تحقیق ارتفاع نقطه-دانلود

تحقیق ارتفاع نقطه

تحقیق ارتفاع نقطه

تحقیق-ارتفاع-نقطهلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 27 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏بسمه تعالي
‏موضوع تحقيق :
‏ترجمه كتاب هيدرولوژي و هيدروليك آبهاي زيرزميني مك ورتر
‏مثال ‏1‏ . 7 )
‏جریان ورودی
‏لوله خروج آب
‏آب با عمقی کم در بالای ستونی از مواد آکیفری قرار دارد. (شکل 3 . 5) ارتفاع نقطه پایانی لوله آبده(تخلیه) در سطحی برابر با ارتفاع کف ستون مستقر می شود. افت ارتفاع (بار) از میان لوله آبده ناچیز است. آب با میزانی برابر با آنچه که از کف ستون تخلیه می شود ‏آب با میزانی با آنچه که از کف ستون تخلیه می شود به بالای ستون افزوده می شود. هدایت هیدرولیکی ماده متخلخل ‏ و 1 سانتی متر ثانیه است. سرعت دارسی را در ستون حساب کنید. همچنین، فرمولی کلی برایq‏ بر حسب k‏ و عمق آب انباشته شده و y‏ و طول ستون، L‏ بدست آورید.
‏ شکل 3 ‏–‏ 5 ) جریان پایا به سمت پایین در یک ستون قائم.
‏2
‏معادله به دست آمده در مثال 3 . 5 برای این مورد کاربرد دارد، زیرا در این حالت نیز جریان موازی با محور z‏ است و k,q‏ هر دو مقادیری ثابت است. کف ماده متخلخل در ستون به عنوان سطح مبنا انتخاب می شود. ارتفاع فشاری در کف ماده متخلخل صفر است زیرا که لوله آبده در ارتفاعی یکسان با کف قرار دارد. همچنین، در این محل 0=z‏ و بنابراین، h1=0‏.
‏ارتفاع فشاری در قسمت بالایی ماده متخلخل 6 سانتی متر است، و ارتفاع این نقطه 2 متر است. بنابراین، m‏6 ‏ و 2=h2‏ طول مسیر جریان 2 متر است، و
‏سانتی متر بر ثانیه‏
‏علامت منفی نشان می دهد که q‏ در جهت کاهش z‏ است(یعنی، به سمت پایین).
‏به طور کلی، برای هر سطح مبنا
‏ و
‏بنابراین:
‏توجه کنید که اگر عمق آب انباشته شده بسیار ناچیز باشد و یا اگر L‏ بسیار زیاد باشد. 0L‏/y‏ و در نتیجه ‏. این شرط برای وجود یک گرادیان واحد از ارتفاع پیروز متری است. هنگامی که ‏ ‏باشد ‏ ‏است (یعنی، فشار ثابت است ) و جریان به سمت پایین فقط در نتیجه نیروی رانشی ثقلی است. این حالت اغلب هنگامی تقریباً برقرار می گرددف که از دریاچه های کم عمق یا برکه های تغذیه ای تراوش به سمت پایین باشد، که عمق سطح ایستابی زیر آن در مقایسه با عمق برکه زیاد است.
‏ (3 ‏–‏ 36)
‏که برای لایه می شود،‏
‏3
‏ (3 ‏–‏ 37)
‏مثال 3 . 8 )
‏سرعت دارسی روی سطح مشترک بین مواردی درشت بافت و ریز بافت با هدایتهای هیدرولیکی ‏و‏ ‏ روی می دهد. جریان از ماده درشت بافت به داخل ماده ریز بافت صورت می گیرد و با محور عمود بر سطح مشترک زاویه ‏ می سازد. زاویه‏ ‏ را در ماده ریز بافت حساب کنید.
‏حل:
‏از معادله (3 . 30)
‏بنابراین:

‏مشاهده می شود که جریان در لایه ریز بافت تقریباً عمود بر سطح مشترک است.
‏مثال 3 . 9 )
‏جریان یک بعدی بین دو آبراهه موازی (شکل 3 . 10) در آکیفری همگی با ضخامت 4 متر روی می دهد. با اختلاف ارتفاعی معادل 3 . 1 متر، میزان آبدهی در واحد طول آبراهه برابر‏ متر مکعب بر ثانیه متر است. فاصله آبراهه از یکدیگر 10 متر است. نهایتاً یک لایه ‏رسوب 4 سانتی ضخامت دارد و هدایت هیدرولیکی آن‏ ‏سانتی متر با ثانیه است. میزان آبدهی بر کیلومتر بین دو آبراهه را پس از رسوب‏ ‏گذاری محاسبه کنید.
‏حل:
‏4
‏هدایت هیدرولیکی آبخوان عبارت است از:
‏ سانتی متر بر ثانیه ‏ = متر بر ثانیه ‏ =
‏از معادله (3 . 36)
‏ سانتی متر بر ثانیه
‏میزان آبدهی بین دو آبراهه بر هر کیلو متر بعد از ته نشینی لایه رسوب عبارت است از:
‏ متر مکعب بر ثانیه کیلومتر ‏
‏مثال 4 . 1 )
‏چند خط جریان و خط پتانسیل را در ربع بالا و سمت راست برای جریان هیدرولیکی که تابع جریان آن‏ است رسم کنید.
‏حل:
‏خطوط جریان از رابطه‏ محاسبه می شود که ‏ ‏نشان دهنده خطوط جریان مجزاست. از‏ ‏دیده می شود که تمامی محورهای y‏ و x‏ خطوط جریان است. با قرار دادن ‏ منحنی نشانه شده با‏ ‏ ‏در شکل 4 . 2 به دست می آید، و به همین ترتیب برای مقادیر دیگر‏ منحنیهای دیگر مشخص می گردد.
‏تابع هم پتانسیل با توجه به روابط زیر از تابع‏ ‏ به دست می آید،
‏و بنابراین، از معادله های (4 . 5) و (4 . 6)،

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/10927MjAxMzc_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید