تحقیق ارتعاشات-دانلود

تحقیق ارتعاشات

تحقیق ارتعاشات

تحقیق-ارتعاشاتلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏ارتعاشات
‏ارتعاشات چیست؟
‏لرزش یا همان ارتعاشات مکانیکی به نوعی از حرکت سیستمهای دینامیکی اطلاق می شود که به صورت نوسانی‏ ‏ (رفت و برگشتی) صورت پذیرفته و حرکت در یک بازه زمانی (‏پریود ارتعاش) تکرار شود.
 
‏این نوع حرکت را در ساده ترین شکل می توان با یک جرم و یک فنر شبیه سازی کرد. ‏با القاء یک تغییر مکان اولیه به جرم متصل به فنر و رها کردن آن، حرکت نوسانی رخ می دهد که می توان دامنه آن را به کمک یک تابع سینوسی بیان نمود.
 
‏مفاهيم اوليه ارتعاشات
‏مشخصه های مهم حرکت ارتعاشی (لرزش) عبارتند از:
‏دامنه، که معیاری از شدت ارتعاش (لرزش) است.
‏فرکانس یا تواتر، که معیاری از نرخ حرکت در واحد زمان است. 
‏فاز، که توالی حرکت را نسبت به یک مرجع مشخص می سنجد.
 
‏دامنه ارتعاش را می توان از طریق سه پارامتر مختلف بیان کرد:
‏جابجایی
‏سرعت 
‏شتاب
 
‏جابجایی چیست؟
 
‏پارامتر اولیه دامنه که در مورد سیستم جرم و فنر، موقعیت جرم را در هر لحظه به دست می دهد.
 
‏واحدهای اندازه گیری جابجایی:
 
‏در سیستم SI:          μm
‏در سیستم اینچی:     mils ‏که برابر یک هزارم اینچ است.
 
‏منظور از سرعت چیست؟
‏سرعت، از نظر ریاضی مشتق جابجایی است که نرخ تغییرات جابجایی در واحد زمان را نشان می دهد.
 
‏واحدهای اندازه گیری سرعت:
 
‏در سیستم متری:    mm/s
‏در سیستم اینچی:    in/s
  
‏منظور از شتاب چیست؟
 
‏شتاب از نظر ریاضی، مشتق سرعت است و نرخ تغییرات سرعت در واحد زمان را نشان می دهد.
  
‏واحدهای اندازه گیری شتاب:
 
‏در سیستم متری:    g  ‏و یا m/s2
‏در سیستم اینچی:      g   ‏و ‏  ‏ یا in/s2
 
‏چه ارتباطی میان جابجایی سرعت و شتاب وجود دارد؟
 
 
‏به طور کلی دامنه هر موج سینوسی را به سه شکل می توان تعیین کرد:
 
‏مقدار 0-p (‏صفر تا پیک)
‏مقدار p-p
‏مقدار rms ‏یا مقدار مؤثر
‏مقدار میانگین
 
‏شکل زير را ببینید:
  
 
 
‏منظور از فرکانس و فاز ارتعاشات چیست؟
‏پریود زمانی حرکت (T‏) بازه زمانی است که سیکل ارتعاشی خود راتکرار می کند. فرکانس ارتعاشات در واقع عکس پریود زمانی است.
‏ 
‏ 
‏           ‏ واحدهای اندازه گیری فرکانس:
                        Hertz = 1 / s
                                 ‏ ‏ cpm= Cycle per minute 
                                cps‏ ‏  ‏ = Cycle per second
‏           ‏ که داریم:
                       
                        1Hz = 1 cps = 60 cpm       

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/10128NjY3NTE_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید