تحقیق پردازشگري ديجيتال يا (DSP)-دانلود

تحقیق پردازشگري ديجيتال يا (DSP)

تحقیق پردازشگري ديجيتال يا (DSP)

تحقیق-پردازشگري-ديجيتال-يا-(dsp)لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏11
‏دانشگاه جامع علمي كاربردي
‏رشته :
‏گرافیک
‏موضوع‏:
‏پردازشگرهاي ديجيتال يا (DSP)
‏1
‏1
‏مقدمه
‏بخش مخابرات هوايي از مهمترين و اصلي ترين بخش هاست و زيرسيستم هاي يك سيستم هوايي را تشكيل مي دهد. درحوزه صنعت هوايي و ناوبري، گيرنده ها و فرستنده هاي راديويي نقش اساسي را دربخش مخابراتي برعهده دارند بخش مخابرات از سه بخش اساسي گيرنده، فرستنده و كانال مخابراتي تشكيل شده است كه دراين مقاله بيشتر به پردازش سيگنالهاي گسسته درزمان مي پردازيم كه در گيرنده ها و فرستنده هاي مخابراتي نقش اساسي را ايفا مي كنند گيرنده هاي راديويي نقش اساس درآشكارسازي، آناليز، شنود و جهت يابي سيگنالهاي دريافتي داشته كه عمدتاً از نوع سوپرهيتروداين استفاده مي شود.
‏علاوه بر سيستم هاي راديويي، بسياري از انواع سيتمها براي ارسال ديتاهاي با ارزش، از سيگنال هاي راديويي RF‏ استفاده مي كنند كه داراي رشدي مداوم ، پيوسته و قابل توجه هستند، گيرنده هاي هوايي براي انواع مختلفي از كاربردها و حوزه اي عملياتي طراحي و بنا به نياز، بصورت انفرادي و يا عمدتاً درقالب سيستم بكارگيري مي شوند كه عمده اهداف و مقاصد اين نوع گيرنده ها براي ارتباطات هوايي يا زمين به هوا و بالعكس انجام مي شود عمده تعاريف به كاررفته درمخابرات هوايي يا دركل، مخابرات:
‏رنج ديناميكي :‏ رنج از كمترين تا بيشترين سيگنالهاي ورودي برحسب dB‏، كه يك گيرنده مي تواند احساس كند بطور مثال اگر يك گيرنده قادر به آشكارسازي ، سيگنالهاي بين dB‏ 10 و dB‏50- باشد در اين صورت رنج ديناميكي گيرنده dB‏ 60 خواهد بود.
‏-پهناي باند لحظه اي :‏ پهناي باند گيرند درهر نقطه معلوم از زمان (كه اساساً كمتر از پهناي باندكلي سيستم براي هرگيرنده مي باشد.
‏-حساسيت يا Sensitivity‏:‏ كمترين سطح توان سيگنال دريافتي كه هر گيرنده قادر به آشكارسازي آن مي باشد را گويندكه (برحسب dBm‏ اندازه گيري مي شود)
‏-پهناي باند راديويي كل :‏ رنج فركانسي كه گيرنده قادر به آشكارسازي آنها مي باشد راگويند.
‏-توانايي پردازش چندين سيگنال:‏ ميزان قابليت و توانايي گيرنده درتشخيص و تميز دادن بين دو سيگنال راداري درفركانس هاي متفاوت در درون پهناي باند لحظه‌اي يك گيرنده
‏پردازشگرهاي ديجيتالي درگيرنده هاي ديجيتالي
‏1
‏2
‏به دليل استفاده از تكنيك سوپرهيتروداين درگيرنده هاي ديجيتالي ابتدا به مقدمه اي از اين گيرنده ها مي پردازيم سپس گيرنده هاي ديجيتالي را شرح داده و سپس به پردازشگر ديجيتالي كه مهمترين قسمت اين بخش از گيرنده هاست مي پردازيم.
‏گيرنده هاي سوپرهيتروداين:
‏1
‏4
‏گيرنده هاي سوپرهيتروداين از رايجترين و پركاربردترين نوع گيرنده ها درجهان براي تقريباً همه سيستم هاي دريافت راديويي و راداري با بهره گيري از ساختار سوپرهيت مي باشد. درگيرنده سوپرهيت نياز به تقويت كننده راديويي باند پهن براي اصلاح حساسيت نيست بلكه به جاي آن، سيگنال ‏ . Radio Frequency
RF‏ با استفاده از يك مخلوط كننده يا ميكسر و يك نوسان ساز محلي‏ . Local Osilator
‏ به يك فركانس مياني‏ . Inter Mediate Frequency
‏ تبديل و سپس با استفاده از يك تقويت كننده IF‏، گين با بهره مورد نياز بدست مي آيد. سيگنال تبديل شده به فركانس پائين‏ . Down Converted
‏ ازميان يك فيلتر ميان گذر‏ . Band Past Filter
‏ عبور مي كند، اين فيلتر باعث عبور بودن تضعيف سيگنال مورد نظر شده و ساير سيگنالهاي ناخواسته بويژه سيگنالهاي ناشي از حاصلضرب هاي فركانسي كه باعث توليد اعوجاج اينترمدولاسيون و در نتيجه سيگنال نامطلوب مي شوند را حذف مي نمايد و آنها را عبور نمي دهد.
‏مزيت تبديل سيگنال RF‏ به يك سيگنال IF‏ با فركانس پائين تر به روش سوپرهيت اين است كه فيلتر ها و تقويت كننده هايي با پهناي باند باريك و با مشخصه هاي فركانس قطع‏ . Cut-off
‏ نيز نيازمند است كه درفركانس هاي IF‏ به راحتي در درسترس است به همين دليل گيرنده هاي سوپرهيتروداين داراي حساسيت بالا و انتخاب گري‏ . Selectivity
‏ فركانس بسيار خوبي است كه باعث ايده آل بودن آنها براي آناليز دقيق و جزئي مشخصه هاي سيگنال دريافتي است. هرچند بسبب بالا بودن سطح انتخابگري فركانس اين گيرنده معمولاً داراي پهناي باند فركانس لحظه اي باريك بوده و قادر نيست چندين سيگنال ورودي را بطورهمزمان كنترل و پردازش نمايد. در زمينه پردازش بعداً مفصلاً بحث خواهد شد.
‏گيرنده هاي ديجيتالي :
‏شكل 1
‏بروز وظهور گيرنده هاي ديجيتالي نتيجه پيشرفت و توسعه در طراحي آي سي هاي سرعت بالا و امكان كوچك سازي و بهره گيري از كامپيوترهاي ديجيتال توانمند براي پردازش ديجيتالي سيگنال مي باشد. اصول عملكرد گيرنده ها براساس تبديل سيگنالهاي دريافتي به رشته بيتهاي ديجيتالي است. كه با نمونه برداري و كوانتيزه نمودن سيگنالهاي راديويي

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/9043NTUyNQ__.jpg

دیدگاهتان را بنویسید