جزوه دوره مستقل پاراگلایدینگ-دانلود

جزوه دوره مستقل پاراگلایدینگ ⇓   جزوه دوره مستقل پاراگلایدینگ این جزوه، طبق سیلابس آموزشی انجمن ورزش های هوایی ایران، تهیه شه است. در تهیه این جزوه سعی شده از…

ادامه خواندنجزوه دوره مستقل پاراگلایدینگ-دانلود

جزوه دوره مبتدی پاراگلایدینگ-دانلود

جزوه دوره مبتدی پاراگلایدینگ ⇓   جزوه دوره مبتدی پاراگلایدینگ این جزوه، طبق سیلابس آموزشی انجمن ورزش های هوایی ایران، تهیه شه است. در تهیه این جزوه سعی شده از…

ادامه خواندنجزوه دوره مبتدی پاراگلایدینگ-دانلود

شناخت آسمان برای پرواز(هواشناسی) فصول یک و دو-دانلود

شناخت آسمان برای پرواز(هواشناسی) فصول یک و دو ⇓   شناخت آسمان برای پرواز(هواشناسی) فصول یک و دو این نسخه هواشناسی با استفاده از کتاب زبان اصلی و همچنین ترجمه…

ادامه خواندنشناخت آسمان برای پرواز(هواشناسی) فصول یک و دو-دانلود