تحقیق استاتیک 28 ص-دانلود

تحقیق استاتیک 28 ص

تحقیق استاتیک 28 ص

تحقیق-استاتیک-28-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 27 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏به نام خدا
‏استاتيك ـ مهندس دزياني
‏علم مكانيك: علمي است كه شرايط سكون يا حركت اجسام تحت تاثير ‏نيروها را پيش‏‌‏بيني يا توصيف كند.
‏مكانيك:
‏مكانيك اجسام صلب
‏استاتيك (ايستايي) حالت سكون
‏ديناميك (پويايي) حالت متحرك
‏مكانيك اجسام تغيير شكل‏‌‏پذير (مقاومت مصالح)
‏مكانيك شاره‏‌‏ها (سيالات)
‏تراكم‏‌‏پذير
‏تراكم ناپذير (هيدروليك)
‏شش اصل بنيادي مكانيك:
‏قانون متوازي‏‌‏الاضلاع
‏اصل قابليت انتقال
‏قانون اول نيوتن
‏قانون دوم نيوتن
‏قانون سوم نيوتن
‏قانون گرايش نيوتن
r
M -f f m
W‏ وزن: نيويي كه از طرف زمين به جسم وارد مي‏‌‏شود و واحد آن نيوتن مي‏‌‏باشد (N‏)
‏اگر بخواهيم وزن را تعريف كنيم:
M‏ جرم كره زمين (0)
GM‏ شتاب گرانش (81/9)
‏واحدها:
‏طول (m‏) زمان (s‏) جرم (kg‏) نيرو (N‏) شتاب (m/s2‏)
‏2
‏نيوتن: نيرويي است كه حركت يك كيلوگرمي شتابي به اندازه يك متر بر مجذور ثانيه بدهد.
‏استاتيك ذره‏‌‏ها
‏كميت‏‌‏ها
‏عددي (اسكالر): مقدار
‏برداري: مقدار و جهت
‏مولفه‏‌‏هاي نيرو
‏راستا
‏بزرگي (مقدار)
‏جهت
‏نقطه‏‌‏اي
‏دو بردار با هم برابر هستند. راستا و بزرگي و جهت برابرند و نقطه اثر مقاومت باشد.
‏برآيند نيروها:
‏قاعده متوازي‏‌‏الاضلاع
Q
P
P
Q
R
α
‏قاعده مثلث
P
R
β
Q
P
R
Q
B
C
A
4
3
5
‏3
‏قاعده چند ضلعي
S
T
R
P
Q
R
‏مثال: دو نيروي Q, P‏ مطابق شكل به پيچ اثر مي‏‌‏كنند. برآيند آنها را تعيين كنيد.
R
Q
20
P=40N
Q=60N
‏مثال‏: ‏اتومبيل‏ خرابي را توسط دو طناب مطابق شكل مي‏‌‏كشند. كشش در طناب AB‏ برابر 25 نيوتن و با زاويه 25 درجه مي‏‌‏باشد. اثر برآيند دو نيروي وارد بر نقطه A‏ در امتداد محور اتومبيل باشد، به روش مثلثاتي تعيين كنيد.
A
C
B
R
30
25
125
‏الف) كشش در طناب ‏ AC‏ مقدار برآيند
‏مثال: مساله بالا را با فرض اينكه كشش در طناب AB‏ برابر 4 كيلونيوتن و زاويه 20 درجه باشد، حل كنيد.
‏مثال: مقدار α‏ را به ازاي كشش حداقل در طناب AC‏ تعين كنيد.
‏مثال: نيروي F‏ برابر 150 نيوتن را به دو مولفه در امنداد a+a‏ و b-b‏ تجزيه كرده و زاويه α‏ را به روش مثلثاتي طوري تعيين كنيد كه مولفه f‏ در امتداد a.a‏ برابر 1200 نيوتن باشد.
‏4
b
a
a
b
α
60

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/21867NTYxMTg_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید