تحقیق پروتئين هاي مثوك حرارتي 80 ص-دانلود

تحقیق پروتئين هاي مثوك حرارتي 80 ص

تحقیق پروتئين هاي مثوك حرارتي 80 ص

تحقیق-پروتئين-هاي-مثوك-حرارتي-80-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 76 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏«‏ بنام خدا ‏»
‏پروتئين هاي مثوك حرارتي
‏همانطور كه مي دانيد يك دسته از عواملي كه در رشد و فعاليت ميكروارگانيسمها موثر هستند عوامل محيطي مي باشند كه به 2 دسته فيزيكي و شيميايي تقسيم مي شوند. يكي از مهمترين اين عوامل كه به عنوان يك عامل فيزيكي مطرح مي گردد گرما ( حرارت) مي باشد. حرارت بر كليه فعل و انفعالات سلولي اثر دارد و متابوليسم سلول را تحت تاثير قرار مي دهد. اگر حرارت تاحد معيني افزايش يابد واكنش ها را تسريع مي كند ولي اگر از حد معين تجاز كند فعاليت هاي متابوليكي را متوقف مي كند زيرا باعث مي گردد كه پروتئين ها ماهيت خود را از دست بدهند، دناتوره گردند، آنزيم هاي مهم و اساسي سلولي از كار افتاده روي غشا و فشار اسمزي اثر كرده در نتيجه نقل و انتقال مواد را تحت تاثير قرارداده و روي مواد غذايي كاهش مي يابد و نفوذ مواد سمي و زايد افزايش پيدا كرده و خروج آنها كند مي گردد. در نتيجه فعاليتهاي سلولي مختل مي گردد. همچنين دما روي فعاليت هايي مثل توليد اسپور، توليد پيگمان، عمل تخمير و تنفس هم اثر مي گذارد.
‏حرارت اپتيمم: مناسبترين درجه حرارت براي رشد يك باكتري را گويند.
‏حرارت لتال: ‏حرارت كشنده باكتري ها كه سبب مي گردد تمام ميكروارگانيسمهاي يك گونه درعر 10 دقيقه كشته شوند.
‏ترموتولورانس : ‏تحمل گرمايي
‏چاپرون ها : ‏ ‏مولكول هايي پروتئيني هستند كه براي فولدينگ و تثبيت پروتئين ها اختصاص پيدا كرده اند و به پروتئين هاي جديد در حال ترجمه متصل مي گردند.
1
‏«‏ بنام خدا ‏»
‏پروتئين هاي مثوك حرارتي
‏همانطور كه مي دانيد يك دسته از عواملي كه در رشد و فعاليت ميكروارگانيسمها موثر هستند عوامل محيطي مي باشند كه به 2 دسته فيزيكي و شيميايي تقسيم مي شوند. يكي از مهمترين اين عوامل كه به عنوان يك عامل فيزيكي مطرح مي گردد گرما ( حرارت) مي باشد. حرارت بر كليه فعل و انفعالات سلولي اثر دارد و متابوليسم سلول را تحت تاثير قرار مي دهد. اگر حرارت تاحد معيني افزايش يابد واكنش ها را تسريع مي كند ولي اگر از حد معين تجاز كند فعاليت هاي متابوليكي را متوقف مي كند زيرا باعث مي گردد كه پروتئين ها ماهيت خود را از دست بدهند، دناتوره گردند، آنزيم هاي مهم و اساسي سلولي از كار افتاده روي غشا و فشار اسمزي اثر كرده در نتيجه نقل و انتقال مواد را تحت تاثير قرارداده و روي مواد غذايي كاهش مي يابد و نفوذ مواد سمي و زايد افزايش پيدا كرده و خروج آنها كند مي گردد. در نتيجه فعاليتهاي سلولي مختل مي گردد. همچنين دما روي فعاليت هايي مثل توليد اسپور، توليد پيگمان، عمل تخمير و تنفس هم اثر مي گذارد.
‏حرارت اپتيمم: مناسبترين درجه حرارت براي رشد يك باكتري را گويند.
‏حرارت لتال: ‏حرارت كشنده باكتري ها كه سبب مي گردد تمام ميكروارگانيسمهاي يك گونه درعر 10 دقيقه كشته شوند.
‏ترموتولورانس : ‏تحمل گرمايي
‏چاپرون ها : ‏ ‏مولكول هايي پروتئيني هستند كه براي فولدينگ و تثبيت پروتئين ها اختصاص پيدا كرده اند و به پروتئين هاي جديد در حال ترجمه متصل مي گردند.
2
Folding‏ : ‏تا شدگي پروتئين ها
Unfolding‏ :‏باز شدن تاي پروتئين
Refolding‏ : ‏تاخوردگي مجدد پروتيئن
‏باكتري ها از نظر نيازهاي حرارتي به 3 دسته تقسيم مي شوند:
‏ترموفيل ها يا گرما دوست ها با دماي opt‏ بالاي 45 درجه كه در مناطق گرم، خاك و كود و … زندگي مي كنند و از نظر صنعتي نيز مهم هستند.
‏باكتريها هايپرترموفيل نيز گروهي از باكتري ها هستند كه در حرارت بسيار بالا مثل مناطق آتشفشاني زندگي مي كنند و قادر به رشدهستند و opt‏ بالاي 80دارند. مثل Bacillus steavo thermophilus‏
‏گروه دوم مزوفيل ها هستند مثل E coli‏ كه در حرارت هاي مياني رشد مي كنند گروه سوم نيز ساكروفيل ها هستند مثل polaromonas‏ كه در حرارت هاي زير 20 و حتي زير صفر صفر رشد مي كنند.
‏به طور كلي 2 پاسخي كه سيستم هاي بيولوژيكي به حرارت مي دهند شامل موارد زير است:
‏1- fiuidity of the lipid bllayer‏
‏2- activity of enzyme systems‏
‏مورد اول و افزايش رواني غشاي 2 لايه ليپيدي مي تواند نهايتاً باعث تراوش يك سري از يون ها به خارج گردد كه آركياها اين مسئله را با داشتن يك سري اتصالات اتدي حل كرده و مقاوم شده اند.
‏مورد دوم فعاليت سيستم آنزيمي است كه به ازاي هر 10 درجه باعث 2 برابر شدن فعاليت مي گردد كه اين داراي محدوديت است. اغلب ترموفيل ها آنزيمهايي دارند كه داراي مقاومت حرارتي هستند از جمله با داشتن يكسري اتصالات و باندهاي اضافه.
3
‏از جمله پاسخهاي مهمي كه ارگانيسم ها به تغييرات دمايي مي دهند القا و تحريك توليد يك سري پروتئين ها مي باشد كه به 2 دسته تقسيم مي گردند:
‏1- cold shock pro‏
‏2- Heat shock pro‏
Hsp‏ ها 2 وظيفه كلي دارند كه در شرايط فيزيولوژيكي به عنوان چايرون هاي مولكولي فعاليت مي كنند و كاتاليز refoding‏ پروتئين هاي دناتوره ‏شده و كمك به بلوغ pro‏ هاي تازه نستز شده و ممانعت از تراكم aggve pation‏ پروتئيها.
‏دوم اينكه در پاسخ به استرسهاي سلولي نقش دارند از جمله به طور عمده در برابر افزايش حرارت و به ميزان كمتر از برابر فلزات سنگين، حضور راديكالهاي اكسيژن و اتانول و … توليد مي گردند. ( 2 و 3 و 4 )
‏بدست آوردن ترموتولورانس به افزايش بقا ارگانيسم ها در حرارت هاي كشنده برمي گردد وقتي كه براي يك مدت زمان كوتاه در معرض حرارت هاي بالا و كشنده قرار بگيرند.
‏اين پاسخ لازمه سنتز تعداد كمي از پروتئين ها است كه بنام HSP‏ ها شناخته شده اند. تحقيقات بسيار زيادي براي بررسي اين فرضيه انجام شده و نقش HSP‏ها در مقاومت گرمايي مشخص گرديد.
‏2 نتيجه كلي از اين تحقيقات بدست مي آيد:
‏1- HSP‏ ها حقيقتاً نقش مهم را در بدست آوردن مقاومت گرمايي بازي مي كنند.
‏2- گونه هاي مختلف از استراتژي هاي مختلفي براي بدست آوردن مقاومت گرمايي استفاده مي كنند ( با استفاده از HSP‏ها و ديگر ماكرومولكول ها)
‏اغلب تحقيقات انجام شده روي باكتري هاي ترموفيل فوكوس كرده اند و تعداد كمي نيز بر روي ترموفيل ها. ( 1)

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/12472MjY2Mjk_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید