تحقیق پس‏آبهاي صنعتي 14 ص-دانلود

تحقیق پس‏آبهاي صنعتي 14 ص

تحقیق پس‏آبهاي صنعتي 14 ص

تحقیق-پس‏آبهاي-صنعتي-14-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏فهرست مطالب
‏استاندارد روش نمونه‏گيري از پس‏آبهاي صنعتي
‏هدف و دامنه كاربرد
‏اصطلاحات و تعاريف
‏نكات مهم در نمونه‏برداري
‏نقطه نمونه‏گيري
‏تناوب نمونه‏گيري
‏وسيله نمونه‏گيري
‏ظروف نگهداري نمونه
‏روش كار
‏حفظ تركيبات نمونه
‏پيشگفتار
‏ استاندارد روش نمونه‏گيري از پس آبهاي صنعتي كه بوسيله كميسيون فني استاندارد روشهاي آب تهيه و تدوين شده و در سي و ششمين كميته ملي استاندارد صنايع شيميائي مورخ 63/3/9 مورد تائيد قرار گرفته , اينك به استناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه 1349 بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .
‏ براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .
‏2
‏ بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود .
‏ در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي‏المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته همآهنگي ايجاد شود .
‏ لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منبع زير تهيه گرديده است .
IS: ‏2488

‏ استاندارد روش نمونه‏گيري از پس‏آبهاي صنعتي
‏ 1 ـ هدف و دامنه كاربرد
‏ هدف از ارائه اين استاندارد تعيين روشي جهت نمونه‏گيري از پس‏آبهاي صنعتي است كه در آن اصول مشخصي براي يكنواخت كردن روشهاي مختلف نمونه‏گيري تدوين شده و اين روش در مقياس عمومي قابل اجراء بوده و در موارد خاص نيز احتمالا كاربرد خواهد داشت .
‏ 2 ـ اصطلاحات و تعاريف
‏ 2-1 نمونه‏گيري : واژه نمونه‏گيري كه در اين استاندارد بكار مي‏رود عبارتست از برداشتن قسمتي از پس‏آب كه نمايانگر كل پس‏آب مورد نظر باشد .
‏ 2-2 فاضلاب خام 1 : عبارتست از آبي كه پس از ورود به واحد صنعتي و گردش در مراحل مورد نظر به مواد موجود آلوده مي‏گردد .
‏ 2-3 پس آب صنعتي 2 : فاضلابي است كه عمل پالايش جهت كاهش آلودگي در مورد آن انجام گرفته است .
‏ 3 ـ نكات مهم در نمونه‏برداري 3
‏3
‏ 3-1 هدف اصلي نمونه‏گيري بدست آوردن قسمت كوچكي از پس آب صنعتي است كه نمايانگر خصوصيات واقعي پس آب باشد و مهمترين عوامل اساسي براي رسيدن باين مقصود عبارتند از :
‏ ” نقطه نمونه‏گيري ” , ” زمان و تناوب نمونه‏گيري ” , ” حفظ تركيبات نمونه تا زمان اجراي آزمايش .”
‏ 3-2 در هر روش نمونه‏برداري قواعد عمومي زير بايد بكار رود :
‏ 3-2-1 نمونه‏ها بايد نشان دهنده وضعيت موجود در نقطه‏اي باشد كه از آن محل برداشت انجام گرفته است .
‏ 3-2-2 نمونه‏ها بايد داراي حجم مناسب به نحوي باشد كه امكان تجديدپذيري آزمون به تعداد مورد نظر در روش آزمون مربوطه فراهم گردد .
‏ 3-2-3 نمونه‏ها بايد طبق روشي جمع‏آوري , بسته‏بندي و حمل و نقل گردد كه مراقبتهاي لازم جهت تأمين عدم تغيير در تركيبات و خصوصيات ويژه آن تا مرحله تجزيه در آزمايشگاه درباره آن اعمال شده باشد .
‏ 4 ـ نقطه نمونه‏گيري
‏ نمونه‏گيري از پس آب يك واحد صنعتي تنها در يك نقطه مخصوص بايد انجام پذيرد و آن نقطه‏اي است كه پس آب از محوطه كارخانه خارج و به بيرون تخليه مي‏گردد .
‏ 5 ـ تناوب نمونه‏گيري
‏ 5-1 در صورت نياز به شناخت تغيير در تركيبات پس آب صنعتي در حين دوره مشخص مثلا زماني كه تخليه پس آب به حداكثر مقدار خود مي‏رسد , نمونه‏گيري بايد در تناوبهاي متناسب و كوتاه مانند هر پنج , ده , پانزده و يا 30 دقيقه انجام پذيرفته و سپس مورد آزمون قرار گيرد .
‏ 5-2 براي مطالعه ميانگين وضعيت‏ها , نمونه مركب 4 براي يك دوره كار روزانه واحد صنعتي و يا يك دوره معمول 24 ساعته و يا يك دوره توليد بايد جمع‏آوري گردد .
‏4
‏ چنين نمونه مركبي بايد با تناوب مشخص از كانال عمومي تخليه پس آب واحد صنعتي جمع‏آوري و مخلوط شده و حجم نمونه‏هاي انفرادي بايد متناسب با حجم پس آب جاري در لحظه نمونه‏گيري انتخاب گردد .
‏ 5-3 تناوب نمونه‏گيري بستگي به تكرار تغييرات در ماهيت پس آب و حجم جريان آن دارد و در چنين مواردي بايد دقت كافي به نحوي مبذول گردد كه نمونه برداشته شده معرف مقدار حقيقي مواد جامد معلق نيز باشد .
‏ 5-4 در هر صورت در بيشتر موارد , نمونه‏گيري با تناوب يك ساعته توصيه مي‏گردد .
‏ 6 ـ وسيله نمونه‏گيري
‏ 6-1 سطل با آستر داخلي لعابي و يا چيني كه پوشش آن سالم و بدون شكستگي باشد و يا هر ظرف شيشه‏اي ديگر براي نمونه‏گيري مناسب مي‏باشد .
‏ 6-2 ظرف نمونه‏گيري بايد داراي دهانه گشاد بوده و حجم آن به اندازه‏اي باشد كه محتوي آن را براحتي بتوان بداخل ظرف نمونه منتقل كرد بدون اينكه سرريز شده و يا قسمتي از آن خالي بماند .
‏ 6-3 در صورت موجود بودن , از وسايل خودكار نمونه‏گيري نيز مي‏توان استفاده كرد .
‏ 7 ـ ظروف نگهداري نمونه
‏ 7-1 بطري‏هاي درب‏دار شيشه‏اي با دهانه گشاد به حجم دو تا سه ليتر جهت نگهداري نمونه مناسب است .
‏ 7-2 بطريهاي نگهداري نمونه بايد ابتدا با اسيد شستشو و سپس با آب مقطر آبكش گردد .
‏ 7-3 در صورت حمل نمونه به مسافات دور بايد كليه مراقبتهاي لازم براي جلوگيري از شكستن بطريها در حين انتقال انجام پذيرد .
‏ 8 ـ روش كار

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/24608OTIzNDA_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید