تحقیق پروار بندی گوساله-دانلود

تحقیق پروار بندی گوساله

تحقیق پروار بندی گوساله

تحقیق-پروار-بندی-گوسالهلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏وزارت تعاون

‏معاونت طـرح و برنامه
‏طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
‏پرواربـندي گوساله
‏با ظرفيت يكصد راس در هر دوره
‏مرداد ماه 1382
‏خـلاصــه طــرح
‏موضوع طرح :پروار بندي گوساله
‏ظرفيت : يكصد راس در هر دوره ( دويست راس در سال )
‏محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق كشور
‏سرمايه گذاري كـل: 7/988 ميليون ريال
‏سهم آوردة متقاضي: 7/108 ميليون ريال
‏سهم تسهيلات: 880 ميليون ريال
‏دورة بازگشـت سرمايه: 21 ماه
‏ميزان اشتغال زايي : 13 نفـر
‏ مقــــدمه :
‏ نياز انسان به پروتئين موجب شده كه دامهاي اهلي توسط بشر نگهداري و پرورش يافته و بخشي از نياز غذايي وي را تامين نمايند، گرچه در سالهاي اخير جايگزينهايي براي گوشت قرمز معرفي شده وليكن طعم ومزة گوشت كماكان اين محصول را بدون رقيب نگهداشته است. با عنايت به اينكه جمعيت دامي يك كشور سرمايه ملي محسوب مي گردد تداوم توليد و استفاده صحيح از فراورده هاي آن حياتي مي باشد. بنا بر اين توليد گوشت قرمز بايد چنان باشد كه علاوه بر امكان تداوم توليد، صيــانت از جمعيت دامي كشــور را بعنوان يك سرماية ملي و استفادة بهيــنه از فـرآورده هاي آن را ميســر سازد.
‏ افزايش جمعيت كشور در سالهاي اخير و به تبع آن افزايش مصرف فرآورده هاي غذايي موجب شده است كه روشهاي سنتي استحـصال مواد غذايي اعم از كشاورزي و دامداري كارآيي خود را از دســـت بدهند. از ســـوي ديــگر با توجه به نياز حيــاتي انســـان به پروتئيـــن وهمچنين سياستهــاي دولت جمهـوري اســلامي مبني بر لزوم خودكفـايي و عدم وابستگـي به بيگانگان در تامين مواد غذايي اساسي مورد نياز شـــهروندان،درگام نخســت و دستـــيابي به بازار هاي خارجي منطـقه اي و فــرا منطـقه اي، در گام بعدي، بكارگيري روشــهاي علمي نوين اهميت روزافــزوني يافته اسـت.
‏ طرحهاي دامپروري خصوصا پرورش گاو و گوسفند با روشهاي علمي و درقالب واحدهاي صنعتي و نيمه صنعتي موجبات دستيابي به توليد اقتصادي و بهداشتي فراورده هاي دامي را فراهم مي آورد. با اجراي اين گونه طرحها علاوه بر تامين پروتئين دامي جوامع در حال رشد، راندمان توليد افزايش يافته و از امكانات بالقوه و بالفعل محلي و منطقه اي استفاده بهينه به عمل مي آيد مضافاً اينكه باعث ايجاد اشتغال مولد گرديده و سوددهي معقولي را براي سرمايه گذار در پي خواهد داشت. ضمن اينكه اين طرح داراي اين قابليت مي‏‌‏باشد كه در قالب تعاوني هاي بانوان به مرحله اجرا درآيد.
‏ توجيه اقتصادي طرح :
‏ الف ‏–‏ سرمايه گذاري ثابت :
‏ الف ‏–‏ 1 ) زميـن :

‏ زمين مورد نياز طرح بالغ بر بيست و پنج هكتار مي‏‌‏باشد، كه از اين مقدار چهار هزار متر مربع به احداث گاوداري و مابقي به كشت علوفه اختصاص مي‏‌‏يابد. با توجه به اينكه زمين مورد نياز از محل اراضي ملي و منابع طبيعي تامين خواهد شد ، ارزش آن در محاسبات سرمايه گذاري ثابت منظور نگرديده است.
‏ الف ‏–‏ 2 ) محوطه سازي :
‏رديف
‏شــرح
‏مقدار
‏هزينه واحد ‏( هزارريال)
‏هزينه كل‏ (ميليون ريال )
‏1
‏2
‏3
‏4
‏تسطيح و خاكبرداري
‏حصاركشي
‏خيابان كشي
‏پاركينگ و فضاي سبز
‏2200مترمربع
‏ 5500مترمربع
‏200متر
‏150مترمربع
‏5
‏6
‏10
‏20
‏11
‏33
‏2
‏3
‏ جـــمـــع
‏49

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/28733MTk1MTg_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید