تحقیق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی-دانلود

تحقیق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

تحقیق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

تحقیق-اختیارات-مجامع-عمومی-شرکتهای-سهامی-و-تعاونیلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 214 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

أ
ب
‏عنوان:
‏اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی‏ و تعاونی
ج
‏چکیده:
‏ در سالهای اخیر ‏مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی اهمیت بالایی ‏یافته است.‏ هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه ‏اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی‏ و تعاونی‏ ‏می باشد‏.‏ تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است. ابزار جمع اوری اطلاعات فیش برداری بوده است. محقق با مطالعه کتب حقوقی ،مقاله ها و پایان نامه ها و نیز سایتهای اینترنتی سعی در گرداوری اطلاعات نموده است.‏ پایان نامه حاضر در چهار فصل به نگارش در امده است. در قسمت اغازین رساله ، به بیان مقدمه ، بیان مساله ، طرح سوالات تحقیق ، فرضیه و نیز روش شناسی و اهداف و سوابق پژوهش پرداخته شده است. در فصل نخست ضمن ارایه تعاریفی از شرکتهای سهامی و تعانی و تعاریف مربوط به مجمع عمومی ، به بیان ارکان شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع صلاحیتهای مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است . این شرکتها از منظر حدود اختیارات مجامع عمومی مورد مقایسه و مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند. نهایتا در فصل سوم به موضوع ‏محدودیت های مجامع و استقلال آنها‏ در هریک از شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در انتهای پایان نامه و فصل چهارم به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است.
‏کلیدواژه ها: شرکت سهامی، شرکت تعاونی ، مجمع عمومی، صلاحیت مجمع عمومی
د
Abstract:
In recent years, the powers and scope of the public joint stock companies and cooperatives is very important.
The purpose of this research is to study the power of public joint stock companies and cooperatives. This study is a descriptive and analytical research. Data capturing has been the jack.
Alpha
A researcher studying law books, articles and dissertations, and websites are trying to collect information. This thesis is written in four seasons. In the early part of the thesis, introduction, problem statement, research questions, hypotheses and methodology and discusses the research background and objectives. Definitions presented in the first chapter of corporations and Tany and definitions relating to the General Assembly, corporations and unions has been the organs of speech. In the second chapter to the issue of jurisdiction in public corporations and unions have been. The companies from the perspective of public authority and comparative study have been compared. Finally, in the third quarter subject to the restrictions in any joint stock companies and cooperative societies and independence has been discussed. At the end of the fourth chapter concludes the thesis and conclusions are discussed.
key words: Company, Corporation, General Assembly, the General Assembly authorized

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/28409ODA0NDQ_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید