تحقیق اجراي آسفالت گرم-دانلود

تحقیق اجراي آسفالت گرم

تحقیق اجراي آسفالت گرم

تحقیق-اجراي-آسفالت-گرملینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 41 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏44
‏2
‏اجراي آسفالت گرم
‏مقدمه
‏قبل از حمل و پخش مخلوطي آسفالتي سطح راه بايد در طول مورد نظر آماده شود چنانچه قرار است آسفالت بر روي قشر اساسي و يا زيراساس اجرا شود لازم است هرگونه پستي و بلندي (ناهمواري) برطرف و سطح راه كاملا مسطح گردد و سپس توسط هواي فشرده و يا غيره كليه خاك و خاشاك از سطح راه حذف و سپس پريمكت شود.
‏پريمكت
‏- پريمكت Primcoat‏ عبارت است از پخش يك قشر قير با ويسكوزيته كم از نوع MC‏ يا SC‏ بر روي قشر اساس كه به منظورهاي نفوذ در خلل و فرج اندود كردن و چسباندن قشر آسفالت به سطح اساس به مقدار 1 تا 2 كيلوگرم در متر مربع دستگاه قيرپاش انجام مي شود.
‏عمليات پريمكت 24 ساعت قبل از اجراي آسفالت انجام مي شود و لازم است دستگاه به طور كاملاً يكنواخت و با درجه حرارت معين در سطح راه پخش نمايد.
‏حداقل مصرف قير مناسب براي سطح شني راه كه خلل و فرج آن كم باشد برابر 8/0 كيلوگرم در متر مربع و در سطح راه با بافت درشت دانه و پر منفذ 2 كيلوگرم متر مربع مي باشد.
‏استفاده از انواع قير پريمكت در سطح اساس بستگي به درجه حرارت هوادارد به طوري كه در هواي سرد قير
‏44
‏2
RC- 70‏ و در هواي معتدل قير MC-70‏ و براي هواي گرم قير از نوع SC- 70‏ استفاده مي شود.
‏متوسط مصرف قير پريمكت 2/1 كيلوگرم در متر مربع مي باشد و حداقل درجه حرارت قير پريمكت 70 درجه سانتيگراد براي قير RC‏ و براي قير SC‏ برابر 110 درجه سانتيگراد خواهد بود.
‏حداقل درجه حرارت هوا جهت اجراي پريمكت بايد بيش از 10 درجه سانتيگراد باشد و ضمناً در هواي مه آلود، مرطوب و باراني اجراي آن مجاز نمي باشد.
‏در صورت نياز به اجراي آسفالت تازه بر روي آسفالت قديمي لازم است كه قبل از اجرا سطح راه توسط جاروي مكانيكي و يا هواي فشرده كاملا تميز و عاري از گرد و غبار شده و سپس به منظور ايجاد چسبندگي بين لايه هاي آسفالت قديم و جديد يك قشر تك كت Tack Coat‏ بر روي آسفالت كهنه پخش شود.
‏تك كت
‏تك كت Tack coat‏ پخش يك لايه بسيار نازك امولسيون قير رقيق شده و يا قير مخلوط RCO‏ مي باشد كه به مقدار 3/0 الي 6/0 كيلوگرم در متر مربع بر روي قشر آسفالت قديمي پخش مي گردد. ضروري است كه هنگام اجراي تك كت سطح راه خشك و تميز بوده و هوا نيز مه آلود و باراني نباشد.
‏44
‏3
‏دستگاه پخش تك كت بايد كاملا سالم بوده تا بتواند تك كت را به طور كاملا يكنواخت در سطح جاده پخش نمايد.
‏هنگام اجراي پريمكت و يا تك كت مي بايست جاده و يا خيابان مسدود گرديده و هيچ نوع عبور و مرور بر سطح آن صورت نگيرد.
‏جهت كنترل مقادير وزني پريمكت يا تك كت پخش شده آزمايش سيني Plate‏ انجام مي شود. بدين منظور از يك سيني به ابعاد مشخصي 30*30 سانتيمتر كه وزن آن نيز قبلا تعيين گرديده است و در مسير قيرپاش در سطح جاده قرار مي دهند استفاده مي شود قيري كه در سطح جاده پخش مي شود بر روي سيني ريخته شده و پس از توزين در آزمايشگاه مقدار قير پخش شده در متر مربع را تعيين مي نمايند.
‏نمونه برداري از مصالح سنگي
‏لازم است حداقل هفته اي يك بار از مصالح سنگي مورد استفاده در كارگاه به روش (ASHTO- T2‏) كه در فصول بعدي به آن اشاره شده است نمونه برداري گرديده و بر روي آنها اعم از دانه ريز و دانه درشت به صورت جداگانه آزمايشات دانه بندي، حدود خميري، ارزش ماسه اي، تعيين درصد شكستگي، انجام گرفته و نتايج را با مشخصات فني مقايسه و در صورت تطابق با استاندارد از آنها استفاده شود.
‏44
‏4
‏لازم است از مصالح سنگي سيلوهاي گرم و غبار حاصل از غبارگير، نمونه برداري و آزمايشات لازم بر روي آنها انجام و نتايج با مشخصات فني مورد ارزيابي واقع شود.
‏ضروري است كه از هر يك تن قير ورودي به كارگاه يك نمونه برابر استاندارد AASHTO- T40‏ اخذ و آن را تحت آزمايش هاي نفوذي و گروه ويسكوزيته قرار داده و نتايج با مشخصات فني AASHTO-M26 , AASHTO-M20‏ مقايسه گردد.
‏اجراي آسفالت
‏طرح آسفالت به روش مارشال (MARSHAL‏) توسط آزمايشگاه مكانيك خاك انجام و آسفالت در كارخانه برابر طرح ارائه شده از جانب آزمايشگاه ساخته و توليد شود و كارخانه آسفالت بايد مجهز بوده و داراي تجهيزات لازم براي آنچه كه در فصول بعدي شرح داده خواهد شد باشد.
‏بايد دقت شود داخل كاميونهايي كه آسفالت حمل مي نمايند تميز و عاري از روغن، گل و لاي و گرد و غبار باشد. ظرفيت توليد آسفالت و تعداد كاميون ها بايد متناسب با ظرفيت پخش فينيشر باشد و حداكثرزمان توليد آسفالت تا پخش آن بيش از 2 ساعت نگردد. بايد سطح آسفالت را با ضخامت يكنواخت و مورد نياز در سطح خيابان يا جاده پخش نمايد.

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/20850MzYyOQ__.jpg

دیدگاهتان را بنویسید