تحقیق پیامد های کوچک سازی اقداماتی در جهت سلامت سازمانی 24 ص-دانلود

تحقیق پیامد های کوچک سازی اقداماتی در جهت سلامت سازمانی 24 ص

تحقیق پیامد های کوچک سازی اقداماتی در جهت سلامت سازمانی 24 ص

تحقیق-پیامد-های-کوچک-سازی-اقداماتی-در-جهت-سلامت-سازمانی-24-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏پیامدهای کوچک سازی‏.‏……………….‏…………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1
‏پیامد های کوچک سازی
‏اقداماتی ‏در ‏جهت ‏سلامت ‏سازمانی
‏شواهد ‏مهم ‏و ‏معنی ‏داری ‏مبنی ‏بر ‏ارتباط ‏بین ‏شیوع ‏تغییرات ‏در ‏سازمان ‏اعم ‏از ‏استراتژی ‏کاهش ‏هزینه ‏و ‏افزایش ‏بهره ‏وری ‏و ‏اثرات ‏منفی ‏بر ‏سلامت ‏کارکنان ‏وجود ‏دارد. ‏هنوز ‏دلایلی ‏وجود ‏دارند ‏که ‏باور ‏کنیم ‏با ‏سیاستها ‏و ‏اقدامات ‏مناسب ‏سازمانی ‏می ‏توان ‏هم ‏موضوع ‏بهره ‏وری ‏و ‏هم ‏سلامت ‏کارکنان ‏را ‏توامان ‏قرین ‏با ‏موفقیت ‏ساخت.
‏مقدمه :
‏در ‏سازمان ‏های ‏نوظهور ‏استفاده ‏از ‏تکنولوژی ‏نوین ‏،افزایش ‏آگاهی ‏مصرف ‏کننده، ‏روند ‏جهانی ‏سازی ‏و ‏سرمایه ‏گذاری ‏بر ‏اثر ‏فشارهای ‏ناشی ‏از ‏رقابت ‏در ‏حال ‏افزایش ‏هستند.
‏این ‏قضیه ‏مشمول ‏شرکتهای ‏دولتی ‏و ‏خصوصی ‏نیز ‏شده ‏است ‏به ‏نحوی ‏که ‏آنها ‏تحت ‏فشار ‏افزایش ‏بهره ‏وری ‏و ‏اثربخشی ‏بسر ‏می ‏برند.
‏به ‏منظور ‏افزایش ‏اثربخشی ‏و ‏بهره ‏وری, ‏سازمانها ‏مبادرت ‏به ‏اتخاذ ‏استراتژیهایی ‏اعم ‏ازباز ‏مهندسی ‏ساختار[‏۱]‏، ‏تولید ‏ناب[‏۲]‏، ‏کوچک ‏سازی[‏۳]‏، ‏دوایر ‏منعطف[‏۴] ‏و ‏تاکید ‏برکارگروهی ‏جهت ‏افزایش ‏کیفیت ‏و ‏کمیت ‏محصول ‏همراه ‏با ‏کاهش ‏هزینه ‏ها ‏نموده ‏اند.
‏همزمان ‏با ‏شروع ‏این ‏استراتژیها ‏تحقیقات ‏دیگری ‏به ‏اهمیت ‏مساله ‏سلامتی ‏کارکنان ‏در ‏نتیجه ‏این ‏اقدامات ‏سازمانی ‏توجه ‏نشان ‏دادند. ‏درگذشته ‏توجه ‏تحقیقات ‏سلامت ‏سازمانی ‏به ‏محیط ‏فیزیکی ‏کار ‏معطوف ‏بود ‏اما ‏تحقیقات ‏جدید ‏مولفه ‏های ‏روانی
‏پیامدهای کوچک سازی‏.‏……………….‏…………………………………………..‏………‏…………. &‏ 2
‏محیط ‏کار ‏را ‏بیشتر ‏مورد ‏تاکید ‏قرار ‏دادند.
‏محققان ‏دریافتند ‏که ‏اینچنین ‏اقدامات ‏سازمانی ‏بوجود ‏آورنده ‏مفاهیم: ‏کنترل ‏شغل، ‏الزامات ‏روانی ‏کار، ‏حمایت ‏اجتماعی، ‏امنیت ‏شغلی ‏که ‏به ‏ترتیب ‏اثرگذار ‏بر ‏جسم ‏و ‏روان ‏کارکنان ‏می ‏باشند، ‏هستند.
‏بنابراین ‏امروزه ‏این ‏امکان ‏وجود ‏دارد ‏که ‏استراتژیهای ‏کاهش ‏هزینه ‏و ‏افزایش ‏بهره ‏وری ‏تاثیرات ‏منفی ‏بر ‏سلامتی ‏کارکنان ‏در ‏کشورهای ‏صنعتی ‏بگذارد.
‏اتخاذ ‏تصمیمات ‏مرتبط ‏با ‏کاهش ‏هزینه ‏و ‏افزایش ‏بهره ‏وری ‏ممکن ‏است ‏در ‏کوتاه ‏مدت ‏منجر ‏به ‏افزایش ‏هزینه ‏های ‏مالی ‏و ‏انسانی ‏گردد.
‏بنابراین ‏می ‏بایست ‏محققان ‏عواقب ‏ناشی ‏از ‏این ‏گونه ‏تصمیمات ‏را ‏به ‏آگاهی ‏گروهها ‏و ‏تصمیم ‏گیرندگان ‏در ‏کار ‏برسانند, ‏تا ‏آنها ‏ضرورت ‏تعیین ‏فعالیتها ‏و ‏فرآیندهای ‏دراز ‏مدت ‏مرتبط ‏با ‏موضوع ‏سلامت ‏و ‏بهره ‏وری ‏هستند ‏احساس ‏کنند.
‏این ‏مقاله ‏در ‏صدد ‏آن ‏است ‏که ‏پلی ‏بین ‏علاقه ‏مندان ‏به ‏موضوع ‏افزایش ‏بهره ‏وری ‏سازمانی ‏و ‏علاقه ‏مندان ‏به ‏موضوع ‏سلامت ‏کارکنان ‏ایجاد ‏کند.
‏فرض ‏بر ‏این ‏است ‏که ‏سلامت ‏و ‏بهره ‏وری ‏محیطهای ‏کاری ‏بصورت ‏توامان ‏از ‏طریق ‏مشارکت ‏کارکنان ‏در ‏طول ‏کلیه ‏فرآیندهای ‏تغییر ‏و ‏بهبود ‏سازمانی ‏صورت ‏می ‏پذیرد.
‏در ‏ادامه ‏۱۰ ‏مشخصه ‏از ‏محیطهای ‏کاری ‏سالم ‏بر ‏اساس ‏نتایج ‏تحقیقات ‏اخیر ‏که ‏در ‏ارتباط ‏با ‏کار ‏و ‏سلامتی ‏انجام ‏شده ‏اند ‏عنوان ‏می ‏گردد. ‏این ‏فهرست ‏همچنین ‏مبین ‏این ‏واقعیت ‏هستند ‏که ‏سازمانها ‏بایستی ‏این ‏استراتژیها ‏را ‏دنبال ‏کنند ‏چرا ‏که ‏آنها ‏برای ‏سلامتی ‏کارکنان ‏بسیار ‏مهمند. ‏همچنین ‏دلیلی ‏هستند ‏بر ‏اینکه ‏باور ‏کنیم ‏در ‏نظر ‏گرفتن ‏این ‏اقدامات ‏منجر ‏به ‏افزایش ‏بهره ‏وری ‏و ‏موفقیتهای ‏اقتصادی ‏سازمانها ‏می ‏گردد.
‏هدف ‏این ‏نیست ‏که ‏به ‏دنبال ‏نسخه ‏پیچ ‏کردن ‏یکسری ‏سیاستها ‏باشیم, ‏بلکه ‏هدف ‏اینست ‏که ‏باور ‏کنیم ‏این ‏استراتژیها ‏باید ‏از ‏طریق ‏مساعدت ‏بین ‏احزاب
‏پیامدهای کوچک سازی‏.‏……………….‏…………………………………………..‏………‏…………. &‏ 3
‏و ‏تصمیم ‏گیرندگان ‏محیطهای ‏کاری ‏توسعه ‏یابند.
● ‏مشخصه ‏های ‏فضاهای ‏کاری ‏سالم :
‏بطور ‏خلاصه ‏این ‏تحقیق ‏برمبنای ‏تحقیقات ‏پیشین ‏و ‏اخیر ‏که ‏بر ‏روی ‏عامل ‏تغییرات ‏سازمانی ‏و ‏پیامدهای ‏سلامتی ‏کارکنان ‏تاکید ‏کرده ‏اند ‏استوار ‏می ‏باشد. ‏بر ‏این ‏مبنا ‏۱۰ ‏مولفه ‏کلیدی ‏ایجاد ‏کننده ‏سلامت ‏سازمانی ‏در ‏ادامه ‏تشریح ‏خواهند ‏گردید.
‏۱) ‏وضوح ‏نقش ‏و ‏قابلیت ‏دسترسی ‏آن[‏۵]
‏بطور ‏سنتی ‏از ‏گذشته ‏در ‏ادبیات ‏مرتبط ‏با ‏سلامت ‏کاری ‏ارتباط ‏بین ‏مشخصه ‏های ‏شغلی ‏و ‏سلامتی ‏مورد ‏تاکید ‏بوده ‏است.
‏یکی ‏از ‏این ‏مفاهیم ‏تعارض ‏نقش[‏۶] ‏است , ‏این ‏تعارض ‏هنگامی ‏روی ‏می ‏دهد ‏که ‏نقشهای ‏کاری ‏متناوباً ‏در ‏یک ‏رقابت ‏ناشایست ‏به ‏سر ‏برند. ‏همچنین ‏این ‏تعارض ‏یا ‏فشار ‏ممکن ‏است ‏زمانی ‏روی ‏دهد ‏که ‏کارکنان ‏در ‏شرایط ‏رنج ‏و ‏ناراحتی ‏کار ‏می ‏کنند ‏مثلاً ‏شخصی ‏که ‏کارش ‏با ‏باورها ‏و ‏عقاید ‏شخصی ‏اش ‏در ‏تضاد ‏است.
‏ابهام ‏در ‏نقش[‏۷] ‏زمانی ‏روی ‏می ‏دهد ‏که ‏کارکنان ‏با ‏اطلاعات ‏و ‏دستورالعمل ‏های ‏کاری ‏ناکافی ‏و ‏اشتباه ‏مواجه ‏باشند.
‏شواهد ‏حاکی ‏از ‏آنست ‏که ‏ابهام ‏و ‏تعارض ‏در ‏نقش ‏علاوه ‏بر ‏ایجاد ‏استرس ‏در ‏کار ‏با ‏عواملی ‏مثل ‏نارضایتی ‏شغلی[‏۸]‏، ‏تنش ‏و ‏کشمکش ‏زیاد، ‏افزایش ‏فشار ‏خون، ‏مرگ ‏و ‏میر، ‏اضطراب، ‏چاقی ‏مفرط ‏و ‏افسردگی ‏در ‏ارتباطند.
‏وجود ‏اهداف ‏متعارض ‏در ‏کار ‏نیز ‏مانع ‏از ‏سلامت ‏روان ‏و ‏توسعه ‏انسانی ‏است. ‏تعارض ‏در ‏هدف ‏مانع ‏از ‏موفقیت ‏کارکنان ‏در ‏کار ‏گشته ‏و ‏بطور ‏مثبت ‏و ‏قطعی ‏با ‏سلامت ‏روحی ‏و ‏روانی ‏کارکنان ‏در ‏ارتباط ‏است.
‏این ‏قضیه ‏بسیار ‏مهم ‏است، ‏بنابراین ‏سازمانها ‏بایستی ‏نشانه ‏هایی ‏از ‏وجود ‏وضوح ‏و ‏انطباق ‏نقش ‏و ‏انتظارات ‏کارکنان ‏فراهم ‏آورند.
‏تحقیقات ‏حاکی ‏از ‏آنست ‏که ‏وجود ‏ارتباطات ‏سطح ‏بالا ‏و ‏با ‏کیفیت
‏پیامدهای کوچک سازی‏.‏……………….‏…………………………………………..‏………‏…………. &‏ 4
‏در ‏کار ‏می ‏تواند ‏منجر ‏به ‏کاهش ‏ابهام ‏در ‏نقش ‏،استرس ‏شغلی ‏، ‏افزایش ‏رضایت ‏شغلی ‏و ‏بهبود ‏عملکرد ‏کارکنان ‏شود.
