تحقیق ارزيابي كار و فرمان آقاي سرلك-دانلود

تحقیق ارزيابي كار و فرمان آقاي سرلك

تحقیق ارزيابي كار و فرمان آقاي سرلك

تحقیق-ارزيابي-كار-و-فرمان-آقاي-سرلكلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق
‏گروه مهندسي صنايع
‏گرايش برنامه ريزي و تحليل سيستمها
‏موضوع تحقيق:
‏ارزيابي كار و ز‏مان
‏اهداف كلي:‏ كارخانه صنعتي بختيار توليد كننده انواع سيبك و ميل فرمان خودروهاي سبك و سنگين. استاندارد ‏2000: 9001 ISO‏ را به عنوان الگوي ‏در جهت استقرار سيستم مديريت كيفيت به كار گرفته تا با جلب رضايت مشتريان در بازارهاي بين المللي مطرح نمايد. با در نظر داشتن آرمانهاي فوق در جهت اهداف زير گام برداشته مي شود.
‏1- ارائه ‏محصولات مطابق با نيازهاي مشتريان جهت جلب رضايت ايشان
‏2- آموزش مناسب كاركنان به منظور افزايش دانش فني
‏3- ارتقاء سطح كيفي در تمامي محصولات و فرآيندهاي سازمان از طريق شناسايي فرصت هاي بهبود و انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه
‏4- كاهش ضايعات و دوباره كاري در محصولات
‏5- رعايت اصول ايمني در اجراي فعاليت ها
‏توضيحات تكميلي:‏ اين كارخانه داراي يك سالن توليد است كه در آن فرآيندهاي ماشين كاري، پرس كاري، برش كاري، فورج مونتاژ و بسته بندي انجام مي شود و تعداد پرسنل اين كارخانه جمعا 21 نفر مي باشد.
‏آدرس كارخانه: تهران- 65 متري فتح(جاده قديم كرج)- شهر قدس(قلعه حسن خان)- كوي صنعت چهارم قطعه پنجم(كارخانه صنعتي بختيار)
‏نمودار فرآيند عمليات ميل فرمان اتوبوس 303 (OPC‏)
‏1- بدنه اصلي ميل فرمان ‏ ‏2- بدنه سيبك(رزوه اي)‏ ‏ ‏ ‏ ‏3- پاتاقان ثابت ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏4- ‏تودي ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏5- ياتاقان متحرك‏ 6- فنر
‏1 ‏ ‏ برش‏ 1 ‏ ‏ برش بدنه اصلي‏ ‏ ‏ 1 ‏ ‏برش‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏1 ‏برشي‏ ‏ 1 ‏ ‏برش
‏2 ‏ ‏ ‏داخل تراش‏ ‏ ‏ 2 ‏ ‏ سوراخ كاري متد مرغك‏ ‏ ‏ ‏2 ‏ ‏سوراخ كاري‏ 2 ‏ ‏ سوراخ كاري متد مرغك‏ ‏ 2 ‏ ‏خم كاري
‏3 ‏ ‏ پخ كاري در طرف‏ ‏ ‏ 3 ‏ ‏ تراشكاري بدنه جهت فورج‏ ‏ 3 ‏ ‏تراشكاري كف تراش‏ 3‏ گرم كردن در كوره‏ 3 ‏ ‏سوراخ كاري
‏4 ‏ ‏ ‏قلاويز كاري اول‏ ‏ ‏ 4 ‏ ‏ ‏گرم كردن در كوره‏ ‏ ‏ 4 سوراخ كاري‏ 4‏ ‏ ‏ فورج كاري تودي‏ ‏ ‏ ‏ ‏ 4 ‏ ‏كوبش
‏5 ‏ ‏چاك لوله(از يك طرف‏)‏ ‏ ‏ ‏ 5 ‏ ‏ فورج كاري و شكل دهي اول‏ ‏ 5 ‏ ‏تراشكاري دكينك تراش‏ 5 ‏ ‏ ‏تراشكاري توبي‏ ‏ ‏ 5 ‏ ‏آبكاري
‏6 ‏ ‏قلاويز كاري دوم‏ 6‏ ‏ فورج كاري و آويش اول القاوب‏ 6 ‏ ‏آبكاري‏ 6 ‏ ‏سوراخ كاري اشپيل‏ 6 ‏ ‏آبكاري ب
‏1‏ 7 ‏سوراخ كاري بدنه ‏جهت فورج دوم‏ 1‏ ‏ ‏ ‏ 7 پخ سوراخ اشپيل‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ 1
‏ ‏ 8‏ ‏ فورج كاري و شكل دهي دوم‏ ‏ ‏ 8‏ ‏ ‏دنها كاري
‏ 9 ‏ ‏ فورج كاري و آرايش دوم مناوب‏ 9 ‏ ‏ پرداخت كاري اكليك توپي
‏ 10 سند پلاست‏ 1
‏ 11 تراش جاي گردگير
‏ 12 ‏سوراخ كاري بدنه
‏ 13 تراشي جاي ياتاقان‏ الف
‏ 14 ‏تراش جاي ياتاقان ب‏
‏ 15 شيار تراش جاي گردگير
‏ 16 روتراشي TYA‏ نرم
‏ 17 روتراشي جاي دنيها
‏ 18 دنده كاري بدنه الف
‏ 19 دنها كاري بدنه ب
‏ ‏ ‏ ‏1
‏ 20 ‏ ‏م ف‏1‏ (جا زدن)
‏ 21 ‏ ‏ ‏م ف 2(جا زدن)
‏22‏ ‏ ‏م ف 3(جا زدن)
‏23‏ ‏ ‏م ف 4(جا زدن)
‏24‏ ‏ ‏م ف 5(پري كردن)
‏25‏ ‏ ‏م ف 6(‏جازدن و پرس كردن)
‏26‏ ‏ ‏م ف 7(جا زدن)
‏27‏ ‏ ‏م ف 8(پيچي از پيچ به توپي)
‏28‏ ‏ ‏م ف 9(جا زدن، سوراخ توپي)
‏7‏-‏ ‏ ‏8‏- ‏گردگير آهني ‏ ‏ ‏9‏- ‏گردگير خام 10- مهره 11- پين ‏ ‏ 12- بدنه سيبك فرعي 13- ياتاقان ثابت 14- تودي
‏ 1 ‏ ‏برش و سوراخ‏ ‏ ‏ 1 ‏ ‏ برش بدنه اصلي‏ ‏ ‏1 برش‏ ‏ ‏ 1 برش
‏ 2 ‏ ‏كشش ‏ ‏ 2 ‏ ‏ سوراخ كاري متد مرغك‏ ‏ ‏ 2 ‏كشش‏ ‏ ‏ 2 سوراخ كاري
‏ 3 ‏ ‏كوبش گردگير‏ ‏ ‏ 3 ‏ ‏ تراشكاري بدنه جهت فورج‏ ‏ ‏ ‏3 تراش و كف تراش‏ ‏ ‏ 3 گرم كردن
‏ ‏ ‏ 1‏ ‏ ‏ 4 ‏ ‏گرم كردن دو كوره‏ ‏ ‏4 سوراخ كاري‏ ‏ ‏ 4 فورج كاري
‏ ‏ ‏ 5 ‏ ‏فورج كاري و شكل دهي اول‏ ‏ ‏ 5 تراشكاري و كليك تراش‏ 5 تراشكاري
‏ ‏ ‏ 6 ‏ ‏ فورج كاري و آرايش الف و ب‏ ‏ 6 آبكاري‏ 6 ‏ ‏سوراخ كاري
‏ ‏ ‏ ‏ ‏ 7‏ ‏ سوراخ كاري بدنه جهت فورج دوم‏ 1‏ 7 ‏ ‏پخ سوراخ
‏ ‏ ‏ 8 ‏ ‏فورج كاري ‏و شكل دهي دوم‏ ‏ 8 ‏ ‏دنها كاري
‏ 9 ‏ ‏فورج كاري و آرايش دوم الف و ب‏ 9 ‏ ‏ پرداخت كاري
‏ 10 ‏ ‏سند پلاست‏ ‏ ‏ 1
‏ ‏ 11 ‏ ‏ تراش جاي گردگير
‏ 12 ‏ ‏ سوراخ كاري بدنه
‏ 13 ‏ ‏ تراش جاي ياتاقان الف
‏ 14 ‏ ‏تراش ياتاقان ب
‏ 15 ‏ ‏ شيار تراش جاي گردگير
‏ ‏ ‏ 1
‏ 17 ‏ ‏ م ف 10(س ز د م)
‏ 18 م ف‏11(جا زدن)
‏ ‏ ‏ ‏ 19 م ف 12(جا زدن)
‏ 20 م ف 13(جا زدن)
‏ 21 م ف 14(‏جا زدن پرس كردن)
‏ 22 م ف15(جا زدن دريار پرس كردن)
‏ 23 م ف 16(جا زدن)
‏ 24 م ف 17 پيچي نرن پيچ به تودي
‏ 25 م ف 18 جا زدن پيش داخل سوراخ گودي

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/3913NDcyNQ__.jpg

دیدگاهتان را بنویسید