کمپرسورهای صنعتی-دانلود

کمپرسورهای صنعتی ⇓   کمپرسورهای صنعتی به طور کلی کمپرسورها جهت افزایش فشار سیالات قابل تراکم (گاز و بخار) تا یک حد معین، مورد استفاده قرار می گیرد. این فشار…

ادامه خواندنکمپرسورهای صنعتی-دانلود

آشنایی بهینه با اجزاء و عملکرد توربین های بخار-دانلود

آشنایی بهینه با اجزاء و عملکرد توربین های بخار ⇓   آشنایی بهینه با اجزاء و عملکرد توربین های بخار توربین های بخار یکی از مهمترین اجزای نیروگاه های حرارتی…

ادامه خواندنآشنایی بهینه با اجزاء و عملکرد توربین های بخار-دانلود

اصول کار و تعمیرات توربین های بخار-دانلود

اصول کار و تعمیرات توربین های بخار ⇓   اصول کار و تعمیرات توربین های بخار در زمان کارکرد عادی، عدم توازن در روتور منجر به ارتعاش می‌شود، که به…

ادامه خواندناصول کار و تعمیرات توربین های بخار-دانلود

گزارش کارآموزی نیروگاه گاز حرارتی-دانلود

گزارش کارآموزی نیروگاه گاز حرارتی ⇓   گزارش کارآموزی نیروگاه گاز حرارتی امروزه نیروگاه های متعدد و متفاوتی در کشورمان ایران و سایر نقاط جهان ساخته می شوند. از قبیل…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی نیروگاه گاز حرارتی-دانلود

توربین های گازی با کاربردهای زمینی، دریایی و هوایی-دانلود

توربین های گازی با کاربردهای زمینی، دریایی و هوایی ⇓   توربین های گازی با کاربردهای زمینی، دریایی و هوایی کتاب مرجع توربین های گازی با کاربردهای زمینی، دریایی و…

ادامه خواندنتوربین های گازی با کاربردهای زمینی، دریایی و هوایی-دانلود

توربین های گازی با کاربردهای زمینی، دریایی و هوایی-دانلود

توربین های گازی با کاربردهای زمینی، دریایی و هوایی ⇓   توربین های گازی با کاربردهای زمینی، دریایی و هوایی کتاب مرجع توربین های گازی با کاربردهای زمینی، دریایی و…

ادامه خواندنتوربین های گازی با کاربردهای زمینی، دریایی و هوایی-دانلود