب یکی از اعضاء حساس و مهم بدن است و هرگونه ‏اختلالی در عملکرد قلب، موجب اختلال در فعالیتهای روزانه خواهد شد،یکی از راههای ‏مراقبت از قلب، انجام فعالیتهای جسمانی و ورزش های مناسب، به تناسب وزن وسن ‏است.
‏تاثیرات مثبت ورزش
‏بر سیستم قلبی و عروقی عبارتند از :
1- ‏تقویت ‏عضله قلب و سایر عضلات بدن.‏ ‏ 2- تسریع در جریان خون و انتقال بهتر اکسیژن به ‏قسمتهای مختلف بدن.3- پیشگیری از بروز بیماری فشار خون به دلیل کاهش کلسترول ‏وبازشدن عروق. 4- به دلیل تقویت عضله قلب و افزایش قدرت انقباضی آن، تعداد ضربان ‏قلب در حالت استراحت در هر دقیقه کمتر شده و در مقابل، خون با نیروی بیشتری به ‏جریان می افتد.‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ 5- با انقباض عضلات پا در حین ورزش، خون راحت تر به قلب باز ‏می گردد واز بروز واریس در پاها جلوگیری میشود.
‏مهمترین اثرات ورزش
 ‏بر ‏دستگاه تنفس عبارتند از:
1-‏با ورزش کیسه های هوایی شش ها بیشتر باز شده و بازدهی ‏آنها افزایش می یابد.‏ ‏ 2-افزایش حجم تنفسی در طول شبانه روز ، موجب دریافت اکسیژن ‏بیشتر و رساندن آن به اندامهای بدن می شود.3- قابلیت دریافت و مصرف اکسیژن بیشتر، ‏موجب می گردد کارآیی جسمانی افزایش یافته و دیرتر خسته شویم.
‏مهمترین اثرات ‏مثبت ورزش
 ‏بر دستگاه عصبی عبارتند از:
‏1- ‏ورزش از فشارهای روانی و ‏نارحتیهای روحی می کاهد وراهی مناسب برای مقابله با افسردگی است.
‏2-‏با بهبود ‏کار سیستم عصبی-عضلانی، موجب چالاکی و افزایش و کارایی بدن می شود.
‏3-‏ورزش ‏موثرترین راه برای درمان بی خوابی است.
‏مهمترین اثرات مفید ورزش
‏بر دستگاه ‏حرکتی عبارتند از:
1-   ‏عضلات بدن با انجام ورزش مناسب تقویت می شوند وقدرت
2
‏اثرات ورزش و فعالیت جسمانی
 ‏بر سلامت جسم و روان
«‏بخشی از ‏مقاله دکتر داود فرج زاده»
‏قلب یکی از اعضاء حساس و مهم بدن است و هرگونه ‏اختلالی در عملکرد قلب، موجب اختلال در فعالیتهای روزانه خواهد شد،یکی از راههای ‏مراقبت از قلب، انجام فعالیتهای جسمانی و ورزش های مناسب، به تناسب وزن وسن ‏است.
‏تاثیرات مثبت ورزش
‏بر سیستم قلبی و عروقی عبارتند از :
1- ‏تقویت ‏عضله قلب و سایر عضلات بدن.‏ ‏ 2- تسریع در جریان خون و انتقال بهتر اکسیژن به ‏قسمتهای مختلف بدن.3- پیشگیری از بروز بیماری فشار خون به دلیل کاهش کلسترول ‏وبازشدن عروق. 4- به دلیل تقویت عضله قلب و افزایش قدرت انقباضی آن، تعداد ضربان ‏قلب در حالت استراحت در هر دقیقه کمتر شده و در مقابل، خون با نیروی بیشتری به ‏جریان می افتد.‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ 5- با انقباض عضلات پا در حین ورزش، خون راحت تر به قلب باز ‏می گردد واز بروز واریس در پاها جلوگیری میشود.
‏مهمترین اثرات ورزش
 ‏بر ‏دستگاه تنفس عبارتند از:
1-‏با ورزش کیسه های هوایی شش ها بیشتر باز شده و بازدهی ‏آنها افزایش می یابد.‏ ‏ 2-افزایش حجم تنفسی در طول شبانه روز ، موجب دریافت اکسیژن ‏بیشتر و رساندن آن به اندامهای بدن می شود.3- قابلیت دریافت و مصرف اکسیژن بیشتر، ‏موجب می گردد کارآیی جسمانی افزایش یافته و دیرتر خسته شویم.
‏مهمترین اثرات ‏مثبت ورزش
 ‏بر دستگاه عصبی عبارتند از:
‏1- ‏ورزش از فشارهای روانی و ‏نارحتیهای روحی می کاهد وراهی مناسب برای مقابله با افسردگی است.
‏2-‏با بهبود ‏کار سیستم عصبی-عضلانی، موجب چالاکی و افزایش و کارایی بدن می شود.
‏3-‏ورزش ‏موثرترین راه برای درمان بی خوابی است.
‏مهمترین اثرات مفید ورزش
‏بر دستگاه ‏حرکتی عبارتند از:
1-   ‏عضلات بدن با انجام ورزش مناسب تقویت می شوند وقدرت
2
‏اثرات ورزش و فعالیت جسمانی
 ‏بر سلامت جسم و روان
«‏بخشی از ‏مقاله دکتر داود فرج زاده»
‏قلب یکی از اعضاء حساس و مهم بدن است و هرگونه ‏اختلالی در عملکرد قلب، موجب اختلال در فعالیتهای روزانه خواهد شد،یکی از راههای ‏مراقبت از قلب، انجام فعالیتهای جسمانی و ورزش های مناسب، به تناسب وزن وسن ‏است.
‏تاثیرات مثبت ورزش
‏بر سیستم قلبی و عروقی عبارتند از :
1- ‏تقویت ‏عضله قلب و سایر عضلات بدن.‏ ‏ 2- تسریع در جریان خون و انتقال بهتر اکسیژن به ‏قسمتهای مختلف بدن.3- پیشگیری از بروز بیماری فشار خون به دلیل کاهش کلسترول ‏وبازشدن عروق. 4- به دلیل تقویت عضله قلب و افزایش قدرت انقباضی آن، تعداد ضربان ‏قلب در حالت استراحت در هر دقیقه کمتر شده و در مقابل، خون با نیروی بیشتری به ‏جریان می افتد.‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ 5- با انقباض عضلات پا در حین ورزش، خون راحت تر به قلب باز ‏می گردد واز بروز واریس در پاها جلوگیری میشود.
‏مهمترین اثرات ورزش
 ‏بر ‏دستگاه تنفس عبارتند از:
1-‏با ورزش کیسه های هوایی شش ها بیشتر باز شده و بازدهی ‏آنها افزایش می یابد.‏ ‏ 2-افزایش حجم تنفسی در طول شبانه روز ، موجب دریافت اکسیژن ‏بیشتر و رساندن آن به اندامهای بدن می شود.3- قابلیت دریافت و مصرف اکسیژن بیشتر، ‏موجب می گردد کارآیی جسمانی افزایش یافته و دیرتر خسته شویم.
‏مهمترین اثرات ‏مثبت ورزش
 ‏بر دستگاه عصبی عبارتند از:
‏1- ‏ورزش از فشارهای روانی و ‏نارحتیهای روحی می کاهد وراهی مناسب برای مقابله با افسردگی است.
‏2-‏با بهبود ‏کار سیستم عصبی-عضلانی، موجب چالاکی و افزایش و کارایی بدن می شود.
‏3-‏ورزش ‏موثرترین راه برای درمان بی خوابی است.
‏مهمترین اثرات مفید ورزش
‏بر دستگاه ‏حرکتی عبارتند از:
1-   ‏عضلات بدن با انجام ورزش مناسب تقویت می شوند وقدرت

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/8265NTQzMTE_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید