تحقیق پوشاك بانوان شمال خراسان 13 ص-دانلود

تحقیق پوشاك بانوان شمال خراسان 13 ص

تحقیق پوشاك بانوان شمال خراسان 13 ص

تحقیق-پوشاك-بانوان-شمال-خراسان-13-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏خراسان شمالي
‏استان خراسان شمالي نگين سر سبزشما ل شرق ايران پس از ارائه لايحه دولت‏ ‏آقاي محمد خاتمي‏ ‏ با مصوبه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان در بهار سا ل1383رسما به عنوان يكي از استانهاي كشور ايران تاسيس گرديد.
‏خراسان شمالي با 28/100كيلومتر مربع وسعت و850000نفر جمعيت داراي 6شهرستان (بجنورد . اسفراين .شيروان . جاجرم . مانه و سملقان و فاروج )‏ ‏ 15بخش‏  ‏ 40دهستان و بيش از 1000 روستاي داراي سكنه‏ ‏ مي باشد. اين استان از شمال كشوربا‏ ‏ تركمنستان (با 270كيلومتر مرز مشترك ) از شرق و جنوب‏ ‏ با استان خراسان رضوي از جنوب غربي با استان سمنان و از مغرب با استان گلستان هم مرز است.
‏ ‏
ارتفاعا تي همچون‏ ‏ آلاداغ , سا لوك , مي سي نو يا مان داغي از مهمترين ارتفاعات و رود اترك به عنوان تنها روزخانه دائمي وپر آب شمال شرق كشور دراين استان جريان دارد.
‏تاريخ و فرهنگ
‏وجود 606اثر تاريخي و محوطه هاي با ستاني متعد د با سابقه چندين هزار سا له بيانگر غناي تاريخي اين استان مي با شد اين سرزمين د رزمان اشكاانيان از بلاد مهم نساء و اقوام پا رت بوده و در طول تاريخ گذرگا ه حكومت هاي متعددي بود ه است .
‏3
‏خراسان شمالي (گنجينه فرهنگ ها ) با قوميت هاي مختلف كرمانج , فارس (تا ت) ,ترك ,تركمن , كرد و اقليتهاي بلوچ ,عرب‏ ‏ ,لر , ترك ها و فارسهاي مهاجر‏ ‏ ديار وفاق‏ ‏ مذهب و قوميت مي با شد.
‏جا ذبه هاي تاريخي و گردشگري خراسان شمالي
‏ارگ تاريخي بلقيس در اسفراين , بناي سنگي اسپاخور در مانه و سملقان , قلعه جلال الدين جاجرم ,آينه خانه و عما رت مفخم بجنورد, چها ر تاقي تيموري شيروان و امامزاده سيد حمزه فاروج از آثا ر تاريخي شاخص اين استان مي با شد بخش قابل توجهي از پا رك ملي گلستان روستاي زيباي در كش در مانه سملقان , رويين در اسفراين , گليان در شيروان و بش قارداش‏ ‏ بابا امان و اسفيدان در بجنورد از جا ذبه هاي گردشگري‏ ‏ استان بشمار مي رود.
‏بجنورد
‏شهر بجنورد‏ ‏ با پهنه اي در حدود 17245 كيلومتر مربع از شما ل به جمهوري تركمنستان از جنوب به شهرستان اسفراين از غرب به شهرستان مانه و سملقان و از شرق به شهرستان شيروان ارتباط دارد.
‏براساس آخرين تقسيما ت كشوري بجنورد داراي 3بخش مركزي , رازجرگلان و گرمخان مي باشد‏ ‏.به دليل وسعت و وجود ارتفا عاتي همچون آلاداغ , سا لوك , مي سي نو , بز داغي , دو چنگ و دره ها و دشتهاي وسيع از جمله بجنورد و گرمخان‏ ‏ داراي اقليمي معتدل با زمستانهاي سرد و تابستانهاي نسبتا ملايم است.
اترك مهمترين رودخانه اين منطقه
‏4
‏ ‏ است و از ديگر رودخانه هاي آن مي توان فيروزه , اركان , بازخانه , شيرين چاي , با با امان , بدرانلو , چناران و‏…‏را نام بر د موسيقي در ميان اين اقوام آميختگي عميقي با تمامي شئونات زندگيشان دارد و بازگو كننده باورها , اعتقادات و بينش و تفكر اقوام اين ناحيه مي باشد و شامل موسيقي تركي , كردي وتركمني است.
از انواع مقامهاي موسيقي تركي مي توان به تجنيس ,شا ختا , نا ليش ودر موسيقي كردي‏ ‏ اله مزار, هراي , زارنجي , ترغه و …. ودر موسيقي تركمني به ياقي يالي, بوجنت , آد چاپان و درسم سن اشا ره نمود.
‏به سبب وجود تنوع آب و هوا بجنورد داراي مراتع و گونه هاي گيا هي مختلف و درختاني چون ارس ,بلوط , كر كوه‏ ‏ انواع گرامينه زرشك , باريچه , بيد گون , درمنه و ‏…‏مي باشد.
‏پيشينه تاريخي شهر بجنورد
‏بررسي محوطه ها, تپه ها و ابنيه ها ي تاريخي شنا سايي شده در اين منطقه حاكي از تمدني كهن است كه مي توان شكل گيري نخستين زيستگاههاي بشري را در حاشيه‏ ‏ رود اترك مشاهده نمود‏ ‏ بجنورد در دوره تاريخي بخشي از سا تر اپي پا رت قلمداد مي شد ه است و در كتاب تاريخ سيستان و حدود العام مقدسي ; ناحيه بجنورد را بعنوان بخشي از سرزمين نسا‏ ‏ بر شمرده اند.
‏در دوره اسلامي همزمان با حكومت هاي متقارن (طا هريان و ساما نيان ) تا سده هشتم بخش‏ ‏ هاي وسيعي از بجنورد آباد بود است و به دنبال استيلاي مغولان برايران و اسكان عده اي از آنان د ر نواحي اين منطقه طايفه گراييت يا گرايلي در حوالي بجنوردساكن شده و اكراد بجنورد نيز در پي سياست شا عباس صفوي به اين محل كوچانده شدند و بجنورد كنوني كه در كتب قديمي از آن به عنوان بيژن گرد يا د كرد ه اند (گرد به معناي شهر و آبادي و بجنورد به معناي شهر بيژن ) توسط تولي خان ابن نجفقلي ازامراي ايلخا ني محلي كردكه از اجداد يار محمد خان شادلو مي باشد تاسيس شد.
‏4
‏مردم شناسي و اقوام بجنورد
‏يكي ازويژگيهاي مهم‏ ‏ بجنورد وجود بافت متنو ع قومي و مولفه هاي فرهنگي متفاوت آن است اقوامي كه امروزه در محدوده اين شهرستان وجود دارد عبارتند از : ترك ها , كرمانج ها تركمن ها و فا رس ها (تاتها)
عمده مشغله مردم اين شهرستان كشاورزي دامداري و صنا يع دستي از جمله قا ليبافي است و در صد ي از نيروي شاغل اين شهرستان د ر بخش صنعت و خد ما ت مشغول به فعا ليت هستند
هم زيتي مسا لمت آميز اين اقوام با فرهنگ‏ ‏ هاي متفاوت مو جبا ت تنو ع‏ ‏ د رمعيشت و زندگي اعتقادات و باورها‏ ‏ آ داب‏ ‏ و رسوم و موسيقي گرديده است.
‏بخشي از جا ذبه هاي تاريخي و گردشگري بجنورد
‏پارك جنگلي بابا امان , مجموعه تاريخي و تفريحي بش قا رداش , مجموعه فرهنگي و تاريخي مفخم ( مزه مردم شناسي ) عما رت مفخم , بقعه سلطان سيدعباس ابن موسي ابن جعفر,روستاي توريستي و پلكا ني اسفيدان , آبشار حميد , باغ علي آباد , چشمه و امامزاده مهنان , آبگرم ايوب پيغمبر و …
‏سوغات بجنورد

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/27049Mjg4MTI_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید