تحقیق اثر زلزله بر سازه های زیر زمینی و تونل مترو 10 ص-دانلود

تحقیق اثر زلزله بر سازه های زیر زمینی و تونل مترو 10 ص

تحقیق اثر زلزله بر سازه های زیر زمینی و تونل مترو 10 ص

تحقیق-اثر-زلزله-بر-سازه-های-زیر-زمینی-و-تونل-مترو-10-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اثر زلزله بر سازه های زیر زمینی و تونل مترو
‏برآورد خطر پذیری تونلها
‏ ‏برآورد خطر پذیری تونلها
‏ برآورد خطر بر اساس HAZUS99‏:
‏در مجموعه HAZUS99‏ که توسط NIBS‏ آمریکا تهیه گردیده، بصورت کامل آسیب پذیری سازه‌های مختلف در برابر زلزله مورد بررسی قرار گرفته است، این مجموعه بر اساس داده‌های آمریکا تهیه شده و بصورت مجموعه‌ای در 30 سی دی منتشر گردیده است.HAZUS99‏ دارای راهنمای کاملی است که فصل هفتم آن به شریانهای حیاتی اختصاص دارد. در بررسی آسیب پذیری شریانهای حیاتی، آنها را به هفت زیر مجموعه تقسیم می‌نماید که عبارتند از:
‏·‏       ‏ بزرگراه
‏·‏       ‏ راه آهن
‏·‏       ‏ قطار برقی
‏·‏       ‏ حمل و نقل اتوبوسی
‏·‏       ‏ ‏بندر
‏·‏       ‏ حمل و نقل آبی
‏·‏       ‏ فرودگاهها
‏در تقسیم بندی فوق، هرکدام از سیستم های حمل و نقل دارای اجزائی می‌باشند که تونل جزو اجزای بزرگراهها و سیستم راه آهن میباشد. لذا ما نیز بصورت جداگانه نقش تونل را در هر کدام از تقسیم بندی‌های شریانهای حیاتی مورد بررسی قرار می‌دهیم.
‏ 
‏تونل در سیستم بزرگراهی :
‏تونل یکی از اجزای سیستم بزرگراهی می‌باشد که به همراه سیستم راه و پلهای بزرگراهی، مجموعه بزرگراهها را تشکیل می‌دهد. از میان اجزای مختلف سیستم بزرگراهی ما فقط به بررسی آسیب پذیری تونلها می‌پردازیم.
‏1-‏  ‏ داده های ورودی مورد نیاز
‏·‏       ‏ مکان ژئوفیزیکی تونلها (طول و عرض)
‏·‏       ‏ حداکثر شتاب زمین و حداکثر جابجائی زمین (PGD , PGA)‏ در محل تونل.
‏·‏       ‏ کلاس بندی تونل
‏2-‏  ‏ تونلها در بحث آسیب پذیری بر اساس نحوه ساخت کلاس بندی می‌شوند:
‏·‏       ‏ تونل حفاری شده (سوراخ شده)
‏·‏       ‏ تونل خاکبرداری شده
‏3-‏  ‏ تعاریف مربوط به سطح آسیب به تونلها
‏·‏       ‏ Ds1‏ : بدون آسیب
‏·‏       ‏ Ds2‏ : آسیب جزئی
‏آسیب جزئی به تونلها شامل ترکهای جزئی در پوشش تونل ( خرابی فقط نیاز به یک تعمیر سطحی داشته باشد) و افتادن چند سنگ‏ ‏ و یا نشست جزئی در زمین در ورودی تونل
‏·‏       ‏ Ds3‏ : خرابی متوسط
‏بصورت ترکهای متوسط در پوشش و فروریزش سنگ تعریف می‌شود.
‏·‏       ‏ Ds4‏ : خرابی گسترده
‏بصورت نشستهای جدی در یک ورودی تونل و ترکهای گسترده در پوشش تونل
‏·‏       ‏ Ds5‏ : خرابی کلی
‏ترکهای جدی در پوشش تونل که ممکن است شامل ریزش احتمالی باشد.
‏4-‏  ‏ منحنی های تعمیرات اجزا
‏بر اساس تعداد روزهای مورد نیاز برای تعمیر خرابی های حاصل از زلزله پارامترهایی تعریف گردیده که برای تونل بصورت جداول و شکل زیر میباشد.
‏جدول (7-1) توابع بازسازی پیوسته برای اجزای بزرگراهی
‏جدول (7-2)‏ ‏ توابع بازسازی منقطع برای اجزای بزرگراهی
‏5-‏  ‏ توابع خرابی تونلها
‏خرابی تونلها بر اساس خرابی زیر اجزای آن می‌باشد که عبارتست از پوشش و ورودی تونل (G&E 1994)‏.یافته های‏ ‏ شرکت G&E‏ بر اساس داده‌های زلزله گزارش شده توسط دودینگ و همکارانش می‌باشد در سال 1978 و اون در سال 1981 می‌باشد. خرابی این زیر سازه‌ها در جداول زیر ارائه شده است.
‏کلا 10 تابع خرابی برای تونلها بدست آمده است که چهار تابع برای PGA‏ و شش تابع برای PGD‏ می‌باشد. ( توجه شود که هر کلاس تونل بصورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته است). مقادیر متوسط و انحراف معیار این توابع در جدول دیگری ارائه شده است.
‏ 
‏ 
‏جدول (7-3) الگوریتم های خرابی برای تونلها (G&E 1994)
 
‏ 
‏ 
‏ 
‏ 
‏ 
‏ 
‏ 

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/20922MTQwMzM_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید