تحقیق اثر شلاقي در زنجيرة تأمين 20 ص-دانلود

تحقیق اثر شلاقي در زنجيرة تأمين 20 ص

تحقیق اثر شلاقي در زنجيرة تأمين 20 ص

تحقیق-اثر-شلاقي-در-زنجيرة-تأمين-20-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 33 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏اثر شلاقي در زنجيرة تأمين
‏1‏-‏ مقدمه
‏اكثر ‏تعارفي ‏كه از زنجيره عرض ‏ارائه ميشود به نوعي ‏به ساختار خطي زنجيره عرضه اشاره مي كنند . واضح ترين ‏مشخصه اين ساختار ‏جريان وا‏ر‏د‏ه‏ ‏از سمت ‏اعضا ‏بالادستي ‏به سمت ‏اعضا پايي‏ن‏ ‏دستي ‏و جرياناطلاعات در جهت ‏مخالف است ‏. در ‏ان ساختار‏هر عضوي تنها ‏قراري ‏ارتباط ‏مستقيم ‏بااعضا ‏بلاواسطه ‏قبل و بعد ‏از خو‏د را دارا ‏مي باشد ‏. شبيه سازي كه ‏فورستر ‏در سال ‏1961 ‏ اين ساختار ‏با نام ‏بازي ‏توزيع ‏نوشيدني ‏ارائه ‏كرد نشان ‏داد كه تصميم ‏گيري ‏شركاي ‏زنجيره عرضه ‏بر ‏مبناي ‏روابط خطي مي تواند ‏بستري‏ براي ايجا‏داثر ‏شلاقي ‏در زنجيرة ‏عرضه ‏باشد. ‏اثر شلاقي ‏افزايش ‏نوسان ‏تقاضا ‏در طول ‏زنجيره ‏عرضه
‏2
‏از سمت ‏اعضا‏ پايين ‏بالادستي‏مي باشد . ‏اين پديده ‏توجه ‏بسياري ‏از تحقيقات ‏آكاميك ‏را ‏به خود ‏جلب‏كرده ‏است ‏و به ‏همن ‏دليل ‏راه ‏حلهاي‏ ‏متفاوتي‏ ‏براي ‏مقابله ‏با آنارائه گشته است . ‏همانطور ‏كه در ادامه بحث آورده مي شود راح حل ‏كلي براي ‏مهار اين ‏پديده پرهيز ‏از تصميم ‏هاي محلي ‏توسط ‏اعضاء ‏و ‏حاكم ‏شدن ‏ديدگاه ‏سيستمي‏بر ساختار ‏زنجيره ‏عرضه ‏مي باشد . ‏براي‏ ‏اين‏ ‏منظور‏ ‏، ‏ساختار ‏منظومه‏‌‏اي ‏براي تبادل ‏جريان اطلاعات ‏و مواد به عنوان ‏بستري ‏براي هدف ‏فوق مورد ‏توجه قرار ‏گرفته ‏و معرفي‏مي شود . ‏اين ساختاراين قابليت ‏را خواهد ‏داشت ‏تا با حذف ‏دلايل ‏ايجاد ‏اثر ‏شلاقي ‏در كاهش ‏هر چه ‏بيشتر آن ‏مؤثر باشد .
‏2- ‏ساختار‏خطي ‏زنجيره عرضه و اثر شلاقي
‏3
‏بر اساس ‏تعريفي كه Towill‏ ‏و همكان ‏در سال 1992 ‏ارائه ‏مي كنند زنجره عرضه ‏سيستمي ‏است ‏كه قسمتهاي ‏اصلي آن ‏تأمين ‏كننده هاي مواد خام ، ‏توليد كننده ها ‏، سرويسهاي توزيع ‏ومشتريان ‏و مشتريان ‏هستند ‏كه همه آنها از طريق ‏جريان رو به ‏جلوي ‏مواد ‏و كالاها ‏وجريان ‏رو بهعقب ‏اطلاعات ‏ا هم ‏متصل ‏مي شوند . بر اساس ‏تعريفي ‏ديگر زنجيره ‏عرضه مجموعه اي از فعاليتها ‏مي بشد ‏كه باعث ‏حركت و انتقال ‏مواد از مراحل اوليه ‏به سمت ‏مصرف كننده نهيي‏مي شود ‏بطوريكه ‏اين فعاليتها ‏همراه ‏با جريان ‏رو به جلوي مواد ‏و جرين ‏رو به عقب ‏اطلاعات ‏مي باشند .
‏بنابراين ‏همان ‏طور ‏كه در شكل ‏1 نشانداده شده است ‏مشخصه ‏واضح زنجيره ‏عرضه ‏در ساختار ‏مرسوم
‏5
‏حركت رو ‏به جلو ‏جريان ‏فيزيكي‏ ‏كالا ‏و حركت ‏رو به عقب ‏جريان ‏اطلاعات ‏شناخته مي شود .
‏در ‏ا‏ين ‏ساختار ‏خطي‏ هيچ ‏ارتباط ‏مستقيمي ‏بين ‏بالادستي‏ ‏زنجيره ‏عرضه ‏(تأمين ‏كننده ها و توليد ‏كننده ها ) ‏و مصرف كننده‏‌‏هاي ‏نهايي ‏يا مشتريهاي ‏پايين ‏دس‏تي ‏زنجيره ‏عرضه ‏براي تبادل وجود ندارد . ‏چنين ‏ساختاري باعث ‏مي شود ‏تا هر عضو ‏از زنجيره ‏عرضه ‏مبناي ‏تصميم ‏مبناي ‏تصميم ‏گيريهاي خود را بر اساس ‏رفتارهاي اعضا ‏بلاواطله ‏خود قرار دهد ، ‏جرا ‏كه ‏جز اين ‏عضا ‏سايراعضا ‏زنجيره ‏را مشاهده نمي كند .
‏شبيه سازي ‏توزيع ‏نوشيدني ‏به خوبي ‏رفتار‏ ‏سيستمي ‏را نشان مي دهد . ‏شبيه ‏سازي ‏توزيع نوشيدني ‏يك ‏شبي ‏سازي ‏مديريينياست ‏كه براي اولين بار ‏در دانشكده ‏مديريت ‏دانشگاه MIT‏ ‏در آمريكا

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/10076Mzc1MzA_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید