پاورپوینت ورزش دوچرخه سواری-دانلود

پاورپوینت ورزش دوچرخه سواری ⇓   پاورپوینت ورزش دوچرخه سواریدانلود پاورپوینت با موضوع ورزش دوچرخه سواری، در قالب pptx و در 42 اسلاید، قابل ويرايش،شامل:دوچرخه سواریتاریخچه دوچرخه سواریفواید دوچرخه سواریتجهیزات ضروری…

ادامه خواندنپاورپوینت ورزش دوچرخه سواری-دانلود

پاورپوینت ورزش واترپلو-دانلود

پاورپوینت ورزش واترپلو ⇓   پاورپوینت ورزش واترپلودانلود پاورپوینت با موضوع واترپلو، در قالب pptx و در 17 اسلاید، قابل ويرايش، شامل:واترپلوتاریخچه واترپلوفواید واترپلومهارت های اولیهقوانین ورزش واترپلوخطاهای واترپلوآسیب‌های ورزش واترپلوپیشگیری…

ادامه خواندنپاورپوینت ورزش واترپلو-دانلود

پاورپوینت تیراندازی با کمان-دانلود

پاورپوینت تیراندازی با کمان ⇓   پاورپوینت تیراندازی با کماندانلود پاورپوینت با موضوع تیراندازی با کمان، در قالب pptx و در 58 اسلاید، قابل ويرايش،شامل:تیراندازی با کمانتاریخچه تیراندازی با کمانفواید تیراندازی…

ادامه خواندنپاورپوینت تیراندازی با کمان-دانلود

پاورپوینت بوکس-دانلود

پاورپوینت بوکس ⇓   پاورپوینت بوکسدانلود پاورپوینت با موضوع بوکس، در قالب pptx و در 58 اسلاید، قابل ويرايش،شامل:بوکستاریخچه بوکس فواید بوکس مضرات بوکس وسایل و تجهیزات بوکس تفاوت بوکس و کیک بوکس تکنیک های بوکس قوانین…

ادامه خواندنپاورپوینت بوکس-دانلود

پاورپوینت ورزش اسکواش-دانلود

پاورپوینت ورزش اسکواش ⇓   پاورپوینت ورزش اسکواشدانلود پاورپوینت با موضوع اسکواش، در قالب pptx و در 34 اسلاید، قابل ويرايش،شامل:اسکواشتاریخچه اسکواشفواید اسکواشزمين اسكواشراکت اسکواشتوپ اسکواشاسکواش تنيساسکواش راکتقوانین اسکواشانواع بازی اسکواشنحوه…

ادامه خواندنپاورپوینت ورزش اسکواش-دانلود

پاورپوینت حرکات اصلاحی پای ضربدری-دانلود

پاورپوینت حرکات اصلاحی پای ضربدری ⇓   پاورپوینت حرکات اصلاحی پای ضربدریدانلود پاورپوينت با موضوع حرکات اصلاحی پای ضربدری،در قالب pptx و در 40 اسلايد، قابل ويرايش، شامل:مقدمهعلل پای ضربدریعلائم…

ادامه خواندنپاورپوینت حرکات اصلاحی پای ضربدری-دانلود

پاورپوینت حرکات اصلاحی گودی کمر-دانلود

پاورپوینت حرکات اصلاحی گودی کمر ⇓   پاورپوینت حرکات اصلاحی گودی کمردانلود پاورپوينت با موضوع حرکات اصلاحی گودی کمر،در قالب pptx و در 34 اسلايد، قابل ويرايش، شامل:مقدمهعلت و دلایل…

ادامه خواندنپاورپوینت حرکات اصلاحی گودی کمر-دانلود

پاورپوینت والیبال ساحلی-دانلود

پاورپوینت والیبال ساحلی ⇓   پاورپوینت والیبال ساحلیدانلود پاورپوينت با موضوع والیبال ساحلی،در قالب pptx و در 23 اسلايد، قابل ويرايش، شامل:مقدمهتاریخچه والیبال ساحلیقوانین و مقررات والیبال ساحلیاندازه ها و…

ادامه خواندنپاورپوینت والیبال ساحلی-دانلود

پاورپوینت فوتبال ساحلی-دانلود

پاورپوینت فوتبال ساحلی ⇓   پاورپوینت فوتبال ساحلیدانلود پاورپوينت با موضوع فوتبال ساحلی،در قالب pptx و در 45 اسلايد، قابل ويرايش، شامل:تاریخچه فوتبال ساحلیسطح زمین بازیابعاد زمین بازیعلامت گذاری زمین…

ادامه خواندنپاورپوینت فوتبال ساحلی-دانلود

پاورپوینت بیسبال-دانلود

پاورپوینت بیسبال ⇓   پاورپوینت بیسبالدانلود پاورپوينت با موضوع پرورش بیسبال،در قالب pptx و در 38 اسلايد، قابل ويرايش، شامل:مقدمهتاریخچه بیسبالوسایل و تجهیزات بیسبالقوانین بیسبالنحوه بازی بیسبال بخشي از متن پاورپوينت:Baseball…

ادامه خواندنپاورپوینت بیسبال-دانلود

پاورپوینت ورزش کوهنوردی-دانلود

پاورپوینت ورزش کوهنوردی ⇓   پاورپوینت ورزش کوهنوردیدانلود پاورپوينت با موضوع ورزش کوهنوردی،در قالب pptx و در 66 اسلايد، قابل ويرايش، شامل:مقدمهتاریخچه کوهنوردیفواید کوهنوردیمضرات کوهنوردیلوازم و تجهیزات کوهنوردیمراحل کوهنوردیمدیریت در…

ادامه خواندنپاورپوینت ورزش کوهنوردی-دانلود

پاورپوینت ورزش در خانه-دانلود

پاورپوینت ورزش در خانه ⇓   پاورپوینت ورزش در خانهدانلود پاورپوينت با موضوع ورزش در خانه،در قالب pptx و در 58 اسلايد، قابل ويرايش، شامل:حرکت چرخش گردنحرکت کرال پشتحرکت پرت…

ادامه خواندنپاورپوینت ورزش در خانه-دانلود

پاورپوینت اخلاق در ورزش-دانلود

پاورپوینت اخلاق در ورزش ⇓   پاورپوینت اخلاق در ورزشدانلود پاورپوينت با موضوع اخلاق در ورزش،در قالب pptx و در 29 اسلايد، قابل ويرايش، شامل:مقدمهنقش ورزش در اخلاقنقش ورزش در…

ادامه خواندنپاورپوینت اخلاق در ورزش-دانلود

پاورپوینت حرکات اصلاحی پای پرانتزی-دانلود

پاورپوینت حرکات اصلاحی پای پرانتزی ⇓   پاورپوینت حرکات اصلاحی پای پرانتزیدانلود پاورپوينت با موضوع حرکات اصلاحی پای پرانتزی،در قالب pptx و در 40 اسلايد، قابل ويرايش، شامل:مقدمهعلائم پای پرانتزیتشخیص…

ادامه خواندنپاورپوینت حرکات اصلاحی پای پرانتزی-دانلود

پاورپوینت بیسبال-دانلود

پاورپوینت بیسبال ⇓   پاورپوینت بیسبالتوضیحات:پاورپوینت بیسبال، در قالب pptx و در 38 اسلايد، قابل ويرايشبخشی از متن فایل:Baseball از دو کلمه Base به معنی پایگاه و Ball به معنی…

ادامه خواندنپاورپوینت بیسبال-دانلود

پاورپوینت والیبال ساحلی-دانلود

پاورپوینت والیبال ساحلی ⇓   پاورپوینت والیبال ساحلیتوضيحات:پاورپوینت والیبال ساحلی، در قالب pptx و در 23 اسلايد، قابل ويرايش.بخشي از متن فايل:والیبال ساحلی ؛ یک ورزش المپیکی است که بر…

ادامه خواندنپاورپوینت والیبال ساحلی-دانلود

پاورپوینت فوتبال ساحلی-دانلود

پاورپوینت فوتبال ساحلی ⇓   پاورپوینت فوتبال ساحلیتوضيحات:پاورپوینت فوتبال ساحلی، در قالب pptx و در 45 اسلايد، قابل ويرايش.بخشي از متن فايل:سطح زمین بازی:ماسه بازی حداقل ۴۰ سانتیمتر عمق داشته…

ادامه خواندنپاورپوینت فوتبال ساحلی-دانلود

پاورپوینت والیبال ساحلی-دانلود

پاورپوینت والیبال ساحلی ⇓   پاورپوینت والیبال ساحلیتوضيحات:پاورپوینت والیبال ساحلی، در قالب pptx و در 23 اسلايد، قابل ويرايش.بخشي از متن فايل:والیبال ساحلی ؛ یک ورزش المپیکی است که بر…

ادامه خواندنپاورپوینت والیبال ساحلی-دانلود

پاورپوینت فوتبال ساحلی-دانلود

پاورپوینت فوتبال ساحلی ⇓   پاورپوینت فوتبال ساحلیتوضيحات:پاورپوینت فوتبال ساحلی، در قالب pptx و در 45 اسلايد، قابل ويرايش.بخشي از متن فايل:سطح زمین بازی:ماسه بازی حداقل ۴۰ سانتیمتر عمق داشته…

ادامه خواندنپاورپوینت فوتبال ساحلی-دانلود

پاورپوینت بیسبال-دانلود

پاورپوینت بیسبال ⇓   پاورپوینت بیسبالتوضیحات:پاورپوینت بیسبال، در قالب pptx و در 38 اسلايد، قابل ويرايشبخشی از متن فایل:Baseball از دو کلمه Base به معنی پایگاه و Ball به معنی…

ادامه خواندنپاورپوینت بیسبال-دانلود

پاورپوینت فوتبال ساحلی-دانلود

پاورپوینت فوتبال ساحلی ⇓   پاورپوینت فوتبال ساحلیتوضيحات:پاورپوینت فوتبال ساحلی، در قالب pptx و در 45 اسلايد، قابل ويرايش.بخشي از متن فايل:سطح زمین بازی:ماسه بازی حداقل ۴۰ سانتیمتر عمق داشته…

ادامه خواندنپاورپوینت فوتبال ساحلی-دانلود

پاورپوینت بیسبال-دانلود

پاورپوینت بیسبال ⇓   پاورپوینت بیسبالتوضیحات:پاورپوینت بیسبال، در قالب pptx و در 38 اسلايد، قابل ويرايشبخشی از متن فایل:Baseball از دو کلمه Base به معنی پایگاه و Ball به معنی…

ادامه خواندنپاورپوینت بیسبال-دانلود

پاورپوینت والیبال ساحلی-دانلود

پاورپوینت والیبال ساحلی ⇓   پاورپوینت والیبال ساحلیتوضيحات:پاورپوینت والیبال ساحلی، در قالب pptx و در 23 اسلايد، قابل ويرايش.بخشي از متن فايل:والیبال ساحلی ؛ یک ورزش المپیکی است که بر…

ادامه خواندنپاورپوینت والیبال ساحلی-دانلود

پاورپوینت کوهنوردی-دانلود

پاورپوینت کوهنوردی ⇓   پاورپوینت کوهنوردیتوضیحات: پاورپوینت کوهنوردی، در قالب pptx و در 66 اسلايد، قابل ويرايشبخشی از متن فایل:کوهنوردی یکی از ورزش‌ها یا از جمله تفریحات است. برای برخی…

ادامه خواندنپاورپوینت کوهنوردی-دانلود

پاورپوینت بیسبال-دانلود

پاورپوینت بیسبال ⇓   پاورپوینت بیسبالتوضیحات:پاورپوینت بیسبال، در قالب pptx و در 38 اسلايد، قابل ويرايشبخشی از متن فایل:Baseball از دو کلمه Base به معنی پایگاه و Ball به معنی…

ادامه خواندنپاورپوینت بیسبال-دانلود

پاورپوینت ورزش در خانه-دانلود

پاورپوینت ورزش در خانه ⇓   پاورپوینت ورزش در خانهتوضیحات:پاورپوینت ورزش در خانه، در قالب pptx و در 58 اسلايد، قابل ويرايشبخشی از متن فایل:درازنشستبه پشت بخوابید‌ و پاهای‌ را…

ادامه خواندنپاورپوینت ورزش در خانه-دانلود

پاورپوینت بوکس-دانلود

پاورپوینت بوکس ⇓   پاورپوینت بوکستوضیحات:پاورپوینت بوکس؛ در قالب pptx و در 58 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن فایل:بوکس از جمله ورزش های رزمی است که دو ورزشکار با ضربات…

ادامه خواندنپاورپوینت بوکس-دانلود

پاورپوینت اسکواش-دانلود

پاورپوینت اسکواش ⇓   پاورپوینت اسکواشتوضیحات:پاورپوینت اسکواش؛ در قالب pptx و در 34 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن فایل:اسکواش اولین بار در در سال ۱۸۳۰ میلادی در مدرسه هارو در…

ادامه خواندنپاورپوینت اسکواش-دانلود

پاورپوینت تیراندازی با کمان-دانلود

پاورپوینت تیراندازی با کمان ⇓   پاورپوینت تیراندازی با کمانتوضیحات:پاورپوینت تیراندازی با کمان؛ در قالب pptx و در 58 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن فایل:تیراندازی با کمان یا تیر و…

ادامه خواندنپاورپوینت تیراندازی با کمان-دانلود

پاورپوینت آناتومی عضلات بدن انسان-دانلود

پاورپوینت آناتومی عضلات بدن انسان ⇓   پاورپوینت آناتومی عضلات بدن انسانتوضیحات:پاورپوینت آناتومی عضلات بدن انسان، در 152 اسلاید.جزوه آناتومی عضلات بدن انسان شامل: اسامی عضلات(فارسی و انگلیسی) ، سر…

ادامه خواندنپاورپوینت آناتومی عضلات بدن انسان-دانلود

پاورپوینت (اسلاید) ورزش سپک تاکرا-دانلود

پاورپوینت (اسلاید) ورزش سپک تاکرا ⇓   پاورپوینت (اسلاید) ورزش سپک تاکراتوضیحات:پاورپوینت (اسلاید) ورزش سپک تاکرا، در 19 اسلاید.این فایل شامل موارد زیر می باشد:1. سپک تاکرا2. تاریخچه ورزش سپک…

ادامه خواندنپاورپوینت (اسلاید) ورزش سپک تاکرا-دانلود

پاورپوینت فعالیت های ورزشی در محیط سرد-دانلود

پاورپوینت فعالیت های ورزشی در محیط سرد ⇓   پاورپوینت فعالیت های ورزشی در محیط سردعنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت فعالیت های ورزشی در محیط سرد،فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 22تم زیبا…

ادامه خواندنپاورپوینت فعالیت های ورزشی در محیط سرد-دانلود

پاورپوینت حرکات کششی ماهیچه های بدن-دانلود

پاورپوینت حرکات کششی ماهیچه های بدن ⇓   پاورپوینت حرکات کششی ماهیچه های بدنعنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت حرکات کششی ماهیچه های بدنفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 12تم زیبا و متناسب…

ادامه خواندنپاورپوینت حرکات کششی ماهیچه های بدن-دانلود

پاورپوینت تاثیر محیط بر فعالیت های ورزشی-دانلود

پاورپوینت تاثیر محیط بر فعالیت های ورزشی ⇓   پاورپوینت تاثیر محیط بر فعالیت های ورزشیعنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تاثیر محیط بر فعالیت های ورزشیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 17تم زیبا…

ادامه خواندنپاورپوینت تاثیر محیط بر فعالیت های ورزشی-دانلود

دانلود پاورپوینت روانشناسی ورزش-دانلود

دانلود پاورپوینت روانشناسی ورزش ⇓   دانلود پاورپوینت روانشناسی ورزشعنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت روانشناسی ورزشفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 30تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:روانشناسي ورزش…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت روانشناسی ورزش-دانلود

پاورپوینت بیوشیمی هورمون ها (انسولین)-دانلود

پاورپوینت بیوشیمی هورمون ها (انسولین) ⇓   پاورپوینت بیوشیمی هورمون ها (انسولین)توضیحات:پاورپوینت بیوشیمی هورمون ها (انسولین)، در 35 اسلاید.هورمون، یک ماده شیمیایی است که به وسیله یک سلول یا گروهی…

ادامه خواندنپاورپوینت بیوشیمی هورمون ها (انسولین)-دانلود

پاورپوینت کربوهیدرات ها (قندها)-دانلود

پاورپوینت کربوهیدرات ها (قندها) ⇓   پاورپوینت کربوهیدرات ها (قندها) توضیحات:فایل پاورپوینت کربوهیدراتها (قندها) در 46 اسلاید.کربوهيدراتها ، منبع مهم غذايي اند همچنين به عنوان واحدهاي سازنده چربيها و اسيدنوکلئيک…

ادامه خواندنپاورپوینت کربوهیدرات ها (قندها)-دانلود

پاورپوینت معرفی رشته باسابال ( BOSSABALL)-دانلود

پاورپوینت معرفی رشته باسابال ( BOSSABALL) ⇓   پاورپوینت معرفی رشته باسابال ( BOSSABALL)توضیحات:پاورپوینت معرفی رشته باسابال ( BOSSABALL) ، در 12 اسلاید.بخشی از متن:باسابال ورزشی مفرح و نشاط بخش…

ادامه خواندنپاورپوینت معرفی رشته باسابال ( BOSSABALL)-دانلود

پاورپوینت ورزش بسکتبال-دانلود

پاورپوینت ورزش بسکتبال ⇓   پاورپوینت ورزش بسکتبالتوضیحات:پاورپوینت ورزش بسکتبال، در 41 اسلاید.این فایل شامل موارد زیر می باشد:1. بسکتبال2. 12 قانون بسکتیال3. پیشرفت بسکتبال بعد از جنگ جهانی اول4.…

ادامه خواندنپاورپوینت ورزش بسکتبال-دانلود

پاورپوینت تاثیر ورزش بر روی بهبودی ناراحتی های دستگاه گوارش به خصوص معده و رژیم غذایی تاثیرگذار برآن-دانلود

پاورپوینت تاثیر ورزش بر روی بهبودی ناراحتی های دستگاه گوارش به خصوص معده و رژیم غذایی تاثیرگذار برآن ⇓   پاورپوینت تاثیر ورزش بر روی بهبودی ناراحتی های دستگاه گوارش…

ادامه خواندنپاورپوینت تاثیر ورزش بر روی بهبودی ناراحتی های دستگاه گوارش به خصوص معده و رژیم غذایی تاثیرگذار برآن-دانلود

پاورپوینت اثر ورزش بر معده-دانلود

پاورپوینت اثر ورزش بر معده ⇓   پاورپوینت اثر ورزش بر معدهتوضیحات:پاورپوینت اثر ورزش بر معده، در 19 اسلاید.بخشی از متن فایل:ازجمله آثار مثبت ورزش می توان به تاثیر آن…

ادامه خواندنپاورپوینت اثر ورزش بر معده-دانلود

دانلود پاورپوینت استعدادیابی در فوتبال-دانلود

دانلود پاورپوینت استعدادیابی در فوتبال ⇓   دانلود پاورپوینت استعدادیابی در فوتبالدانلود پاورپوینت استعدادیابی در فوتبالتعداد اسلاید : 26فرآیندی است که از طریق آن کودکان و نوجوانان را به شرکت…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت استعدادیابی در فوتبال-دانلود

دانلود پاورپوینت فوتبال-دانلود

دانلود پاورپوینت فوتبال ⇓   دانلود پاورپوینت فوتبالدانلود پاورپوینت فوتبالتعداد اسلاید : 109فوتبال، جذاب ترین و پر طرفدارترین ورزش دنیا است. اکثر جوانان و بزرگسالان علاقمند به فوتبال برای گذراندن…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت فوتبال-دانلود

دانلود پاورپوینت استعدادیابی در فوتبال-دانلود

دانلود پاورپوینت استعدادیابی در فوتبال ⇓   دانلود پاورپوینت استعدادیابی در فوتبالدانلود پاورپوینت استعدادیابی در فوتبالتعداد اسلاید : 26فرآیندی است که از طریق آن کودکان و نوجوانان را به شرکت…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت استعدادیابی در فوتبال-دانلود

دانلود پاورپوینت فوتبال-دانلود

دانلود پاورپوینت فوتبال ⇓   دانلود پاورپوینت فوتبالدانلود پاورپوینت فوتبالتعداد اسلاید : 109فوتبال، جذاب ترین و پر طرفدارترین ورزش دنیا است. اکثر جوانان و بزرگسالان علاقمند به فوتبال برای گذراندن…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت فوتبال-دانلود

دانلود پاورپوینت بدنسازی فوتبال-دانلود

دانلود پاورپوینت بدنسازی فوتبال ⇓   دانلود پاورپوینت بدنسازی فوتبالدانلود پاورپوینت بدنسازی فوتبالتعداد اسلاید : 69دراز و نشست با چرخش از کنار:با زانوی خم بر روی زمین یا نیمکت به…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت بدنسازی فوتبال-دانلود

دانلود پاورپوینت بدنسازی فوتبال-دانلود

دانلود پاورپوینت بدنسازی فوتبال ⇓   دانلود پاورپوینت بدنسازی فوتبالدانلود پاورپوینت بدنسازی فوتبالتعداد اسلاید : 69دراز و نشست با چرخش از کنار:با زانوی خم بر روی زمین یا نیمکت به…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت بدنسازی فوتبال-دانلود

دانلود پاورپوینت استعدادیابی در فوتبال-دانلود

دانلود پاورپوینت استعدادیابی در فوتبال ⇓   دانلود پاورپوینت استعدادیابی در فوتبالدانلود پاورپوینت استعدادیابی در فوتبالتعداد اسلاید : 26فرآیندی است که از طریق آن کودکان و نوجوانان را به شرکت…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت استعدادیابی در فوتبال-دانلود

دانلود پاورپوینت فوتبال-دانلود

دانلود پاورپوینت فوتبال ⇓   دانلود پاورپوینت فوتبالدانلود پاورپوینت فوتبالتعداد اسلاید : 109فوتبال، جذاب ترین و پر طرفدارترین ورزش دنیا است. اکثر جوانان و بزرگسالان علاقمند به فوتبال برای گذراندن…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت فوتبال-دانلود

پاورپوینت تاثیر ورزش بر قلب-دانلود

پاورپوینت تاثیر ورزش بر قلب ⇓   پاورپوینت تاثیر ورزش بر قلبدانلود پاورپوینت با موضوع تاثیر ورزش بر قلب،در قالب ppt و در 16 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:اثرات ورزش بر…

ادامه خواندنپاورپوینت تاثیر ورزش بر قلب-دانلود

جزوه خلاصه کتاب آشنایی با آسیب های ورزشی تالیف دکتر آقایاری، دکتر فراهانی و دکتر امینی کمیجانی-دانلود

جزوه خلاصه کتاب آشنایی با آسیب های ورزشی تالیف دکتر آقایاری، دکتر فراهانی و دکتر امینی کمیجانی ⇓   جزوه خلاصه کتاب آشنایی با آسیب های ورزشی تالیف دکتر آقایاری،…

ادامه خواندنجزوه خلاصه کتاب آشنایی با آسیب های ورزشی تالیف دکتر آقایاری، دکتر فراهانی و دکتر امینی کمیجانی-دانلود

جزوه خلاصه کتاب آشنایی با آسیب های ورزشی تالیف دکتر آقایاری، دکتر فراهانی و دکتر امینی کمیجانی-دانلود

جزوه خلاصه کتاب آشنایی با آسیب های ورزشی تالیف دکتر آقایاری، دکتر فراهانی و دکتر امینی کمیجانی ⇓   جزوه خلاصه کتاب آشنایی با آسیب های ورزشی تالیف دکتر آقایاری،…

ادامه خواندنجزوه خلاصه کتاب آشنایی با آسیب های ورزشی تالیف دکتر آقایاری، دکتر فراهانی و دکتر امینی کمیجانی-دانلود

پاورپوینت تمرینات ورزشی برای بدن-دانلود

پاورپوینت تمرینات ورزشی برای بدن ⇓   پاورپوینت تمرینات ورزشی برای بدندانلود پاورپوینت با موضوع تمرینات ورزشی برای بدن، در قالب ppt و در 68 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:معرفی حرکات…

ادامه خواندنپاورپوینت تمرینات ورزشی برای بدن-دانلود

پاورپوینت فیزیولوژی ورزشی-دانلود

پاورپوینت فیزیولوژی ورزشی ⇓   پاورپوینت فیزیولوژی ورزشیدانلود پاورپوینت با موضوع فیزیولوژی ورزشی،در قالب ppt و در 133 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:What genes?ژن ها و کروموزوم هاتاریخچه ژنتیکتقسیم بندی علم ژنتیکgene…

ادامه خواندنپاورپوینت فیزیولوژی ورزشی-دانلود

پاورپوینت فیزیولوژی ورزشی کاربردی هندبال-دانلود

پاورپوینت فیزیولوژی ورزشی کاربردی هندبال ⇓   پاورپوینت فیزیولوژی ورزشی کاربردی هندبالدانلود پاورپوینت با موضوع فیزیولوژی ورزشی کاربردی هندبال،در قالب ppt و در 312 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهخصوصیات آنتروپومتریکیاجراهای هندبال: ملاحظات…

ادامه خواندنپاورپوینت فیزیولوژی ورزشی کاربردی هندبال-دانلود

پاورپوینت تغذیه ورزشی-دانلود

پاورپوینت تغذیه ورزشی ⇓   پاورپوینت تغذیه ورزشیدانلود پاورپوینت با موضوع تغذیه ورزشی، در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تقسیم بندی مواد غذاییشش مادۀ مغذی اصلی کربوهیدراتپروتئینچربیویتامین…

ادامه خواندنپاورپوینت تغذیه ورزشی-دانلود

پاورپوینت نقش تغذیه سالم در موفقیت ورزشکاران-دانلود

پاورپوینت نقش تغذیه سالم در موفقیت ورزشکاران ⇓   پاورپوینت نقش تغذیه سالم در موفقیت ورزشکاراندانلود پاورپوینت با موضوع نقش تغذیه سالم در موفقیت ورزشکاران،در قالب ppt و در 30…

ادامه خواندنپاورپوینت نقش تغذیه سالم در موفقیت ورزشکاران-دانلود

پاورپوینت اهمیت ورزش در دوران بارداری برای بانوان-دانلود

پاورپوینت اهمیت ورزش در دوران بارداری برای بانوان ⇓   پاورپوینت اهمیت ورزش در دوران بارداری برای بانواندانلود پاورپوینت با موضوع اهمیت ورزش در دوران بارداری برای بانوان،در قالب pptx…

ادامه خواندنپاورپوینت اهمیت ورزش در دوران بارداری برای بانوان-دانلود

پاورپوینت رشد قدرت در دستگاه عضلانی-دانلود

پاورپوینت رشد قدرت در دستگاه عضلانی ⇓   پاورپوینت رشد قدرت در دستگاه عضلانیدانلود پاورپوینت با موضوع رشد قدرت در دستگاه عضلانی، در قالب ppt و در 17 اسلاید، قابل…

ادامه خواندنپاورپوینت رشد قدرت در دستگاه عضلانی-دانلود

پاورپوینت الگوی فعالیت جسمانی-دانلود

پاورپوینت الگوی فعالیت جسمانی ⇓   پاورپوینت الگوی فعالیت جسمانیدانلود پاورپوینت با موضوع الگوی فعالیت جسمانی، در قالب ppt و در 26 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فعالیت جسمانی ورزش آمادگی جسمانی               …

ادامه خواندنپاورپوینت الگوی فعالیت جسمانی-دانلود

پارپوینت بازی هفت سنگ و الک دولک-دانلود

پارپوینت بازی هفت سنگ و الک دولک ⇓   پارپوینت بازی هفت سنگ و الک دولکدانلود پاورپوینت با موضوع بازی هفت سنگ و الک دولک،در قالب ppt و در 10…

ادامه خواندنپارپوینت بازی هفت سنگ و الک دولک-دانلود

پاورپوینت پرش طول-دانلود

پاورپوینت پرش طول ⇓   پاورپوینت پرش طولدانلود پاورپوینت با موضوع پرش طول،در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمه درباره ورزش دومیدانیتصاویرمعرفی ورزش پرش طولخطاها در ورزش…

ادامه خواندنپاورپوینت پرش طول-دانلود

پاورپوینت اصول آموزش فوتبال-دانلود

پاورپوینت اصول آموزش فوتبال ⇓   پاورپوینت اصول آموزش فوتبالدانلود پاورپوینت با موضوع اصول آموزش فوتبال،در قالب ppt و در 170 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول:نگاهي‌ به‌ تاريخچه‌ و سير تكاملي‌…

ادامه خواندنپاورپوینت اصول آموزش فوتبال-دانلود

پاورپوینت نکات مهم برای تغذیه وزشکاران-دانلود

پاورپوینت نکات مهم برای تغذیه وزشکاران ⇓   پاورپوینت نکات مهم برای تغذیه وزشکاراندانلود پاورپوینت با موضوع نکات مهم برای تغذیه وزشکاران،در قالب ppt و در 31 اسلاید، قابل ویرایش،…

ادامه خواندنپاورپوینت نکات مهم برای تغذیه وزشکاران-دانلود

گزارشی از باشگاه لیورپول-دانلود

گزارشی از باشگاه لیورپول ⇓   گزارشی از باشگاه لیورپولتمامی اطلاعات درمورد باشگاه لیورپول انگلیس از جمله: تاریخچه-شعار-القاب-افتخارات-نماد-اخبار سایت-فروشگاه سایت-حادثه هیلزبورو-استادیوم آنفیلد-حامیان مالی و....   گزارشی از باشگاه لیورپول ,…

ادامه خواندنگزارشی از باشگاه لیورپول-دانلود

گزارشی از باشگاه بارسلونا-دانلود

گزارشی از باشگاه بارسلونا ⇓   گزارشی از باشگاه بارسلوناتمامی اطلاعات باشگاه بارسلونا از جمله تاریخچه، القاب، شعار، وب سایت، فروشگاه و....   گزارشی از باشگاه بارسلونا , پاورپوینت گزارشی…

ادامه خواندنگزارشی از باشگاه بارسلونا-دانلود

بازاریابی باشگاه بارسلونا-دانلود

بازاریابی باشگاه بارسلونا ⇓   بازاریابی باشگاه بارسلوناتمامی اطلاعات درمورد بازاریابی باشگاه بارسلونا از جمله: حوزه های بازاریابی، سه اقدام اساسی بارسلونا، بارسلونا در چین، اسپانسرشیپ و....   بازاریابی باشگاه…

ادامه خواندنبازاریابی باشگاه بارسلونا-دانلود

گزارشی از باشگاه یوونتوس-دانلود

گزارشی از باشگاه یوونتوس ⇓   گزارشی از باشگاه یوونتوستمامی اطلاعات باشگاه یوونتوس از جمله: تاریخچه، القاب، شعار، وب سایت، فروشگاه و....   گزارشی از باشگاه یوونتوس , پاورپوینت گزارشی…

ادامه خواندنگزارشی از باشگاه یوونتوس-دانلود

بازاریابی باشگاه رئال مادرید-دانلود

بازاریابی باشگاه رئال مادرید ⇓   بازاریابی باشگاه رئال مادریدتمامی اطلاعات بازاریابی باشگاه رئال مادرید از جمله: سازمان رئال مادرید، هواداران رئال مادرید، نرم افزارهای رئال مادرید، سیستم مدیریت و....…

ادامه خواندنبازاریابی باشگاه رئال مادرید-دانلود

گزارشی از باشگاه ذوب آهن-دانلود

گزارشی از باشگاه ذوب آهن ⇓   گزارشی از باشگاه ذوب آهنتوضیحات:پاورپوینت گزارشی از اطلاعات باشگاه ذوب آهن، در 25 اسلاید، همراه با تصاویر. شامل گزارشی از تمامی اطلاعات باشگاه ذوب…

ادامه خواندنگزارشی از باشگاه ذوب آهن-دانلود

گزارشی از باشگاه فولاد-دانلود

گزارشی از باشگاه فولاد ⇓   گزارشی از باشگاه فولادتوضیحات بیشترتوضیحات:پاورپوینت گزارشی از اطلاعات باشگاه فولاد، در 22 اسلاید، همراه با تصاویر. شامل گزارشی از تمامی اطلاعات باشگاه فولاد از جمله:…

ادامه خواندنگزارشی از باشگاه فولاد-دانلود

گزارشی از باشگاه تراکتور-دانلود

گزارشی از باشگاه تراکتور ⇓   گزارشی از باشگاه تراکتورتوضیحات:پاورپوینت گزارشی از اطلاعات باشگاه تراکتور، در 24 اسلاید، همراه با تصاویر. شامل گزارشی از تمامی اطلاعات باشگاه تراکتور از جمله: القاب…

ادامه خواندنگزارشی از باشگاه تراکتور-دانلود

گزارشی از باشگاه سپاهان-دانلود

گزارشی از باشگاه سپاهان ⇓   گزارشی از باشگاه سپاهانتوضیحات:پاورپوینت گزارشی از اطلاعات باشگاه سپاهان، در 26 اسلاید، همراه با تصاویر. شامل گزارشی از تمامی اطلاعات باشگاه سپاهان از جمله: تاریخچه…

ادامه خواندنگزارشی از باشگاه سپاهان-دانلود

مقاله ورزشی، ورزش و آرتروز،فایل ورد-دانلود

مقاله ورزشی، ورزش و آرتروز،فایل ورد ⇓   مقاله ورزشی، ورزش و آرتروز،فایل وردبه نام خدا مقاله‌ی ورزش و آرتروز، به طور کلی به تاثیر ورزش در درمان آرتروز می‌پردازد.…

ادامه خواندنمقاله ورزشی، ورزش و آرتروز،فایل ورد-دانلود

مقاله ورزشی، ورزش و آرتروز،فایل ورد-دانلود

مقاله ورزشی، ورزش و آرتروز،فایل ورد ⇓   مقاله ورزشی، ورزش و آرتروز،فایل وردبه نام خدا مقاله‌ی ورزش و آرتروز، به طور کلی به تاثیر ورزش در درمان آرتروز می‌پردازد.…

ادامه خواندنمقاله ورزشی، ورزش و آرتروز،فایل ورد-دانلود

پاورپوینت تاریخ تربیت بدنی و ورزش تالیف دکتر محمدرضا اسمعیلی-دانلود

پاورپوینت تاریخ تربیت بدنی و ورزش تالیف دکتر محمدرضا اسمعیلی ⇓   پاورپوینت تاریخ تربیت بدنی و ورزش تالیف دکتر محمدرضا اسمعیلیدانلود پاورپوینت با موضوع تاریخ تربیت بدنی و ورزش…

ادامه خواندنپاورپوینت تاریخ تربیت بدنی و ورزش تالیف دکتر محمدرضا اسمعیلی-دانلود

مقاله آسیب شناسی ورزشی-دانلود

مقاله آسیب شناسی ورزشی ⇓   مقاله آسیب شناسی ورزشیاقدامات اولیه درمانی در آسیبهای ورزشی شامل مراحل زير است : 1- محافظت و پیشگیری از آسیب بیشتر مثلاً با استفاده…

ادامه خواندنمقاله آسیب شناسی ورزشی-دانلود

تحقیق ورزشگاه نقش جهان-دانلود

تحقیق ورزشگاه نقش جهان ⇓   تحقیق ورزشگاه نقش جهان توضیحات:تحقیق ورزشگاه نقش جهان، در قالب فایل Word ، در 10صفحه.در مورد درس مدیریت اماکن همراه با فهرست بندی تاریخچه…

ادامه خواندنتحقیق ورزشگاه نقش جهان-دانلود

پاورپوینت ورزشگاه نقش جهان-دانلود

پاورپوینت ورزشگاه نقش جهان ⇓   پاورپوینت ورزشگاه نقش جهانتوضیحات:پاورپوینت ورزشگاه نقش جهان، در 17 اسلاید. پاورپوینت ورزشگاه نقش جهان در مورد درس مدیریت اماکن همراه متن و تصویر و…

ادامه خواندنپاورپوینت ورزشگاه نقش جهان-دانلود

تحقیق در مورد تغذيه ورزشكاران و تأمين انرژی-دانلود

تحقیق در مورد تغذيه ورزشكاران و تأمين انرژی ⇓   تحقیق در مورد تغذيه ورزشكاران و تأمين انرژیتحقیق در مورد تغذيه ورزشكاران و تأمين انرژيتعداد صفحات : 12صفحهفرمت : word ( قابل ویرایش )قسمتی…

ادامه خواندنتحقیق در مورد تغذيه ورزشكاران و تأمين انرژی-دانلود

تحقیق در مورد تغذيه ورزشكاران و تأمين انرژی-دانلود

تحقیق در مورد تغذيه ورزشكاران و تأمين انرژی ⇓   تحقیق در مورد تغذيه ورزشكاران و تأمين انرژیتحقیق در مورد تغذيه ورزشكاران و تأمين انرژيتعداد صفحات : 12صفحهفرمت : word ( قابل ویرایش )قسمتی…

ادامه خواندنتحقیق در مورد تغذيه ورزشكاران و تأمين انرژی-دانلود

تحقیق در مورد تغذيه ورزشكاران و تأمين انرژی-دانلود

تحقیق در مورد تغذيه ورزشكاران و تأمين انرژی ⇓   تحقیق در مورد تغذيه ورزشكاران و تأمين انرژیتحقیق در مورد تغذيه ورزشكاران و تأمين انرژيتعداد صفحات : 12صفحهفرمت : word ( قابل ویرایش )قسمتی…

ادامه خواندنتحقیق در مورد تغذيه ورزشكاران و تأمين انرژی-دانلود

تحقیق در مورد تغذيه ورزشكاران و تأمين انرژي-دانلود

تحقیق در مورد تغذيه ورزشكاران و تأمين انرژي ⇓   تحقیق در مورد تغذيه ورزشكاران و تأمين انرژيتحقیق در مورد تغذيه ورزشكاران و تأمين انرژيتعداد صفحات : 12صفحهفرمت : word…

ادامه خواندنتحقیق در مورد تغذيه ورزشكاران و تأمين انرژي-دانلود

ورزش و آرتروز-دانلود

ورزش و آرتروز ⇓   ورزش و آرتروزورزش و آرتروزفرمت فایل : ورد- wordقابل ویرایشتعداد صفحات :  7   صفحهبخشی از متن :ورزش و آرتروزآرتروز شایع‌ترین بيماري مفصلي در انسان است .…

ادامه خواندنورزش و آرتروز-دانلود

تحقیق آشنایی با ورزش جودو-دانلود

تحقیق آشنایی با ورزش جودو ⇓   تحقیق آشنایی با ورزش جودوتحقیق آشنایی با ورزش جودوفرمت فایل : ورد- wordقابل ویرایشتعداد صفحات :   13   صفحهفهرست مطالب:مقدمهتاریخچه جودومزایای جودوسیستم رده بندی کمربند…

ادامه خواندنتحقیق آشنایی با ورزش جودو-دانلود

تحقیق در مورد قوانین بسکتبال-دانلود

تحقیق در مورد قوانین بسکتبال ⇓   تحقیق در مورد قوانین بسکتبالتحقیق در مورد قوانین بسکتبالفرمت فایل : ورد- wordقابل ویرایشتعداد صفحات :   8   صفحهبخشی از متن :بسکتبال :یک ورزش گروهی…

ادامه خواندنتحقیق در مورد قوانین بسکتبال-دانلود

تحقیق پوکی استخوان و تأثیر ورزش بر آن-دانلود

تحقیق پوکی استخوان و تأثیر ورزش بر آن ⇓   تحقیق پوکی استخوان و تأثیر ورزش بر آنتحقیق پوکی استخوان و تأثیر ورزش بر آنتعداد صفحات : 13 صفحهفرمت :…

ادامه خواندنتحقیق پوکی استخوان و تأثیر ورزش بر آن-دانلود

تحقیق فواید ورزش-دانلود

تحقیق فواید ورزش ⇓   تحقیق فواید ورزشتحقیق فواید ورزشفرمت فایل : ورد- wordقابل ویرایشتعداد صفحات :   7   صفحهبخشی از متن :قلبي سالم براي شما مي سازدورزش ماهيچه را ساخته و…

ادامه خواندنتحقیق فواید ورزش-دانلود

ورزش قایقرانی-دانلود

ورزش قایقرانی ⇓   ورزش قایقرانیورزش قایقرانیفرمت فایل : ورد- wordقابل ویرایشتعداد صفحات :   9   صفحهفهرست مطالب:قایقرانی در ایراندرباره ورزش قایقرانیانواع رشته های قایقرانیکانوئینگروئینگبخشی از متن :قایقرانی در ایرانورزش قایقرانی سابقه…

ادامه خواندنورزش قایقرانی-دانلود

تحقیق در مورد دوپینگ-دانلود

تحقیق در مورد دوپینگ ⇓   تحقیق در مورد دوپینگتحقیق در مورد دوپینگفرمت فایل : ورد- wordقابل ویرایشتعداد صفحات :   10   صفحهفهرست مطالب:تعریف دوپینگدوپینگ در عصر جدیدتاریخچه دوپینگرخدادهای مهم در تاریخ…

ادامه خواندنتحقیق در مورد دوپینگ-دانلود

تحقیق در مورد ورزش شنا-دانلود

تحقیق در مورد ورزش شنا ⇓   تحقیق در مورد ورزش شناتحقیق در مورد ورزش شنافرمت فایل : ورد- wordقابل ویرایشتعداد صفحات :   8   صفحهبخشی از متن :شنا مهارت يا ورزش…

ادامه خواندنتحقیق در مورد ورزش شنا-دانلود

تاریخچه والیبال در جهان-دانلود

تاریخچه والیبال در جهان ⇓   تاریخچه والیبال در جهانتاریخچه والیبال در جهانفرمت فایل : ورد- wordقابل ویرایشتعداد صفحات :   12   صفحهبخشی از متن :والیبال در سال 1895 میلادی مطابق با…

ادامه خواندنتاریخچه والیبال در جهان-دانلود

تحقیق در مورد تغذیه ورزشی-دانلود

تحقیق در مورد تغذیه ورزشی ⇓   تحقیق در مورد تغذیه ورزشیتحقیق در مورد تغذیه ورزشیفرمت فایل : ورد- wordقابل ویرایشتعداد صفحات :   18   صفحهبخشی از متن :تغذيه ورزشیيک ورزشکار حرفه‌ای…

ادامه خواندنتحقیق در مورد تغذیه ورزشی-دانلود

تحقیق در مورد چرا ورزش کنیم؟-دانلود

تحقیق در مورد چرا ورزش کنیم؟ ⇓   تحقیق در مورد چرا ورزش کنیم؟تحقیق در مورد چرا ورزش کنیم؟فرمت فایل : ورد- wordقابل ویرایشتعداد صفحات :   9   صفحهبخشی از متن :چرا…

ادامه خواندنتحقیق در مورد چرا ورزش کنیم؟-دانلود

فصل سوم تربیت بدنی عمومی 1 – شناخت رفتار فردی و اجتماعی در محیط ورزش-دانلود

فصل سوم تربیت بدنی عمومی 1 - شناخت رفتار فردی و اجتماعی در محیط ورزش ⇓   فصل سوم تربیت بدنی عمومی 1 - شناخت رفتار فردی و اجتماعی در…

ادامه خواندنفصل سوم تربیت بدنی عمومی 1 – شناخت رفتار فردی و اجتماعی در محیط ورزش-دانلود

فصل چهارم تربیت بدنی عمومی 1 -ایمنی و بهداشت در محیط ورزش با ملاحظه ویژگی‌های جسمانی دانشجو-دانلود

فصل چهارم تربیت بدنی عمومی 1 -ایمنی و بهداشت در محیط ورزش با ملاحظه ویژگی‌های جسمانی دانشجو ⇓   فصل چهارم تربیت بدنی عمومی 1 -ایمنی و بهداشت در محیط…

ادامه خواندنفصل چهارم تربیت بدنی عمومی 1 -ایمنی و بهداشت در محیط ورزش با ملاحظه ویژگی‌های جسمانی دانشجو-دانلود

فصل پنجم تربیت بدنی عمومی 1 – اصول حفظ و نگهداری سلامت و تناسب بدن و کنترل وزن-دانلود

فصل پنجم تربیت بدنی عمومی 1 - اصول حفظ و نگهداری سلامت و تناسب بدن و کنترل وزن ⇓   فصل پنجم تربیت بدنی عمومی 1 - اصول حفظ و…

ادامه خواندنفصل پنجم تربیت بدنی عمومی 1 – اصول حفظ و نگهداری سلامت و تناسب بدن و کنترل وزن-دانلود

فصل ششم تربیت بدنی عمومی 1 – وضعیت بدنی مطلوب، ناهنجاری‌های وضعیتی بدن و حرکات اصلاحی-دانلود

فصل ششم تربیت بدنی عمومی 1 - وضعیت بدنی مطلوب، ناهنجاری‌های وضعیتی بدن و حرکات اصلاحی ⇓   فصل ششم تربیت بدنی عمومی 1 - وضعیت بدنی مطلوب، ناهنجاری‌های وضعیتی…

ادامه خواندنفصل ششم تربیت بدنی عمومی 1 – وضعیت بدنی مطلوب، ناهنجاری‌های وضعیتی بدن و حرکات اصلاحی-دانلود

فصل هفتم تربیت بدنی عمومی 1 – روش‌های صحیح انجام حرکات در فعالیت‌های روزمره زندگی-دانلود

فصل هفتم تربیت بدنی عمومی 1 - روش‌های صحیح انجام حرکات در فعالیت‌های روزمره زندگی ⇓   فصل هفتم تربیت بدنی عمومی 1 - روش‌های صحیح انجام حرکات در فعالیت‌های…

ادامه خواندنفصل هفتم تربیت بدنی عمومی 1 – روش‌های صحیح انجام حرکات در فعالیت‌های روزمره زندگی-دانلود