محاسبه حجم مولی فازها با معادله حالت SRK و Peng Robinson-دانلود

محاسبه حجم مولی فازها با معادله حالت SRK و Peng Robinson ⇓   محاسبه حجم مولی فازها با معادله حالت SRK و Peng Robinson معادله حالت معادله ­ای است كه…

ادامه خواندنمحاسبه حجم مولی فازها با معادله حالت SRK و Peng Robinson-دانلود

اعتبار سنجی مقاله تولید توان مبتنی بر توربین گاز ترکیبی با رانکین اصلاح شده-دانلود

اعتبار سنجی مقاله تولید توان مبتنی بر توربین گاز ترکیبی با رانکین اصلاح شده ⇓   اعتبار سنجی مقاله تولید توان مبتنی بر توربین گاز ترکیبی با رانکین اصلاح شده…

ادامه خواندناعتبار سنجی مقاله تولید توان مبتنی بر توربین گاز ترکیبی با رانکین اصلاح شده-دانلود

تحلیل ترمودینامیکی ترکیب چرخه رانکین آلی و تبرید تراکمی بخار-دانلود

تحلیل ترمودینامیکی ترکیب چرخه رانکین آلی و تبرید تراکمی بخار ⇓   تحلیل ترمودینامیکی ترکیب چرخه رانکین آلی و تبرید تراکمی بخار این چرخه به منظور تولید سرمایش مورد نیاز…

ادامه خواندنتحلیل ترمودینامیکی ترکیب چرخه رانکین آلی و تبرید تراکمی بخار-دانلود

تحلیل انرژی و اگزرژی سیکل توربین گاز با استفاده از سوخت بیوگاز-دانلود

تحلیل انرژی و اگزرژی سیکل توربین گاز با استفاده از سوخت بیوگاز ⇓   تحلیل انرژی و اگزرژی سیکل توربین گاز با استفاده از سوخت بیوگاز چرخه توربین گاز کاربرد…

ادامه خواندنتحلیل انرژی و اگزرژی سیکل توربین گاز با استفاده از سوخت بیوگاز-دانلود

اعتبار سنجی مقاله تولید توان مبتنی بر توربین گاز ترکیبی با رانکین اصلاح شده-دانلود

اعتبار سنجی مقاله تولید توان مبتنی بر توربین گاز ترکیبی با رانکین اصلاح شده ⇓   اعتبار سنجی مقاله تولید توان مبتنی بر توربین گاز ترکیبی با رانکین اصلاح شده…

ادامه خواندناعتبار سنجی مقاله تولید توان مبتنی بر توربین گاز ترکیبی با رانکین اصلاح شده-دانلود

تئوری لایه مرزی شیلیختینگ-دانلود

تئوری لایه مرزی شیلیختینگ ⇓   تئوری لایه مرزی شیلیختینگ لایه مرزی (به انگلیسی: Boundary layer) مفهومی بنیادی در پدیده‌های انتقال می‌باشد و به لایه ای از یک سیال در…

ادامه خواندنتئوری لایه مرزی شیلیختینگ-دانلود