‏تحقیقات ‏اخیر ‏اظهار ‏می ‏دارند؛ ‏در ‏صورتیکه ‏اطلاعات ‏دقیق، ‏مناسب ‏و ‏به ‏هنگام ‏درمورد ‏تغییرات ‏سازمانی ‏به ‏کارکنان ‏داده ‏شود ‏احتمال ‏کمتری ‏وجود ‏دارد ‏که ‏این ‏تغییرات ‏منجر ‏به ‏مخاطره ‏افتادن ‏سلامت ‏روانی_‏روحی ‏کارکنان ‏گردند.
‏لذا ‏این ‏مهم ‏است ‏که ‏کارفرمایان ‏اطلاعات ‏کافی ‏از ‏سیاستها، ‏تغییرات ‏و ‏عملیات ‏کاری ‏را ‏در ‏اختیار ‏کارکنان ‏قرار ‏دهند. ‏همچنین ‏کارفرمایان ‏می ‏بایستی ‏به ‏دنبال ‏روشهایی ‏جهت ‏سازگارنمودن ‏کار ‏با ‏ارزشهای ‏کارکنان ‏بوده ‏به ‏نحوی ‏که ‏کار ‏برای ‏آنها ‏با ‏معنی ‏باشد.
‏می ‏دانیم ‏که ‏کارهای ‏تکراری ‏و ‏خسته ‏کننده ‏منجر ‏به ‏بیماری ‏و ‏دلزدگی ‏می ‏شود. ‏درمقابل ‏کار ‏با ‏معنی (‏کارهایی ‏که ‏در ‏نظر ‏کارکنان ‏با ‏اهمیت ‏و ‏مهم ‏جلوه ‏می ‏کنند) ‏منجر ‏به ‏افزایش ‏کیفیت ‏زندگی ‏کاری ‏کار ‏کنان ‏می ‏گردد. ‏این ‏پدیده “‏مدل ‏تناسب ‏محیط ‏کار” ‏با ‏کارکنان ‏نامیده ‏می ‏شود. ‏این ‏مدل ‏بیان ‏کننده ‏این ‏است ‏که ‏وجود ‏یک ‏عدم ‏توازن ‏بین ‏توانمندی ‏های ‏فردی، ‏نیازها، ‏انگیزه ‏ها، ‏اهداف ‏و ‏الگوهای ‏رفتاری، ‏اجزای ‏شرح ‏شغل، ‏منابع، ‏فرصتها ‏و ‏پاداشها ‏منجر ‏به ‏مخاطره ‏افتادن ‏سلامتی ‏جسم ‏و ‏روان ‏می ‏گردد.
‏لذا ‏کارفرمایان ‏باید ‏در ‏جستجوی ‏روشهایی ‏جهت ‏انطباق ‏ویژگیهای ‏شغل ‏با ‏شرایط ‏کارکنان ‏باشند.
‏۲) ‏الزامات ‏کاری ‏معقول[‏۹]
‏یکی ‏دیگر ‏از ‏مسائل ‏کاری ‏که ‏مانعی ‏در ‏راستای ‏موفقیت ‏، ‏سلامتی ‏و ‏رفاه ‏کارکنان ‏بشمار ‏می ‏رود، ‏وجود ‏نقش ‏یا ‏وظیفه ‏فراتر ‏از ‏توان[‏۱۰] ‏فردی ‏است. ‏تحقیقات ‏انجام ‏شده ‏در ‏دهه ‏۱۹۵۰ ‏استدلال ‏نمودند ‏که ‏استفاده ‏فراتر ‏از ‏توان ‏می ‏تواند ‏منجر ‏به ‏تغییرات ‏بیوشیمی ‏و ‏مشخصاً ‏افزایش ‏میزان ‏کلسترول ‏خون ‏گردد.
‏برخی ‏از ‏تحقیقات ‏نیز ‏وجود ‏ارتباط ‏بین ‏بیماریهای

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/28303Mjc0MzQ_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید