تحقیق پلورالیزم دینی و رسالت فرهنگی – فلسفی دولت زمینه ساز 42 ص-دانلود

تحقیق پلورالیزم دینی و رسالت فرهنگی – فلسفی دولت زمینه ساز 42 ص

تحقیق پلورالیزم دینی و رسالت فرهنگی – فلسفی دولت زمینه ساز 42 ص

تحقیق-پلورالیزم-دینی-و-رسالت-فرهنگی-–-فلسفی-دولت-زمینه-ساز-42-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 43 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏پلورالیزم دینی و رسالت فرهنگی ‏–‏ فلسفی دولت زمینه ساز
‏فهرست :
‏معرفت شناسی و پلورالیزم دینی
‏فلسفه و معرفت شناسی
‏2-1) دستگاههای فلسفی و عقل گرایی
‏1-2-1) دستگاه فلسفه دکارت
‏2-2-1) دستگاه فلسفه اسپینوزا
‏3-2-1) فلسفه لایپ نیتس
‏4-2-1) فلسفه مالبرانش
‏5-2-1) دستگاه فلسفه بارکلی وپاسکال
‏6-2-1) نقد دستگاههای فلسفی و عقل گرایی
‏3-1) دستگاه معرفت شناسی لاک
‏4-1) دستگاه معرفت شناسی هیوم
‏5-1) دستگاه معرفت شناسی کانت ودین
‏6-1) دستگاه معرفت شناسی هگل و عقل مطلق
‏7-1) فلسفه تحلیلی وزبان معرفتی واحد
‏8-1) فلسفه انفعالی اکزیستانسیالیسم
‏9-1) فلسفه اسلامی و اصالت وجود انسانی
‏10-1) بازی زبانی دین و فلسفه ی دین
‏2) فلسفه ی دین و پلورالیزم دینی
‏1-2) تعریف دین و پلورالیزم دینی
‏2-2) تجربه ی دین و پلورالیزم دینی
‏3-2) عقل گرایی و پلورالیزم دینی
‏4-2) علم و زبان دینی
‏5-2) بازی زبان دینی
‏6-2) فلسفه دین و تایید پلورالیزم دینی
‏3) پلورالیزم دینی و رسالتهای فرهنگی ‏–‏ فلسفی دولت زمینه ساز
‏1-3) جامعه ایده آل آرمان مشترک ادیان و بشریت
‏2-3) دولت زمینه ساز و شیعه
‏3-3) جوامع جهان و جامعه عملی جهانی
‏4-3) جامعه چین و روسیه و جامعه ی علمی جهانی
‏5-3) جوامع دینی وجامعه علمی جهانی
‏6-3) آینده شیعه و رسالت دولت زمینه ساز.
‏واژگان کلیدی :
‏پلورالیزم دینی ‏–‏ عقل گرایی ‏–‏ معرفت شناسی ‏–‏ فلسفه معاصر ‏–‏ فلسفه دین ‏–‏ زبان واحد معرفتی جهان- دولت زمینه ساز.
‏خلاصه:
‏این مقاله با بررسی حقانیت وعقلانیت دین و پلورالیزم دینی ، ابتدا نظریات عقل گرایان که در مورد اساسی ترین موضوعات دین است یعنی وجود خدا ونفش و عالم ما بعد الطبیعه را بررسی نموده وبعد نظریات معرفت شناسانی مانند لاک وهیوم وکانت وهگل را تحلیل وتبیین می کند در ادامه به فلسفه معاصر وفلسفه دین بر خواسته از آن پرداخته و به این نتیجه می رسد که تمامی این نظریات درجات مختلفی از معنای پلوراالزم دینی را تایید می کنند و رسالت دولت دینی وزمینه ساز برخوردی فلسفی- فرهنگی با ایجاد معانی وگزاره های دقیق علمی ومعرفتی با این پدیده ی شناختی است و البته تمرکز مرجعیت تصمیم گیری برای دین و دنیا و ولایت فقیهان به این رسالت کمک می کند.
‏مقدمه:
‏جامعه علمی جهانی امروز چگونه شکل گرفته ودین وایمان چه نقشی در جامعه کنونی داشته است؟عقل با هر مکتب و فکر واندیشه ای قدمی به سوی علم و معرفت و تحقیق خود برداشته و جهان طبیعی را جهان علمی و عقلانی نموده است. فیلسوفان و اندیشمندان هر کدام با دغدغه های ایمانی و عقلانی به این حرکت کمک نموده اند . افلاطون و ارسطو ودیگر عقل گرایان مانند ، دکارت ، اسپینوزا، لایپنیتس و مالبرانش وبار کلی و پاسکال با استفاده از مفاهیم مبهم و مشکل فلسفی به عقل و عقلانیت شکل داده اندو معرفت شناسانی مانند لاک وهیوم وکانت وهگل راه دشوار عقل گرایی را به پایان رسانده اندو معرفت عقلانی وزبان علمی را به فلسفه معاصر تقدیم نموده اند.دانشمندان و ریاضی دانان وجامعه شناسان وفیلسوفان معاصر نیز از این هدیه ی عقلانی استفاده نموده و به عقلانی وعلمی کردن جهان با تحقق زبان معرفتی وشناختی واحد پرداخته اند و آرمانها وآرزوهای انسان وبشریت جهان را برآورده می کنند.البته در این سیر معرفتی با دشواریهای فکری ومعرفتی وتقابل با جوامع مختلف و ادیان روبرو بوده اند که این مقاله در غالب پلوراالیزم دینی ، به این تقابلها اشاره می کند وحل معرفتی و علمی وشناختی این تقابلها و تضادها را می خواهد که با تعاریف دقیق و علمی و معرفتی وحذف معانی و گزاره های مبهم و بی معنا وآشنایی کامل با زبان معرفتی و علمی جهان و پرداختن به فلسفه معارف شیعه چنین معماهایی حل می شود ، با انجام این رسالت توسعه شناختی و معرفتی و علمی جای رفتارهای سیاسی و تعصبات دینی می نشیند و البته ایجاد دولت دینی و زمینه ساز جامعه ایده ال و تمرکز تصمیم گیری برای دین و دنیا و ولایت فقیه می تواند به حل معرفتی و شناختی تسریع بخشد.
‏معرفت شناسی‏ و‏ پلورا ال‏ی‏زم ‏دینی‏.
‏–‏ پلوراالیزام دینی بحثی است از فلسفه دین که در آن از ادله و حقانیت و معقولیت دین نسبت به دین خاص یا ادیان دیگر شناختها ومعرفتهای انسانی سخن به بیان می آید. فلسفه و معرفت شناسی گر چه مستقیماً به این نپرداخته است ولی موضوعات اساسی ومهم آن مثل خداو نفس و عالم مابعد الطبیعه مورد مطالعه فلسفه و معرفت شناسی است ، بنابراین برای شناخت ماهیت دین و پلورا الیزم دینی باید به فلسفه و معرفت شناسی پرداخت . البته با تقسیمی ساده می توان شناخت انسانی را به فلسفه و معرفت شناسی و فلسفه معاصر تقسیم کرد و فلسفه دین را از بطن فلسفه معاصر متولد کرد وآن گاه پلوراالیزم دینی را که بحثی از فلسفه دین است روشن وآشکار ساخت وبه ماهیت پلورالیزم دینی پی برد.
‏–‏ ‏فلسفه و معرفت شناسی (1) Fhilosophy and episte mologe‏ :
‏افلاطون ( حدود 347-427 ق. م ) با گفتگوی افراد چه بسا خیالی ودراماتیک‏(2)‏ مثل سقراط ودیگران به ایجاد نظام فلسفی و معرفت شناسی کمک شایانی کرد، در این گفتگوها همه افراد سعی در کلی کردن وکاستن (reduction)‏ وتقلیل ویک دست کردن امور جهان داشتند. مثلاً بعضی تمام اجسام را به مواد چارگانه ی آب ، خاک و هوا وآتش کاستند ولی بعضی آتش را رقیقتر دانسته وآن را مادة الموا‏د‏ و عنصر اولیه گفتند ؛ البته‏ ‏ در این سیر معرفتی بعضی با فراط بر‏معقول کردن امور حتی به انکار کثر‏ت وحرکت قائل شدند وهمه امور را ثابت و مطلق انگاشتند ولی‏ بعضی‏ بر ‏جزئیات‏ واحساسات وفرد انسانی تاکید کردند. افلاطون خود جانب مطلق کردن امور را ‏می گیرد‏ و برای اولین بار به دستگاه معرفت شناسی انسان می پردازد. او به دمیوز و خدایی قائل است که به جزئیات جهان نظم و معرفت می دهد، و جزئیات را از مثل وکلیات وامور مطلق و ثابت بهره مند می کند.

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/24528NTA0MTQ_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید