تحقیق پی سازی-دانلود

تحقیق پی سازی

تحقیق پی سازی

تحقیق-پی-سازیلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏پی سازی
‏بعد از پیاده کردن نقشه و کنترل آن در صورت لزوم اقدام به گودبرداری می نمایند. گودبرداری برای آن قسمت از ساختمان انجام میشود که در طبقات پایین تر از کف طبیعی زمین ساخته می شود. مانند موتورخانه ها و انبارها و پارکینگ ها و غیره در موقع گودبرداری چنانچه محل گودبرداری بزرگ نباشد از وسائل معمولی مانند بیل و کلنگ و فرقون استفاده میگردد. برای این کار تا عمق معینی که عمل پرتاب خاک با بیل به بالا امکان پذیر است عمل گودبرداری را ادامه میدهند و بعد از آن پله ای ایجاد نموده و خاک حاصله از عمق پایین تر از پله را روی پله ایجاد شده ریخته و از روی پله دوباره به خارج منتقل می نمایند. برای گودبرداری های بزرگتر استفاده از بیل و کلنگ مقرون به صرفه نبوده و بهتر است از وسایل مکانیکی مانند لودر و غیره استفاده شود. در اینگونه موارد برای خارج کردن خاک از محل گودبرداری و حمل آن به خارج کارگاه معمولا از سطح شیبدار استفاده می گردد. بدین طریق که در ضمن گودبرداری سطح شیبداری در کنار گود برای عبور کامیون د غیره ایجاد می گردد که بعد از اتمام کار، این قسمت به وسیله کارگر برداشته میشود.
‏نكات مهم قبل از گود ‏برداري:
‏شناخت كافي از خاك منطقه جهت تعيين ‏مقاومت خاك.
‏قطع آب،برق و گاز با همكاري سازمانهاي ذيربط .
‏اطلاع دادن به نزديك ترين ايستگاه آتش نشاني براي ‏جلوگيري از وقفه در سرويس رساني امداد و نجات.
‏شناسايي موقعيت تاسيسات زير زميني.
‏تعيين مقاومت ايستايي ساختمانهاي مجاور و اتخاذ ‏راهكارهايي براي ايمن سازي.
‏توجيه ساكنين مجاور با هشدار هاي ايمني مورد نياز و ‏تخليه آنها در صورت احساس خطر ريزش.
‏نكات مهم در حين گود برداري:
‏اگر خاك محل گود ‏برداري خاكريز هاي دستي است ، لازم است گود برداري بصورت تدريجي و با مهار كامل ‏ديواره هاي جانبي به وسيله شمع انجام شود.
‏براي جلوگيري از ريزش ديواره هاي جانبي در صورت عدم ‏محدوديت در فضا، ديواره ها بايد شيب ملايمي به اندازه شيب مجاز خاك داشته ‏باشند.
‏ديواره هاي هر گودبرداري كه عمق آن بيش از 1مترو نيم ‏است و خطر ريزش دارد بايد مهار شود.به جز مواردي كه شيب ديواره به اندازه مجاز ‏باشد.
‏اگر گود برداري عمقي بيش از 3 متر داشته باشد، لازم ‏است ابتدا محل ستونها خاكبرداري شده و با اجراي ستونها و مهار آنها ، از ريزش و ‏رانش خاكهاي سست جلوگيري شود.
‏هنگامي كه گود برداري پايين تر پي ساختمانهاي مجاور ‏انجام مي گيرد، بايد نسبت به پايداري پي هاي مجاور اقدام لازم بعمل ‏آيد.
‏مصالح حاصل از گودبرداري نبايد به فاصله كمتر از نيم ‏متر از گود ريخته شده و در صورت امكان دور از آن و در محل عاري از خطر انباشته ‏شود.
‏نكات مهم بعد از گود برداري:
‏زمانبندي و اجراي عمليات ساختماني طوري تنظيم شود كه ‏بلافاصله‏ ‏پس از گود برداري ، عمليات مهار سازي و اجراي‏ ‏ پي صورت ‏گيرد.
‏بعد از وقوع بارندگي ، سيل يا زلزله ذيوار هاي گود ‏بازديد شده و در صورت لزوم وسايل حفاظتي تقويت شوند.
‏از استقرار ماشين آلات سنگين در مجاورت لبه هاي بالاي ‏گود خود داري شود و در صورت اجبار اقدامات جانبي به منظور مقاومت در برابر بار ‏اضافي بكار رود.
‏جهت ايمني عابرين پياده و جلوگيري از سقوط افراد و ‏اشياء ، حصار كشي مناسب و نصب علائم خطر يا احتياط و چراغهاي هشدار دهنده قابل رويت ‏در شب ضروري است
‏حفر طبقات زیرزمین و پی کنی ساختمان ها:
‏در صورتي كه در عمليات گودبرداري و خاك‌برداري احتمال خطري براي پايداري ديوارها و ساختمان‌هاي مجاور وجود داشته باشد، بايد از طريق نصب شمع، سپر و مهارهاي مناسب، رعايت فاصله مناسب و ايمن براي گودبرداري و در صورت لزوم با اجراي سازه‌هاي نگهبان قبل از شروع عمليات، ايمني و پايداري آنها تامين شود.
‏در خاكبرداري‌هاي با عمق بيش از 120سانتيمتر كه احتمال ريزش يا لغزش ديوارها وجود دارد، بايد با نصب شمع، سپر و مهارهاي محكم و مناسب براي حفاظت ديوارها اقدام شود، مگر آنكه شيب ديواره از زاويه شيب طبيعي خاك كمتر باشد.
‏در مواردي كه عمليات گودبرداري در مجاورت بزرگراه‌ها، خطوط راه‌آهن و مراكز يا تاسيسات داراي ارتعاش انجام مي‌شود، بايد براي جلوگيري از لغزش يا ريزش ديواره‌ها اقدامات لازم صورت گيرد.‏
در موارد زير بايد ديواره‌هاي محل گودبرداري به طور دقيق مورد بررسي و بازديد قرار گرفته و در نقاطي ‏كه خطر ريزش يا لغزش ديواره‌ها ايجاد شده، وجود مهارها و وسايل ايمني لازم از قبيل شمع، سپر و غيره نصب و با مهارهاي موجود تقويت شوند:
‏الف: بعد از بارندگي‌هاي شديد
‏ب: بعد از وقوع توفان‌هاي شديد، سيل و زلزله
‏ج: بعد از يخبندان‌هاي شديد
‏د: بعد از هر گونه عمليات انفجاري
‏ه: بعد از ريزش‌هاي ناگهاني
‏و: بعد از وارد آمدن صدمات اساسي به مهار‌ها
‏ز: بعد از هر گونه ايجاد وقفه در فعاليت‌ ساختماني
‏براي جلوگيري از بروز خطرهايي نظير پرتاب سنگ، سقوط افراد، حيوانات، مصالح ساختماني و ماشين‌آلات و سرازير شدن آب به داخل گود و نيز برخورد افراد و وسايط نقليه با كارگران و وسايل و ماشين‌آلات حفاري و خاك ‌برداري، بايد اطراف محل حفاري و خاك ‌برداري با رعايت ضوابط و دستور‌العمل‌ گودبرداري به نحو مناسب حصاركشي و محافظت شود. در مجاورت معابر و فضاهاي عمومي، محل حفاري و خاك ‌برداري بايد با علائم هشداردهنده كه در شب و روز قابل رويت باشد، مجهز شود.
‏در گودبرداري‌هايي كه عمليات اجرايي به علت محدوديت ابعاد آن با مشكل نور و تهويه مواجه مي‌شود، لازم است نسبت به تامين وسايل روشنايي و تهويه اقدام لازم به عمل آيد.
‏خاك و مصالح حاصل از گودبرداري نبايد به فاصله كمتر از نيم متر از لبه گود ريخته شود. همچنين اين مصالح نبايد در پياده‌روها و معابر عمومي به نحوي انباشته شود كه مانع عبور و مرور شده يا به بروز حادثه منجر شود.

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/27386OTEyMTk_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید