تحقیق اجراي راهسازي-دانلود

تحقیق اجراي راهسازي

تحقیق اجراي راهسازي

تحقیق-اجراي-راهسازيلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 52 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏اجراي راهسازي
‏در موقع شروع به راهسازي اولين عملي كه انجام مي گيرد تحويل مسير به پيمانكار است . منظور از تحويل مسير نشان دادن كليه سومه ها و رفرلنش ها و پنج ماركها و ساير علائم ثابت نقشه برداري به پيمانكار است كه البته بايد باآنچه كه در نقشه هاي اجرايي درج شده مطابقت نمايد . بنابراين در يك روز معين نماينده و كارفرما به اتفاق پيمانكار و ناظر فني و نقشه برداري كه راه را ميخ كوبي كرده است به محل عزيمت كرده ويك يك علائم ذكر شده را روي زمين پيدا كرده و به پيمانكار نشان مي دهند .
‏اصولاً بايد كليه ميخ كوبي مسير را تحويل داد ولي به احاظ اينكه معمولاً فاصله زماني زيادي بين روز ميخ كوبي و روز تحويل مسير مي باشد معمولاً ميخهاي كوبيده شده در زمين يا در اثر عوامل طبيعي مثل سايش و يا فرسايش زمين و يا مثل پوسيدن از بين مي رود و يا در اثر عوامل انساني مثلاً بيرون آورده شدن ميخها توسط افراد و يا چهار پايان به هر حال ميخ هاي چوبي از بين مي روند يا آسيب مي بينند اين موضوع چندان اهميتي ندارد زيرا با داشتن سومه ها به سهولت مي توان ميخهاي كوبيده شده را تجديد كرد .
‏1
‏اجراي راهسازي
‏در موقع شروع به راهسازي اولين عملي كه انجام مي گيرد تحويل مسير به پيمانكار است . منظور از تحويل مسير نشان دادن كليه سومه ها و رفرلنش ها و پنج ماركها و ساير علائم ثابت نقشه برداري به پيمانكار است كه البته بايد باآنچه كه در نقشه هاي اجرايي درج شده مطابقت نمايد . بنابراين در يك روز معين نماينده و كارفرما به اتفاق پيمانكار و ناظر فني و نقشه برداري كه راه را ميخ كوبي كرده است به محل عزيمت كرده ويك يك علائم ذكر شده را روي زمين پيدا كرده و به پيمانكار نشان مي دهند .
‏اصولاً بايد كليه ميخ كوبي مسير را تحويل داد ولي به احاظ اينكه معمولاً فاصله زماني زيادي بين روز ميخ كوبي و روز تحويل مسير مي باشد معمولاً ميخهاي كوبيده شده در زمين يا در اثر عوامل طبيعي مثل سايش و يا فرسايش زمين و يا مثل پوسيدن از بين مي رود و يا در اثر عوامل انساني مثلاً بيرون آورده شدن ميخها توسط افراد و يا چهار پايان به هر حال ميخ هاي چوبي از بين مي روند يا آسيب مي بينند اين موضوع چندان اهميتي ندارد زيرا با داشتن سومه ها به سهولت مي توان ميخهاي كوبيده شده را تجديد كرد .
‏1
‏اجراي راهسازي
‏در موقع شروع به راهسازي اولين عملي كه انجام مي گيرد تحويل مسير به پيمانكار است . منظور از تحويل مسير نشان دادن كليه سومه ها و رفرلنش ها و پنج ماركها و ساير علائم ثابت نقشه برداري به پيمانكار است كه البته بايد باآنچه كه در نقشه هاي اجرايي درج شده مطابقت نمايد . بنابراين در يك روز معين نماينده و كارفرما به اتفاق پيمانكار و ناظر فني و نقشه برداري كه راه را ميخ كوبي كرده است به محل عزيمت كرده ويك يك علائم ذكر شده را روي زمين پيدا كرده و به پيمانكار نشان مي دهند .
‏اصولاً بايد كليه ميخ كوبي مسير را تحويل داد ولي به احاظ اينكه معمولاً فاصله زماني زيادي بين روز ميخ كوبي و روز تحويل مسير مي باشد معمولاً ميخهاي كوبيده شده در زمين يا در اثر عوامل طبيعي مثل سايش و يا فرسايش زمين و يا مثل پوسيدن از بين مي رود و يا در اثر عوامل انساني مثلاً بيرون آورده شدن ميخها توسط افراد و يا چهار پايان به هر حال ميخ هاي چوبي از بين مي روند يا آسيب مي بينند اين موضوع چندان اهميتي ندارد زيرا با داشتن سومه ها به سهولت مي توان ميخهاي كوبيده شده را تجديد كرد .
‏3
‏بعضي مواقع خود سومه ها نيز مفقود مي شوند و يا در موقع عمليات خاكي بعضي سومه ها كه زاويه انحراف آنها كم است زير خاك موفون مي گردندينابراين لازم است به ترتيبي محل سومه به سهولت پيدا شود از اين جهت موقع ميخ كوبي مسير در حوالي هر سومه دو نقطه تثبيت شده به نام رفرانس در زمين قرار مي دهند كه از روي آن دو نقطه بتوان محل سومه را بدست آورد .
‏در بعضي از نقشه ها در امتداد نيمساز زاويه انحراف به طرف خارج قوس به فاصله 25 و 50 متر از سومه نقاط R1 ‏ و R2‏ را در زمين تثبيت مي كنند حال اگر سومه از بين رفت به وسيله متركشي مي شود از روي R1‏ و R2‏ سومه را پيدا كرد ( ش . 1 )
‏در بعضي نقشه ها همين عمل را در امتداد يكي از خطوط مستقيم منتهي به سومه انجام مي دهند .
‏در بعضي نقشه ها دو نقطه غير مشخص در حدود سومه ها مثل B‏وA‏ در شكل زير در زمين تثبيت نموده فاصله AS‏ و BS‏ را يادداشت مي كنند مثل 20 و 30 متر در زمين حال اگر سومه از بين رفت براي پيدا كردن سومه صفر متر 50 متري را روي نقطه

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/19178NjU2MzA_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید