تحقیق پست فشار قوي 80 ص-دانلود

تحقیق پست فشار قوي 80 ص

تحقیق پست فشار قوي 80 ص

تحقیق-پست-فشار-قوي-80-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 82 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏تعريف پست فشار قوي:
‏يك‌پست فشار قوي مجموعه اي از تجهيزات مي‌باشد كه به منظور تغيير سطح ولتاژ با بوجود آوردن امكان تغذيه نقاط مختلف و تقسيم انرژي الكتريكي بين آنها مورد استفاده قرار مي گيرد .
‏انواع پستهاي فشار قوي بر حسب نوع كار :
‏1ـ پستهاي نيروگاهي يا بالا برندة ولتاژ (Step Up Substation)‏ :
‏وظيفة اين پستها افزايش ولتاژ خروجي ژنراتورها به سطح ولتاژ انتقال مي‌باشد.
‏2ـ پستهاي انتقال (High Voltage Substation)‏ :
‏وظيفه پستهاي انتقال ، كاهش ولتاژ الكتريكي به سطح ولتاژ فوق توزيع و همچنين تقسيم اين ولتاژ به خروجي هاي متعدد مي باشد .
‏3ـ پستهاي توزيع(Distributio Substation)‏ :
‏وظيفة اين پستها پايين آوردن ولتاژ از سطح فوق توزيع به سطح توزيع بوده و انرژي الكتريكي در اين سطح را زا طريق فيدرهاي مختلف تحويل مي دهد .
‏1
‏تعريف پست فشار قوي:
‏يك‌پست فشار قوي مجموعه اي از تجهيزات مي‌باشد كه به منظور تغيير سطح ولتاژ با بوجود آوردن امكان تغذيه نقاط مختلف و تقسيم انرژي الكتريكي بين آنها مورد استفاده قرار مي گيرد .
‏انواع پستهاي فشار قوي بر حسب نوع كار :
‏1ـ پستهاي نيروگاهي يا بالا برندة ولتاژ (Step Up Substation)‏ :
‏وظيفة اين پستها افزايش ولتاژ خروجي ژنراتورها به سطح ولتاژ انتقال مي‌باشد.
‏2ـ پستهاي انتقال (High Voltage Substation)‏ :
‏وظيفه پستهاي انتقال ، كاهش ولتاژ الكتريكي به سطح ولتاژ فوق توزيع و همچنين تقسيم اين ولتاژ به خروجي هاي متعدد مي باشد .
‏3ـ پستهاي توزيع(Distributio Substation)‏ :
‏وظيفة اين پستها پايين آوردن ولتاژ از سطح فوق توزيع به سطح توزيع بوده و انرژي الكتريكي در اين سطح را زا طريق فيدرهاي مختلف تحويل مي دهد .
‏1
‏تعريف پست فشار قوي:
‏يك‌پست فشار قوي مجموعه اي از تجهيزات مي‌باشد كه به منظور تغيير سطح ولتاژ با بوجود آوردن امكان تغذيه نقاط مختلف و تقسيم انرژي الكتريكي بين آنها مورد استفاده قرار مي گيرد .
‏انواع پستهاي فشار قوي بر حسب نوع كار :
‏1ـ پستهاي نيروگاهي يا بالا برندة ولتاژ (Step Up Substation)‏ :
‏وظيفة اين پستها افزايش ولتاژ خروجي ژنراتورها به سطح ولتاژ انتقال مي‌باشد.
‏2ـ پستهاي انتقال (High Voltage Substation)‏ :
‏وظيفه پستهاي انتقال ، كاهش ولتاژ الكتريكي به سطح ولتاژ فوق توزيع و همچنين تقسيم اين ولتاژ به خروجي هاي متعدد مي باشد .
‏3ـ پستهاي توزيع(Distributio Substation)‏ :
‏وظيفة اين پستها پايين آوردن ولتاژ از سطح فوق توزيع به سطح توزيع بوده و انرژي الكتريكي در اين سطح را زا طريق فيدرهاي مختلف تحويل مي دهد .
‏1
‏تعريف پست فشار قوي:
‏يك‌پست فشار قوي مجموعه اي از تجهيزات مي‌باشد كه به منظور تغيير سطح ولتاژ با بوجود آوردن امكان تغذيه نقاط مختلف و تقسيم انرژي الكتريكي بين آنها مورد استفاده قرار مي گيرد .
‏انواع پستهاي فشار قوي بر حسب نوع كار :
‏1ـ پستهاي نيروگاهي يا بالا برندة ولتاژ (Step Up Substation)‏ :
‏وظيفة اين پستها افزايش ولتاژ خروجي ژنراتورها به سطح ولتاژ انتقال مي‌باشد.
‏2ـ پستهاي انتقال (High Voltage Substation)‏ :
‏وظيفه پستهاي انتقال ، كاهش ولتاژ الكتريكي به سطح ولتاژ فوق توزيع و همچنين تقسيم اين ولتاژ به خروجي هاي متعدد مي باشد .
‏3ـ پستهاي توزيع(Distributio Substation)‏ :
‏وظيفة اين پستها پايين آوردن ولتاژ از سطح فوق توزيع به سطح توزيع بوده و انرژي الكتريكي در اين سطح را زا طريق فيدرهاي مختلف تحويل مي دهد .

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/10442NTI1MjM_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید