تحقیق پلاستیک تخریب پذیر-دانلود

تحقیق پلاستیک تخریب پذیر

تحقیق پلاستیک تخریب پذیر

تحقیق-پلاستیک-تخریب-پذیرلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 26 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏مقدمه
‏متاسفانه‏ پلاست‏ی‏ک‏ ها غالبا” در طب‏ی‏عت‏ قابل تجز‏ی‏ه‏ ن‏ی‏ستند‏ و از ا‏ی‏ن‏ رو ‏ی‏ک‏ی‏ از آلوده کنندگان ز‏ی‏ست‏ مح‏ی‏ط‏ی‏ محسوب م‏ی‏ شوند.
‏ظروف گیاهی ( پوسید‏نی)
‏استفاده‏ از پلاست‏ی‏ک‏ ها‏ی‏ تخر‏ی‏ب‏ پذ‏ی‏ر‏ در صنعت‏
‏ بسته بند‏ی‏،‏ ‏ضمن حفظ‏ ‏خصوص‏ی‏ات‏
‏پلاست‏ی‏ک‏ ها‏ی‏ معمول‏ی‏ در طول عمر مف‏ی‏د‏ خود،‏ ‏پس از مدت زمان مشخص به وس‏ی‏له‏ م‏ی‏کرو‏ ‏ارگان‏ی‏سم‏ ها در فرآ‏ی‏ند‏ کمبوست به محصولات طب‏ی‏ع‏ی‏ مانند آب،اتان و CO‏2 و…. تبد‏ی‏ل‏ م‏ی‏ شوند و ه‏ی‏چ‏ گونه اثر منف‏ی‏ ز‏ی‏ست‏ ‏مح‏ی‏ط‏ی‏ از جمله عناصر سنگ‏ی‏ن‏ و مواد سم‏ی‏ بر جا‏ی‏ نم‏ی‏ گذارند.
‏از‏ نظر ظاهر‏ی‏ سف‏ی‏د‏ ‏ی‏ا‏ ب‏ی‏ رنگ هستند ،‏ ‏طعم و بو‏ی‏ خاص‏ی‏ ندارند البته در برخ‏ی‏ از موارد با‏ی‏د‏ رنگبر‏ی‏ انجام شود.
‏ا‏ی‏ن‏ پل‏ی‏مرها‏ در ط‏ی‏ سه دهه اخ‏ی‏ر‏ در تحق‏ی‏قات‏ بن‏ی‏اد‏ی‏ و صنا‏ی‏ع‏ ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ و دارو‏یی‏ بس‏ی‏ار‏ مورد توجه قرار گرفته‌اند. ز‏ی‏ست‏ تخر‏ی‏ب‏ پذ‏ی‏ر‏ی‏ به معنا‏ی‏ تجز‏ی‏ه‏ شدن پل‏ی‏مر‏ در دما‏ی‏ بالا ط‏ی‏ دوره مشخص م‏ی‏‌‏باشد‏ که ب‏ی‏شتر‏ پل‏ی‏ استرها‏ی‏ آل‏ی‏فات‏ی‏ک‏ استفاده م‏ی‏‌‏شود‏. از ا‏ی‏ن‏ پل‏ی‏مرها‏ در س‏ی‏ستم‏‌‏ها‏ی‏ آ‏زاد‏ ساز‏ی‏ دارو‏یی‏ با رها‏ی‏ش‏ کنترل شده ‏ی‏ا‏ در اتصالات ، مانند نخ‏ ‏‌ها
‏2
‏ی‏ جراح‏ی‏ و ترم‏ی‏م‏ شکستگ‏ی‏ استخوا‏ ‏ها و کپسول‏ ‏ها‏ی‏ کاشت‏ی‏ استفاده م‏ی‏‌‏شود‏.
‏توليد پلاستيك هاي قابل بازيافت ( زيست تخريب پذير )
‏يكي از مواد مصنوعي كه توليد آن در انواع و كاربردهاي مختلف روز به روز در حال افزايش است، پلاستيك و تركيبات پلاستيكي است. پلاستيك كه يكي از بهترين مصنوعات بشري محسوب مي‌شود هم اكنون به معضل بزرگي براي محيط‌زيست و بشر امروزي تبديل شده‌اند.اطرافمان پر از پلاستيك شده است، به هر نقطه‌اي كه مي‌رويم حتي در بعضي اوقات در دل طبيعت اين ماده به عنوان نشانه‌اي از حضور بشر در آنجا بر جاي مانده‌اند و مشكلاتي را نيز به ارمغان آورده كه بارزترين آنها آلودگي‌هاي بصري و زيست محيطي و خسارت‌هاي جبران‌ناپذير بر آب، خاك، هوا و جانداران است. پلاستيك از عمده‌ترين آلاينده‌اي محيط‌زيست است.
‏ ازدياد مصرف اين ماده طي دو دهه اخير به‌طور فزاينده‌اي در جهان محسوس است. براساس برآوردهاي صورت گرفته همه ساله بيش از يكصد ميليون تن پلاستيك در دنيا توليد مي‌شود. علت آن نيز توسعه صنايع پتروشيمي و نفت و تغيير در الگوهاي مصرف بشر است. كشور ما نيز به خاطر داشتن منابع نفتي و توليدات پتروشيمي فراوان، يكي از عمده‌ توليد‌كنندگان مواد پلاستيكي به شمار مي‌رود. در ايران ساليانه مقادير زيادي لوازم پلاستيكي توليد مي‌شود.
‏4
‏ميزان پلاستيك‌هاي تجاري همچون PE‏، PVC‏، PS‏، PP‏ و… مصرف شده در كشور در سال 1365 حدود 220 هزار تن بوده و هم اكنون اين رقم از مرز 1 ميليون تن فراتر رفته است. از اين ميزان هر ساله حدود 50-30 درصد ضايعات وارد پسماندها و زباله‌ها مي‌شود كه از نظر زيست‌محيطي و اقتصادي بسيار حائز اهميت است.
‏مواد پلاستيكي موادي هستند كه از مولكول‌هاي بزرگ مواد آلي به‌طور مصنوعي و از طريق واكنش‌هاي ويژه تهيه مي‌شوند. اكثر پلاستيك‌هاي معمول در بازار از فرآورده‌هاي نفتي و زغال سنگ توليد شده و غيرقابل بازگشت به محيط هستند. به علت سبكي وزن و عدم شكستگي و همچنين هزينه مناسب توليد، استفاده از پلاستيك امروزه بسيار رايج است.
‏مواد پلاستيكي داراي ارزش حرارتي بالايي بوده و از نظر بيولوژيكي تجزيه آنها به سختي انجام مي‌گيرد، باكتريها به ندرت آنها را مورد حمله قرار مي‌دهند به طوري كه اين مواد مدت بسيار طولاني بدون تغيير در كمپوست برجاي مانده و به آساني از بين نمي روند. استفاده از اين مواد در سال‌هاي اخير جهت ساخت ظروف يك‌بار مصرف و همچنين مصالح ساختماني همچون كفپوش، لوله و اتصالات، ايزولاسيون، ماشين و ابزارآلات، چسب‌ها و… افزايش يافته است.
‏به كارگيري اين مواد در بسته‌بندي به جاي كاغذ يا كارتن يا كاربرد آن به جاي شيشه و چوب نيز از ديگر علل ازدياد توليد پلاستيك در عصر حاضر است. در بسياري موارد نيز مواد پلاستيكي با ساير مواد مخلوط شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرند. به منظور رفع اين مشكل محققان در پي توليد پلاستيك‌هاي زيست تخريب‌پذير محيط دوست از منابع تجديد شونده و جايگزين كردن آنها هستند. هر چند كه ممكن است سال‌هاي زيادي زمان لازم باشد كه بشر بتواند تمام محصولات فعلي خود را جايگزين با محصولات محيط دوست كند.
‏5
‏واژه زيست تخريب‌پذير در واقع به موادي اطلاق مي‌شود كه به سادگي توسط فعاليت موجودات زنده به ريز واحدهاي سازنده خود تجزيه شده و در محيط باقي نمي‌مانند. در فرايند ساخت پلاستيك‌هاي زيست تخريب‌پذير توليد پليمرهاي زيستي نقش بسزايي دارد.
‏چون اين موارد اساس طبيعي دارند، بنابر اين توسط ساير موجودات نيز مورد مصرف قرار مي‌گيرند. اگرچه فرآيند «زيست تخريب‌پذيري» به آرامي درمحيط‌هاي خاكي و آبي انجام مي‌گيرد ولي به دليل آن كه ديگر لازم نيست هزينه چنداني صرف تصفيه مواد زائد ورودي به طبيعت شده و طبيعت طي چرخه ذاتي خود اين مواد را به‌طور كامل تخريب مي‌كند حائز اهميت است براي توليد هرچه بيشتر اين پليمرها دو ديدگاه كلي بايد مدنظر قرار گيرد:
‏۱- ديد زيست محيطي: در واقع اين مواد بايد به گونه‌اي باشند كه سريعاً مورد تجزيه قرار گرفته و به راحتي با برنامه‌هاي مديريت پسماندها و بازيافت از محيط خارج شوند.
‏2- ديد صنعتي: اين مواد بايد داراي دوام و كارايي كافي و مناسب بوده و قيمت تمام شده آنها نيز مناسب و در مجموع استفاده از آنها مقرون به صرفه و اقتصادي باشد.
‏علاوه بر راه‌حل‌هايي جهت اصلاح مواد رايج موجود در پلاستيك نظير استفاده از پليمرهاي طبيعي در ساخت آنها، استفاده صحيح و به‌جا از اين مواد و ترويج الگوهاي صحيح مصرف و همچنين برنامه‌ريزي جهت بازيافت و دفع مناسب اين مواد، از ديگر راهكارهاي مناسب ارايه شده است كه مخاطرات استفاده روزافزون پلاستيك را براي انسان و طبيعت كاهش خواهند داد. ساز و كار ذاتي و دروني طبيعت و توانايي خود تنظيمي آن، نمي‌تواند بر مشكلات ناشي از آلاينده‌هاي نوظهوري كه سنخيت چنداني با طبيعت ندارند، غلبه كند. بشر براي اين كه بتواند محيطي راحت و آرام براي خود بسازد، بايد همواره همراه و هماهنگ با طبيعت گام برداشته و از منابع و ذخاير آن به‌طور متعادل بهره‌برداري كند.

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/13464OTgxMg__.jpg

دیدگاهتان را بنویسید