تحقیق استفتاآت قضايي 250 ص-دانلود

تحقیق استفتاآت قضايي 250 ص

تحقیق استفتاآت قضايي 250 ص

تحقیق-استفتاآت-قضايي-250-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 271 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏استفتاآت قضايى‏ 1
‏استفتاآت قضا‏يي‏
‏استفتاآت قضايى‏ 2
‏فهرست مطالب
‏مقدمه
‏يكم: اجتهاد، حيات اسلام
‏دوم: اجتهاد جواهرى
‏سوم: بالندگى فقه
‏چهارم: منطق و متانت اجتهاد شيعى
‏پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى
‏ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو
‏هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق
‏هشتم: اصول و ملاك هاى حاكم
‏نهم: شاخصه كارآمدى فقه
‏دهم: ويژگى اين مجموعه
l‏ بخش نخست : كليات قضا و راه هاى اثبات دعوا
‏فصل اوّل: شرايط و وظايف قاضى
‏مبحث اوّل : شرايط قاضى
‏1 . عدم شرطيت ذكوريت در قاضى
‏2 . عدم شرطيت اجتهاد در قاضى
‏3 . جواز قضاوت غير مجتهد و لزوم عمل حسب قوانين شرعيه مصوّبه
‏4 . قاضى تحكيم
‏5 . رجوع به قاضى غير شيعه
‏مبحث دوم: وظائف قاضى
‏1 . وظيفه قاضى در موارد سكوت قانون
‏2. وظيفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور يا شرع
‏3 . مسئوليت قاضى در صورت اشتباه ( تقصير )
‏4 . قانون حاكم در دعواى غير مسلمان
‏5 . وضعيت رسيدگى به جرايم ايرانيان در خارج از كشور
‏6 . فصل خصومت با انشاى كتبى
‏7 . دادرسى غيابى
‏8 . مرور زمان در رسيدگى به دعاوى
‏9 . تجديدنظر خواهى
‏10 . حبس مدعى اعسار
‏11 . حكم به زندان يا تبعيد به مدّت نامعيّن
‏مبحث سوم: مسائل مرتبط
‏1 . توقيف اموال بدهكار توسط برخى از طلبكارها
‏2 . هزينه هاى دادرسى
‏3. عدم جواز اجراى حكم در رسيدگى هاى خارج از صلاحيت دادگاه
‏4 . هديه به قاضى
‏فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا
‏مبحث اول: اقرار
‏1 . اقرار از روى تهديد
‏2 . استفاده از نوار، فيلم، فاكس و… در اثبات دعوا
‏مبحث دوم: شهادت
‏1 . معيار در استماع شهادت شاهد
‏2 . شهادت از روى عدم آگاهى
‏3 . آثار شهادت از روى اكراه
‏4 . تساوى زن و مرد در شهادت
‏5 . شهادت غير شيعه و اهل كتاب
‏6 . اداى شهادت با كتابت
‏7 . اعتبار نوشته هاى غير رسمى
‏8 . نظريه كارشناس
‏9 . احقاق حق با توسل به وسايل متقلّبانه
‏استفتاآت قضايى‏ 274
‏10 . معيار جواز شهادت و قسم دروغ
‏11 . راه اثبات اعسار
‏مبحث سوم: علم قاضى
‏1 . محدوده اعتبار و حجيت علم قاضى
‏مبحث چهارم: سوگند
‏1 . اثبات حق با سوگند
‏2 . جايگاه سوگند در دعاوى كيفرى
‏3 . لفظ سوگند
‏4 . شرطيت اذن مدعى در احلاف منكر
‏5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »
l‏ بخش دوم : حدود
‏فصل اول: كليات حدود
‏1 . اجراى حدود در عصر حاضر
‏2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء
‏3 . مجازات حدّى در صورت انكار بعد از اقرار
‏4 . نفى بلد و امكان تبديل به مجازات ديگر
‏5 . جمع بين اعدام و ساير مجازاتها
‏6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام
‏7 . اجراى مجدد حكم اعدام، در صورت زنده ماندن محكوم به اعدام
‏8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى
‏9 . اجراى حكم بر بيمار
‏10 . تأخير اجراى حدّ زن شيرده
‏11 . تخفيف مجازات افراد زير هجده سال
‏12 . توبه مسقط حدّ
‏فصل دوم: حدّ زنا
‏1 . تعريف حدّ زنا
‏2 . عدم تأثير استفاده از وسايل پيشگيرى كننده در تحقق زنا
‏3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ
‏4 . حكم زناى اكراهى
‏5 . تقصير قبلى زن در تحقق اكراه
‏6 . عدم تأثير رضايت بعدى زن در صدق زناى عنفى
‏7 . ادعاى اكراه در زنا
‏8 . عدم تفاوت حكم قتل در زناى به عنف بين مسلمان و غيرمسلمان
‏9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف
‏10 . شرايط احصان
‏11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع
‏12 . موضوعيت داشتن اقارير اربعه براى اجراى حدّ زنا
‏13 . عدم نفوذ اقرار تلقينى
‏14 . تبديل رجم به نوع ديگرى از قتل
‏15 . فرار از حفره در مجازات رجم
‏16 . سقوط حدّ زنا از شخص ديوانه
‏17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج
‏18 . حكم ضغث در ساير مجازاتها
‏فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى
‏1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط
‏2 . عدم حدّ لواط در اشخاص ديوانه
‏3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى
‏4 . اكراه در قوّادى و محاربه
‏استفتاآت قضايى‏ 4
‏فصل چهارم: حدّ قذف و مسكر
‏1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف
‏2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار
‏فصل پنجم: حدّ محاربه
‏1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرايمى نظير هواپيما ربايى و…
‏2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن
‏3 . تشديد مجازات تبعيد به حبس در محلّ تبعيد
‏4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم كننده در مجازات صلب
‏5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازات
‏فصل ششم: حدّ سرقت
‏1 . معيار طلا يا نقره مسكوك در نصاب حدّ سرقت
‏2 . سرقت اطلاعات سرّى كد شده و رمزدار
‏3 . سرقت از مال مشاع
‏4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر
‏5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى يا سارق
‏6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده
‏7 . لزوم يا عدم لزوم مطالبه در قطع يد
‏8 . تعدّد سرقت و مجازات آن
‏9 . مجازات جايگزين حدّ سرقت
‏10 . استفاده از داروى بى حس يا بى هوش كننده، هنگام اجراى مجازات
‏11 . نقش عفو در سرقت حدّى
‏12 . ملكيت، فروش و پيوند عضو مقطوع در سرقت
‏فصل هفتم: حدّ ارتداد
‏1 . تعريف مرتد و قلمرو آن
‏2 . شرايط اجراى حكم مرتد
‏3 . توبه مرتد
l‏ بخش سوم: قصاص
‏فصل اول: تعيين نوع قتل
‏1 . ارتكاب قتل با فعل مادى
‏2 . ارتكاب قتل با فعل غير مادى
‏3 . خطاى در تطبيق در قتل نفس
‏4 . شركت و معاونت در قتل
‏5 . اكراه در قتل
‏6. ايراد ضرب و جَرْح يا قتل با رضايت مجنّى عليه
‏فصل دوم: شرايط قصاص
‏1 . حكم قتل غير مسلمان توسط مسلمان
‏2. اسلام آوردن كافر پس از ارتكاب قتل مسلمان
‏3 . قتل فرزند توسط پدر يا مادر
‏4 . قتل فرزند نامشروع
‏5 . قصاص پدر توسط فرزند
‏6 . قتل كودك نامشروع
‏7 . سقط و قتل جنين
‏8. قتل از روى ترحم
‏9 . قتل در اثر دفاع
‏10. قتل مهدور الدم
‏11 . قتل اسير
‏12 . قتل در فراش
‏13 . جهل به حكم در قتل عمدى
‏14 . اذن حاكم شرع در قصاص
‏15 . عدم كفايت علم اجمالى نسبت به قاتل
‏فصل سوم: راههاى ثبوت قتل
‏مبحث اول: اقرار
‏مبحث دوم: شهادت
‏استفتاآت قضايى‏ 5

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/2956NTA5MjA_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید