مجموعه ویدئوهای آموزشی تکنیک های پرتونگاری 1-دانلود

مجموعه ویدئوهای آموزشی تکنیک های پرتونگاری 1 ⇓   مجموعه ویدئوهای آموزشی تکنیک های پرتونگاری 1 شرح درس در اين درس دانشجويان با روش آماده سازي بيمار،وضعيت هاي مختلف راديوگرافي…

ادامه خواندنمجموعه ویدئوهای آموزشی تکنیک های پرتونگاری 1-دانلود

مجموعه ویدئوهای آموزشی درس ثبت و نمایش تصاویر پزشکی-دانلود

مجموعه ویدئوهای آموزشی درس ثبت و نمایش تصاویر پزشکی ⇓   مجموعه ویدئوهای آموزشی درس ثبت و نمایش تصاویر پزشکی در این ویدئوهای آموزشی دانشجویان با ساختار تیوب اشعه ایکس،…

ادامه خواندنمجموعه ویدئوهای آموزشی درس ثبت و نمایش تصاویر پزشکی-دانلود

ویدئوهای آموزشی ساختمان مواد کنتراست در رادیولوژی-دانلود

ویدئوهای آموزشی ساختمان مواد کنتراست در رادیولوژی ⇓   ویدئوهای آموزشی ساختمان مواد کنتراست در رادیولوژی ویدئوهای آموزشی مواد حاجب در رادیولوژی به عنوان یک آموزش مجازی مکمل برای دانشجویان…

ادامه خواندنویدئوهای آموزشی ساختمان مواد کنتراست در رادیولوژی-دانلود