برنامه بدنسازی جسیکا آلبا-دانلود

برنامه بدنسازی جسیکا آلبا ⇓   برنامه بدنسازی جسیکا آلبا مدت زمان دوره: 4 هفته تعداد روز در هفته: 3 روز در هفته سطح تمرین : متوسط خلاصه برنامه بدنسازی…

ادامه خواندنبرنامه بدنسازی جسیکا آلبا-دانلود

برنامه بدنسازی کیم کارداشیان-دانلود

برنامه بدنسازی کیم کارداشیان ⇓   برنامه بدنسازی کیم کارداشیان مدت زمان دوره: 4 هفته تعداد روز در هفته: 1 روز در هفته سطح تمرین : متوسط خلاصه برنامه بدنسازی…

ادامه خواندنبرنامه بدنسازی کیم کارداشیان-دانلود

برنامه بدنسازی ماریسا میلر-دانلود

برنامه بدنسازی ماریسا میلر ⇓   برنامه بدنسازی ماریسا میلر مدت زمان دوره: 4 هفته تعداد روز در هفته: 3 روز در هفته سطح تمرین : متوسط خلاصه برنامه بدنسازی…

ادامه خواندنبرنامه بدنسازی ماریسا میلر-دانلود