تحقیق پيامبران-دانلود

تحقیق پيامبران

تحقیق پيامبران

تحقیق-پيامبرانلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 52 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏«مقدمه»
‏اولين انساني كه پاي برعرصه وجود نهاد وزندگي را درزمين آغازيد، پيامبري از پيامبران خدا بوده است. اين سخن را مي توان از ويژگيهايي كه قرآن كريم براي وي مي شمرده دريافت: به يقين خداوند، آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را برمردم جهان برتري داده است‏ . سوره آل عمران، آيه 33
‏و]‏خدا[‏ همه اسما را به آدم آموخت‏ . سوره بقره آيه 31
‏سپس آدم ازپروردگارش كلماتي را دريافت كرد‏ .سوره بقره آيه 37
‏هم چنين به استناد ادله اي كه درباب ضرورت وجود وحي و رسالت درزندگي انسان، درگفتار پيشين گذشت، نيز مي توان اين ادعا را –‏ كه اولين انسان پيامبر بوده است، ثابت كرده؛ زيرا او نيز براي رستگاري خويش نياز به امداد الهي داشته است. از آن روز تا كنون بشر همواره مورد لطف الهي بوده است و پيامبران الهي براي راهنمايي اوپياپي آمده اند:
‏3
‏درتورات ، انجيل و قرآن كريم، تنها به نام برخي از اين پيامبران و داستان زندگاني آنان اشاره شده است.
‏ما هم چنان كه به نوح و پيامبران بعد از او وحي كرديم، به تو ]‏نيز[‏ وحي كرديم و به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط و عيسي و ايوب و يونس و هارون و سليمان ]‏نيز[‏ وحي نموديم و به داود زبور بخشيديم و پيامبراني را ]‏ فرستاديم[‏ كه درحقيقت ]‏ماجراي[‏ آنان را پيش تر برتو حكايت نموديم و پيامبراني كه ]‏سرگذشت[‏ ايشان را برتو بازگو نكرده ايم‏ .سوره نساء آيات 163و164
‏.
‏برخي از اين فرستادگان، كساني بوده اند كه خداوند ايشان را برمي انگيخت تا قوم و قبيله اي را از انحراف عقيدتي يا اخلاقي و اجتماعي ويژه اي كه بدان دچار شده بودند، برهانند. اينان طبيباني براي آن بيماران بودند و بيش از اين رسالتي نداشتند . رسالت اين گروه از پيامبران به مكان و زمان خاصي محدود مي شد و پيام جهان شمولي نداشتند.
‏3
‏از ميان فرستادگان الهي، كساني نيز بوند كه تبليغ و استقرار شريعت پيامبران بزرگي مانند حضرت نوح و موسي (ع) را برعهده داشتند. آنان مي بايست چراغ هدايتي را كه پيامبران صاحب شريعت روشن كرده بودند، فروزان نگاه دارند و آن پيام را در ديگر محدوده هاي جغرافيايي و زماني بگسترانند.
‏ما تورات را كه درآن رهنمود و روشنايي بود، نازل كرديم. پيامبراني كه تسليم ]‏فرمان خدا[‏ بودند، به موجب آن براي يهود داوري مي كردند. ‏ .سوره مائده آيه 44
‏گروه سوم از فرستادگان الهي كساني بودند كه دراصل فقط براي يك قوم يا ملت خاصي پيام الهي را مي آوردند و خود نيز دعوي جهان شمولي نداشتند. قرآن كريم درباره حضرت يونس (ع) مي فرمايد:
‏5
‏و او را به سوي يك صد هزار ]‏نفر از ساكنيان نينوا[‏ يا بيشتر روانه كرديم. پس ايمان آوردند و تا چندي برخوردار شان كرديم.‏ .سوره صافات آيات 147-148
‏افزون بر همه آنان، پيامبراني نيز بودند كه رسالتي عظيم تر داشتند و همگان مخاطب پيام الهي آنان بودند. قرآن كريم نيز پيامبر اسلام را فرستاده خدا بسوي همگان مي‌داند:
‏بگو«اي مردم! من پيامبر خدا بسوي همه شما هستم»‏ .سوره اعراف آيه 158
‏ اما پيامبر بزرگ اسلام(ص) ويژگي ديگري نيز دارد كه او خاتم پيامبران و دين او آخرين برنامه سعادت انسان است.
‏اعتقاد به اين كه ماجراي پيامبري و نبوت با آوردن حضرت محمد(ص) پايان مي گيرد و سلسله اي كه ازآدم شروع شده بود يا حضرت محمد(ص) به فرجام مي رسد لذا با اين مقدمه مي خواهم به بخشي از وظايف پيامبران از حضرت آدم تا حضرت محمد(ص) در قرآن بپردازم.
‏بخش اول

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/4891MzAyNDE_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید