جزوه هیدرولیک رسوب-دانلود

جزوه هیدرولیک رسوب

جزوه هیدرولیک رسوب

جزوه-هیدرولیک-رسوبجزوه هیدرولیک رسوب

دانشکده کشاورزی گروه مهندسی آب

دوره کارشناسی ارشد و دکتری رشته سازه های آبی

به تعداد 390صفحه pdf

سرفصل مطالب

مقدمه – منشا حرکت و رسوب

خصوصیات فیزیکی مواد رسوبی

مروری بر توزیع سرعت و تنش برشی در مجاری رو باز

آستانه حرکتی مواد رسوبی

طراحی کانال های پایدار (با مواد بستری فرسایشی)

– مستقیم و منحنی

– پایداری کف بستر

– پایداری دیواره ها

– بهترین مقطع هیدرولیکی پایدار

طراحی کانال های پایدار در شرایط بستر متحرک ( روش های نیمه تجربی )

تغییرات فرم بستر و مقاومت جریان

تئوری و معادلات انتقال رسوب ( کف – معلق – کل )

آبستگی عمومی و موضعی

– در تبدیل ها

– در تکیه گاهها و پایه های پل

– در آبشکن ها

– در سازه های آبی

دانلود فایل

 

جزوه هیدرولیک رسوب

 

جزوه هیدرولیک رسوب , پاورپوینت جزوه هیدرولیک رسوب , جزوه هیدرولیک رسوب , دانلود جزوه هیدرولیک رسوب ,فایلجزوه هیدرولیک رسوب  , وردجزوه هیدرولیک رسوب  ,محصولجزوه هیدرولیک رسوب, پکیج جزوه هیدرولیک رسوب

دیدگاهتان را بنویسید